Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Prochain SlideShare
Solucionari
Solucionari
Chargement dans…3
×
1 sur 48

Lectures plurilingües

 1. 1. 1 XV Tallers de Llengua i Literatura Catalanes Bellaterrra 11/02/2012 Bellaterrra 11/02/2012 Lectures plurilingües XV TLLC esteve.clua@upf.edu INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA FFI2010-22181-C03-03
 2. 2. 2 Esquema de la sessió: Bellaterrra 11/02/2012 • Diversitat Lingüística Plurilingüisme Intercomprensió • Estratègies de comprensió plurilingüe (Eurocomrom) • Procediment de lectura • Treball textual XV TLLC INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 3. 3. 3 Intercomprensió Bellaterrra 11/02/2012 • Capacitat de comprendre una llengua estrangera sense haver-la apresa, a partir de les similituds que manté amb la nostra llengua materna o amb una altra llengua que coneixem. • Des d’un punt de vista comunicatiu, el concepte d’intercomprensió fa referència a la comunicació que s’estableix entre XV TLLC interlocutors que es comuniquen respectivament en la seva llengua. INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 4. 4. 4 Diversitat lingüística / intercomunicació Bellaterrra 11/02/2012 • Una de les estratègies bàsiques per augmentar la intercomunicació entre els diferents grups lingüístics, sense perdre la riquesa que comporta la diversitat lingüística, consisteix a potenciar el plurilingüisme, d’una manera efectiva i massiva XV TLLC Intercomprensió INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 5. 5. 5 El mètodes d’Intercomprensió Bellaterrra 11/02/2012 • Són mètodes d'aprenentatge simultani de llengües que es proposen com a objectiu prioritari l'adquisició de les capacitats receptives en llengües d'una mateixa família (p. ex., eslaves, germàniques, romàniques, ...) • En un primer estadi es tracta d'aconseguir una XV TLLC bona competència lectora, per després avançar cap a la comprensió oral. INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 6. 6. 6 Mètodes d’intercomprensió Bellaterrra 11/02/2012 EuroComRom http://www.eurocomresearch.net/ EuRom4/5 http://www.eurom5.com/ Euromania http://www.euro-mania.eu/ Galatea/Galanet http://www.galanet.eu/ IGLO (Intercomprehension in the Germanic Languages Online) Itinéraires romànics. http://unilat.org/DPEL Minerva XV TLLC Redinter http://redinter.eu/web/ IC4+http://www.eurocampusweb.eu/ca/eurocampus/projectes/projecte-ic4 INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 7. 7. 7 Antecedents Bellaterrra 11/02/2012  recerca sobre l’aprenentatge de terceres llengües  didàctica de l’aprenentatge simultani de llengües XV TLLC INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 8. 8. 8 Principis bàsics Bellaterrra 11/02/2012 • L'aprenentatge de les competències receptives en altres llengües és fàcil sempre que es tracti de llengües de la mateixa família. • En aquest cas l'aprenent ja sap moltes coses de la llengua que vol aprendre: XV TLLC simplement es tracta de despertar i reconèixer aquests coneixements que ja posseeix. INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 9. 9. 9 Bellaterrra 11/02/2012 Estratègies de comprensió plurilingüe (Eurocomrom) XV TLLC INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 10. 10. 10 Els set sedassos (EuroComRom) Bellaterrra 11/02/2012 • 1. LI Lèxic internacional • 2. LP Lèxic panromànic • 3. CF Correspondències fòniques • 4. GP Grafies i pronúncies • 5. SP Estructures sintàctiques panromàniques • 6. MS Elements morfosintàctics XV TLLC • 7. FX Prefixos i sufixos INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 11. 11. 11 Els 7 sedassos Bellaterrra 11/02/2012 • 1. LI Lèxic internacional • 2. LP Lèxic panromànic • 3. CF Correspondències fòniques • 4. GP Grafies i pronúncies • 5. SP Estructures sintàctiques panromàniques XV TLLC • 6. MS Elements morfosintàctics • 7. FX Prefixos i sufixos INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 12. 12. 12 1. LI Lèxic internacional Bellaterrra 11/02/2012 CAT cigarret farmàcia ES cigarrillo farmacia FR cigarette pharmacie IT sigarétta farmacia OC cigarreta farmacia XV TLLC PT cigarro farmácia RO ţigară farmacie INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 13. 13. 13 Els 7 sedassos Bellaterrra 11/02/2012 • 1. LI Lèxic internacional • 2. LP Lèxic panromànic • 3. CF Correspondències fòniques • 4. GP Grafies i pronúncies • 5. SP Estructures sintàctiques panromàniques • 6. MS Elements morfosintàctics XV TLLC • 7. FX Prefixos i sufixos INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 14. 14. 2. Lèxic panromànic CAT ES FR IT OC PT RO aigua agua eau acqua aiga água apă arc arco arc arco arc arco arc orella oreja oreille orecchio aurelha orelha ureche bo[n] bueno bon buono bon bom bun camp campo champ campo camp campo câmp
 15. 15. 15 Els 7 sedassos Bellaterrra 11/02/2012 1. LI Lèxic internacional 2. LP Lèxic panromànic 3. CF Correspondències fòniques 4. GP Grafies i pronúncies 5. SP Estructures sintàctiques panromàniques 6. MS Elements morfosintàctics XV TLLC 7. FX Prefixos i sufixos INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 16. 16. 16 3. Correspondències fòniques Bellaterrra 11/02/2012 CAT ES FR IT OC PT RO aigua agua eau acqua aiga água apă qu, gu p, b XV TLLC Cei patru fantastici INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA Limba = Llengua, lengua, langue
 17. 17. 17 3. Correspondències fòniques Bellaterrra 11/02/2012 Es rueda Cat roda ue o Por roda XV TLLC Fr roue ue ou It ruota ue uo INSTITUT UNIVERSITARI Rom roată roată ue oa DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 18. 18. 18 3. Correspondències fòniques Bellaterrra 11/02/2012 Non c’é nessun atlante completo delle lingue del mondo. La Fondazione Sorosoro, che difende le lingue in pericolo, ne ha giá localizzate seimila ottocento, molte delle quali sono ancora sconosciute. XV TLLC INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 19. 19. 19 Els 7 sedassos Bellaterrra 11/02/2012 1. LI Lèxic internacional 2. LP Lèxic panromànic 3. CF Correspondències fòniques 4. GP Grafies i pronúncies 5. SP Estructures sintàctiques panromàniques 6. MS Elements morfosintàctics XV TLLC 7. FX Prefixos i sufixos INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 20. 20. 20 Bellaterrra 11/02/2012 Grafies de la nasal palatal [ɲ] • ES ñ • FR gn • IT gn • OC nh • POR nh XV TLLC • RUM ni • CAT ny INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 21. 21. 21 Bellaterrra 11/02/2012 C’è la storia della potente famiglia californiana dei Mondavi, che come Golia contro Davide... •Representació del so [k] davant e/i –Llengües romàniques occidentals: que –Llengües romàniques orientals: che Non c’é nessun atlante completo delle lingue del mondo. XV TLLC La Fondazione Sorosoro, che difende le lingue in pericolo, ne ha giá localizzate seimila ottocento, molte delle quali sono ancora sconosciute. INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 22. 22. 22 El cas de Kenia / Kenya Bellaterrra 11/02/2012 • Kenia. Forma adaptada a la ortografía española del nombre de este país de África: «El animalito [...] vive en zonas áridas de Kenia, Etiopía y Somalia» • (Gánem Caminitos [Méx. 2001]). No debe usarse en español la forma inglesa XV TLLC Kenya… • Diccionario panhispánico de dudas ©2005 Real Academia Española © Todos los derechos reservados INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 23. 23. 23 El cas de Kenia / Kenya Bellaterrra 11/02/2012 • Kenia. Forma adaptada a la ortografía española del nombre de este país de África: «El animalito [...] vive en zonas áridas de Kenia, Etiopía y Somalia» • (Gánem Caminitos [Méx. 2001]). No debe usarse en español la forma inglesa XV TLLC Kenya… • Diccionario panhispánico de dudas ©2005 Real Academia Española © Todos los derechos reservados INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 24. 24. El topónimo correcto en inglés y suajili es "Kenya", término que es utilizado a nivel estatal en todas las lenguas extranjeras, como sucede con los textos en español de algunas organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas. No obstante, el topónimo prescrito para el idioma español es la forma adaptada a la ortografía española, "Kenia”. En suajili el dígrafo ny tiene el valor de la letra ñ en castellano. La Enciclopedia Espasa, en su suplemento 1961- 1962, páginas 800 a 802, utilizó la forma Keña (gentilicio keñano), más acordes a la pronunciación original de la palabra. Estas formas no han tenido continuidad de uso. Wikipedia
 25. 25. 25 Els 7 sedassos Bellaterrra 11/02/2012 • 1. LI Lèxic internacional • 2. LP Lèxic panromànic • 3. CF Correspondències fòniques • 4. GP Grafies i pronúncies • 5. SP Estructures sintàctiques panromàniques • 6. MS Elements morfosintàctics XV TLLC • 7. FX Prefixos i sufixos INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 26. 26. 26 5. SP Estructures sintàctiques panromàniques Bellaterrra 11/02/2012 Fr Yvonne donne l’information à un collègue. It Paola dà l’informazione a un collega. Cat (La) Rosa dóna la informació a un col·lega. XV TLLC Por João dá a informação a um colega. Rom Radu dă informaţia colegului. Es Pedro da la información a un colega. INSTITUT UNIVERSITARI SN (nom.) DE LINGÜÍSTICA APLICADA V SN (ac.) SP (dat.)
 27. 27. 27 Bellaterrra 11/02/2012 • Ser conscients de la semblança de les estructures sintàctiques romàniques ens pot permetre reconèixer determinats elements per la posició que ocupen dins l’oració. XV TLLC INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 28. 28. 28 Bellaterrra 11/02/2012 Per exemple, en Romanès la partícula: şi • Familia este o comunitate unită prin legături de sânge. Familia este formată din: tată, mamă şi copii XV TLLC • Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia şi Slovenia se numără printre ţările... INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 29. 29. 29 Els 7 sedassos Bellaterrra 11/02/2012 • 1. LI Lèxic internacional • 2. LP Lèxic panromànic • 3. CF Correspondències fòniques • 4. GP Grafies i pronúncies • 5. SP Estructures sintàctiques panromàniques • 6. MS Elements morfosintàctics XV TLLC • 7. FX Prefixos i sufixos INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 30. 30. 30 Bellaterrra 11/02/2012 Preşedintele american Barack Obama a declarat, vineri, în discursul inaugural al Summit- ului Americilor de la Trinidad-Tobago...(Rom) discurs+ul (article determinat) Dracula Drac+ul+a XV TLLC INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 31. 31. 31 La terminació –s en les llengües romàniques Bellaterrra 11/02/2012 • Marca de plural • 2a persona del singular (excepte en l’imperatiu) • Això però només ocorre a la romània occidental, XV TLLC • a la romània oriental l’equivalent seria una -i INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 32. 32. 32 Els 7 sedassos Bellaterrra 11/02/2012 • 1. LI Lèxic internacional • 2. LP Lèxic panromànic • 3. CF Correspondències fòniques • 4. GP Grafies i pronúncies • 5. SP Estructures sintàctiques panromàniques • 6. MS Elements morfosintàctics XV TLLC • 7. FX Prefixos i sufixos INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 33. 33. 33 7è sedàs: Prefixos i Sufixos FX Bellaterrra 11/02/2012 Fr It Cat Por Rom Es des-cobrir découvrir scoprire descobrir descobrir descoperi descubrir pass-atge passage passaggio passatge passagem pasaj pasaje hipò-tesi hypothèse ipotesi hipòtesi hipótese ipoteză hipótesis XV TLLC INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 34. 34. 34 Bellaterrra 11/02/2012 Non c’é nessun atlante completo delle lingue del mondo. La Fondazione Sorosoro, che difende le lingue in pericolo, ne ha giá localizzate seimila ottocento, molte delle quali sono ancora sconosciute. XV TLLC INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 35. 35. 35 Bellaterrra 11/02/2012 Procediment de lectura XV TLLC INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 36. 36. 36 Procediment de lectura plurilingüe Bellaterrra 11/02/2012 1. En cas que hi hagi títol i subtítol que s’entenguin amb facilitat, convé intentar delimitar el tema i imaginar-se com podria ser un text que s’hi refereixi. 2. A continuació es fa la primera lectura ràpida del text o dels paràgrafs que semblin més importants —p. ex. l’inicial i el final. En cas que XV TLLC hi hagi algú que conegui la llengua del text, convé fer-ne una lectura en veu alta. INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 37. 37. 37 Bellaterrra 11/02/2012 3. Desprès d’aquesta primera lectura, el contingut global de molts textos ja serà perfectament comprensible. 4. Pel que fa als textos més difícils, l’estratègia més aconsellable consisteix a: no llegir paraula per paraula, saltar-se els obstacles, no aturar-se, no sentir-se lligat per la posició de les paraules, no preocupar-se pels detalls gramaticals XV TLLC desconeguts, no consultar el diccionari i no bloquejar-se. INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 38. 38. 38 Bellaterrra 11/02/2012 5. A continuació, es determinarà el tema general i les idees principals; i s’intentarà copsar a grans trets —informar, entretenir, persuadir…— o amb més exactitud l’objectiu del text i el to utilitzat per l’autor. 6. El pas següent és traduir tots els mots coneguts, amb l’ajut del lèxic internacional i del XV TLLC lèxic panromànic. INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 39. 39. 39 Bellaterrra 11/02/2012 7. En la lectura següent s’omplen les llacunes: s’utilitza la lògica del context per tal de delimitar els possibles continguts dels buits. Els elements ja compresos de les oracions aclareixen el sentit dels que encara s’han de desxifrar: • un determinat subjecte delimita els possibles verbs que el poden acompanyar (un hélicoptère (fr.) s’enlaira, XV TLLC vola, aterra o cau); de la mateixa manera es poden establir hipòtesis sobre els possibles complements o objectes d’un verb; INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 40. 40. 40 Bellaterrra 11/02/2012 • moltes vegades la comprensió d’un substantiu fa innecessari entendre exactament l’adjectiu que l’acompanya: une publication hebdomadaire (fr.)- una publicació (setmanal); XV TLLC INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 41. 41. 41 Bellaterrra 11/02/2012 • de la mateixa manera, la comprensió d’un adjectiu projecta una mica de claror sobre un substantiu no comprès; p. ex. une chaleur tropicale (fr.) és evidentment alguna cosa tropical, o un gheppio coraggioso (it.), alguna cosa que té coratge, com sabem per la semblança dels adjectius; en aquests casos es pot substantivar l’adjectiu i en un primer moment XV TLLC serveix per omplir la llacuna del substantiu; INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 42. 42. 42 Bellaterrra 11/02/2012 • Els verbs que no s’entenen es poden adaptar en un primer moment a les terminacions verbals catalanes —spaventare (it.) - ―spaventar‖, espantar—; els substantius que encara no s’hagin pogut relacionar amb res es poden traduir momentàniament amb paraules adaptades a la llengua pròpia, o fins i tot amb XV TLLC jòquers del tipus ―daixonses‖. INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 43. 43. 43 Bellaterrra 11/02/2012 8. Una darrera lectura del text permetrà deduir noves paraules a partir del context general i farà possible una millor comprensió del text. XV TLLC INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 44. 44. 44 Bellaterrra 11/02/2012 Moltes gràcies per la vostra atenció XV TLLC esteve.clua@upf.edu INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 45. 45. 45 Bibliografia Bellaterrra 11/02/2012 • Bastardas, Albert (2002): Política lingüística mundial a l’era de la globalització: diversitat i intercomunicació des de la perspectiva de la complexitat. In: Noves SL. Revista de Sociolingüística (estiu 2002), 1-14, http://www6.gencat.net/ llengcat/noves/hm02estiu/ metodologia/bastardas.pdf (2002/03/10). • Bastardas, Albert (2005): Cap a una sostenibilitat lingüística. Barcelona: CETC, Angle Editorial. XV TLLC • Clua, Esteve / Estelrich, Pilar / Klein, Horst G. / Stegmann, Tilbert D. (2003): EuroComRom - Els set sedassos. Aprendre a llegir les llengües romàniques simultàniamen. Aachen: Shaker. INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 46. 46. 46 Bellaterrra 11/02/2012 • Council of Europe (2001): Common european framework of reference for languages: learning, teaching, assessment. Cambridge: Cambridge University Press. • Eco, Umberto (1993): La ricerca della lingua perfetta. Roma-Bari: Editori Laterza. • Galinska-Inacio, Iwona / Randak, Anna / Klein, Horst G. / Stegmann, Tilbert D. (2004): EuroComRom: Siedem filtrów: Jak od razu czytaæ teksty w jêzykach romañskich. Aachen: Shaker. XV TLLC • Giudicetti, Gian P. / Maeder, Constantino C.M. / Klein, Horst G. / Stegmann, Tilbert D. (2004): EuroComRom – I sette setacci: Impara a leggere le lingue romanze, Aachen: Shaker. INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 47. 47. 47 Bellaterrra 11/02/2012 • Göttsche, Katja / Da Silva, Elke / Klein, Horst G. / Stegmann, Tilbert D. (2003): EuroComRom - Os sete passadores. Saber ler todas as línguas românicas já. Aachen: Shaker. • Kischel, Gerhard (2002): EuroCom – Mehrsprachiges Europa durch Intercomprhension in Sprachfamilien. Tagungsband des internationalen Fachkongresses zum Europäischen Jahr der Sprachen 2001. Hagen, 9-10 November 2001. Aachen: Shaker. • Klein, Horst G. / Stegmann, Tilbert D. (2000): EuroComRom - Die sieben Siebe: Romanische Sprachen sofort lesen Könen, Aachen: XV TLLC Shaker. • Martín, Ernesto / Clua, Esteve / Klein, Horst G. / Stegmann, Tilbert D. (2005): EuroComRom – Los siete tamices. Un fácil aprendizaje de la lectura en todas las lenguas románicas. Aachen: Shaker. INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
 48. 48. 48 Bellaterrra 11/02/2012 • McCann, William J. / Klein, Horst G. / Stegmann, Tilbert D. (2003): EuroComRom -The seven sieves: how to read all the romance languages right away. Aachen: Shaker. • Meissner, Franz Joseph / Meißner, Claude / Klein, Horst G. / Stegmann, Tilbert D. (2004): EuroComRom: Les sept tamis: lire les langues romanes dès le départ; avec une esquisse de la didactique de l´eurocompréhension. Aachen: Shaker. • Moreno Cabrera, Juan Carlos (2006): De Babel a Pentecostés. Manifiesto plurilingüista. Barcelona: Horsori. • Reinheimer, Sanda / Klein, Horst G. / Stegmann, Tilbert D. (2001): EuroComRom - Şapte Site: Să citim şi să înţelegem simultan limbile XV TLLC romanice. Bucureşti: Editura Cavallioti. INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA

×