“Less talk, more action!”: supporting young people with complex professional needs in Prague 
„Méně mluvení, více akce!“...
“Successful careers are not planned. They develop when people are prepared for opportunities because they know their stren...
WHAT CAME FIRST? THE EGG OR THE HEN? 
CO BYLO PRVNÍ VAJÍČKO NEBO SLPICE? 
The target group of DOMJOB program: 
Cílová skup...
Typical problems that young people of the target group have to encounter with: Typické problémy, se kterými se musí potýka...
The target group disadvantages: Znevýhodnění cílové skupiny: 
Lack of adequate education and work experience 
Lack of so...
DOM JOB PROGRAM 
Model of Social enterprise provides trainee 
programs and supported jobs for this target group and 
speci...
HOW DOES IT WORK? JAK TO PROBÍHÁ? 
1 RECRUIMENT 
2 CRITERIAS 
3 CONTRACT 
4 JOB 
5 FEED BACK 
6 INDIVIUALGOALS 
7 PERSONAL...
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION 
DĚKUJI ZA POZORNOST 
Contact: 
wicki@dom-os.cz 
www.dom-os.cz
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

“Less talk, more action!”: supporting young people with complex professional needs in Prague

464 vues

Publié le

Presentation given by Michaela Wicki, DOM (CZ) at the 2013 FEANTSA Conference "Investing in young people to prevent a lost generation: policy and practice in addressing youth homelessness" http://feantsa.org/spip.php?article1596&lang=en

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

“Less talk, more action!”: supporting young people with complex professional needs in Prague

  1. 1. “Less talk, more action!”: supporting young people with complex professional needs in Prague „Méně mluvení, více akce!“: podpora mladých lidí s komplexními potřebami v oblasti zaměstnání Investing in young people to prevent a lost generation in Europe: key policy and practice in addressing youth homelessness 8th November 2013, Prague, Czech Republic
  2. 2. “Successful careers are not planned. They develop when people are prepared for opportunities because they know their strengths, their method of work, and their values”. „Úspěšné kariéry nejsou naplánovány. Vyvinou se když jsou lidé připraveni využít příležitost, protože znají své silné stránky, způsob práce a své hodnoty!. Peter Drucker Investing in young people to prevent a lost generation in Europe: key policy and practice in addressing youth homelessness 8th November 2013, Prague, Czech Republic
  3. 3. WHAT CAME FIRST? THE EGG OR THE HEN? CO BYLO PRVNÍ VAJÍČKO NEBO SLPICE? The target group of DOMJOB program: Cílová skupina programu DOMJOB: Young people age 16–26 with specific problems that can lead to long-term unemployment, social isolation and homelessness. Mladí lidé ve věku 16 – 26 let se specifickými problémy, které mohou vést k dlouhodobé nezaměstnanosti, sociální izolaci a bezdomovectví.
  4. 4. Typical problems that young people of the target group have to encounter with: Typické problémy, se kterými se musí potýkat mladí lidé cílové skupiny: Physical, mental, cognitive and psychological difficulties Dysfunctional family background Social isolation Low or not useful education Local and regional high levels of unemployment Insufficient supply of affordable housing Fyzické, mentální, psychické obtíže Nefunkční rodinné zázemí Sociální izolace Nízké nebo nepoužitelné vzdělání Místní nebo regionální vysoká míra nezaměstnanosti Nedostupné finančně přijatelné bydlení či ubytování
  5. 5. The target group disadvantages: Znevýhodnění cílové skupiny: Lack of adequate education and work experience Lack of social skills and good work habits Traumatic family experiences and consequences Not having a stable accommodation Low motivation and will to work Nedostatečné vzdělání a pracovní zkušenosti Nedostatek sociálních dovedností a dobrých pracovních návyků Traumatické rodinné zážitky s dalšími následky Nestabilní bydlení Malá motivace a vůle pracovat
  6. 6. DOM JOB PROGRAM Model of Social enterprise provides trainee programs and supported jobs for this target group and specific advisory as well. Model Sociální firmy, která realizuje tréninkové programy a podporované zaměstnání stejně jako specializované poradenství
  7. 7. HOW DOES IT WORK? JAK TO PROBÍHÁ? 1 RECRUIMENT 2 CRITERIAS 3 CONTRACT 4 JOB 5 FEED BACK 6 INDIVIUALGOALS 7 PERSONAL DEVELOPMENT 8 WORKING IN THE REAL WILD WORD 9 FARTHER EDUCATION? 1 NÁBOR 2 KRITÉRIA 3 SMLOUVA 4 PRÁCE 5 ZPĚTNÁ VAZBA 6 INDIVIDUÁLNÍ CÍLE 7 PRÁCE V REÁLNÉM SVĚTĚ (DIVOČINĚ) 8 DALŠÍ VZDĚLÁNÍ?
  8. 8. THANK YOU FOR YOUR ATTENTION DĚKUJI ZA POZORNOST Contact: wicki@dom-os.cz www.dom-os.cz

×