Σταμκόπουλος-Θεολογής-Κοτσιφάκος -Κυπροελλαδικό Μάρτιος 2023.pdf

Σταμκόπουλος-Θεολογής-Κοτσιφάκος -Κυπροελλαδικό Μάρτιος 2023.pdf

Η εξέλιξη της επαγγελματικής συμβουλευτικής και του/της συμβούλου
σταδιοδρομίας με βάση τις κατευθύνσεις της «αλγοριθμικής
συμβουλευτικής», ως κορυφαία και κρίσιμη μετάβαση
για την επιβίωση των συμβουλευτικών δομών
Σταμκόπουλος Θεόδωρος1, Θεολογής Ευάγγελος2, Κοτσιφάκος Δημήτριος3
1Φιλόλογος, Med, Διευθυντής ΕΝΕΕΓΥΛ Κοζάνης, stamkopoulos@sch.gr
2Ηλεκτρολόγος, ΜSc,Υπεύθυνος ΣΕΠ, ΔΔΕ Δυτ. Αττικής, evanelostheologis@gmail.com
3Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής Επαγγελματικού Λυκείου, Post-Doc, PhD, MSc,
Τμήματος Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Πειραιώς, kotsifakos@unipi.gr
Κορυφαίοι βασικοί δείκτες απόδοσης που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των
συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι
• η αποτελεσματικότητα
• η ανάπτυξη νέων ψυχομετρικών εργαλείων
αποτύπωσης κατευθύνσεων και διατομικών
σχέσεων
• η αύξηση της εμπιστοσύνης ανάμεσα
στους/στις συμβούλους και στους/στις
συμβουλευόμενους/ες και τέλος
• ο βαθμός ψηφιακού μετασχηματισμού στις
διαδικασίες εφαρμογής της συμβουλευτικής
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ:
Η αποτύπωση της μετάβασης της επαγγελματικής
συμβουλευτικής και του/της συμβούλου σταδιο-
δρομίας στη μετά-covid19 εποχή, με βάση τις
κατευθύνσεις της αλγοριθμικής συμβουλευτικής.
Οι νέες συνθήκες της μετά-covid 19 εποχής
απαιτούν, εκτός των νέων τύπων
συνειδητοποίησης και επανανοηματοδότησης από
τους/τις ίδιους/ες τους/τις συμβούλους, την άμεση
αλλαγή και την προσαρμογή της μεθοδολογίας
άσκησης της συμβουλευτικής προσανατολισμού,
ως κορυφαία και κρίσιμη πρόσκληση για την ίδια
την επιβίωση των συμβουλευτικών δομών.
Ιστορικό πλαίσιο
ΚΥΠΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2023
«Συμβουλευτική, Σχεδιασμός Σταδιοδρομίας»
10 Μαρτίου 2023. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Οι διεργασίες της αλγοριθμικής συμβουλευτικής συμπεριλαμβάνουν διαδικασίες
αναγνώρισης φυσικής γλώσσας, διαχείριση γλώσσας μηχανής και εντολών, και
διαχείριση φυσικής γλώσσας

Contenu connexe

Σταμκόπουλος-Θεολογής-Κοτσιφάκος -Κυπροελλαδικό Μάρτιος 2023.pdf

  • 1. Η εξέλιξη της επαγγελματικής συμβουλευτικής και του/της συμβούλου σταδιοδρομίας με βάση τις κατευθύνσεις της «αλγοριθμικής συμβουλευτικής», ως κορυφαία και κρίσιμη μετάβαση για την επιβίωση των συμβουλευτικών δομών Σταμκόπουλος Θεόδωρος1, Θεολογής Ευάγγελος2, Κοτσιφάκος Δημήτριος3 1Φιλόλογος, Med, Διευθυντής ΕΝΕΕΓΥΛ Κοζάνης, stamkopoulos@sch.gr 2Ηλεκτρολόγος, ΜSc,Υπεύθυνος ΣΕΠ, ΔΔΕ Δυτ. Αττικής, evanelostheologis@gmail.com 3Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής Επαγγελματικού Λυκείου, Post-Doc, PhD, MSc, Τμήματος Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Πειραιώς, kotsifakos@unipi.gr Κορυφαίοι βασικοί δείκτες απόδοσης που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι • η αποτελεσματικότητα • η ανάπτυξη νέων ψυχομετρικών εργαλείων αποτύπωσης κατευθύνσεων και διατομικών σχέσεων • η αύξηση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στους/στις συμβούλους και στους/στις συμβουλευόμενους/ες και τέλος • ο βαθμός ψηφιακού μετασχηματισμού στις διαδικασίες εφαρμογής της συμβουλευτικής ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: Η αποτύπωση της μετάβασης της επαγγελματικής συμβουλευτικής και του/της συμβούλου σταδιο- δρομίας στη μετά-covid19 εποχή, με βάση τις κατευθύνσεις της αλγοριθμικής συμβουλευτικής. Οι νέες συνθήκες της μετά-covid 19 εποχής απαιτούν, εκτός των νέων τύπων συνειδητοποίησης και επανανοηματοδότησης από τους/τις ίδιους/ες τους/τις συμβούλους, την άμεση αλλαγή και την προσαρμογή της μεθοδολογίας άσκησης της συμβουλευτικής προσανατολισμού, ως κορυφαία και κρίσιμη πρόσκληση για την ίδια την επιβίωση των συμβουλευτικών δομών. Ιστορικό πλαίσιο ΚΥΠΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2023 «Συμβουλευτική, Σχεδιασμός Σταδιοδρομίας» 10 Μαρτίου 2023. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οι διεργασίες της αλγοριθμικής συμβουλευτικής συμπεριλαμβάνουν διαδικασίες αναγνώρισης φυσικής γλώσσας, διαχείριση γλώσσας μηχανής και εντολών, και διαχείριση φυσικής γλώσσας