Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Prochain SlideShare
Màrius torres
Màrius torres
Chargement dans…3
×
1 sur 40

Llegir Màrius Torres, avui

1

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Llegir Màrius Torres, avui

 1. 1. <ul><li>Llegir Màrius Torres, avui </li></ul><ul><li>El gust de la lectura 2011 </li></ul>
 2. 2. Valoració del poeta. Elements comuns <ul><li> </li></ul><ul><li>Musicalitat dels versos. </li></ul><ul><li>Noblesa de la llengua. </li></ul><ul><li>To de confessió, </li></ul><ul><li>Profunda espiritualitat, interpretada amb les diferències idiosincràtiques pròpies de cada lector, </li></ul><ul><li>Arrelat sentit cívic </li></ul>
 3. 3. POSSIBILITATS ACTUALITZAR LECTURES LITERÀRIES <ul><li>A partir dels tòpics i/o prejudicis. </li></ul><ul><li>Tenint en compte lectures anteriors. </li></ul><ul><li>Partint, només, textos. </li></ul><ul><li>Llegint a la vora d’experts. </li></ul>
 4. 4. LLEGIR MÀRIUS TORRES, AVUI <ul><li>“ L’experiència d’anar aprofundint més i més en la poesia de MT esdevé per al lector una font permanent d’enriquiment, de renovades ressonàncies interiors (....) A cada relectura, la veu amiga i viva del poeta actualitza el seu potencial comunicatiu. Tot de cop, ben sovint, quedem literalment captivats, suspesos d’una ràfega pura de bellesa, i ens sentim per uns moments a frec de l’insondable.” Albert Monclús </li></ul>
 5. 5. VIGÈNCIA DEL POETA <ul><li>Profunditat temàtica.Poeta del matís a partir de l’adjectiu i de l’adverbi. </li></ul><ul><li>Participació al recital de l’Horiginal a primers d’octubre. </li></ul><ul><li>Poesia de coherència i intensitat úniques. Poeta mestre captació realitat particular (viscuda, intuïda, imaginada) i ulterior saturació de ressonàncies simbòliques. Ballart/Julià </li></ul>
 6. 6. RELIGIOSITAT OBERTA <ul><li>“ No volem la teva ombra; volem la teva essència , Pare de l’infinit que tots portem a dins.”   </li></ul><ul><li>“ ¿Com et saben els morts en aquella altra llum?” </li></ul><ul><li>“ Alegria de l’ànima que sent, enlluernada, </li></ul><ul><li>Déu entorn nostre, com un abisme de llum! “ </li></ul>
 7. 7. DEFENSA DE LA IDENTITAT DELS POBLES <ul><li>“ La flor de l’esperança, minúscula i tenaç, </li></ul><ul><li>color dels nostres somnis, únicament hi resta! </li></ul><ul><li>“ Pàtria,guarda’ns –la terra no sabrà mai mentir...” </li></ul><ul><li>“ L’antic cristall guarda el perfum august </li></ul><ul><li>Pàtria, el perfum que consagra.” </li></ul>
 8. 8. ART COM A REFERENT MORAL <ul><li>“ Jo vull ésser com tu , o corda, que diries </li></ul><ul><li>que sempre et polsen els mateixos dits.” </li></ul><ul><li>“ Assenyala’m, si et plau, el meu camí </li></ul><ul><li>amb el teu gest mutilat i diví...” </li></ul><ul><li>“ Si el món anés a escola...” </li></ul>
 9. 9. MÓN REAL, MÓN PERSONAL, MÓN ARTÍSTIC <ul><li>1910-1942 (Lleida, Barcelona, Sanatori de Puig d’Olena) Monarquia, República, Dictadura Estudis primaris Liceu Escolar i secundaris Institut Lleida. </li></ul><ul><li>Medicina Barcelona, Doctorat Madrid. Breu període exercici professional, cronista cultural. </li></ul><ul><li>Darrers set anys ingressat sanatori antituberculós. Pas de metge lletraferit a “aquesta cosa absurda: un poeta líric”. </li></ul>
 10. 13. ESCRITURA i MÚSICA
 11. 14. VIDA I ESCRIPTURA <ul><li>Vida al marge cenacles literaris </li></ul><ul><li>Lectures: ampli ventall </li></ul><ul><ul><li>Tradició catalana i europea i obra poetes coetanis. </li></ul></ul><ul><li>Resposta literària a una progressió de renúncies de marginació de la societat i de trencament d’expectatives. </li></ul><ul><li>Període breu de composició de l’obra amb què volgué ser conegut com a poeta. </li></ul>
 12. 15. Articles a la premsa: Cròniques culturals, valoracions literàries, opinions sobre Jocs Florals .
 13. 17. Dedicació a la literatura <ul><li>Conreu diversos gèneres </li></ul><ul><ul><li>Narracions </li></ul></ul><ul><ul><li>Farsa teatral </li></ul></ul><ul><ul><li>Poesia </li></ul></ul><ul><ul><li>Articles premsa </li></ul></ul><ul><li>Traduccions: “fer mans” </li></ul><ul><ul><li>Apropiació models </li></ul></ul>
 14. 18. “ M’estimo més ser un metge que fa versos que un poeta que fa receptes.” Dietari Íntim (1936) <ul><li>“ Si volgués resumir que m’han portat aquests darrers quatre anys darrers, [...]la consciència que jo sóc essencialment aquesta cosa absurda: un poeta líric.” Carta a Carles Riba (1942) </li></ul>TRETS DEL PROCÉS: BREU, INTENS, VINCULAT EXPERIÈNCIA VITAL
 15. 19. ETAPES PROCÉS <ul><li>DE LA POESIA COM A JOC A LA POESIA COM A EXPRESSIÓ DE LA PERSONALITAT </li></ul><ul><ul><li>LA POESIA COM A EXPRESSIÓ DE SENTIMENTS I ESTATS D’ÀNIM </li></ul></ul><ul><ul><li>LA POESIA COM A RECERCA I COM A REVELACIÓ </li></ul></ul>
 16. 20. EL COMBAT DEL POETA <ul><li>“ La veritable poesia [...] és, pel que es refereix al poeta, una vàlvula de seguretat per on es descarrega l’excés de tensió emotiva.[...]” </li></ul><ul><li>Carta a J. Pereña (1941) Carta 371 </li></ul>
 17. 22. EL COMBAT DEL POETA <ul><li>No n’hi ha prou que un poema expressi un estat d’esperit autèntic i sincer perquè deixi de ser un document per convertir-se en obra d’art. La distància entre una cosa i una altra és enorme. [...] Cada poema és un combat i el poeta no té altra arma que el llenguatge, el seu estil propi.” </li></ul><ul><li>Carta a J. Pereña (1941) Carta 371 </li></ul>
 18. 23. ASPECTES DEL COMBAT <ul><li>DIÀLEG AMB LA TRADICIÓ </li></ul><ul><ul><li>TÍTOLS, LEMES </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ EN EL SILENCI OBSCUR...” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>LORELEI </li></ul></ul></ul><ul><li>DIÀLEG AMB LES ARTS </li></ul><ul><ul><li>MÚSICA: COUPERIN, A L’HIVERN </li></ul></ul><ul><ul><li>ESCULTURA: VENUS </li></ul></ul><ul><ul><li>PINTURA : UNS ULLS EN UN RETAULE </li></ul></ul>
 19. 26. RECURSOS RETÒRICS <ul><li>ANALOGIA </li></ul><ul><li>CORRELAT OBJECTIU </li></ul><ul><li>JO POÈTIC S’ADREÇA FIGURA AL·LEGÒRICA: MORT, DIVINITAT </li></ul><ul><li>O ENTITAT PERSONIFICADA - MÚSICA, MOMENT DEL DIA, MES, ANY - </li></ul><ul><li>RIQUESA MÈTRICA </li></ul>
 20. 28. <ul><li>Com és el món on ens porten els poemes de Màrius Torres? </li></ul>EL POEMA NO ET PORTA AL POETA, ET PORTA A LA VIDA I AL MÓN. T.S. ELIOT
 21. 29. Tipologia d’escenaris : diürns, capvesprals, nocturns; primavera, tardor. Mirada : ulls oberts/tancats <ul><ul><li>Ulls oberts: natura com a punt de partida </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Febrer, Un altre abril. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ulls tancats: pas món sensible a l’intangible </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ En el silenci obscur” , Presència. </li></ul></ul></ul>
 22. 31. Paisatges, sons, olors, perfums <ul><li>“ Les branques d’ametller senten, sota l’escorça, </li></ul><ul><li>un moviment suau i obscur.” </li></ul><ul><li>“ Un toc de campana, eixamplant-se, naufraga </li></ul><ul><li>a les riberes de la nit.” </li></ul><ul><li>“ portaven de les vastes avingudes desertes, </li></ul><ul><li>aquella olor de terra del vent de la tardor.” </li></ul><ul><li>“ Ara t’atures, prop. Aspiro, rosa rància, una ràfega ardent del teu antic perfum.” </li></ul>
 23. 32. DEL LLENGUATGE DELS SENTITS A LA REFLEXIÓ <ul><li>MIRAR EL CEL </li></ul><ul><li>Blanc sobre blau... </li></ul><ul><li>REFLEXIONAR DES DE LA TERRA </li></ul><ul><li>Penso en veure’ls passar.... </li></ul>
 24. 33. Paraules i silencis. <ul><li>Paraules de la Nit Paraules de la Mort </li></ul><ul><li>Silenci de jardí </li></ul><ul><li>“ El silenci de quan la música comença” </li></ul><ul><li>“ El silenci de Déu” </li></ul>
 25. 34. Un món de música <ul><li>“ La música comença, i et salta, entre les mans / un ocell que palpita i que juga” </li></ul><ul><li>“ Música en el record, memòria lluminosa” </li></ul><ul><li>“ En tu, polifonia sumptuosa i severa” </li></ul><ul><li>“ també els nostres compassos voldrien, un a un, volar i somriure” </li></ul>
 26. 35. L’AMOR <ul><li>“ El teu nom omple </li></ul><ul><li>de sol els braços trèmuls </li></ul><ul><li>dels qui t’acullen. </li></ul><ul><li>En mi, la seva joia </li></ul><ul><li>fa una claror de lluna.” </li></ul>
 27. 36. <ul><li>“ Morir deu ésser bell, com lliscar sense esforç, </li></ul><ul><li>en una nau sense timó, ni rems, ni vela, </li></ul><ul><li>ni llast de records! </li></ul><ul><li>“ Ah, qui pogués morir sense agonia, lleu, </li></ul><ul><li>cara a la sola llum, a l’esplendor aeri,” </li></ul><ul><li>Ara, morir seria com ser emportat pel vent... </li></ul>LA MORT
 28. 37. EL COMBAT DEL LECTOR. PORTES D’ENTRADA <ul><li>POESIES: OÏDA </li></ul><ul><li>RUTES </li></ul><ul><li>TIC </li></ul><ul><ul><li>http:// fonsespecials.sbd.udl.cat / marius / index.html </li></ul></ul><ul><ul><li>http:// www.segre.com /m_torres/ </li></ul></ul><ul><li>Cerca en youtube El combat dels poetes (composició multimèdia) </li></ul>
 29. 38. LLEGIR MÀRIUS TORRES, AVUI <ul><li>Vinculació de la poesia a la vida emocional i moral: convida a endinsar-nos al món dels sentiments, dels somnis, dels interrogants sobre la vida després de la vida. </li></ul><ul><li>Parteix del món sensible per arribar al món intangible. </li></ul><ul><li>To de confessió, a cau d’orella. Ironia fina, esperança lúcida. </li></ul>
 30. 39. LLEGIR MÀRIUS TORRES, AVUI <ul><li>La poesia de Màrius Torres no pretén trencar tradicions ni obrir noves vies d'expressió, sinó expressar sentiments, dubtes, anhels, somnis... </li></ul><ul><li>La seva veu de poètica aporta valors, morals i estètics, plenament vigents en aquest nou mil·leni. </li></ul>
 31. 40. Moltes gràcies! ESTÈTICA PER ALS ULLS POESIA PER A LA VIDA UB FRAC [email_address] 06/17/11

×