Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Disanje i transpiracija

 1. DISANJE I TRANSPIRACIJA Damnjanović Ivana
 2. DisanjeDisanje • Razmena gasova tokom koje živa bića uzimaju kiseonik a oslobađaju ugljen-dioksid • Disanje se odvija u svim živim ćelijama - u organelama mitohondrijama Jedro Mitohondrije ĆELIJSKO DISANJE
 3. • U prisustvu kiseonika se hrana razlaže, pri čemu se oslobađa energija • Deo energije se koristi za životne procese, a deo se gubi u obliku toplote
 4.  U procesu disanja se oslobađa -ugljen-dioksid -voda  Disanje se odvija kroz stome
 5. Ogledi sa krečnom vodomOgledi sa krečnom vodom  Dokazivanje da se disanjem oslobađa ugljen-dioksid  Izbaciti vazduh koji izdišeš u čašu sa krečnom vodom-čaša će se zamutiti zbog reakcije sa ugljen-dioksidom Ugljen-dioksid
 6.  Biljke dišu i preko stabla  Otvori na stablu kroz koje se vrši disanje se zovu lenticele  Kiseonik mogu usvajati i preko korena
 7. FOTOSINTEZA DISANJE Odvija se u ćelijama sa hloroplastima Odvija se u svim živim ćelijama Biljke uzimaju ugljen-dioksid Biljke oslobađaju ugljen- dioksid Biljke oslobađaju kiseonik Biljke uzimaju kiseonik Biljke uzimaju vodu Biljke oslobađaju vodu Stvara se hrana-šećer Razlaže se hrana Vezuje se energija sunčeve svetlosti Oslobađa se energija razlaganjem hrane Obavlja se danju kada ima sunčeve svetlosti Obavlja se i danju i noću Razlike između fotosinteze i disanja
 8. TranspiracijaTranspiracija  Proces u kojem biljka ispušta višak vode u obliku vodene pare  Vodena para se odaje kroz stome i lenticele Stoma Voda Vodena para
 9.  Voda se sprovodi iz korena kroz stablo do lista, gde napušta biljku  Vlaga i svežina u baštama, parkovima tokom letnjih dana
 10. Značaj transpiracije: -rashlađivanje tokom visokih temperatura -vlaženje površine biljke -oslobađanje viška vode -voda se kreće kroz biljku samo kada su stome otvorene
 11. Dokazivanje transpiracijeDokazivanje transpiracije
 12. HVALA NA PAŽNJI :)
Publicité