Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)

F
Sejarah Lisan dan
Pendokumentasian
By F
Sumber Lisan sebagai bahan
sejarah tempatan
Sumber Lisan sebagai bahan
sejarah tempatan
• Di Malaysia, universiti-universiti tempatan yang mula menunjukkan
kecenderungan terhadap sejarah lisan ialah Universiti Kebangsaan
Malaysia (UKM) yang telah menubuhkan Pusat Kajian Sejarah Lisan di
bawah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan.
• Sejarah lisan sebagai satu kursus yang ditawarkan di Universiti
Kebangsaan Malaysia telah ditawarkan pada tahun 1981.
• Persatuan Sejarah Malaysia turut ditubuhkan bagi menggerakkan
perkembangan sejarah lisan di Malaysia.
• Penggunaan Sumber lisan sebagai bahan sejarah tempatan di
Malaysia juga semakin mendapat tempat.
Sumber Lisan sebagai bahan
sejarah tempatan
• Contoh projek sejarah lisan yang telah berjaya dilaksanakan di
Malaysia:
1. Projek golongan nasionalis kiri Melayu dan sejarah pergerakan Rejimen
Kesepuluh Parti Komunis Malaya di Lubuk Kawah.
2. Projek peristiwa Memali.
3. Projek peristiwa di zaman Jepun dan pentadbiran BMA.
4. Projek 69 komando.
5. Projek UMNO Negeri Sembilan
6. Projek biografi tokoh.
Sumber Lisan sebagai bahan
sejarah tempatan
• penggunaan sumber lisan sebagai sumber sejarah negara ini
dipelopori oleh Abdullah Munsyi melalui bukunya “Kisah Pelayaran
Abdullah”. Melalui wawancara beliau dengan masyarakat tempatan di
negeri-negeri Pantai Timur, beliau kemudiannya menulis semula
gambaran berkenaan masyarakat di Pantai Timur berdasarkan apa
yang telah diberitahu kepadanya.
• Selain itu, jurnal-jurnal berkaitan sejarah yang ditulis oleh para
pegawai British di Tanah Melayu juga cenderung untuk menggunakan
keterangan lisan sebagai sumber sejarah mereka.
Sumber Lisan sebagai bahan
sejarah tempatan
• Sebagai contoh, W.E Maxwell ketika menulis mengenai sejarah negeri
Perak turut mendapatkan maklumat daripada masyarakat Orang Asli
di Perak.
• Selepas era pasca merdeka, usaha ke arah pendokumentasian sejarah
lisan sebagai satu sumber sejarah hanya dimulakan secara serius
apabila Arkib Negara Malaysia mengambil inisiatif menjalankan
beberapa projek bagi mengisi bahagian Arkib Perdana Menteri.
Kesukaran Memperolehi Bahan bertulis
Kesukaran memperolehi bahan bertulis
• Penyelidik sejarah di Malaysia meghadapi kesukaran untuk
mendapatkan sumber sejarah yang lengkap bagi kajian peristiwa
sejarah yang berlaku terutamanya pada zaman sebelum kemerdekaan
negara yang disebabkan oleh beberapa faktor (Nadzan Haron, 2012).
• Antaranya, masyarakat di Malaysia bukanlah masyarakat yang minat
menulis. Kebanyakan rekod-rekod bertulis yang wujud di negara ini
hanyalah rekod-rekod rasmi kerajaan dan rekod-rekod istana.
Tidak
menjadi
suatu
kebiasaan
atau budaya
masyarakat
Faktor
Kurang
Penulisan
Kurangnya kesedaran
tentang kepentingan
catatan sebagai
rekod sejarah
Kekangan
waktu dan
kesibukan
harian
Perkembangan
teknlogi
perhubungan
Kesukaran memperolehi bahan bertulis
• Perkembangan teknologi perhubungan terutamanya telefon telah
membawa kesan negatif kepada sumber bertulis sebagai sumber
sejarah di negara ini.
• Proses surat menyurat telah dianggap ketinggalan zaman, lambat dan
hanya digunakan untuk tujuan-tujuan rasmi sahaja.
• Hubungan dan komunikasi antara individu telah dipermudahkan
menggunakan medium seperti telefon atau internet yang lebih pantas
untuk perkara yang lebih mustahak.
• Kesannya: banyak peristiwa atau perkara sejarah yang penting hanya
kekal dalam memori ingatan pelaku tanpa didokumentasikan secara
bertulis.
Kesukaran memperolehi bahan bertulis
• Sejarah lisan menjadi semakin penting terutamanya dalam mendekati
para pemimpin atau pegawai kerajaan dalam pelbagai isu. Melalui
wawancara oleh para pengkaji sejarah dengan tokoh-tokoh, peristiwa
dan fakta sejarah yang penting yang selama ini hanya berlegar dan
tersimpan dalam memori tokoh dapat dirakam dan dijadikan sebagai
sumber bertulis (transkrip).
• Selain itu, apabila sesuatu peristiwa sejarah itu melibatkan
masyarakat kebanyakan, tiada rekod bertulis yang diperoleh berkaitan
dengannya.
Kesukaran memperolehi bahan bertulis
• Kesukaran mendapatkan rekod bertulis juga berlaku dalam konteks
Malaysia terutamanya rekod-rekod pentadbiran Zaman Jepun dan
rekod-rekod tentera British sebelum Perang Dunia Kedua.
• Kebanyakan rekod-rekod tersebut dimusnahkan untuk tujuan
keselamatan akibat perang.
• Akses rekod bertulis pada masa kini juga bukanlah sesuatu yang
mudah. Kebanyakkan rekod-rekod kerajaan diklasifikasikan sebagai
sulit, rahsia besar dan tertakluk di bawah Akta Rahsia Rasmi (OSA).
Cerita yang benar benar dilalui oleh
sesuatu kumpulan.
Cerita yang benar benar dilalui oleh
sesuatu kumpulan.
• Sejarah berkaitan golongan kebanyakan ini tidak direkodkan secara
bertulis dan kajian para pengkaji kebanyakannya cenderung kepada
menemuramah golongan-golongan sasar dalam sesebuah kajian
sejarah.
• Golongan yang ditemuramah kebiasaannya adalah sumber proto dan
saksi mata iaitu mereka yang benar-benar melalui atau mengalami
sesuatu peristiwa sejarah.
Cerita yang benar benar dilalui oleh
sesuatu kumpulan.
• Para pengkaji sejarah akan cuba untuk mendapatkan gambaran
berkenaan peristiwa daripada sumber proto, sebab-sebab yang
mencetus kepada tindakan mereka dan kesan daripada tindakan
mereka.
• Sebagai contoh, pengkaji-pengkaji sejarah dari Universiti Kebangsaan
Malaysia (UKM) telah menemui bekas anggota komunis Melayu
daripada Rejimen Kesepuluh Parti Komunis Malaya di Kampung Lubuk
Kawah, Temerloh, Pahang bagi mendapatkan maklumat daripada
mereka berkenaan sejarah perjuangan mereka dalam rejimen
tersebut.
Kekuatan sejarah lisan sebagai
pengukuh kepada pelbagai peristiwa
berulis
• Penggunaan sumber lisan dalam kajian sejarah adalah penting bagi
mendapatkan sudut pandangan yang lebih adil bagi kedua-dua pihak
dan mengatasi kekurangan yang terdapat dalam sumber bertulis.
• Kebanyakan sumber bertulis negara yang bersifat rahsia, sulit dan
tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi (OSA) menyebabkan penggunaan
sumber bertulis sebagai sumber sejarah menjadi terhad dan
memerlukan penggunaan sumber lisan sebagai alternatifnya.
• Sumber lisan tidak akan menggantikan sumber bertulis akan tetapi
sebaliknya bertindak sebagai pelengkap kepada kekurangan sesebuah
sumber bertulis.
Peranan sumber lisan ke atas sumber
bertulis
Tidak semua peristiwa penting dan bersejarah itu direkodkan
secara bertulis, justeru sumber lisan digunakan dalam
merakamkan peristiwa tersebut.
Terdapat keraguan tertentu dalam sumber bertulis
terutamanya yang dilihat berat sebelah, propagandik, dan
dilihat menyembunyikan fakta.
Tidak semua rekod bertulis mengandungi maklumat yang
diperlukan sebagai bahan rujukan kajian disebabkan oleh
tindakan pencatat rekod yang melakukan pencatatan tepilih.
Memperbanyakkan penulisan sejarah
tempatan dalam pelbagai tema
Memperbanyakkan penulisan sejarah
tempatan dalam pelbagai tema
• Di Malaysia para pengkaji sejarah masih dilihat cenderung untuk
melakukan kajian sejarah yang berkait dengan politik dan negara dan
tema-tema berkait dengan sejarah rakyat, sejarah sosial, sejarah
budaya , sukan dan sebagainya masih terbuka luas dan kurang
diterokai.
• Sumber lisan telah memainkan peranan penting kepada para pengkaji
sejarah dalam melakukan kajian sejarah ke atas pelbagai tema sejarah
terutamanya sejarah yang berkait dengan masyarakat, budaya dan
sosial.
Memperkaya tradisi lisan
• Penulisan sejarah tidak semestinya hanya berlegar kepada tokoh
ternama dan peristiwa sezaman yang menggunakan sumber bertulis
dan sumber lisan semata-mata.
• Tradisi lisan (yang terkawal) perlu digunakan untuk dijadikan sumber
penting dalam mengkaji sejarah politik, sosial, ekonomi, dan
perundangan tradisional dahulu kala seperti yang terkandung dalam
perbilangan adat.
• Contohnya: perbilangan adat yang dipegang secara tradisi oleh ketua-
ketua adat dalam masyarakat Minangkabau dan ketua-ketua suku dan
adat dalam pelbagai suku di Sabah dan Sarawak.
• Pendokumentasian tradisi lisan ini adalah penting dalam memastikan
sejarah lisan ini dapat dikekalkan untuk generasi akan datang.
RUJUKAN
Buku Sejarah Lisan dan Pendokumentasian
1 sur 23

Recommandé

CORAK PENSEJARAHAN KOLONIAL par
CORAK PENSEJARAHAN KOLONIALCORAK PENSEJARAHAN KOLONIAL
CORAK PENSEJARAHAN KOLONIALAlif Akram
7.2K vues22 diapositives
Karya Agung Melayu (Misa Melayu) par
Karya Agung Melayu (Misa Melayu)Karya Agung Melayu (Misa Melayu)
Karya Agung Melayu (Misa Melayu)zaidatol zulkiflly
13.8K vues60 diapositives
Sejarah Lisan Tajuk 1 par
Sejarah Lisan Tajuk 1Sejarah Lisan Tajuk 1
Sejarah Lisan Tajuk 1Alif Akram
3.6K vues25 diapositives
Sejarah Lisan Tajuk 2 par
Sejarah Lisan Tajuk 2Sejarah Lisan Tajuk 2
Sejarah Lisan Tajuk 2Alif Akram
2.7K vues9 diapositives
Bab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonial par
Bab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonialBab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonial
Bab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonialfiro HAR
19.1K vues25 diapositives
Bab-3- Keunikan-karya-agung par
Bab-3- Keunikan-karya-agungBab-3- Keunikan-karya-agung
Bab-3- Keunikan-karya-agungfiro HAR
9K vues39 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu par
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah MelayuSulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah MelayuAlif Akram
7K vues24 diapositives
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx par
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docxfiro HAR
14.9K vues25 diapositives
Pensejarahan Malaysia Bab 6 par
Pensejarahan Malaysia Bab 6Pensejarahan Malaysia Bab 6
Pensejarahan Malaysia Bab 6Alif Akram
6K vues26 diapositives
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric ) par
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )FaFai S.
1.8K vues11 diapositives
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (... par
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...FaFai S.
30.3K vues46 diapositives
Tuhfat al nafis par
Tuhfat al nafisTuhfat al nafis
Tuhfat al nafisAlif Akram
2.8K vues26 diapositives

Tendances(20)

Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu par Alif Akram
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah MelayuSulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Alif Akram7K vues
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx par firo HAR
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
firo HAR14.9K vues
Pensejarahan Malaysia Bab 6 par Alif Akram
Pensejarahan Malaysia Bab 6Pensejarahan Malaysia Bab 6
Pensejarahan Malaysia Bab 6
Alif Akram6K vues
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric ) par FaFai S.
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )
FaFai S.1.8K vues
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (... par FaFai S.
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...
FaFai S.30.3K vues
Tuhfat al nafis par Alif Akram
Tuhfat al nafisTuhfat al nafis
Tuhfat al nafis
Alif Akram2.8K vues
Filologi Dalam Sejarah par Alif Akram
Filologi Dalam SejarahFilologi Dalam Sejarah
Filologi Dalam Sejarah
Alif Akram2K vues
Karya sastera kanak kanak,remaja,dewasa & popular par Antasha Kamaruzzaman
Karya sastera kanak kanak,remaja,dewasa & popular Karya sastera kanak kanak,remaja,dewasa & popular
Karya sastera kanak kanak,remaja,dewasa & popular
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu par Alif Akram
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah MelayuSulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Alif Akram2.3K vues
Pensejarahan Malaysia Bab 5 par Alif Akram
Pensejarahan Malaysia Bab 5Pensejarahan Malaysia Bab 5
Pensejarahan Malaysia Bab 5
Alif Akram1.3K vues
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx par firo HAR
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
firo HAR5K vues
ISU DAN CABARAN DALAM PENGUASAAN LITERASI (KUMPULAN 1).pdf par AnibintiMisran
ISU DAN CABARAN DALAM PENGUASAAN LITERASI (KUMPULAN 1).pdfISU DAN CABARAN DALAM PENGUASAAN LITERASI (KUMPULAN 1).pdf
ISU DAN CABARAN DALAM PENGUASAAN LITERASI (KUMPULAN 1).pdf
AnibintiMisran2.9K vues
Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah - SJHK3063 par FaFai S.
Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah - SJHK3063Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah - SJHK3063
Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah - SJHK3063
FaFai S.1.9K vues
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara par firo HAR
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
firo HAR3.8K vues
Bab-2- Sinopsis-karya-agung par firo HAR
Bab-2- Sinopsis-karya-agungBab-2- Sinopsis-karya-agung
Bab-2- Sinopsis-karya-agung
firo HAR6.4K vues
KESAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DAN PERBELANJAAN PENDIDIKAN DI MALA... par faizzuddinz
KESAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DAN PERBELANJAAN PENDIDIKAN DI MALA...KESAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DAN PERBELANJAAN PENDIDIKAN DI MALA...
KESAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DAN PERBELANJAAN PENDIDIKAN DI MALA...
faizzuddinz25.3K vues

Similaire à Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)

Minggu 3 . huraian sukatan 3 par
Minggu 3 . huraian sukatan 3Minggu 3 . huraian sukatan 3
Minggu 3 . huraian sukatan 3Zol Patai Elias
578 vues38 diapositives
Tugasan hbml 4103 sejarah perkembangan bm par
Tugasan hbml 4103 sejarah perkembangan bmTugasan hbml 4103 sejarah perkembangan bm
Tugasan hbml 4103 sejarah perkembangan bmAhmad NazRi
4.3K vues29 diapositives
Lampiran pro forma kursus par
Lampiran pro forma kursusLampiran pro forma kursus
Lampiran pro forma kursusfiro HAR
2.9K vues5 diapositives
Dokumen sejarah par
Dokumen sejarahDokumen sejarah
Dokumen sejarahSyafiqah 'izzati
3.1K vues30 diapositives
Huraian tingkatan 1 par
Huraian tingkatan 1Huraian tingkatan 1
Huraian tingkatan 1lili ana
11.3K vues41 diapositives
Nota tatabahasa par
Nota tatabahasaNota tatabahasa
Nota tatabahasaAbdul Aziz Abu Bakar
5.1K vues187 diapositives

Similaire à Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)(20)

Tugasan hbml 4103 sejarah perkembangan bm par Ahmad NazRi
Tugasan hbml 4103 sejarah perkembangan bmTugasan hbml 4103 sejarah perkembangan bm
Tugasan hbml 4103 sejarah perkembangan bm
Ahmad NazRi4.3K vues
Lampiran pro forma kursus par firo HAR
Lampiran pro forma kursusLampiran pro forma kursus
Lampiran pro forma kursus
firo HAR2.9K vues
Huraian tingkatan 1 par lili ana
Huraian tingkatan 1Huraian tingkatan 1
Huraian tingkatan 1
lili ana11.3K vues
Bahan-Bahan Sumber Untuk Penulisan par nursoleha tulus
Bahan-Bahan Sumber Untuk PenulisanBahan-Bahan Sumber Untuk Penulisan
Bahan-Bahan Sumber Untuk Penulisan
nursoleha tulus1.8K vues
PENGERTIAN SEJARAH DAN OBJEKTIVITI SEJARAH par ZICCHUA
PENGERTIAN SEJARAH DAN OBJEKTIVITI SEJARAHPENGERTIAN SEJARAH DAN OBJEKTIVITI SEJARAH
PENGERTIAN SEJARAH DAN OBJEKTIVITI SEJARAH
ZICCHUA10.2K vues
Zamankesultananmelayumelaka 111019032625-phpapp02 par Datoknye
Zamankesultananmelayumelaka 111019032625-phpapp02Zamankesultananmelayumelaka 111019032625-phpapp02
Zamankesultananmelayumelaka 111019032625-phpapp02
Datoknye1.1K vues
Hbml4403 700711135161 as1 bahasa melayu sebagai wahana penyatuan bangsa malaysia par Aku Tetap Beli Ori
Hbml4403 700711135161 as1 bahasa melayu sebagai wahana penyatuan bangsa malaysiaHbml4403 700711135161 as1 bahasa melayu sebagai wahana penyatuan bangsa malaysia
Hbml4403 700711135161 as1 bahasa melayu sebagai wahana penyatuan bangsa malaysia
Aku Tetap Beli Ori1.3K vues
Bahasa melayu moden (sumbangan pertubuhan dan institusi) STPM PENGGAL 1 par monica sam
Bahasa melayu moden (sumbangan pertubuhan dan institusi) STPM PENGGAL 1Bahasa melayu moden (sumbangan pertubuhan dan institusi) STPM PENGGAL 1
Bahasa melayu moden (sumbangan pertubuhan dan institusi) STPM PENGGAL 1
monica sam17.2K vues
Jpns sejarah kertas 2 spm 2013 par aridahrashid
Jpns  sejarah kertas 2 spm 2013Jpns  sejarah kertas 2 spm 2013
Jpns sejarah kertas 2 spm 2013
aridahrashid6K vues
01 bil 6 sejarah sistempendidikanislamdikualalumpur nizamzarrina par FAZUAN MOHAMAD NOR
01 bil 6 sejarah sistempendidikanislamdikualalumpur nizamzarrina01 bil 6 sejarah sistempendidikanislamdikualalumpur nizamzarrina
01 bil 6 sejarah sistempendidikanislamdikualalumpur nizamzarrina

Plus de FaFai S.

Semantik ( Semantik Bahasa Melayu) par
Semantik ( Semantik Bahasa Melayu)Semantik ( Semantik Bahasa Melayu)
Semantik ( Semantik Bahasa Melayu)FaFai S.
22.2K vues46 diapositives
Penulisan kreatif sastera kanak-kanak par
Penulisan kreatif sastera kanak-kanakPenulisan kreatif sastera kanak-kanak
Penulisan kreatif sastera kanak-kanakFaFai S.
7.5K vues13 diapositives
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend... par
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...FaFai S.
17.2K vues9 diapositives
Pendidikan Inklusif (Faktor Kritikal Kejayaan Pendidikan Inklusif) par
Pendidikan Inklusif (Faktor Kritikal Kejayaan Pendidikan Inklusif)Pendidikan Inklusif (Faktor Kritikal Kejayaan Pendidikan Inklusif)
Pendidikan Inklusif (Faktor Kritikal Kejayaan Pendidikan Inklusif)FaFai S.
6.4K vues10 diapositives
Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif) par
Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif)Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif)
Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif)FaFai S.
8.3K vues6 diapositives
Pendidikan Inklusif (Pengenalan Program Pendidikan Khas) par
Pendidikan Inklusif (Pengenalan Program Pendidikan Khas)Pendidikan Inklusif (Pengenalan Program Pendidikan Khas)
Pendidikan Inklusif (Pengenalan Program Pendidikan Khas)FaFai S.
8.8K vues11 diapositives

Plus de FaFai S.(20)

Semantik ( Semantik Bahasa Melayu) par FaFai S.
Semantik ( Semantik Bahasa Melayu)Semantik ( Semantik Bahasa Melayu)
Semantik ( Semantik Bahasa Melayu)
FaFai S.22.2K vues
Penulisan kreatif sastera kanak-kanak par FaFai S.
Penulisan kreatif sastera kanak-kanakPenulisan kreatif sastera kanak-kanak
Penulisan kreatif sastera kanak-kanak
FaFai S.7.5K vues
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend... par FaFai S.
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...
FaFai S.17.2K vues
Pendidikan Inklusif (Faktor Kritikal Kejayaan Pendidikan Inklusif) par FaFai S.
Pendidikan Inklusif (Faktor Kritikal Kejayaan Pendidikan Inklusif)Pendidikan Inklusif (Faktor Kritikal Kejayaan Pendidikan Inklusif)
Pendidikan Inklusif (Faktor Kritikal Kejayaan Pendidikan Inklusif)
FaFai S.6.4K vues
Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif) par FaFai S.
Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif)Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif)
Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif)
FaFai S.8.3K vues
Pendidikan Inklusif (Pengenalan Program Pendidikan Khas) par FaFai S.
Pendidikan Inklusif (Pengenalan Program Pendidikan Khas)Pendidikan Inklusif (Pengenalan Program Pendidikan Khas)
Pendidikan Inklusif (Pengenalan Program Pendidikan Khas)
FaFai S.8.8K vues
Bahasa Melayu STPM Penggal 3 - Nota par FaFai S.
Bahasa Melayu STPM Penggal 3 - NotaBahasa Melayu STPM Penggal 3 - Nota
Bahasa Melayu STPM Penggal 3 - Nota
FaFai S.100.7K vues
Pendidikan Inklusif / Program Pendidikan Inklusif (PPI) par FaFai S.
Pendidikan Inklusif / Program Pendidikan Inklusif (PPI)Pendidikan Inklusif / Program Pendidikan Inklusif (PPI)
Pendidikan Inklusif / Program Pendidikan Inklusif (PPI)
FaFai S.32.7K vues
Peranan dan tujuan pentaksiran dalam pendidikan - EDUP3063 Pentaksiran dalam ... par FaFai S.
Peranan dan tujuan pentaksiran dalam pendidikan - EDUP3063 Pentaksiran dalam ...Peranan dan tujuan pentaksiran dalam pendidikan - EDUP3063 Pentaksiran dalam ...
Peranan dan tujuan pentaksiran dalam pendidikan - EDUP3063 Pentaksiran dalam ...
FaFai S.7.5K vues
Konsep asas pengujian, pengukuran, penilaian dan Pentaksiran - Pentaksiran da... par FaFai S.
Konsep asas pengujian, pengukuran, penilaian dan Pentaksiran - Pentaksiran da...Konsep asas pengujian, pengukuran, penilaian dan Pentaksiran - Pentaksiran da...
Konsep asas pengujian, pengukuran, penilaian dan Pentaksiran - Pentaksiran da...
FaFai S.7.1K vues
Asas lakonan (watak dan perwatakan) - Drama dalam Pendidikan BMMB3083 par FaFai S.
Asas lakonan (watak dan perwatakan) - Drama dalam Pendidikan BMMB3083Asas lakonan (watak dan perwatakan) - Drama dalam Pendidikan BMMB3083
Asas lakonan (watak dan perwatakan) - Drama dalam Pendidikan BMMB3083
FaFai S.3.3K vues
Asas vokal dan pengucapan (DRAMA DALAM PENDIDIKAN BMMB3083 par FaFai S.
Asas vokal dan pengucapan (DRAMA DALAM PENDIDIKAN BMMB3083Asas vokal dan pengucapan (DRAMA DALAM PENDIDIKAN BMMB3083
Asas vokal dan pengucapan (DRAMA DALAM PENDIDIKAN BMMB3083
FaFai S.3.5K vues
Pengenalan asas drama (DRAMA DALAM PENDIDIKAN BMMB3083) par FaFai S.
Pengenalan asas drama (DRAMA DALAM PENDIDIKAN BMMB3083)Pengenalan asas drama (DRAMA DALAM PENDIDIKAN BMMB3083)
Pengenalan asas drama (DRAMA DALAM PENDIDIKAN BMMB3083)
FaFai S.3.8K vues
Kaedah bercerita dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah (SJHK3182 Kaedah P... par FaFai S.
Kaedah bercerita dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah (SJHK3182 Kaedah P...Kaedah bercerita dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah (SJHK3182 Kaedah P...
Kaedah bercerita dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah (SJHK3182 Kaedah P...
FaFai S.5.3K vues
Ukuran kecenderungan memusat ; min, mod, median (EDUP3063 Pentaksiran dalam P... par FaFai S.
Ukuran kecenderungan memusat ; min, mod, median (EDUP3063 Pentaksiran dalam P...Ukuran kecenderungan memusat ; min, mod, median (EDUP3063 Pentaksiran dalam P...
Ukuran kecenderungan memusat ; min, mod, median (EDUP3063 Pentaksiran dalam P...
FaFai S.10.9K vues
Indeks diskriminasi item (EDUP3063 Pentaksiran dalam Pendidikan) par FaFai S.
Indeks diskriminasi item (EDUP3063 Pentaksiran dalam Pendidikan)Indeks diskriminasi item (EDUP3063 Pentaksiran dalam Pendidikan)
Indeks diskriminasi item (EDUP3063 Pentaksiran dalam Pendidikan)
FaFai S.7.7K vues
Jenis pentas teater - Pentas Teater Proscenium (BMMB3083 Drama dalam Pendidikan) par FaFai S.
Jenis pentas teater - Pentas Teater Proscenium (BMMB3083 Drama dalam Pendidikan)Jenis pentas teater - Pentas Teater Proscenium (BMMB3083 Drama dalam Pendidikan)
Jenis pentas teater - Pentas Teater Proscenium (BMMB3083 Drama dalam Pendidikan)
FaFai S.3.8K vues
Emk - Elemen Keusahawanan par FaFai S.
Emk - Elemen KeusahawananEmk - Elemen Keusahawanan
Emk - Elemen Keusahawanan
FaFai S.7.9K vues
Faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan dalam pentaksiran - Pentaksiran dalam... par FaFai S.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan dalam pentaksiran - Pentaksiran dalam...Faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan dalam pentaksiran - Pentaksiran dalam...
Faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan dalam pentaksiran - Pentaksiran dalam...
FaFai S.13.8K vues
Peta I-think (Pembelajaran abad ke-21) par FaFai S.
Peta I-think (Pembelajaran abad ke-21)Peta I-think (Pembelajaran abad ke-21)
Peta I-think (Pembelajaran abad ke-21)
FaFai S.22.7K vues

Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)

 • 2. Sumber Lisan sebagai bahan sejarah tempatan
 • 3. Sumber Lisan sebagai bahan sejarah tempatan • Di Malaysia, universiti-universiti tempatan yang mula menunjukkan kecenderungan terhadap sejarah lisan ialah Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) yang telah menubuhkan Pusat Kajian Sejarah Lisan di bawah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. • Sejarah lisan sebagai satu kursus yang ditawarkan di Universiti Kebangsaan Malaysia telah ditawarkan pada tahun 1981. • Persatuan Sejarah Malaysia turut ditubuhkan bagi menggerakkan perkembangan sejarah lisan di Malaysia. • Penggunaan Sumber lisan sebagai bahan sejarah tempatan di Malaysia juga semakin mendapat tempat.
 • 4. Sumber Lisan sebagai bahan sejarah tempatan • Contoh projek sejarah lisan yang telah berjaya dilaksanakan di Malaysia: 1. Projek golongan nasionalis kiri Melayu dan sejarah pergerakan Rejimen Kesepuluh Parti Komunis Malaya di Lubuk Kawah. 2. Projek peristiwa Memali. 3. Projek peristiwa di zaman Jepun dan pentadbiran BMA. 4. Projek 69 komando. 5. Projek UMNO Negeri Sembilan 6. Projek biografi tokoh.
 • 5. Sumber Lisan sebagai bahan sejarah tempatan • penggunaan sumber lisan sebagai sumber sejarah negara ini dipelopori oleh Abdullah Munsyi melalui bukunya “Kisah Pelayaran Abdullah”. Melalui wawancara beliau dengan masyarakat tempatan di negeri-negeri Pantai Timur, beliau kemudiannya menulis semula gambaran berkenaan masyarakat di Pantai Timur berdasarkan apa yang telah diberitahu kepadanya. • Selain itu, jurnal-jurnal berkaitan sejarah yang ditulis oleh para pegawai British di Tanah Melayu juga cenderung untuk menggunakan keterangan lisan sebagai sumber sejarah mereka.
 • 6. Sumber Lisan sebagai bahan sejarah tempatan • Sebagai contoh, W.E Maxwell ketika menulis mengenai sejarah negeri Perak turut mendapatkan maklumat daripada masyarakat Orang Asli di Perak. • Selepas era pasca merdeka, usaha ke arah pendokumentasian sejarah lisan sebagai satu sumber sejarah hanya dimulakan secara serius apabila Arkib Negara Malaysia mengambil inisiatif menjalankan beberapa projek bagi mengisi bahagian Arkib Perdana Menteri.
 • 8. Kesukaran memperolehi bahan bertulis • Penyelidik sejarah di Malaysia meghadapi kesukaran untuk mendapatkan sumber sejarah yang lengkap bagi kajian peristiwa sejarah yang berlaku terutamanya pada zaman sebelum kemerdekaan negara yang disebabkan oleh beberapa faktor (Nadzan Haron, 2012). • Antaranya, masyarakat di Malaysia bukanlah masyarakat yang minat menulis. Kebanyakan rekod-rekod bertulis yang wujud di negara ini hanyalah rekod-rekod rasmi kerajaan dan rekod-rekod istana.
 • 9. Tidak menjadi suatu kebiasaan atau budaya masyarakat Faktor Kurang Penulisan Kurangnya kesedaran tentang kepentingan catatan sebagai rekod sejarah Kekangan waktu dan kesibukan harian Perkembangan teknlogi perhubungan
 • 10. Kesukaran memperolehi bahan bertulis • Perkembangan teknologi perhubungan terutamanya telefon telah membawa kesan negatif kepada sumber bertulis sebagai sumber sejarah di negara ini. • Proses surat menyurat telah dianggap ketinggalan zaman, lambat dan hanya digunakan untuk tujuan-tujuan rasmi sahaja. • Hubungan dan komunikasi antara individu telah dipermudahkan menggunakan medium seperti telefon atau internet yang lebih pantas untuk perkara yang lebih mustahak. • Kesannya: banyak peristiwa atau perkara sejarah yang penting hanya kekal dalam memori ingatan pelaku tanpa didokumentasikan secara bertulis.
 • 11. Kesukaran memperolehi bahan bertulis • Sejarah lisan menjadi semakin penting terutamanya dalam mendekati para pemimpin atau pegawai kerajaan dalam pelbagai isu. Melalui wawancara oleh para pengkaji sejarah dengan tokoh-tokoh, peristiwa dan fakta sejarah yang penting yang selama ini hanya berlegar dan tersimpan dalam memori tokoh dapat dirakam dan dijadikan sebagai sumber bertulis (transkrip). • Selain itu, apabila sesuatu peristiwa sejarah itu melibatkan masyarakat kebanyakan, tiada rekod bertulis yang diperoleh berkaitan dengannya.
 • 12. Kesukaran memperolehi bahan bertulis • Kesukaran mendapatkan rekod bertulis juga berlaku dalam konteks Malaysia terutamanya rekod-rekod pentadbiran Zaman Jepun dan rekod-rekod tentera British sebelum Perang Dunia Kedua. • Kebanyakan rekod-rekod tersebut dimusnahkan untuk tujuan keselamatan akibat perang. • Akses rekod bertulis pada masa kini juga bukanlah sesuatu yang mudah. Kebanyakkan rekod-rekod kerajaan diklasifikasikan sebagai sulit, rahsia besar dan tertakluk di bawah Akta Rahsia Rasmi (OSA).
 • 13. Cerita yang benar benar dilalui oleh sesuatu kumpulan.
 • 14. Cerita yang benar benar dilalui oleh sesuatu kumpulan. • Sejarah berkaitan golongan kebanyakan ini tidak direkodkan secara bertulis dan kajian para pengkaji kebanyakannya cenderung kepada menemuramah golongan-golongan sasar dalam sesebuah kajian sejarah. • Golongan yang ditemuramah kebiasaannya adalah sumber proto dan saksi mata iaitu mereka yang benar-benar melalui atau mengalami sesuatu peristiwa sejarah.
 • 15. Cerita yang benar benar dilalui oleh sesuatu kumpulan. • Para pengkaji sejarah akan cuba untuk mendapatkan gambaran berkenaan peristiwa daripada sumber proto, sebab-sebab yang mencetus kepada tindakan mereka dan kesan daripada tindakan mereka. • Sebagai contoh, pengkaji-pengkaji sejarah dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah menemui bekas anggota komunis Melayu daripada Rejimen Kesepuluh Parti Komunis Malaya di Kampung Lubuk Kawah, Temerloh, Pahang bagi mendapatkan maklumat daripada mereka berkenaan sejarah perjuangan mereka dalam rejimen tersebut.
 • 16. Kekuatan sejarah lisan sebagai pengukuh kepada pelbagai peristiwa berulis
 • 17. • Penggunaan sumber lisan dalam kajian sejarah adalah penting bagi mendapatkan sudut pandangan yang lebih adil bagi kedua-dua pihak dan mengatasi kekurangan yang terdapat dalam sumber bertulis. • Kebanyakan sumber bertulis negara yang bersifat rahsia, sulit dan tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi (OSA) menyebabkan penggunaan sumber bertulis sebagai sumber sejarah menjadi terhad dan memerlukan penggunaan sumber lisan sebagai alternatifnya. • Sumber lisan tidak akan menggantikan sumber bertulis akan tetapi sebaliknya bertindak sebagai pelengkap kepada kekurangan sesebuah sumber bertulis.
 • 18. Peranan sumber lisan ke atas sumber bertulis Tidak semua peristiwa penting dan bersejarah itu direkodkan secara bertulis, justeru sumber lisan digunakan dalam merakamkan peristiwa tersebut. Terdapat keraguan tertentu dalam sumber bertulis terutamanya yang dilihat berat sebelah, propagandik, dan dilihat menyembunyikan fakta. Tidak semua rekod bertulis mengandungi maklumat yang diperlukan sebagai bahan rujukan kajian disebabkan oleh tindakan pencatat rekod yang melakukan pencatatan tepilih.
 • 20. Memperbanyakkan penulisan sejarah tempatan dalam pelbagai tema • Di Malaysia para pengkaji sejarah masih dilihat cenderung untuk melakukan kajian sejarah yang berkait dengan politik dan negara dan tema-tema berkait dengan sejarah rakyat, sejarah sosial, sejarah budaya , sukan dan sebagainya masih terbuka luas dan kurang diterokai. • Sumber lisan telah memainkan peranan penting kepada para pengkaji sejarah dalam melakukan kajian sejarah ke atas pelbagai tema sejarah terutamanya sejarah yang berkait dengan masyarakat, budaya dan sosial.
 • 22. • Penulisan sejarah tidak semestinya hanya berlegar kepada tokoh ternama dan peristiwa sezaman yang menggunakan sumber bertulis dan sumber lisan semata-mata. • Tradisi lisan (yang terkawal) perlu digunakan untuk dijadikan sumber penting dalam mengkaji sejarah politik, sosial, ekonomi, dan perundangan tradisional dahulu kala seperti yang terkandung dalam perbilangan adat. • Contohnya: perbilangan adat yang dipegang secara tradisi oleh ketua- ketua adat dalam masyarakat Minangkabau dan ketua-ketua suku dan adat dalam pelbagai suku di Sabah dan Sarawak. • Pendokumentasian tradisi lisan ini adalah penting dalam memastikan sejarah lisan ini dapat dikekalkan untuk generasi akan datang.
 • 23. RUJUKAN Buku Sejarah Lisan dan Pendokumentasian