Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Mojefamilie.cz

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
OVB Allfinanz - Moje familie
OVB Allfinanz - Moje familie
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 14 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Mojefamilie.cz (20)

Publicité

Plus récents (20)

Mojefamilie.cz

 1. 1. Projekt finančního vzdělávání žáků základních škol OVB Allfinanz, a.s.
 2. 2. Proč finanční vzdělávání žáků • Ekonomická krize ukázala především to, že finanční vzdělání širší české populace je nedostatečné. •Extrémně rychlý vývoj trhu a stále větší nároky na spotřebitele přinášejí stresové okamžiky, ve kterých se lidé v ohledu k financím rozhodují často špatně, což vede ke krizovým situacím. •S finanční výchovou je potřeba v České republice začít již od základních škol.
 3. 3. Proč finanční vzdělávání žáků • Projekt vychází vstříc snaze MŠMT a MF ČR (např. Strategie finančního vzdělávání apod.) poskytovat na základních školách elementární finanční gramotnost. •Ještě více posiluje zařazení tématu finančního vzdělávání do osnovy výuky na škole. •Díky netradiční formě – výuce prostřednictvím interaktivní hry – lze očekávat aktivnější přístup ze strany žáků.
 4. 4. Proč finanční vzdělávání žáků • Připravený projekt finančního vzdělávání žáků splňuje všechny podmínky, stanovené ve Strategii finančního vzdělávání MŠMT, MF a MPO: • princip obecnosti: má svým charakterem rozvíjet a zvyšovat úroveň finanční gramotnosti ve smyslu základní orientace a přehledu o finančních produktech či službách • princip odbornosti: má být zajištěna odborná úroveň vzdělavatelů • princip informovanosti: informace musí být skrze vhodné informační kanály dostupné příslušným cílovým skupinám bez dalšího omezení
 5. 5. Základní filosofie projektu • Vytvořena koncepce a materiál pro základní školy na téma finanční gramotnosti. •Realizace jako podpůrný výukový nástroj pro školy. •Náplní projektu jsou nejen výukové podklady a materiály, následné testy, ale i internetové aplikace, které vhodnou formou doplňují a motivují posluchače.
 6. 6. Základní filosofie projektu • Projekt vychází z materiálů „Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách MF ČR“ z roku 2007. •Na jeho tvorbě participovali nejen praktici z řad společnosti OVB, ale i odborníci z dalších společností a pedagogičtí pracovníci.
 7. 7. Co projekt škole nabízí •Obsah vycházející z doporučení MŠMT. •Disponibilitu lektora v požadovaném čase a dle dohody i rozsahu. •Možnost využití výsledků jednotlivých žáků pro klasifikaci (součástí projektu je i elektronický test). •Zapojení žáků moderní a atraktivní formou (on-line hra na internetu). •Možnost navázání na vyučovací osnovy, např. výpočetní techniky.
 8. 8. Co se žáci v rámci projektu dozví •Životní etapy člověka z pohledu financí. •Životní situace a jak se s nimi vyrovnat. •Jaká máme práva a jaké povinnosti. •Internetová interaktivní hra.
 9. 9. Internetová hra •Hra v současné době oblíbeného typu „realstrategy“. •Hráč je v roli rodinného "manažera". •Řídí čtyřčlennou rodinu v jejich domečku tak, aby ekonomicky vyšla s platem a zároveň byli všichni šťastní. •Cílem je uspořit během 6ti měsíců na jednu ze tří dovolených.
 10. 10. Internetová hra •Hra probíhá v týdenních kolech. •V každém kole musí hráč učinit řadu rozhodnutí od zaplacení potravin po nákup oblečení až po rozhodnutí, zda půjde celá rodina o víkendu na brigádu. •V průběhu hry se tedy mění výdaje a příjmy, stejně tak "faktor štěstí" jednotlivých členů rodiny. •Znalostní test ve formě on-line komiksu pro žáky ZŠ doplňuje komplex přednášky a internetové hry.
 11. 11. Závěrem •Projekt je koncipován jako bezplatná a nekomerční spolupráce soukromého sektoru – společnosti OVB Allfinanz a.s., a základních škol, jejichž zřizovatelem je město. •Na žáky do projektu zapojené nebude působit žádná reklama, přednášející budou v tomto ohledu neutrální. •Celá aktivita je koncipována pro žáky jako anonymní – netřeba se tedy obávat jakéhokoli zneužití osobních dat žáků.
 12. 12. Moje Familie www.mojefamilie.cz

Notes de l'éditeur

 • Společnost OVB Allfinanz, a.s. připravila vzdělávací projekt pro žáky základních škol, který si klade za cíl zvýšit finanční gramotnost. Jedná se o porozumění otázkám ze světa financí, pochopení principu toku peněz, řízení rodinného rozpočtu a v neposlední řadě uvědomění si hodnoty financí.
  Odborníci z OVB realizují ve vybraných školách přednášky, na které navazují dva „domácí úkoly“.
  Prvním z nich je znalostní test ověřující především termíny ze světa financí, které byly diskutovány v přednášce.
  Druhou aktivitou je internetová hra Moje familie, která je simulátorem rodinného hospodaření. Hráč v roli manažera rodiny plní potřeby jednotlivých členů domácnosti, řeší fixní či variabilní výdaje a snaží se během hry ušetřit rodině peníze na vysněnou dovolenou.
 • Přístupové heslo ke hře lze získat od oddělení Marketingu OVB.

×