Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 25 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Plus par Ivana Damnjanović (20)

Plus récents (20)

Publicité

Mutacije

 1. 1. Mutacije Damnjanović Ivana
 2. 2. Šta su mutacije?  Mutacije su nasledne promene u genetičkom materijalu.  Promene redosleda nukleotida u DNK koje se trajno zadržavaju i prenose na potomačke ćelije.  Dešavaju se u svim ćelijama i
 3. 3. Model organizmi • Kao model organizmi za proučavanje mutacija se koriste: vinska mušica, bakterije, biljke.
 4. 4. Kako mutacije nastaju? • Svaki gen u okviru DNK sadrži informaciju o jednom određenom proteinu. • Proteini nastaju na osnovu gena, i geni deluju kroz proteine napravljene na osnovu njih. • Ako to razumemo, možemo da opišemo put od DNK do proteina: • Gen prvo prolazi kroz proces transkripcije. • U ovom procesu, DNK lanac se razdvaja na dva dela, i jedna strana biva iskopirana u kraću sekvencu veoma slične kiseline, poznate kao ribonukleinska kiselina (RNK).
 5. 5. • Ovaj novostvoreni RNK lanac, za razliku od ogromnog lanca DNK, sadrži samo jednu informaciju: kako napraviti jedan određeni protein. • Takođe, u lancu RNK, baza timin (T) biva zamenjena jednom drugom sličnom bazom, uracilom (U).
 6. 6. • Nakon što je gen iskopiran u RNK, sledi proces translacije. • RNK lanac odlazi do kompleksnog skupa molekula, ribozoma. • Ribozom “čita” RNK lanac, i na osnovu RNK koda proizvodi novi protein. • Genetski kod je troslovan: svake tri baze u lancu RNK označavaju po jednu amino-kiselinu u novom proteinu. AUG GUG CCU AAU AUU AGC UAG Met Val Pro Asn Ile Ser Stop
 7. 7. Proteini • Proteini mogu biti izgrađeni od svega nekoliko AK, ili iz ogromnog broja AK. • Na primer, keratini, proteini od kojih su najvećim delom sačinjene naše dlake i nokti, su preko 300 amino-kiselina dugački, što znači da su geni na osnovu kojih su sačinjeni dugački više od 1200 baza. Najveći poznati protein, titin, se sastoji od neverovatnih 28000 amino-kiselina!
 8. 8. Podela mutacija • Mutacije se dele na različite načine. Prema prirodi njihovog postanka mogu biti spontane i indukovane. • Spontane mutacije su vrlo retke, i one rezultuju samo zbog nesavršenosti kopiranja genetičkog koda. • Genetički kod se kopira na gotovo savršen nacin. • Uzima se da je kod viših organizama stopa mutacije 10-6, a kod bakterija 10-9. • Znači, kod bakterija na milijardu gena dođe jedna greška. To su spontane mutacije. • Ceo proces umnožavanja genetičkog koda i celokupna mašinerija koja je zadužena za
 9. 9. • Indukovane mutacije su mutacije koje su izazvane razlicitim agensima. • Ti agensi mogu biti: UV zracenje, gama zracenje, hemijski agensi, bioloski agensi, i dr. • Mutacije mogu da budu genske, hromozomske (zavisi gde se desavaju i u kom obimu).
 10. 10. Point-mutacije • U njima dolazi do promene jedne baze u genetskom kodu. • Ova vrsta mutacija ponekad ne izaziva nikakvu promenu u organizmu uopšte, ali ponekad može da bude veoma značajna.
 11. 11. • Primer pozitivne point mutacije je nedavno otkrivena point mutacija na jednom regulatornom genu, koja postoji u severnoj Italiji, među naslednicima čoveka kod koga se ona originalno dogodila. • Ljudi koji nose ovu mutaciju imaju značajno manje šanse da dožive infarkt ili srčani udar, pošto se njihove arterije automatski čiste mnogo bolje nego kod ostalih ljudi. • Primer negativne point mutacije su relativno česti problemi sa mutacijama na proteinu
 12. 12. Frameshift mutacije • U njima baza biva ubačena ili izbrisana. • Ove mutacije su obično mnogo radikalnije od point-mutacija, pošto potpuno menjaju strukturu proteina.
 13. 13. Gen: AUG GUG CCU AAU AUU AGC UAG Protein: Met Val Pro Asn Ile Ser Stop Gen: AUG GUG ACU AAU AUU AGC UAG Protein: Met Val Thr Asn Ile Ser Stop Gen pre mutacije: AUG GUG CCU AAU AUU AGC UAG Gen nakon mutacije: AUG GUG CU AAU AUU AGC UAG Citanje gena: AUG GUG CUA AUA UUA GCU AG? Protein: Met Val Leu Ile Leu Ala ...
 14. 14. Mutacije u telesnim i polnim ćelijama • Mutacije u gametima prenose se na sledeću generaciju. • Mutacije u somatskim celijama imaju uticaja na nosioca mutacije, ali se ne prenose na sledecu generaciju.
 15. 15. Letalne mutacije • Mutacije se klasifikuju i na osnovu fenotipskih efekata-mogu da budu manje ili više uočljive i da imaju različite posledice po svoje nosioce. • Albinizam kod sisara. • Mutacije mogu biti štetne, korisne i neutralne. • One koje kao posledicu imaju smrt nazivaju se letalne mutacije.
 16. 16. Tihe mutacije • Kada promena baze nema efekta na promenu AK u proteinu.
 17. 17. Hromozomske mutacijeHromozomske mutacije • Inverzije-promene redosleda gena na hromozomu • Delecije-kada deo hromozoma nedostaje • Duplikacije-pojava dekova hromozoma u više kopija, • Translokacije-prebacivanje dela hromozoma na nehomologi hromozom
 18. 18. Poliploidija  Poliploidija je prisustvo visše od dva kompletna seta hromozoma.  Poznao je da je haploidan broj hromozoma osnacava sa n, a diploidan sa 2n. Oganizmi sa tri seta hromozoma st triploidi 3n, sa četiri tetraploidi 4n itd.  Poliploidija je retka kod životinja.  Mnoge biljke koje se gaje da bi se koristile kao hrana su poliploidi, recimo krompir (4n=48), jagode (8n=56) itd.
 19. 19. Aneuploidija  Promena broja pojedinacčnih hromozoma naziva se aneuploidija.  Do pojave viška ili manjka hromozoma dolazi kada se dva homologa hromozoma ne razdvoje pravilno tokom deobe i formiranja gameta, pa neki gameti nose dva, a neki nijedan primerak tog hromozoma.  Kada se takvi gamete spoje s normalnim, hromozom će se pojaviti u čak tri primerka. To se naziva trizomija i ta pojava utvrđena je kod velikog broja vrsta.

×