Publicité

K.lang

sYe suKe kaLau PeRempUan TutuP Aurat!!
7 Feb 2013
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
Publicité
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
Publicité
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
Publicité
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
Publicité
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
Publicité
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
Publicité
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
Publicité
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
Publicité
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
Publicité
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
K.lang
Prochain SlideShare
FiqihFiqih
Chargement dans ... 3
1 sur 59
Publicité

Contenu connexe

Publicité

K.lang

 1. 2) Cara pelaksanaan ibadat haji: Apabila sampai masa untuk mengerjakan haji iaitu biasanya pada 8 Zulhijjah, maka jemaah yang mengerjakan haji Tamattu’ mengadakan persiapan untuk berihram haji. Pelaksanaannya seperti berikut: Sebelum berniat ihram, adalah disunatkan mandi sunat ihram dengan niat, “Saja aku mandi sunat ihram kerana Allah Taala.― Memakai pakaian ihram. Bagi lelaki, sekurang-kurangnya dua helai kain lepas yang tidak bersarung dan disunatkan berwarna putih. Bagi wanita pula hendaklah menutupi semua badan kecuali muka dan tangan. Sebelum berniat ihram, disunatkan mendirikan solat sunat ihram dua rakaat dan berdoa semoga Allah menerima ibadat dan mempermudahkan urusan. Berniat ihram haji adalah rukun haji. Lafaz niatnya, “Saja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Taala.― Niat ihram itu hendaklah dilakukan di miqat sebagai wajib haji, iaitu di hotelnya atau Tanah Haram Makkah. Sebaik saja selesai niat ihram, maka diwajibkan menjaga larangan ketika dalam ihram sehinggalah selesai bertahallul (wajib Haji). Disunatkan bertalbiah mulai selepas niat ihram sehingga bertahallul awal. Wukuf adalah rukun haji yang dilakukan selepas niat ihram iaitu berada di bumi Arafah walaupun sekejap selepas gelincir matahari pada 9 Zulhijjah sehingga fajar 10 Zulhijjah. Selepas selesai wukuf, jemaah bergerak menuju Muzdalifah untuk tujuan bermabit di Muzdalifah (wajib haji) dan disunatkan mengutip anak batu. Melontar Jamrah al-Kubra dilakukan selepas tengah malam pada 10 Zulhijjah (Wajib Haji). Bercukur atau bergunting sebagai rukun haji dan boleh dilakukan bermula selepas tengah malam pada 10 Zulhijjah. Selepas melaksanakan lontaran Jamrah al-Kubra dan bercukur atau bergunting, maka terhasil tahallul awal, iaitu bebas sepuluh perkara larangan ketika ihram dan yang masih menjadi larangan ialah perkara berkaitan dengan hubungan jenis dan nikah kahwin. Mabit (bermalam) di Mina wajib dilaksanakan pada malam 11 dan 12 Zulhijjah bagi jemaah yang memilih Nafar Awal. Manakala jemaah yang memilih Nafar Thani adalah wajib mabit di Mina pada malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah (wajib haji). Melontar Jamrah al-Sughra, Jamrah al-Wusta dan Jamrah al-Kubra adalah wajib dilaksanakan pada 11 dan 12 Zulhijjah bagi jemaah yang memilih Nafar Awal. Manakala jemaah yang memilih Nafar Thani adalah wajib melontar ketiga-tiga jamrah tadi pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah (wajib haji). Tawaf rukun haji hendaklah dilakukan bermula selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Sa’ie sebagai rukun haji hendaklah dilakukan selepas tawaf haji Apabila sudah melakukan lontaran Jamrah al-Kubra, bercukur atau bergunting dan sudah selesai tawaf dan sa’ie, maka berhasil tahallul thani iaitu bebas daripada semua larangan ketika dalam ihram.
 2. Mengenai tertib dalam melaksanakan rukun haji, ada banyak pilihan yang boleh disemak dalam penulisan berkaitan dengan rukun haji.Dengan terlaksananya ibadat di atas. Maka sempurnalah ibadat haji…. Manasik haji Tuntunan Ibadah Haji Menunaikan ibadah haji adalah sesuatu yang amat dirindukan oleh setiap umat Islam, bahkan oleh yang telah menunaikannya berkali-kali sekalipun. Karena itu, bagi yang dimudahkan Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji tahun ini agar menggunakan kesempatan emas itu dengan sebaik-baiknya. Sebab, belum tentu kesempatan menunaikan ibadah haji itu datang kembali. Agar bisa beribadah haji dengan sebaik-baiknya, sekhusyu' - khusyu'nya dan menjadi haji mabrur, di samping harus ikhlas kita harus memiliki ilmu yang cukup seputar bagaimana menjalankan ibadah haji sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Hal-hal yang mewajibkan haji 1.Islam 2.Berakal 3.Baliqh 4.Merdeka 5.Mampu : meliputi kemampuan materi dan fisik. Barangsiapa tidak mampu dengan hartanya untuk memenuhi biaya perjalanan, nafkah haji dan sejenisnya maka ia tidak berkewajiban haji. Adapun orang yang mampu secara materil, tetapi tidak mampu secara fisik dan jauh harapan sembuhnya, seperti orang yang sakit menahun, orang yang cacat atau tua renta maka ia harus mewakilkan hajinya kepada orang lain. Dan disyaratkan orang yang mewakilinya sudah haji untuk dirinya sendiri. 6.Dan bagi perempuan ditambah dengan satu syarat yaitu adanya mahram yang pergi bersamanya. Sebab haram hukumnya jika ia pergi haji atau safar (bepergian) lainnya tanpa mahram, berdasarkan sabda Nabi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam: "Tidak (dibenarkan seorang) wanita bepergian kecuali dengan mahramnya." (Muttafaq Alaih). Jika seorang wanita pergi haji tanpa mahram maka ia berdosa tetapi hajinya tetap sah. Rukun Haji. Yang dimaksud rukun haji adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang jika tidak dikerjakan hajinya tidak syah. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut : 1.Ihram, Yaitu mengenakan pakaian ihram dengan niat untuk haji atau umrah di Miqat Makani.
 3. 2.Wukuf di Arafah, yaitu berdiam diri, zikir dan berdo'a di Arafah pada tanggal 9 Zulhijah. 3.Tawaf Ifadah, Yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dilakukan sesudah melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijah. 4.Sa'i, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara Shafa dan Marwah sebanyak 7 Kali, dilakukan sesudah Tawaf Ifadah. 5.Tahallul, yaitu bercukur atau menggunting rambut sesudah selesai melaksanakan Sa'i. 6.Tertib, yaitu mengerjakannya sesuai dengan urutannya serta tidak ada yang tertinggal. Wajib Haji. Adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap Rukun Haji, yang jika tidak dikerjakan harus membayar dam (denda). Yang termasuk wajib haji adalah ; 1.Niat Ihram, untuk haji atau umrah dari Miqat Makani, dilakukan setelah berpakaian ihram 2.Mabit (bermalam) di Muzdalifah pada tanggal 9 Zulhijah (dalam perjalanan dari Arafah ke Mina) 3.Melontar Jumrah Aqabah tanggal 10 Zulhijah 4.Mabit di Mina pada hari Tasyrik (tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijah). 5.Melontar Jumrah Ula, Wustha dan Aqabah pada hari Tasyrik (tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijah). 6.Tawaf Wada', Yaitu melakukan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah. 7.Meninggalkan perbuatan yang dilarang waktu ihram Rukun Umrah 1.Ihram, Yaitu mengenakan pakaian ihram dengan niat untuk umrah di Miqat Makani. 3.Tawaf Umrah, Yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali 4.Sa'i, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara Shafa dan Marwah sebanyak 7 Kali. 5.Tahallul, yaitu bercukur atau menggunting rambut 6.Tertib, yaitu mengerjakannya sesuai dengan urutannya serta tidak ada yang tertinggal. Wajib Umrah 1.Niat Ihram, untuk haji atau umrah dari Miqat Makani, dilakukan setelah berpakaian ihram 2.Tidak berbuat yang diharamkan dalam berumrah ➢
 4. Menjaga ad ab-adab mengerjaka n haji dan umrah.Niab ah dalam
 5. haji bermaksud seseorang itu tidak mengerjaka n
 6. hajidengan sendiri tetapi haji dikerjakan oleh orang lain sama
 7. ada dia masihhi dup ataupun sudah
 8. meninggal dunia. Hokum niabah dalam haji
 9. Para ulama mazhab Syafi’e mengharus kan niabah
 10. dalam dua keadaan: 1) Untuk orang yang tidak
 11. mampu melakukan haji dengan sendirisam a ada kerana
 12. terlalu tua atau sakit berat yang tiada harapanunt uk
 13. sembuh.Dal am keadaan ini, dia hendaklah mendapatk
 14. anorang lain melakukan haji untuknya sama ada
 15. sukarela ataupunden gan bayaran upah asalkan ia
 16. berpatutan. 2)Untuk orang yang telah mati sebelum sempat
 17. menunaika n hajisedangk an ia berkemamp uanPara
 18. ulama mazhab Hanafi mengharus kan niabah haji sama
 19. ada untukorang yang sudah mati atau untuk orang yang masih
 20. hidup jika dia tidakmamp u melakukan nya
 21. sendiri.Men urut pendapat yang muktamad dalam
 22. mazhab Ma liki niabahhaji adalah makhruh untuk orang
 23. yang sudah mati dan tidak sah untukorang yang masih hidup.
 24. Hokum upah niabah haji Para ulama Mutaqaddi mun maazhab
 25. Hanafi tidak mengharus kanamalan mengupah haji dan amalan-
 26. amalan lain yang berkaitan denganibad ah seperti azan,
 27. mengajar Al-Quran, dan sebaga inya.Namun begitu,para ulama
 28. Mutaakhiru n mazhab Hanafi serta para ulama maazhab-
 29. mazhab lain termasuk mazhab Syafi’e
 30. mengharus kannya. PENG ERTI
 31. AN NIAB AHD
 32. ALA M HAJI
 33. Syarat- syarat niabah haji Syarat- syarat niabah haji
 34. adalah seperti berikut: ➢ Naib haji iaitu wakil
 35. atau orang yang meng ambil upah haajimestila h sudah menunaika
 36. n haji untuk dirinya dengan sempurna. ➢
 37. Naib haji hendaklah meniatkan haji untuk orang yang diwakili
 38. atauorang yang mengupahn ya. ➢
 39. Naib haji hendaaklah melakukan ibadah haji untuk seoarng sa
 40. hajapada satu musim. ➢ Naib haji berihram
 41. pada miqat orang yang dihajikan untuknya ataupada tempat
 42. yang sama jauh dengan miq at tersebut. ➢
 43. Naib haji mestilah orang yang cukup keahl ian untuk melakukan
 44. amaalan- amalan haaji dan umrah dengan sempurna.
 45. ➢ Naib haji mestilah mendapat keizinan daripada
 46. orang yangdihajik an untuknya jika dia
 47. masih hidup. ➢ Jika naib haji menunaika
 48. n haji secara upah, orang yang ditunaikanh aji tersebut
 49. mestilah belum menunaika nnya lagi kecuali jika diamewasia
 50. tkannya atau para pewarisnya mengizinka nnya. ➢
 51. Segala perbelanjaa n niabah haji hendaklah mencukupi.
 52. Hikmah niabah dalam haji Terdapat beberapa hikmah
 53. niabah dalam haji, antaranya: ➢ Memberipel uang
 54. kepada seseorang untuk melaksanak ankewajipa n ibadah
 55. haji walaupun dia tidak dapat melakukan nyasendiri.
 56. ➢ Memberi peluang terutamany a kepada para
 57. pewaris seseorang ituuntuk berbakti walaupun setelah dia
 58. meninggal dunia.
Publicité