Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Mehanizmi saradnje i koordinacije za doživotno karijerno vođenje - Iskustva nemačkog Nacionalnog foruma za vođenje | Judith Frubing, National Guidance Forum

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 28 Publicité

Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Mehanizmi saradnje i koordinacije za doživotno karijerno vođenje - Iskustva nemačkog Nacionalnog foruma za vođenje | Judith Frubing, National Guidance Forum

Télécharger pour lire hors ligne

Prezentacija sa Euroguidance konferencije o karijernom vođenju i savetovanju koja je održana u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 5. decembra 2013. godine u Palati Srbija u Beogradu.

Prezentacija sa Euroguidance konferencije o karijernom vođenju i savetovanju koja je održana u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 5. decembra 2013. godine u Palati Srbija u Beogradu.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Mehanizmi saradnje i koordinacije za doživotno karijerno vođenje - Iskustva nemačkog Nacionalnog foruma za vođenje | Judith Frubing, National Guidance Forum (12)

Plus par Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji (20)

Publicité

Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Mehanizmi saradnje i koordinacije za doživotno karijerno vođenje - Iskustva nemačkog Nacionalnog foruma za vođenje | Judith Frubing, National Guidance Forum

 1. 1. Mehanizmi saradnje i koordinacije za doživotno karijerno vođenje Iskustva nemačkog Nacionalnog foruma za vođenje Judith Frübing, Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) Beograd, 5. decembar 2013 The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010
 2. 2. Sadržaj • Definisanje konteksta • Mehanizmi saradnje i koordinacije za doživotno karijerno vođenje – Evropska paerspektiva • Nemački Nacionalni forum za karijerno vođenje • Faktori uspeha, izazovi i pouke The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010
 3. 3. Definisanje konteksta Šta je doživotno karijerno vođenje (DKV)? Nemački sistem vođenja Razvoj događaja u Evropi The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010
 4. 4. Šta je doživotno karijerno vođenje? Definicija EU (Uredba Saveta EU 2004): “U kontekstu doživotnog učenja, karijerno vođenje se odnosi na niz aktivnosti koje omogućavaju građanima bilo kog životnog doba da u svakom trenutku tokom svog života • identifikuju svoje kapacitete, kompetencije i interesovanja • donesu odluke o obrazovanju, obuci i zanimanju, i • upravljaju svojim pojedinčanim životnim putevima u obrazovnom, radnom i drugim okruženjima u kojima se ovi kapaciteti i kompetencije uče i/ili koriste.” The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010
 5. 5. Nemački sistem DKV • oblast DKV je heterogena i fragmentisana • razliičte nadležnosti : savezne države, pokrajina, opština • vođenje u pogledu zanimanja uglavnom obezbeđuju agencija za zapošljavanje • vođenje u pogledu obrazovanja uglavnom obezbeđuju institucije obrazovnog sistema => Nema koherentne strategije za doživotno karijerno vođenje The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010
 6. 6. Nemački sistem karijernog vođenja The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010
 7. 7. Događaji na međunarodnom i evropskom nivou • Studije OECD/ EU/ Svetske banke (2001-2003) • Ekspertska grupa EU (2002-2007): „Ciljevi i principi DKV“ • Uredbe Saveta EU 2004/ 2008 o DKV • saradnja u okviru – Evropske mreže za politiku doživotnog karijernog vođenja (ELGPN) – i drugih mreža (npr. Euroguidance) The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010
 8. 8. Uredbe Saveta EU • Uredbe Saveta EU 2004/ 2008 o DKV: Države članice treba da razmotre – Razvoj nacionanih i regionalnih mehanizama koordinaciju i saradnju među glavim nosiocima interesa – Povezivanje ovoga sa nacionalnim strategijama doživotnog učenja i tržišta rada – Podršku politici partnerstva i lokalnog umrežavanja usluga iz različitih sektora – Razvoj zajedničke kulture karijernog vođenja (npr. pomoću obezbeđenja kvaliteta) The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010
 9. 9. Mehanizmi saradnje i koordinacije za doživotno karijerno vođenje Evropske perspektive foruma za karijerno vođenje (NFKV) 10 poruka o nacionalnim forumima za karijerno vođenje Osnivanje nacionalnog foruma za karijerno vođenje Uloge i funkcije nacionalnih foruma za karijerno vođenje The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010
 10. 10. 10 ključnih poruka za NFKV 1. jasna veza sa strategijama za clear connection to doživotno učenje i zapošljivost. 2. zajedničke definicije i terminologija. 3. selektivnost u odabiru onih koji su pozvani da učestvuju. 4. jasno definisani zadaci i uloge. 5. čvrsta opredeljeost ključnih subjekata. 6. jasno definisan odnos sa vladom. 7. nezavisni sekretarijat. 8. izbegavanje lutanja po pitanju misije. 9. svest o rizicima i sukobima uloga. 10.rad iz perspektive pojedinačnog građanina. The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010
 11. 11. Osnivanje NFKV: odozgo nadole Vlada određuje opšte ciljeve Politike/ Zakoni i propisi • osnova za finansiranje • direktna veza sa vladom • nepostojanje osećaja vlasništva u zajednici DKV • manje održivo Osnivanje NFKV The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010
 12. 12. Osnivanje NFKV: odozdo-nagore • visok nivo osećaja vlasništva u zajednici DKV • održivije Podrška vlade Osnivanje NFKV implementacija saradnja mnogih aktera i nosilaca interesa u ostvarivanju zajedničkog cilja • više neujednačeno i sektorski • potreba da se obezbedi veza sa vladom The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010
 13. 13. Intenzitet veza u NFKV Komunikacija Saradnja The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010 Koordinacija
 14. 14. Uloge foruma • dijalog: – razmena informacija i diskusija – aktivnosti na zajedničkom razumevanju i dobrovoljnoj koordinaciji • konsultacije: – Reagovanje i odgovor na inicijative i politike vlade • formulisanje politika : – davanje predloga politika i pokretanje inicijativa • razvoj sistema: – razvoj praktičnih aspekata The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010
 15. 15. Funkcije foruma • • • • • unapređenje komunikacije podsticanje saradnje utvrđivanje potreba građana unapređenje usluga uticaj na politiku i lobiranje radi promovisanja doživotnog karijernog vođenja • koristi od međunarodne saradnje The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010
 16. 16. Nemački nacionalni forum za vođenje obrazovanja karijere i zapošljavanja (Nationales Forum Beratung, nfb) Formulisanje inicijative odozdo nagore Mission i tasks Organizacija i članstvo Aktivnosti i projekti The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010
 17. 17. Razvoj nemačkog NFKV (nfb) • Uredba EU o doživotnom karijernom vođenju (2004) • Konferencija na visokom nivou pod nazivom Budućnost karijernog vođenja (2004): inicijativa za osnovanje NFKV u procesu odozdo nagore • Pripremna koordinaciona grupa : - umrežavanje sa nosioncima interesa u oblasti karijernog vođenja - izrada nacrta Misije • Evropska saradnja za osnivanje NFKV • 2006. nfb je osnovan na osnovu zakona kao udruženje, nedobitna NVO The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010
 18. 18. Struktura nfb UPRAVNI ODBOR SAVETODAVNO VEĆE imenuje Predstavnici: SEKRETARIJAT bira savetuje - Saveznog ministarstva prosvete i istraživanja - Saveznog ministarstva rada - Savezna Služba za zapošljavanje - Parlament (Bundestag) - federalne pokrajine i njihova ministarstva prosvete - socijalni partneri ČLANOVI Pojedinci (18) - Stručnjaci za k.vođenje Organisations/ Institutions (32) - profesionalna udruženja, - institucije za profeisonalno usavršavanje - sindikati - istraživački instituti - Savezno ministarstvo za rad i socijalnu zaštitu The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010
 19. 19. Misija: Ciljevi nfb • podsticanje (daljeg) rauvoja koherentnog i transparentnog sistema karijernog vođenja koji ispunjava potrebe korisnika • promovisanje kvaliteta i profesionalizma u karijernom vođenju • unapređenje koordinacije i saradnje • podrška delotvornosti i efikasnosti karijernog vođenja pomoću istraživanja i evaluacije • podizanje nivoa svesti o važnosti karijernog vođenja za društvo, ekonomiju i pojedinca The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010
 20. 20. Misija: Zadaci nfb • • • • • • platforma za razmenu između svih sektora nacionalna i međunarodna saradnja i umrežavanje zastupanje interesa posebnih ciljnih grupa utvrđivanje potreba za istraživanjima promovisanje razvoja metoda i instrumenata davanje saveta i podrške u donošenju politika putem stručnih mišljenja • predlaganje reformi • Formulisanje opšteprihvaćenih standarda kvaliteta i profila stručnih kompetencija The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010
 21. 21. Aktivnosti i ishodi nfb • Bela knjiga u kojoj se predlažu reforme sistema karijernog vođenja (2008/2009) • brošura o nemačkom sistemu karijernog vođenja (2011) • profesionalna ekspertiza i saveti za politike, projekte, programe, konferencije, seminare i obuku (u toku) • saopštenja za medije o aktuelnim pitanjima politike (u toku) • Bilten o praksi, politikama i istraživanju u DKV (3 izdanja godišnje) • vebsajt kao izvor informacija: www.forum-beratung.de • konferencije i seminari (u toku) The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010
 22. 22. Projekti nfb koje finansira država • saradnja sa Ministarstvom prosvete kao član nemačke delegacije u ELGPN (2008 - 2014) www.elgpn.eu • Otvoreni proces koordinacije za unapređenje kvaliteta (2009 – 2014) www.beratungsqualitaet.net Katalog standarda kvaliteta za sprovođenje karijernog vođenja Profil kompetencija za zaposlene u oblasti karijernog vođenja Okvir za unapređenje kvaliteta (QDF) kao podrška pružaocima usluga model za održivu implementaciju (npr. sistem sertifikacije) The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010
 23. 23. Izazovi i pouke The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010
 24. 24. Ključni faktori uspeha nfb 1. jasna veza sa strategijama doživotnog učenja i zapošljivosti 2. zajedničke definicije i ciljevi u Misiji 3. selektivnost u pogledu članstva : ključni nosioci interesa 4. jasno definisani zadaci i uloge => razmišljanje u koracima 5. snažna podrška i opredeljenost kljućnih aktera kao saveznika 6. jasno definisan odnos prema vladi/državi : nezavisni ali priznati od države/vlade 7. nezavisni sekretarijat 8. svest o rizicima vezanim za sukob uloga The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010
 25. 25. Izazovi • održavanje aktivnog angažovanja i vođstva • aktivnija uključenost u rešavanje relevantnih, savremenih pitanja politike i prakse • održavanje finansiranja (naknade, finansiran projekti) • izbegavanje lutanja u pogledu misije • rad iz perspektive pojedinačnog građanina The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010
 26. 26. Pouke • koreni nacionalnih foruma za karijerno vođenje u EU politici i debati => obezbeđuje uporište • stalna međunarodna saradnja i angažovanost • ravnoteža između priznanja od strane države/vlade i uključivanja svih nosilaca interesa • svest o različitim interesima i kompetencijama nosilaca interesa • rad na konkretnim stručnim projektima The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010
 27. 27. Hvala na pažnji! Hvala lepo! Judith Frübing, Nationales Forum Beratung (nfb) Kurfürstenstraße 131, D-10785 Berlin fruebing@forum-beratung.de www.forum-beratung.de The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010
 28. 28. Izvori i dodatne informacije • CEDEFOP. Establishing i developing national doživotno karijerno vođenje policy forums. A manual for policy-makers i stakeholders. Cedefop Panorama series; 153. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008. • Bundesministerium für Bildung und Forschung. Bestandsaufnahme in der Bildungs-, Berufs- und Beschäftigungsberatung und Entwicklung grundlegender Qualitätsstandards, Abschlussbericht. 2007. http://www.bmbf.de/pub/berufsbildungsforschung.pdf • ELGPN. doživotno karijerno vođenje Policy Development – A European Resource Kit. Jyväskylä, 2012. • ELGPN. doživotno karijerno vođenje Policies. Progress Report 2011-12: A Report on the Work of European doživotno karijerno vođenje Policy Network 2011 – 12. Jyväskylä, 2012. • ELGPN. doživotno karijerno vođenje Policies. Work in Progress: A Report on the Work of European doživotno karijerno vođenje Policy Network 2008 – 10. Jyväskylä, 2010. • EU Resolution of the Council on strenghtening of policies, systems i practices of doživotno karijerno vođenje, 2004. (EU Document 928604 EDUC 89 SOC 234) • EU Resolution of the Council on better integrating doživotno karijerno vođenje into doživotno učenje strategies, 2008. (EU Document 1503008 EDOC 257 SOC 653) • Härtel, Peter. doživotno karijerno vođenje for doživotno učenje: Comments, Concepts, Conclusions of the Joint Actions Project „European Guidance Forum“. Graz, Krakow: 2007. • Nationales Forum Beratung. Mission Statement. Transl. B. Jenschke, 2006. • Schober, Karen. „Das nfb: Von der Idee zur Umsetzung – die Erfolgsgeschichte eines Netzwerks.“ In. Beratung entwickeln - den Wandel gestalten. Vier Jahrzehnte im Dienst der Berufsberatung. Ed. Karen Schober. Bielefeld: Bertelsmann, 2013. Online izvori • Nationales Forum Beratung in Bildung Beruf und Beschäftigung (nfb) (Nacionalni forum za karijerno vođenje in Education Career i Employment): www.forum-beratung.de (English section available) • Beratungsqualität in Bildung, Beruf und Beschäftigung – offener Koordinierungsprozess zur Qualitätsentwicklung (open process of koordinacija for quality development) www.beratungsqualitaet.net (English section available) • The German Nacionalni forum za karijerno vođenje – a bottom-up approach .” Examples of doživotno karijerno vođenje related initiatives i practices in ELGPN member countries. www.elgpn.eu/elgpndb/view/11 • European doživotno karijerno vođenje Policy Network ELGPN: www.elgpn.eu The Nacionalni forum za karijerno vođenje (nfb) in Germany - Judith Frübing | 05.11.2010

×