Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Uslovi zivota na Zemlji

 1. Услови живота на Земљи Ивана Дамњановић
 2. Плава планета Преко 70% њене површине покрива вода. Земља је једино небеско тело на којем је вода присутна у течном стању.
 3. Вода Живот је настао у води и развијао се милијардама година. Вода је основни градивни елемент свих живих бића.
 4. Вода је значајна неорганска компонента екосистема. Значајан је климатски фактор.
 5. Вода је животна средина многих живих бића
 6. Доминантна животна средина Слатководни и морски басени заузимају око 70% површине Земље.
 7. Услови живота у води • Основне услове живота у води одређују: 1. хемијски састав воде 2. притисак 3. потисак 4. температура 5. светлост 6. струјања воде
 8. Хемијски састав воде • Салинитет (количина и састав соли, растворених у води). • Водене биљке и алге у процесу фотосинтезе производе кисеоник. • Сва жива бића у процесу дисања ослобађају угљен диоксид.
 9. Притисак и потисак • Маса течности врши притисак који се повећава са повећањем дубине. Притисак је на површини мали, на дубинама велики. • Силом потиска вода делује на тела која се налазе у њој, при чему се тежина тела привидно смањује.
 10. Температура и светлост • Температура одређује особине животног станишта. Зависи од географског положаја, годишњих доба, дубине воденог басена. • Светлост опада са повећањем дубине воденог басена. Значајна је за процес фотосинтезе.
 11. Струјања воде • Речни токови и бујице. • Таласи, плима, осека. • Вертикалне и хоризонталне водене струје.
 12. Услови живота на копну • Услове живота на копну одређују: 1. хемијски састав ваздуха 2. климатске прилике 3. особине земљишта
 13. Хемијски састав ваздуха • Углавном је сталан у свим деловима атмосфере. • Може доћи до загађења услед повећане концентрације загађујућих честица.
 14. Климатске промене • Температура, влажност, ветрови.
 15. Земљиште • Растресити, површински слој литосфере. • Настаје под утицајем ваздуха, воде, живих организама. • У њему се налазе неорганске, органске материје и вода. • Значајно за процес фотосинтезе.
 16. ХВАЛА НА ПАЖЊИ
Publicité