Octroi de crédits aux entreprises | 
Evolution récente 
Mise à jour octobre 2014 
www.financementdesentreprises.be 
Financ...
Le financement de l’économie belge est 
une priorité 
2 
Evolution octroi de crédit 
(en millions EUR) 
Croissance en % 
(...
Volume des crédits aux entreprises 
112,696 
110,231 
121,125 
116,986 
125,807 
129,167 
129,400 
125,248 
127,116 
126,4...
L’utilisation de sources 
Les données suivantes proviennent de trois sources différentes : 
Financement des entreprises | ...
Part dans le volume total 
des crédits utilisés (août 2014) 
CT 28,8% 
M/LT 71,2% 
Crédits aux entreprises par 
durée du c...
Part dans le volume total des crédits 
utilisés ( août 2014 en millions d’euros) 
Grandes entreprises 
23,6% 
Moyennes ent...
Les grandes entreprises en Belgique se tournent vers d’autres canaux 
de financement 
Les volumes des crédits aux PME prés...
Région de Bruxelles- 
Capitale 15,9% 
Région avril 
2012 
Région flamande 
64,3% 
août 2013 août 2014 août 2014 par rappor...
La demande de crédit ne se heurte pas à une offre 
de crédit déficitaire 
Evolution relativement plate du degré d’utilisat...
La demande de crédit repart à la hausse 
Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel des crédits aux 
entreprises (...
La production de crédit repart à la hausse 
Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014 11 
Source : Chiffres Fe...
Dégré de refus en baisse 
Niveau le plus bas depuis qu’il a commencé à être mesuré en 2008 
112.87113.24 
120.57 
105.07 
...
Des taux d’intérêt concurrentiels 
Moyenne annuelle 
Diminution de 10 
point de base par 
rapport à juillet 
2007 2008 200...
Les entreprises évaluent les conditions de crédit 
• Les chefs d’entreprise avaient, pour la première fois depuis le deuxi...
La Belgique dans l’Europe 
Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014 15
Pas de pénurie de crédit par comparaison avec d’autres 
Etats membres de l’UE et pays de la zone euro 
Croissance annuelle...
Coût des intérêts – comparaison avec la zone euro 
Dès lors, les taux des crédits à court terme (d’une durée inférieure ou...
Enquête sur accès au financement PME dans zone euro (BCE) 
En moyenne, dans la zone euro, 14% des PME estiment que l’accès...
Financement alternatif 
Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014 19
Le leasing: une importante source de financement 
pour les entreprises débutantes / petites entreprises 
Encours 
Montant ...
Le leasing est une importante source de 
financement supplémentaire pour les entreprises 
belges (e.a. pour les entreprise...
Factoring : le volume a plus que doublé en cinq ans 
22 
Le secteur financier fait un effort pour le financement à CT 
Sou...
Le crowdfunding progresse en Europe… 
• Pour la période 2009 – 2013, la croissance annuelle totale du financement recueill...
… mais la Belgique reste en retrait 
Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014 24 
En 2013 les entreprises et ...
www.financementdesentreprises.be
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Octroi de crédits aux entreprises mise à jour octobre 2014

623 vues

Publié le

0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
623
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
49
Actions
Partages
0
Téléchargements
5
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive
 • 4) The customer loan-to-deposit ratio measures the extent to which banks use the deposits of their customers (retail and non-financial business customers) to fund the loans
  granted to those same customers. If the ratio exceeds 100 %, it means that the banks are using other, more volatile sources of funds such as interbank financing or
  issuance of debt securities to fund the loans to their customers, and therefore run a greater liquidity risk in relation to their refinancing. A ratio of less than 100 % means
  that the banks have funds to finance other assets.
 • Bedrag totaal uitstaand kredietvolume onderverdeeld naar duurtijd kredieten ( bron NBB op basis van boekhoudstaten banken) : Maart 2012 : 36.389 (KT) + 80.594 (LT) = 116.983

  Bedrag totaal uitstaand kredietvolume (cijfers NBB, maart 2012) : 116.982 mio EUR ( bron NBB op basis van boekhoudstaten banken)

  Opgelet : middellang tot lange termijn kredieten zijn kredieten van meer dan één jaar
  Dit is de indeling die de NBB volgt.
 • Ter info: maart 2012 zijn de laatst beschikbare gegevens zoals gepubliceerd door het CKO (centrale kredieten ondernemingen)
  Info over looptijd van de kredieten

  Een van de elementen die men bijkomend zouden kunnen meegeven aan de NV-A (naast onze vaststelling van daarnet, dat de toename van het bancaire kredietvolume sedert 2007 voor 70 % naar de Belgische privésector is gegaan), is dat de banken de jongste jaren in steeds sterkere mate hun taak van tijdsduurtransformatie op zich hebben genomen, m.a.w. het omzetten van kortlopende deposito’s in langlopende kredieten. Langs de kant van de deposito’s zijn de gemiddelde looptijden (duration) ingekort, en langs de kant van de kredieten zijn de gemiddelde looptijden toegenomen. Naast het pure volume-verschijnsel (dus toename van het uitstaande kredietvolume), is er dus ook een belangrijk compositie-verschijnsel geweest, en m.i. is dat tot nog toe onderbelicht gebleven.
   
  Wat de kredieten aangaat is de looptijdverlenging inzake de hypotheekleningen evident, te meer daar de lage rentestanden de voorkeur voor de vaste tarieven hebben verstrekt (+ de herfinancieringen met overstap op vaste tarieven).
   
  Maar ook in het vlak van de bankkredieten aan Belgische niet-financiële ondernemingen is de verschuiving van krediet op korte termijn naar krediet op lange termijn heel opmerkelijk. Onderstaande cijfers verduidelijken dat :
  Van einde 2006 tot eind juni 2012 is het uitstaand bedrag van de kredieten op korte termijn aan Belgische ondernemingen gegroeid van 32,5 miljard EUR tot 36,7 miljard EUR, dat was : + 4,2 miljard EUR, of + 13,0 %.
  Over dezelfde periode is de omloop van de kredieten op lange termijn aan Belgische ondernemingen toegenomen van 52,8 miljard EUR tot 81,7 miljard EUR, dat was : + 28,9 miljard EUR, of + 54,7 %.
  Eind juni 2012 vertegenwoordigden de kredieten op lange termijn in de totale omloop van de bankkredieten aan Belgische ondernemingen 69,0 %, en de kredieten op korte termijn 31,0 %. Einde 2006 was het aandeel van de kredieten op lange termijn 61,9 %, en dat van de kredieten op korte termijn 38,1 %.
   
  Deze verschuiving in de termijnsamenstelling van de kredietportefeuille van de banken (en overigens ook langs de kant van de deposito’s, maar dan richting korte termijn), is heel zeker moeilijker in te schatten en te begrijpen door de buitenwereld. Maar het is niettemin een objectieve vaststelling inzake de inspanning die de banken de voorbije jaren hebben gedaan om de economie te ondersteunen. Uiteraard heeft in deze ontwikkeling ook het verloop van de intresttarieven meegespeeld (waardoor de spaarders liquiditeiten verkiezen, terwijl de kredietnemers hun schuldenposities willen ‘consolideren’), maar het is wel een uitdaging voor de banken om deze ‘uiteengroei’ van de duration van respectievelijk deposito’s en kredieten met elkaar te verzoenen (belangrijk onderdeel van risicobeheer). In het licht van de nieuwe liquiditeitsregels is die uitdaging nog evidenter, en treedt tegelijk ook het belang op de voorgrond van het statuut/regime van het gereglementeerde spaardeposito (die reglementair beschouwd worden als stabiele funding; maar het is ook belangrijk dat die spaardeposito’s eveneens in de praktijk maximaal stabiel zouden zijn; vandaar tevens het belang van het debat over de getrouwheidspremie, e.a.).
 • Ter info: maart 2012 zijn de laatst beschikbare gegevens zoals gepubliceerd door het CKO (centrale kredieten ondernemingen)
 • À la fin de juin 2014, le taux d’utilisation des crédits était de 85 % pour les petites entreprises, de 69,8 % pour celles de taille moyenne et de 50,2 % pour les grandes. Par rapport à la fin de juin 2013,
  ces taux correspondent à une hausse du degré d'utilisation pour les PME, de l'ordre de 0,8 point de pourcentage pour les petites entreprises et de 2,6 points de pourcentage pour celles de taille
  moyenne. En revanche, le taux d’utilisation a baissé pour les grandes firmes (-2,1 points de pourcentage). L’évolution à court terme (d’un trimestre à l’autre) indique que celui-ci a continué de
  se tendre pour les PME (+0,5 et +1,4 point de pourcentage respectivement pour les petites et moyennes entreprises entre mars 2014 et juin 2014), tandis qu’il s’est modérément affaibli pour les
  grandes sociétés (-0,2 point de pourcentage).

  À la fin de juin 2014, le taux d’utilisation des crédits était de 90,5 % pour les firmes de l’horeca et de 87,9 % pour celles du secteur de l’immobilier. Il affichait une valeur intermédiaire pour les
  entreprises du commerce (72,7 %) et était le plus faible pour les secteurs de la construction et de l’industrie (respectivement 62 et 59 %). Par rapport à la fin de juin 2013, le taux d’utilisation a
  augmenté dans toutes les branches d’activité. Cet accroissement a été le plus marqué dans le secteur de la construction (+2,7 points de pourcentage), tandis que la hausse a atteint 1,5 point de
  pourcentage dans les secteurs de l’immobilier et de l’industrie manufacturière, 0,9 point dans celui de l’horeca et 0,7 point dans celui du commerce.
 • Il ressort de l'enquête réalisée par la Banque6 en juillet 2014 que les chefs d’entreprise avaient, pour la première fois depuis le deuxième trimestre de 2011, une perception favorable des conditions
  générales d'accès aux crédits bancaires. La part des entreprises de l’industrie manufacturière, de la construction et des services aux entreprises qui jugeaient favorables les conditions d’accès à de
  nouveaux crédits bancaires atteignait 23 %, tandis que 15,3 % d’entre elles les considéraient comme défavorables. Au total, le solde net des réponses des chefs d’entreprise s'élevait à 7,7 % (contre -1 %
  au trimestre précédent). Ce sentiment positif des chefs d’entreprise résulte d’une amélioration de l’appréciation de l’évolution des conditions d'accès au crédit au cours des trois mois antérieurs à
  l'enquête. L’estimation relative à l’évolution du taux d’intérêt s’est nettement redressée par rapport à la période précédente (23 %, contre -2 % en avril). En ce qui concerne les conditions non
  monétaires d'octroi de crédits (frais, volume et garanties exigées), les chefs d’entreprise ont fait état d'une nouvelle dégradation, fût-elle moins vive que les mois précédents.
 • Dès lors, les taux des crédits à court terme (d’une durée inférieure ou égale à un an) sont demeurés plus avantageux en Belgique qu'en moyenne dans la zone euro: en juin 2014, ils étaient meilleur
  marché de respectivement 145 et 32 points de base, selon qu’il s’agissait de crédits inférieurs ou supérieurs à un million d’euros. En effet, les taux des crédits à court terme et de plus faible montant
  sont en moyenne relativement hauts dans la zone euro, en raison des taux d’intérêt particulièrement élevés pratiqués sur ce type de crédits dans plusieurs pays (notamment au Portugal, en Grèce, en
  Irlande, en Espagne et en Italie). Les prêts à long terme (portant un taux fixe et assortis d’une durée supérieure à cinq ans) sont par contre d'un coût semblable en Belgique et en moyenne dans la zone
  euro; l'écart s’est réduit, revenant à 1 point de base en juin (contre 14 points en mars 2014). Sur ce type de crédits également, l’hétérogénéité des taux demeure particulièrement importante dans la
  zone euro.
 • Maatregelen vermijden die leasingproduct kunnen ondermijnen
  Voorbeelden:
  Thin cap regeling
  dd. 21/09/2012 BNP Paribas Leasing Solutions heeft de vraag m.b.t. de definitie van financiële sector in de Memorie van Toelichting bij de nieuwe thin cap-regelgeving gesteld aan de ruling commissie in het kader van een specifiek dossier. Het antwoord van de ruling commissie wordt verwacht over een maand.
  Er zal worden gewacht op het antwoord van de ruling commissie vooraleer een parlementaire vraag hierover te stellen.

  Aanpassing Belgische regelgeving aan arrest EU hof dat financiële leasing herkwalificeert als een ‘levering van goederen’ ipv levering van diensten.
  In een recent arrest heeft het Europees Hof Van Justitie zich gebogen over de vraag of een financiële lease voor BTW doeleinden niet als een levering van goederen moet beschouwd worden i.p.v. een levering van diensten. Die vraag werd bevestigend beantwoord.
  Hoe groot is de kans dat in België financiële lease zal worden geherkwalificeerd als een levering van goederen ?
  Aan Febelfin zal worden gevraagd om dit door de fiscalisten te laten onderzoeken : arrest becommentariëren + inschatting van het risico van herkwalificatie.
  Bij dat onderzoek dienen zeker te worden betrokken : Tini Alifinerakis (BNP P Fortis), Vincent Windels (KBC), Wilfried Goris (ING) en Gino Hofman (Belfius Lease).
  De bedoeling is dat argumenten worden voorbereid om snel te kunnen reageren.


  Noot
  Uit voorafgaand overleg met kabinett Peeters blijkt dat ook zij geen probleem zien met leasing en dat dit een waardevol instrument is.
 • Octroi de crédits aux entreprises mise à jour octobre 2014

  1. 1. Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente Mise à jour octobre 2014 www.financementdesentreprises.be Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014 1
  2. 2. Le financement de l’économie belge est une priorité 2 Evolution octroi de crédit (en millions EUR) Croissance en % (fin 2007 – août 2014) Croissance en montants absolus (fin 2007 – août 2014) Encours (fin août 2014) Crédits aux pouvoirs publics belges + 23,90% +16.435 85.213 Crédits aux ménages belges (principalement crédits hypothécaires) + 36,51% +50.875 190.217 Crédits aux entreprises non financières belges +22,06% +21.412 118.482 Total des crédits aux secteurs non financiers + 29,07% + 88.712 393.912 Source : Calculs Febelfin sur données BNB Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014
  3. 3. Volume des crédits aux entreprises 112,696 110,231 121,125 116,986 125,807 129,167 129,400 125,248 127,116 126,452 125,777 128,626 99,802 97,070 108,265 110,069 104,266 116,729 112,545 118,746 118,279 117,722 115,590 119,379 118,482 117,610 135,000 130,000 125,000 120,000 115,000 110,000 105,000 100,000 95,000 Encours ( x 1.000.000 €) Encours (en mio EUR) Febelfin Observatoire BNB Chiffres de Febelfin = BNB + crédits d’engagement + indépendants / professions libérales Chiffres BNB = encours des crédits bancaires utilisés par les sociétés non financières belges 3 Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (juin 2014) Chiffres BNB – Schéma A (août 2014) Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014
  4. 4. L’utilisation de sources Les données suivantes proviennent de trois sources différentes : Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014 4 - Schéma A (BNB) - Centrale des Crédits aux Entreprises (CCE) (BNB) - Baromètre du crédit (Febelfin)  Chacune de ces sources jette un éclairage différent sur cette question.
  5. 5. Part dans le volume total des crédits utilisés (août 2014) CT 28,8% M/LT 71,2% Crédits aux entreprises par durée du crédit = 71% crédits à M/LT Date Crédit à CT Crédit à M/LT En mio EUR En % du total En mio EUR En % du total 12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5 12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1 12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9 12.2010 35.414 31,4 77.194 68,6 12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5 12.2012 34.497 29,5 82.484 70,5 12.2013 33.931 28,8 83.835 71,2 08.2014 34.088 28,8 84.394 71,2 Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014 5 -8,8% +41,4% Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB (Schéma A) (Chiffres actuels) A titre complémentaire : court terme = durée initiale jusqu’à un an compris; moyen à long terme = durée initiale plus d’un an
  6. 6. Part dans le volume total des crédits utilisés ( août 2014 en millions d’euros) Grandes entreprises 23,6% Moyennes entreprises 25,8% Type d’entreprises avril 2012 Evolution des crédits utilisés selon la taille des entreprises Petites entreprises 50,6% 76% de l’encours total des crédits vont aux PME août 2013 août 2014 août 2014 par rapport à août 2013 Petites 55.524 56.399 56.180 - 0,39% Moyennes 26.913 28.329 28.673 + 1,21% Grandes 29.382 26.625 26.151 - 1,78% Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels) (CCE) La différence entre le montant total de l’encours de crédits réparti selon la taille des entreprises et le montant total de l’encours de crédits tient à la différence de sources. Les données relatives au montant total de l’encours de crédits sont basées sur le reporting comptable mensuel détaillé des banques, tandis que la ventilation selon la taille de l’entreprise est basée sur les données de la centrale des risques de crédit (Centrale du Crédit aux Entreprises - CCE). N.B. Le tableau ci-dessus ne reprend que les crédits pouvant être inscrits dans l’une des catégories (Petites, Moyennes et Grandes). Ce qui explique que le total ne corresponde pas au total disponible dans la CCE. Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014 6
  7. 7. Les grandes entreprises en Belgique se tournent vers d’autres canaux de financement Les volumes des crédits aux PME présentent une évolution stable 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 36,230 34,441 30,13630,074 23,003 20,312 19,173 11,938 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1 2014 Q2 2014 Encours titres à revenus fixes à plus d'un an émis par sociétés non financières belges (en mio EUR) Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014 7 Source : Présentation et calculs Febelfin sur la base de données BNB.
  8. 8. Région de Bruxelles- Capitale 15,9% Région avril 2012 Région flamande 64,3% août 2013 août 2014 août 2014 par rapport à août 2013 Région flamande 75.904 76.416 77.202 + 1,03% Région wallonne 23.112 23.093 23.819 + 3,14% Région de Bruxelles- Capitale 20.100 19.819 19.066 - 3,80% Région wallonne 19,8% Evolution des crédits utilisés par Région Part dans le volume total des crédits utilisés (août 2014 en millions EUR) 8 Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels) (CCE) La différence entre le montant total de l’encours de crédits réparti selon la taille des entreprises et le montant total de l’encours de crédits tient à la différence de sources. Les données relatives au montant total de l’encours de crédits sont basées sur le reporting comptable mensuel détaillé des banques, tandis que la ventilation selon la taille de l’entreprise est basée sur les données de la centrale des risques de crédit (Centrale du Crédit aux Entreprises - CCE). N.B. Le tableau ci-dessus ne reprend que les crédits pouvant être inscrits dans l’une des catégories (Région wallonne, Région de Bruxelles-Capitale et Région flamande). Ce qui explique que le total ne corresponde pas au total disponible dans la CCE. Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014
  9. 9. La demande de crédit ne se heurte pas à une offre de crédit déficitaire Evolution relativement plate du degré d’utilisation Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014 9
  10. 10. La demande de crédit repart à la hausse Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel des crédits aux entreprises (chiffres actuels) Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014 10
  11. 11. La production de crédit repart à la hausse Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014 11 Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel des crédits aux entreprises (chiffres actuels)
  12. 12. Dégré de refus en baisse Niveau le plus bas depuis qu’il a commencé à être mesuré en 2008 112.87113.24 120.57 105.07 Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014 12 114.88 122.50 104.41106.51 98.24 122.30 113.27 106.56103.63 112.72114.06 107.30106.54 102.33 Source : chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel des crédits aux entreprises (chiffres actuels) 132.32 112.31 108.18105.55 100.68 93.19 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 Refus - indice moyen par trimestre (indice 100 = premiers huit mois de 2008)
  13. 13. Des taux d’intérêt concurrentiels Moyenne annuelle Diminution de 10 point de base par rapport à juillet 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1 2014 Q2 2014 juillet 2014 août 2014 5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 4,41% 3,07% 2,97% 2,87% 2,69% 2,57% 2,47% Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels) Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014 13
  14. 14. Les entreprises évaluent les conditions de crédit • Les chefs d’entreprise avaient, pour la première fois depuis le deuxième trimestre de 2011, une perception favorable des conditions générales d'accès aux crédits bancaires. • Les appréciations négatives concernant les facteurs non inhérents aux intérêts liés au crédit Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014 14 bancaire ont considérablement diminué.
  15. 15. La Belgique dans l’Europe Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014 15
  16. 16. Pas de pénurie de crédit par comparaison avec d’autres Etats membres de l’UE et pays de la zone euro Croissance annuelle de l’encours de crédits (en %), volumes de crédits titrisés inclus 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 Belgique België Nederland Pays-Bas Frankrijk Duitsland GIIPS France Allemagne 31/12/2004 31/03/2005 30/06/2005 30/09/2005 31/12/2005 31/03/2006 30/06/2006 30/09/2006 31/12/2006 31/03/2007 30/06/2007 30/09/2007 31/12/2007 31/03/2008 30/06/2008 30/09/2008 31/12/2008 31/03/2009 30/06/2009 30/09/2009 31/12/2009 31/03/2010 30/06/2010 30/09/2010 31/12/2010 31/03/2011 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011 31/03/2012 30/06/2012 30/09/2012 31/12/2012 31/03/2013 30/06/2013 30/09/2013 Source : Calculs et présentation de Febelfin sur la base de donnéesde la Banque Nationale de Belgique (Belgique), de la Banque de France (France) et de la Nederlandsche Bank (Pays-Bas, Allemagne et GIIPS). (1) GIIPS : (moyenne de) Grèce, Irlande, Italie, Portugal et Espagne. (2) Crédits utilisés, en ce compris volumes de crédits titrisés. Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014 16
  17. 17. Coût des intérêts – comparaison avec la zone euro Dès lors, les taux des crédits à court terme (d’une durée inférieure ou égale à un an) sont demeurés plus avantageux en Belgique qu'en moyenne dans la zone euro. Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014 17
  18. 18. Enquête sur accès au financement PME dans zone euro (BCE) En moyenne, dans la zone euro, 14% des PME estiment que l’accès au financement pose problème (précédente enquête : 16%) % Source : Présentation Febelfin sur données BCE : “ “Survey on the Access to Finance of SMEs in the Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014 18 Euro Area” (Octobre 2013 – Mars 2014) 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 avril-septembre 2013 octobre-mars 2014 avril-septembre 2013 octobre-mars 2014 BE Zone euro Part des PME qui perçoivent l’accès au financement comme un problème
  19. 19. Financement alternatif Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014 19
  20. 20. Le leasing: une importante source de financement pour les entreprises débutantes / petites entreprises Encours Montant (en milliards d'euro, échelle de gauche) et nombre (en unités, échelle de droite) Source : Chiffres Febelfin (chiffres actuels) Leasing mobilier (Q2 2014) 8,6 milliards d’euros Leasing immobilier (Q2 2014) 4,2 milliards d’euros Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014 20 280,000 240,000 200,000 160,000 120,000 80,000 40,000 0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q2 2013 Q2 2014 Montant Leasing immobilier (échelle de gauche) Montant Leasing mobilier (échelle de gauche) Nombre Leasing mobilier (échelle de droite) Nombre Leasing immobilier (échelle de droite)
  21. 21. Le leasing est une importante source de financement supplémentaire pour les entreprises belges (e.a. pour les entreprises débutantes) • Une entreprise sur quatre en Belgique Entreprises qui recourent au leasing • Financement 100% des actifs • Flexibilité du contrat • Transparence des remboursements • Accès aisé Raisons pour lesquelles elles optent pour le leasing Source : Etude de la Vlerick Business School réalisée à la demande de l’ABL (février 2012) Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014 21
  22. 22. Factoring : le volume a plus que doublé en cinq ans 22 Le secteur financier fait un effort pour le financement à CT Source : Chiffres Febelfin (chiffres actuels) Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1er sem. 2013 1er sem. 2014 Factoring : evolutie turnover (in miljoenen EUR) turnover
  23. 23. Le crowdfunding progresse en Europe… • Pour la période 2009 – 2013, la croissance annuelle totale du financement recueilli a Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014 23 été de 76%. • 35,51% du montant ont été récoltés en Europe.
  24. 24. … mais la Belgique reste en retrait Financement des entreprises | mis à jour octobre 2014 24 En 2013 les entreprises et les associations ont recolté 1,1 million d’euros via le crowdfunding
  25. 25. www.financementdesentreprises.be

  ×