Ce diaporama a bien été signalé.

Activitat parvulari

0

Partager

Chargement dans…3
×
1 sur 2
1 sur 2

Plus De Contenu Connexe

Livres associés

Gratuit avec un essai de 14 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 14 jours de Scribd

Tout voir

Activitat parvulari

  1. 1. Pla de Lectura de Centre (PLEC) Document de formació Curs 2007-08 Centre: Escola Estel-Guinardó (Barcelona) Responsable: Andreu Isern TÍTOL: Passar llista d’assistència ACTIVITAT ADREÇADA A : Parvulari OBJECTIUS: Aprendre a llegir OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L’ACTIVITAT: -Exercitar-se en la lectura del nom dels nenes i nenes de la classe. -Entendre la necessitat de saber quins alumne assisteixen cada dia a la classe (organització de l’escola, pla d’emergència..) -Fer una activitat amb sentit per parelles, que comporta ajuda i col·laboració -Conèixer tots els nens i nenes del grup unitari (3, 4 i 5 anys) -Relacionar-se amb els treballadors de l’escola (secretària AMPA) DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT El parvulari de l’escola s’organitza en 4 grups unitaris on hi ha alumnes de 3, 4 i 5 anys a cada grup. En total cada grup unitari -que té el nom d’un color- està format per 17 o 18 nens i nenes de les tres edats. L’activitat que plantegem es realitza a primera hora. Quan els nens i nenes arriben al matí a la classe van a buscar el seu nom dins una capsa que ja està preparada. Un cop localitzen el seu nom, que està escrit en un retall de cartolina plastificada i amb velcro al darrera, el posen en un mural també plastificat, penjat a la paret, que conté un llistat que es titula “Qui ha vingut avui”. Aquest llistat està numerat i es va omplint, seguint l’ordre de dalt a baix, amb els noms dels nens i nenes que van arribant a la classe. Quan ja han arribat tots- els de 3 anys tenen un marge i poden arribar més tard- i ja s’han col·locat tots els noms al llistat, pot passar que n’hagi quedat algun a la capsa perquè aquell dia no ha vingut algú. Aleshores dos encarregats de la classe – un dels de 5 anys i un altre de més petit- van llegint els noms del llistat de la paret. Quan els alumnes senten el seu nom responen. Per exemple diuen: “bon dia”, “ aquí” o “he vingut”. Cada encarregat llegeix un nom. Si un dels encarregats no pot llegir el que li toca, l’altre l’ajuda i li diu el nom a l’orella perquè el pugui repetir en veu alta. Un cop feta aquesta activitat que implica tot el grup, els encarregats van a mirar els noms que han quedat sense col·locar, que són els noms dels nens i nenes que no ha vingut aquell dia. Després van a buscar una altra capsa on hi ha
  2. 2. Pla de Lectura de Centre (PLEC) Document de formació Curs 2007-08 llapis, goma i dos fulls amb diferent contingut. En un dels fulls hi diu “ Avui ha vingut tothom “ i en l’altre full hi diu “Avui han faltat” i a sota hi ha uns números escrits en columna perquè els encarregats posin el nom dels nens i nenes que han faltat i que tenen escrits en les cartolines que han quedat sense col·locar a la llista de classe. En tots dos fulls han de posar el nom de la classe perquè aquesta informació es durà a la secretària de l’AMPA. La tasca de lectura en aquest cas consisteix en llegir per saber quin dels dos fulls caldrà utilitzar. Finalment els retalls de cartolina amb el nom dels nens i nenes que no han vingut s’enganxen en un espai específic que tenim a totes les classes, d’acord amb el pla d’emergència de l’escola. AVALUACIÓ Es tracta d’una avaluació continua que es realitza en el mateix moment en que es fa l’activitat. TEMPORITZACIÓ La llista d’assistència es fa cada dia i els dos encarregats s’escullen cada 15 dies perquè tothom pugui fer el càrrec. Hi ha d’haver un alumne gran i altre de més petit de 4 o de 3 anys. RECURSOS HUMANS No requereix un recursos específics RECURSOS MATERIALS Les capses, els llistats plastificats on es pugui enganxar els noms, les cartolines plastificades amb els noms. RECURSOS EXTERNS No requereix uns recursos externs OBSERVACIONS Pot semblar una activitat menor, però a l’escola considerem que és molt important perquè és significativa, funcional, treballa la lectura i l’escriptura i té sentit.

×