Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Konpetentziak

225 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Konpetentziak

  1. 1. KONPETENTZIAKKonpetentzia bezala hau ulertu dezakegu: pertsona batek bere errekutsoguztiak erabiliz, zereginak ebazteko modua. Beraz, nahiz eta pertsona batekasko jakin, ez du zertan konpetenteagoa izan. Laburbilduz, konpetentea denpertsona batek, errekurtso guztiak erabiltzeko gaitasuna izango duaurkeztutako arazo bat ebazteko.Hala ere, hau ez da existitzen den definizio bakarra, nahiz eta hedatuena izan.Beste aditu batzuen ustez, konpetentziak pertsona batek dituen balore,ezagutza, jarreren multzoari egiten dio erreferentzia. Konpetentziak eskuratzendira lehen aipatutakoen multzoa ondo antolatuta daudenean.Lehenik eta behin, kontuan izan behar da gaitasunak, konpetentziak etaportaerak, hezkuntza mota desberdin eta mailak direla.Jarrera, pertsona batek egiten duena da eta hau behatu egin daiteke. Hala ere,jarrera eta gaitasunak bateratu egin daitezke.Espainian, 1970.urtean, jarrerari garrantzi handia eman zitzaion. 1990ean,jarrera eta gaitasunei eta 2000.urtean konpetentziei. Erreforma bat egiten zenbakoitzean, aurretik zituzten helburuak kontuan hartzen zituzten erreformaberriak egiteko, adibidez, LOGSE.Hiru irizpide jarraitu behar dira derrigorrezko hezkuntzan. Alde batetik, deneiegokitutako zerbait izan behar du. Beraz, hezkuntza sistemaren funtzioa deneilaguntzea da. Beste alde batetik, bizitzako oinarrizko arloak hartu behar ditukontuan. Azkenik, ikasten lagundu behar zaie, izan ere, bizitza guztian zeharikasiko dute.Bestalde, zortzi dira oinarrizko konpetentziak:· Komunikazio linguistikoa· Matematikoa· Informazioa lantzea eta konpetentzia digitala· Gizarte eta herritar konpetentzia· Kulturarako eta arterako konpetentzia· Mundu fisikoa ezagutzeko eta harekin interakzioan aritzeko konpetentzia· Ikasten ikasteko konpetentzia· Autonomia eta iniziatiba soziala
  2. 2. Dekretu curricularrak modu zemantiko eta general bezala agertzen dira, hau da,konpetentzia linguistikoa adibidez. Hala ere, konpetentziak desegin eginbeharko genituzke daramakiten portaerak ezagutzeko. Honela, hobeto ulertukogenuke konpetentzia bakoitzak daramazkien portaera multzoa.Hezkuntza arloan, konpetentziak lortu daitezke dudarik gabe baina ez edozeinegoeratan. Beharrezkoa da kontu handiz aukeratzea umeei beraien errekurtsoguztiak mobilizatzeko baliogarriak diren ariketak. Ezinbestekoa dakonpetentzua bat eskuratzeko orduan, beharrezkoak diren ekintza ondozehaztea.Irakasleak modu egoki eta zehatz batean honek eskuratzeko burutu behar direnekintzak zehaztea.Konpetentziak ebaluatu ahal izateko bi baldintza bete behar dira: informazioiturri bategon behar da eta ebaluaziorako irizpideak beharrezkoak dira.Ez dira existitzen ebaluatzeko irizpideak. Ez konpetentzia bakoitzarentzakobaizik eta eremu curricularren barruan. Halaber, ebaluaketa irizpideak 8eremucurricularrekoak) oinarrizko konpetentziekin harremana eta elkareragina izanbehar dute. Bestela, ez dauka ebaluaziorako irizpide egokirik.Konpetentzien ebaluaziorako egokienak diren informazio iturriak eginkizunakburutzeko informazioa eta datuak ematen dizkigutenak dira.“Si la base de la adquisición de competencias es la resolución de tareas, labase de la evaluación es datos sobre cómo a resuelto la tarea, qué dificultadesha encontrado y cuáles a superado” (Jose Moya, Universidad de las Palmas.

×