Octroi de crédits aux entreprises |
Evolution récente
Juillet 2013
www.financementdesentreprises.be
+87,0 mia EUR
de dépôts
SUPPLE-
MENTAIRES
Les banques belges ont injecté 87,4 milliards EUR
de plus dans l’économie belge
...
112,696
111,090
114,655
116,705
120,608
118,033
120,712
117,411116,986
118,445
120,944
120,920
122,296
124,158
126,904
128...
90
100
110
120
130
140
150
Crédit bancaire aux sociétés non financières belges PIB belge
Crédit bancaire aux entreprises e...
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Crédit bancaire aux entreprises belges et
développement de l’économie
Volume des crédits ...
Type
d’entreprises
avril
2008
décembre
2012
avril
2013
avril 2013 par rapport
à avril 2012
Evolution
Petites 55.524 55.919...
Région avril
2012
décembre
2012
avril
2013
avril 2013 par rapport
à avril 2012
Evolution
Région
flamande
103.668 105.121 1...
Date Crédit à CT Crédit à M/LT
En mio EUR En % du total En mio EUR En % du total
12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5
12.2008 4...
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Total
69,5%
%
67,3%
51,5%
84,8%...
Baisse de la demande de
crédit imputable au contexte
économique difficile
Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestri...
Baisse de la production de crédit
principalement imputable à la
diminution des demandes
de crédit
… une baisse de la
produ...
Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels)
(N.B. : indice 100 = moyen...
La Belgique fait mieux que la plupart des pays
voisins / la moyenne de la zone Euro
ECB: Survey on the Access to Finance o...
La Belgique ne durcit pas davantage ses conditions
de crédit au contraire de la zone euro
Résultats BLS juillet 2013
Les c...
Résultats enquête BNB auprès des entreprises au cours du Q1 2013
Stabilisation des conditions d’octroi de crédit : amélior...
Évolution des dossiers de crédit introduits par
les entreprises par catégorie de risques
Catégorie
de risques
(1)
Nombre d...
Taux d’intérêt concurrentiels
Moyenne annuelle
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jan – mai
2013
5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 4,41% ...
Octroi de crédit à l’économie belge
Offre concurrentielle, faibles taux en réponse aux
besoins (BNB, septembre 2012)
Evolu...
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1e sem.
2007
2e sem.
2007
1e sem.
2008
2e sem.
2008
1e sem.
2009
2e sem.
2009
1e sem.
...
Le leasing reste une importante source de
financement pour les starters et les petites
entreprises
Source : Chiffres Febel...
Le leasing est une importante source de
financement supplémentaire pour les entreprises
belges (e.a. pour les entreprises ...
Octroi de crédits aux entreprises juillet 2013
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Octroi de crédits aux entreprises juillet 2013

214 vues

Publié le

Publié dans : Économie & finance
0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
214
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
3
Actions
Partages
0
Téléchargements
2
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive
 • Ter info: maart 2012 zijn de laatst beschikbare gegevens zoals gepubliceerd door het CKO (centrale kredieten ondernemingen)Info over looptijd van de kredietenEen van de elementen die men bijkomend zouden kunnen meegeven aan de NV-A (naast onze vaststelling van daarnet, dat de toename van het bancaire kredietvolume sedert 2007 voor 70 % naar de Belgische privésector is gegaan), is dat de banken de jongste jaren in steeds sterkere mate hun taak van tijdsduurtransformatie op zich hebben genomen, m.a.w. het omzetten van kortlopende deposito’s in langlopende kredieten. Langs de kant van de deposito’s zijn de gemiddelde looptijden (duration) ingekort, en langs de kant van de kredieten zijn de gemiddelde looptijden toegenomen. Naast het pure volume-verschijnsel (dus toename van het uitstaande kredietvolume), is er dus ook een belangrijk compositie-verschijnsel geweest, en m.i. is dat tot nog toe onderbelicht gebleven.  Wat de kredieten aangaat is de looptijdverlenging inzake de hypotheekleningen evident, te meer daar de lage rentestanden de voorkeur voor de vaste tarieven hebben verstrekt (+ de herfinancieringen met overstap op vaste tarieven).  Maar ook in het vlak van de bankkredieten aan Belgische niet-financiële ondernemingen is de verschuiving van krediet op korte termijn naar krediet op lange termijn heel opmerkelijk. Onderstaande cijfers verduidelijken dat : Van einde 2006 tot eind juni 2012 is het uitstaand bedrag van de kredieten op korte termijn aan Belgische ondernemingen gegroeid van 32,5 miljard EUR tot 36,7 miljard EUR, dat was : + 4,2 miljard EUR, of + 13,0 %. Over dezelfde periode is de omloop van de kredieten op lange termijn aan Belgische ondernemingen toegenomen van 52,8 miljard EUR tot 81,7 miljard EUR, dat was : + 28,9 miljard EUR, of + 54,7 %. Eind juni 2012 vertegenwoordigden de kredieten op lange termijn in de totale omloop van de bankkredieten aan Belgische ondernemingen 69,0 %, en de kredieten op korte termijn 31,0 %. Einde 2006 was het aandeel van de kredieten op lange termijn 61,9 %, en dat van de kredieten op korte termijn 38,1 %.  Deze verschuiving in de termijnsamenstelling van de kredietportefeuille van de banken (en overigens ook langs de kant van de deposito’s, maar dan richting korte termijn), is heel zeker moeilijker in te schatten en te begrijpen door de buitenwereld. Maar het is niettemin een objectieve vaststelling inzake de inspanning die de banken de voorbije jaren hebben gedaan om de economie te ondersteunen. Uiteraard heeft in deze ontwikkeling ook het verloop van de intresttarieven meegespeeld (waardoor de spaarders liquiditeiten verkiezen, terwijl de kredietnemers hun schuldenposities willen ‘consolideren’), maar het is wel een uitdaging voor de banken om deze ‘uiteengroei’ van de duration van respectievelijk deposito’s en kredieten met elkaar te verzoenen (belangrijk onderdeel van risicobeheer). In het licht van de nieuwe liquiditeitsregels is die uitdaging nog evidenter, en treedt tegelijk ook het belang op de voorgrond van het statuut/regime van het gereglementeerde spaardeposito (die reglementair beschouwd worden als stabiele funding; maar het is ook belangrijk dat die spaardeposito’s eveneens in de praktijk maximaal stabiel zouden zijn; vandaar tevens het belang van het debat over de getrouwheidspremie, e.a.).
 • Ter info: maart 2012 zijn de laatst beschikbare gegevens zoals gepubliceerd door het CKO (centrale kredieten ondernemingen)
 • Bedragtotaaluitstaandkredietvolumeonderverdeeldnaarduurtijdkredieten( bron NBB op basis van boekhoudstatenbanken) : Maart 2012 : 36.389 (KT) + 80.594 (LT) = 116.983Bedragtotaaluitstaandkredietvolume (cijfers NBB, maart 2012) : 116.982 mio EUR ( bron NBB op basis van boekhoudstatenbanken)Opgelet : middellang tot langetermijnkredietenzijnkredieten van meerdanéénjaarDit is de indeling die de NBB volgt.
 • Ter info: maart 2012 zijn de laatst beschikbare gegevens zoals gepubliceerd door het CKO (centrale kredieten ondernemingen)
 • La demande de créditdépend de plusieursfacteurs : TauxConjoncture /revenudisponibleConfiance des entrepreneursSource : Etude surl’importance des dépôtsd’épargne pour l’octroi de crédit en Belgique - Prof. Nancy Huyghebaert
 • Met uitzondering van de maand december lag de weigeringsgraad in het vierde trimester lager dan in het overeenstemmende trimester van 2010.De banken blijven dus bereid om krediet te verstrekken, wat ook tot uiting komt in de stijging van het kredietbedrag dat in de loop van het vierde trimester werd verstrekt. In het afgelopen jaar is het bedrag aan nieuwe kredieten (productie) ieder trimester sterker toegenomen dan de evolutie van het bedrag van de kredietaanvragen.
 • Noot 1 : Level I nbb 8 oktober 2012 TraditioneelkredietbeleidInzake traditioneel kredietbeleid is de NBB niet ongelukkig met het feit dat inzake commercial Real Estate en hypothecair krediet een zekere verstrakking aan de orde is. Met betrekking tot kredietverlening aan ondernemingen wordt echter gevraagd om niet te streng te zijn. Wat de vraag naar zekerheden aan ondernemingen betreft, mag inderdaad niet uit het oog worden verloren dat historisch gezien het gevaar voor verkeerd aflopende bedrijfskredieten in België vrij beperkt blijft.
 • Tauxd’intérêteffectifssur nouveaux créditsbancaires aux sociétés non-financièrs : la Belgiquecomparée à la moyenne de la zone euro (en %, situation juillet 2012)Catégorie de créditBelgique Moyenne zone euroMontantjusqu’à 250.000 EUR, taux variable et périodeinitiale de fixation du tauxjusqu’à 3 mois 2,27 4,86Montantjusqu’à 250.000 EUR, périodeinitiale de fixation du taux de 3 moisjusqu’à 1 an 3,12 5,17Montant de 250.000 EUR jusqu’à 1 million EUR, taux variable et périodeinitiale de fixation du tauxjusqu’à 3 mois 2,09 2,99Montant de 250.000 EUR jusqu’à 1 million EUR, périodeinitiale de fixation du taux de 3 moisjusqu’à 1 an 2,89 4,29Montantsupérieur à 1 million EUR, taux variable et périodeinitiale de fixation du tauxjusqu’à 3 mois 1,51 2,24Montantsupérieur à 1 million EUR, périodeinitiale de fixation du taux de 3 moisjusqu’à 1 an 2,16 3,30Montantjusqu’à 1 million EUR, taux variable et périodeinitiale de fixation du tauxjusqu’à 1 an 2,20 4,12Montantsupérieur à 1 million EUR, taux variable et périodeinitiale de fixation du tauxjusqu’à 1 an 1,58 2,40(Source : BNB)
 • GRAFIEK 1 : EvolutiegroeiSources: NBB, ECB. (1) Resident banks to residents. Data including securitised loans: for Belgium over the entire period, for the euro area from January 2010 onwards GRAFIEK 2 : GemiddeldeinterestvoetSources: NBB, Thomson Reuters Datastream. (1) MFI interest rates on new loans to non− financial corporations, up to an amount of 1 million, over 5 years initial rate fixation. (2) MFI interest rates on new loans to households, for house purchases, over 10 years initial rate fixation. (3) Data over the full sample available for: Austria, Belgium, Germany, Spain, Finland, France, Italy and Netherlands.
 • Gemiddeldproductie volume op jaarbasis : rond 4 mia € (extra financiering op jaarbasisvoor starters en kleineondernemingen)Quid uitstaand volume ?
 • Maatregelenvermijden die leasingproductkunnenondermijnenVoorbeelden:Thin cap regelingdd. 21/09/2012 BNP Paribas Leasing Solutions heeft de vraag m.b.t. de definitie van financiële sector in de Memorie van Toelichting bij de nieuwe thin cap-regelgeving gesteld aan de ruling commissie in het kader van een specifiek dossier. Het antwoord van de ruling commissie wordt verwacht over een maand. Er zal worden gewacht op het antwoord van de ruling commissie vooraleer een parlementaire vraag hierover te stellen. AanpassingBelgischeregelgevingaan arrest EU hofdatfinanciële leasing herkwalificeertalseen ‘levering van goederen’ ipv levering van diensten.In een recent arrest heeft het Europees Hof Van Justitie zich gebogen over de vraag of een financiële lease voor BTW doeleinden niet als een levering van goederen moet beschouwd worden i.p.v. een levering van diensten. Die vraag werd bevestigend beantwoord.Hoe groot is de kans dat in België financiële lease zal worden geherkwalificeerd als een levering van goederen ? Aan Febelfin zal worden gevraagd om dit door de fiscalisten te laten onderzoeken : arrest becommentariëren + inschatting van het risico van herkwalificatie. Bij dat onderzoek dienen zeker te worden betrokken : Tini Alifinerakis (BNP P Fortis), Vincent Windels (KBC), Wilfried Goris (ING) en Gino Hofman (Belfius Lease). De bedoeling is dat argumenten worden voorbereid om snel te kunnen reageren. NootUitvoorafgaandoverleg met kabinett Peeters blijktdatookzijgeenprobleemzien met leasing en datditeenwaardevol instrument is.
 • Octroi de crédits aux entreprises juillet 2013

  1. 1. Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente Juillet 2013 www.financementdesentreprises.be
  2. 2. +87,0 mia EUR de dépôts SUPPLE- MENTAIRES Les banques belges ont injecté 87,4 milliards EUR de plus dans l’économie belge Depuis fin 2007, à chaque euro d’épargne correspondent des crédits supplémentaires en Belgique Evolution du volume des dépôts d’épargne réglementés et des crédits à l’économie belge depuis fin 2007 Fin 2007 Fin 2010 Fin 2011 Fin 2012 Croissance fin 2007 - fin 2012 Dépôts d’épargne réglementés 148,8 mia EUR 214,8 mia EUR 218,7 mia EUR 235,8 mia EUR + 87,0 mia EUR (+ 58,5%) Crédits utilisés aux entreprises belges 97,1 mia EUR 112,6 mia EUR 115,8 mia EUR 117,0 mia EUR + 19,9 mia EUR (+ 20,5%) Crédits aux ménages belges (crédit hypothé- caire et à la consommation) 139,3 mia EUR 165,5 mia EUR 175,6 mia EUR 183,2 mia EUR + 43,9 mia EUR (+ 31,5%) Crédits aux pouvoirs publics belges 68,8 mia EUR 82,2 mia EUR 91,7 mia EUR 92,5 mia EUR + 23,7 mia EUR (+ 34,5%) +87,6 mia EUR de crédits SUPPLE- MENTAIRES Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB; chiffres concernant les crédits, y compris les volumes titrisés
  3. 3. 112,696 111,090 114,655 116,705 120,608 118,033 120,712 117,411116,986 118,445 120,944 120,920 122,296 124,158 126,904 128,753 129,391130,031 130,781 128,829 128,244 130,141 97,070 100,335 104,350104,696 106,447 105,069 110,069 105,501 106,354 108,531 110,866 111,573 112.607112,545 116,729 115,695115,805 116,982 118,387 116,244 116,981 117,914 119,813 95,000 100,000 105,000 110,000 115,000 120,000 125,000 130,000 135,000 Encours(x1.000.000€) Encours (en mio EUR) Febelfin Observatoire BNB Volume des crédits aux entreprises Volume des crédits aux entreprises Après une hausse pendant 4 ans, un repli s’amorce dans la demande et l’octroi de crédits Chiffres de Febelfin = BNB + crédits d’engagement + indépendants / professions libérales Chiffres BNB = encours des crédits bancaires utilisés par les sociétés non financières belges
  4. 4. 90 100 110 120 130 140 150 Crédit bancaire aux sociétés non financières belges PIB belge Crédit bancaire aux entreprises et développement de l’économie Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB Index : décembre 2005 = 100
  5. 5. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Crédit bancaire aux entreprises belges et développement de l’économie Volume des crédits aux entreprises (€ milliards) PNB (montants nominaux, € milliards) (en %) Crise financière: croissance  oxygène pour l’’économie Fin crise financière : stabilisation relation à un niveau élevé Situation avant la crise financière Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB
  6. 6. Type d’entreprises avril 2008 décembre 2012 avril 2013 avril 2013 par rapport à avril 2012 Evolution Petites 55.524 55.919 55.912 +0,7% Légère croissance Moyennes 26.913 27.562 28.070 +4,3% Croissance Grandes 29.382 28.407 29.330 -0,2% Légère diminution Petites entreprises 49,3% Grandes entreprises 25,9% Moyennes entreprises 24,8% Part dans le volume total des crédits utilisés (avril 2013) Evolution des crédits utilisés selon la taille des entreprises 72,8% de l’encours total des crédits vont aux PME Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels) La différence entre le montant total de l’encours de crédits réparti selon la taille des entreprises et le montant total de l’encours de crédits tient à la différence de sources. Les données relatives au montant total de l’encours de crédits sont basées sur le reporting comptable mensuel détaillé des banques, tandis que la ventilation selon la taille de l’entreprise est basée sur les données de la centrale des risques de crédit (Centrale du Crédit aux Entreprises - CCE).
  7. 7. Région avril 2012 décembre 2012 avril 2013 avril 2013 par rapport à avril 2012 Evolution Région flamande 103.668 105.121 105.581 +1,8% Croissance Région wallonne 31.808 31.900 32.149 +1,1% Croissance Région de Bruxelles- Capitale 39.169 39.553 39.070 -0,3% Légère diminution Région flamande 59,7% Région wallonne 18,2% Région de Bruxelles- Capitale 22,1% Evolution des crédits utilisés par Région Part dans le volume total des crédits utilisés (avril 2013) Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)
  8. 8. Date Crédit à CT Crédit à M/LT En mio EUR En % du total En mio EUR En % du total 12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5 12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1 12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9 12.2010 35.414 31,4 77.194 68,6 12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5 12.2012 34.497 29,5 82.484 70,5 05,2013 35.577 29,7 84.235 70,3 Crédits aux entreprises par durée du crédit = 70% crédits à M/LT -4,9% +41,2% CT 29,7% M/LT 70,3% Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB A titre complémentaire : court terme = durée initiale jusqu’à un an compris; moyen à long terme = durée initiale plus d’un an Part dans le volume total des crédits utilisés (mai 2013)
  9. 9. 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Total 69,5% % 67,3% 51,5% 84,8% Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels) Le degré d’utilisation sur le long terme ne change guère : il y a donc une marge de manœuvre pour l’utilisation des crédits Degré d’utilisation
  10. 10. Baisse de la demande de crédit imputable au contexte économique difficile Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels) La baisse de la demande de crédit mène à …
  11. 11. Baisse de la production de crédit principalement imputable à la diminution des demandes de crédit … une baisse de la production Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels)
  12. 12. Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels) (N.B. : indice 100 = moyenne des 8 premiers mois de 2008 = période de référence). Ce graphique rend l'évolution du degré de refus par rapport à cette période de référence. Le degré de refus est traditionnellement peu élevé en Belgique La persistance de la crise a un impact négatif sur la qualité des demandes de crédit et donc aussi sur les décisions de crédit
  13. 13. La Belgique fait mieux que la plupart des pays voisins / la moyenne de la zone Euro ECB: Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro Area (octobre – mars 2013)
  14. 14. La Belgique ne durcit pas davantage ses conditions de crédit au contraire de la zone euro Résultats BLS juillet 2013 Les conditions de crédit se sont améliorées au Q2 2013 La stabilisation devrait se poursuivre au Q3 2013 Banques
  15. 15. Résultats enquête BNB auprès des entreprises au cours du Q1 2013 Stabilisation des conditions d’octroi de crédit : amélioration des conditions liées aux taux d’intérêt mais un recul sur le plan des garanties exigées Léger durcissement des conditions d’octroi de crédit Entreprises
  16. 16. Évolution des dossiers de crédit introduits par les entreprises par catégorie de risques Catégorie de risques (1) Nombre de demandes de crédits de PME PME dont moyennes entreprises dont petites entreprises Part dans le total des demandes de crédit (en %) Evolution (en %) Part dans le total des demandes de crédit (en %) Evolution (en %) Part dans le total des demandes de crédit (en %) Evolution (en %) 2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011 Risque faible 55,5 50,6 -15,2 56,0 50,6 -14,5 55,3 50,6 -15,6 Risque moyen 27,9 30,7 2,7 31,3 35,4 7,3 25,9 27,9 -0,7 Risque élevé 7,9 10,1 18,6 6,7 8,0 13,2 8,6 11,4 21,0 Risque très élevé 1,4 1,5 0,5 1,1 1,2 -0,9 1,5 1,7 1,0 No Score 7,3 7,1 -9,7 4,9 4,8 -7,0 8,7 8,5 -10,6 Source: Enquête interne de Febelfin auprès des 4 grandes banques (1) Les catégories de risque sont établies sur la base de la Probability of Default (PD): * Faible (de 0% à environ 0,8%) * Moyenne (d’environ 0,8% à environ 4%) * Elevée (d’environ 4% à environ 21%) * Très élevée (d’environ 21% à 100%)
  17. 17. Taux d’intérêt concurrentiels Moyenne annuelle 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jan – mai 2013 5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 4,41% 3,07% 2,94% Depuis 2008, tendance à la baisse des taux d’intérêt jusqu’à un niveau plancher historique Situation insupportable Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)
  18. 18. Octroi de crédit à l’économie belge Offre concurrentielle, faibles taux en réponse aux besoins (BNB, septembre 2012) Evolution croissance Taux d’intérêt moyen
  19. 19. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 1e sem. 2007 2e sem. 2007 1e sem. 2008 2e sem. 2008 1e sem. 2009 2e sem. 2009 1e sem. 2010 2e sem. 2010 1e sem. 2011 2e sem. 2011 1e sem. 2012 2e sem. 2012 1e sem. 2013 Montant des factures en millions d'euros, confiées aux sociétés de factoring les plus importantes Factoring : le volume a plus que doublé en cinq ans Source : Chiffres Febelfin (chiffres actuels) Le secteur financier fait un effort pour le financement à CT Factoring : évolution du turnover (en milliards d'EUR)
  20. 20. Le leasing reste une importante source de financement pour les starters et les petites entreprises Source : Chiffres Febelfin (chiffres actuels) 0 300 600 900 1,200 1,500 1,800 2,100 2,400 2,700 3,000 3,300 3,600 3,900 1er 3ème trim 2009 1er 3ème trim 2010 1er 3ème trim 2011 1er 3ème trim 2012 Evolution de la production de leasing (en millions d'EUR) Leasing immobilier Leasing mobilier
  21. 21. Le leasing est une importante source de financement supplémentaire pour les entreprises belges (e.a. pour les entreprises débutantes) • Une entreprise sur quatre en Belgique Entreprises qui recourent au leasing • Financement 100% des actifs • Flexibilité du contrat • Transparence des remboursements • Accès aisé Raisons pour lesquelles elles optent pour le leasing Source : Etude de la Vlerick Business School réalisée à la demande de l’ABL (février 2012)

  ×