Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Peta I-think (Pembelajaran abad ke-21)

7 176 vues

Publié le

- Peta Pemikiran merupakan satu set teknik penyusunan grafik yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
- Peta Pemikiran dapat membantu murid melahirkan pemikiran yang kreatif dan kritis.
- Terdiri daripada 8 :
1. Peta Bulatan (The Circle Map)
2. Peta Buih (The Bubble Map)
3. Peta Buih Berganda (The Double Bubble Map)
4. Peta Pokok (The Tree Map)
5. Peta Dakap (The Brace Map)
6. Peta Alir (The Flow Map)
7. Peta Pelbagai Alir (The Multi Flow Map)
8. Peta Titi (The Bridge Map)

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Peta I-think (Pembelajaran abad ke-21)

 1. 1. Peta I-Think By Fai
 2. 2. Pengenalan • Peta Pemikiran merupakan satu set teknik penyusunan grafik yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. • Peta Pemikiran dapat membantu murid melahirkan pemikiran yang kreatif dan kritis. • Terdiri daripada 8 : 1. Peta Bulatan (The Circle Map) 2. Peta Buih (The Bubble Map) 3. Peta Buih Berganda (The Double Bubble Map) 4. Peta Pokok (The Tree Map) 5. Peta Dakap (The Brace Map) 6. Peta Alir (The Flow Map) 7. Peta Pelbagai Alir (The Multi Flow Map) 8. Peta Titi (The Bridge Map)
 3. 3. Peta Bulatan (The Circle Map)
 4. 4. Peta Bulatan (The Circle Map) • Kegunaan : mendefiniskan sesuatu perkara, menjana idea, menilai sesuatu perkara. • = Tajuk. • = Idea atau maklumat berkenaan tajuk. • = Rujukan. 2 1 3 1 2 3
 5. 5. Peta Buih (The Bubble Map)
 6. 6. Peta Buih (The Bubble Map) • Kegunaan : Menerangkan sesuatu benda atau watak (kata/frasa adjektif). • = subjek • 2 = kata adjektif atau kata sifat yang menerangkan subjek ( ) 1 22 2 2 2 1 2 1
 7. 7. Peta Buih Berganda (The Double Bubble Map)
 8. 8. Peta Buih Berganda (The Double Bubble Map) • Kegunaan : membandingkan atau membezakan sesuatu perkara. • dan = Dua perkara yang hendak dibandingkan atau dibezakan. • dan = Perbezaan. • = Persamaan. • = Tajuk. 21 1 2 3 3 3 5 5 5 4 4 4 3 4 5 6 6
 9. 9. Peta Buih Berganda (The Double Bubble Map) • Kegunaan : membandingkan atau membezakan sesuatu perkara. • dan = Dua perkara yang hendak dibandingkan atau dibezakan. • huraian untuk manakala huraian untuk . • dan = Perkara yang membezakan antara dan . • = Persamaan antara dan • = Tajuk. 21 1 2 3 3 3 5 5 5 4 4 4 3 41 2 5 21 3 4 21 6 6
 10. 10. Peta Pokok (TheTree Map)
 11. 11. Peta Pokok (TheTree Map) • Kegunaan : Menyusun maklumat dengan cara mengklasifikasi atau membahagikan sesuatu perkara mengikut kelas atau kategori . • = Tajuk. • = klasifikasi mengikut kelas atau kategori tentang . • = Ciri-ciri bagi . 2 1 333 221 2 1 3 2
 12. 12. Peta Dakap (The Brace Map)
 13. 13. Peta Dakap (The Brace Map) • Kegunaan : Menerangkan bahagian-bahagian sesuatu perkara secara menyeluruh. • = Sesuatu perkara yang menyeluruh. • = Bahagian yang terdapat dalam . • = Bahagian yang lebih spesifik. 3 3 2 2 1 3 3 1 2 1 3
 14. 14. Peta Alir (The Flow Map)
 15. 15. Peta Alir (The Flow Map) • Kegunaan : Menyusun sesuatu plot, proses atau kronologi. • = Langkah / peristiwa pertama. • = Sambungan cerita / plot / kronologi. 1 2 2 1 2 2 2 2
 16. 16. Peta Pelbagai Alir (The Multi Flow Map)
 17. 17. Peta Pelbagai Alir (The Multi Flow Map) • Kegunaan : Membuat sebab dan akibat. • = Tajuk. • = Sebab. • = Akibat. 2 2 2 3 31 3 1 2 3
 18. 18. PetaTiti (The Bridge Map)
 19. 19. PetaTiti (The Bridge Map) • Kegunaan : Membuat analogi (Memcari faktor penghubung). • = Faktor Penghubung • = Sesuatu perkara. • = Pasangan yang berkaitan. 21 3 2 3 2 1 2 3 3 as as
 20. 20. Rujukan Vishalache Balakrishman et al. (2014). Aplikasi i-think dalam Pendidikan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Cikguatiena.blogspot.com.

×