Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

FAR Akademi - Väsentlighet och risk

386 vues

Publié le

Publié dans : Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

FAR Akademi - Väsentlighet och risk

 1. 1. www.farakademi.se Väsentlighet och risk - med fokus på väsentlighetstal
 2. 2. Program 09.40 – 10.30 Inledning - Risk 11.00 – 12.00 Väsentlighet Lunch 13.00 – 13.30 Väsentlighet 13.30 – 14.30 Hantering av bedömda risker 09.40 – 10.30 Utvärdering av felaktivheter 15.00 – 15.30 Väsentlighet 15.00 – 15.30 Fika 15.00 – 15.30 Övningsuppgifter 15.00 – 15.30 Summering av dagen
 3. 3. Risk
 4. 4. Identifiering av risker ISA 240, 315 Två huvudtyper av risker •Affärsrisker •Risk för oegentligheter Affärsrisk •Resultat av händelser, omständigheter, aktiviteter eller icke- aktiviteter som gör att bolaget inte når sitt mål Risk för oegentligheter •Händelser/omständigheter som indikerar tryck eller incitament att genomföra oegentligheter •Skillnad: Risk för oegentligheter är resultat av en persons avsiktliga handlingar
 5. 5. Krav på riskbedömning ISA 240, 315, 540,570 • ISA 315 p.11 och p.12 anger krav på nödvändig förståelse • Företaget och dess miljö • Företagets interna kontroll • Övriga krav (i alla uppdrag): • ISA 240.16 Risk för oegentligheter i ÅR • ISA 540.8 Bedömningar • ISA 550.11 Närståenderelationer • ISA 570.10 Going concern
 6. 6. Mindre företag ISA 240, 315, 540,570 Kännetecknas av: Att ägande och företagsledning är koncentrerade till ett fåtal personer
 7. 7. Riskanalys i mindre företag ISA 240, 315, 540,570 Kännetecknas av: Väsentliga transaktionstyper (flöden) i olika branscher är i allmänhet följande: Handelsföretag Inköp varor/lager/försäljning Tillverkande företag Tillverkningsprocess/PIA/lager/försäljning Tjänsteföretag försäljning av timmar
 8. 8. ISA 315 ISA 315 ska läsas tillsammans med ISA 240. Fel kan ju vara både avsiktliga och oavsiktliga man arbetar lämpligen med båda standarderna samtidigt. Analytisk granskning Diskussion i revisionsteamet Observation och inspektion Det här måste revisorn göra: Frågor till kunden, både om risker och kontroller samt, om det rör sig om ett fortsatt uppdrag, om något ändrats sedan föregående år
 9. 9. Hitta fler utbildningar på: www.farakademi.se
 10. 10. Hitta fler utbildningar på: www.farakademi.se

×