Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Roc coachingsproject

 1. Het coachingsproject Succesfactoren voor teamcoaches Teamcoaching
 2. 57 minor-studenten coachen 28 ROC-teams ROC-coachingsproject
 3. De ROC-teams …zijn niet altijd even enthousiast.
 4. De ROC-teams Een team vol passie, enthousiasme en synergie is wel uiteindelijk het doel.
 5. Mind(re) setting De kompas Gedeeld Leiderschap Relatioeel veld
 6. De teamcoach
 7. Coachingsessies 1 + 2 Kennismaking en inventariseren van coachingsvragen.
 8. De volgende aspecten worden geobserveerd: •de onderlinge communicatie (open, elkaar laten uitpraten, naar elkaar luisteren) •de onderlinge relaties (respect, vertrouwen, wederzijdse waardering) •betrokkenheid (in welke mate is eenieder betrokken) •leiderschap (wie neemt het initiatief, bepaalt de sfeer, is dominant) •overtuigingen (normen en waarden, opvattingen over het project en over elkaar) •kwaliteiten (in welke mate is het team zich bewust van verschillende kwaliteiten bij de teamleden en wordt in het team daar gebruik van gemaakt) en gelet op het leren projectmatig werken: •inzet en gedrag volgens samenwerkingscontract •gerichtheid op fase van het project •omgaan met deadlines •vergaderdiscipline en vergadertechniek Coachingssessie 3 Observeren, observeren, observeren
 9. Bespreek met het ROC-team jullie observaties en geef hun feedback. Bespreek vervolgens jullie advies en onderzoek in hoeverre zij open staan voor jullie feedback. Bespreek met het team mogelijke verbeterpunten en hoe eraan gewerkt kan worden. Coachingssessie 4 Feedback
 10. Op basis van de vastgestelde verbeterpunten stellen jullie een coachingsplan op. Welke interventies/oefeningen willen jullie inzetten om aan de verbetering te werken. Coachingssessies 5+6 Werken aan verbetering
 11. De uitgangsvraag voor deze coachingssessie is: wat heeft het team nodig om er – voorbij de effectiviteit – naar generatieve samenwerking te komen en hoe kun je dit stimuleren (welke interventies horen hierbij? Coachingsessie 7 Werken aan synergie
 12. Dit is de laatste bijeenkomst en de evaluatie gaat om de volgende punten: •behaalde resultaten van het ROC-team – wat vinden de teamleden zelf? •het coachingsproces – hoe hebben de teamleden het ervaren? •het coachingsproces 2 – hoe hebben de coaches het ervaren? •hoe zelfsturend zijn de teams nu? Wat zijn de belangrijkste punten om verder – zonder coach – aan te werken? Coachingssessie 8 Evaluatie
 13. leuk en leerzaam uitdaging om een ‘moeilijke doelgroep’ te coachen bijdrage aan verbetering van communicatie en samenwerking Evaluatie 2011
 14. •-Spanningsveld belangen ROC en HU • Gebrekkig communicatie ROC en HU • ongemotiveerde ROC-leerlingen • onduidelijkheid bij ROC-leerlingen over coaching Evaluatie 2011
 15. •Verbetering van de samenwerking, meer openheid richting elkaar. •Professionaliteit, structuur,kennis en kunde •Met het proces bezig zijn •Er is meer structuur aangebracht, zaken zijn duidelijker en komen eerder voor elkaar. onduidelijkheden worden eerder aan het licht gebracht. •De aanwezigheid en vooral sturing, hoewel dit minimaal was, werd als goed ervaren. De Meerwaarde leerlingen zagen ons als aanspreek punt. (reactie ROC-leerlingen) •De activiteiten die onze groepjes met ze gedaan hebben, het kwaliteiten spel, omschrijf jezelf opdrachtje, enz.
 16. Voor het bijhouden van een gezamenlijk logboek maken we gebruik van de Team-wiki (onderdeel van de sharepoint-site) Team-wiki
 17. 3 oktober 13.00 – 15.30 kennismakingsbijeenkomst ROC Amersfoort 24 oktober 13.00 – 16.00 2e coachingsessie 7 november 3e – 7e coachingsessie 14 november (steeds 13.00 – 16.00) 21 november 28 november 5 december 12 december 8e coachingssessie – evaluatie Eerste week januari Gezamenlijke evaluatie 11 januari 2013 Inleveren reflectieverslag Tijdspad
 18. Tip 1: The sky is the limit. Daag het team en jezelf uit.
 19. Tip 2: Volg je eigen passie
 20. Tip 3: Geniet van de mooie momenten
 21. Vragen?
Publicité