Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Petri Aaltonen: Verkkopäivät 25.1.2017(20)

Publicité

Petri Aaltonen: Verkkopäivät 25.1.2017

  1. Digitalisaation aiheuttama murros on ennennäkemättömän nopea Globalisaatio Väestönkasvu Väestön ikääntyminen ja elinajanodotteen piteneminen Kaupungistuminen Digitalisaatio Ilmastonmuutos Energian saatavuus Globaali talouskehitys Megatrendit Digitalisaatio on teknologian mahdollistamaa vanhojen asioiden tekemistä uudella tavalla ja täysin uusien asioiden tekemistä – ennennäkemättömän nopealla tahdilla. Digitalisaatio muuttaa liiketoimintamalleja, tuotteita ja palveluita asiakaskokemuksen ollessa kaiken ytimessä. Digitalisaatio muuttaa myös markkinoiden dynamiikkaa ja mahdollistaa uusien toimijoiden pelaamisen kokonaan uusilla säännöillä. Lähde: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
  2. Digitalisaatio mahdollistaa liiketoiminnan tekemisen täysin uudella tavallaDigitalisaatioon liittyvät ilmiöt vaikuttavat palveluyritysten liiketoimintamalliin, tarjoamiin sekä asiakastarpeisiin ja asiakaskokemusten syntymiseen. Robotit ja lennokit Mahdollistavat liiketoiminnan tehostamisen ja korvaavat ihmisen tekemää työtä 3D-valmistustekniikat & nanoteknologia Mahdollistavat uusien digiajan liiketoimintamallien ja toimintatapojen kehittämisen Tekoäly (artificial intelligence, AI) Mahdollistaa liiketoiminnan optimoinnin (esim. uusin hinnoittelumallein) ja korvaa ihmisen tekemää työtä Itsestään ohjautuvat kuljetus- ja kulkuvälineet Mahdollistavat liiketoiminnan tehostamisen ja korvaavat ihmisen tekemää työtä Sensorit ja asioiden internet (internet of things, IoT) Toimivat tiedon keräämisen ja liiketoiminnan optimoinnin perustana Liitettävyys ja verkkoteknologia Mahdollistavat ihmisten, laitteiden ja koneiden verkottuneisuuden sekä tiedon keräämisen Integroidut järjestelmät Toimivat tiedon keräämisen ja liiketoiminnan optimoinnin perustana Pilvipalvelut Tuovat tietotekniset palvelut joustavasti ja kustannustehokkaasti kaikkien saataville Uudet laitteet ja puettava teknologia Auttavat asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan kehittämisessä Datan määrä ja analytiikka Toimii lähtökohtana digiajan asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan kehittämiselle ja optimoinnille Lisätty todellisuus (augmented reality, AR) Auttaa asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan kehittämisessä Verkottuneet ihmiset Mahdollistavat uusien digiajan liiketoimintamallien ja toimintatapojen kehittämisen (esim. jakamistalous) Lähde: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
  3. Markkinan muutoksesta I • Uudet internet-maailman toimijat (mm. Facebook, Skype, WhatsApp) haastavat perinteiset operaattorit. • Toisaalta uusien palveluiden myötä telepalveluiden kysyntä kasvaa nopeasti ja sitä kautta verkkoyhteyksien volyymit kasvavat. • Uusia mahdollisuuksia: viihdepalvelut, terveyspalvelut, älykäs koti ja muut M2M-palvelualueet. • Kuituverkkojen rakentaminen jatkuu aktiivisesti ja kuituliittymien määrä on kasvussa.
  4. Markkinan muutoksesta II • Mobiiliverkon volyymeissa Suomi on maailman ykkönen. Suomessa datakatot eivät ole käytössä. • EU:n roaming-päätösten mahdollinen vaikutus Suomen markkinaan.
  5. Lähde: Viestintävirasto 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2011 2012 2013 2014 2015 Bruttoinvestoinnit, miljoonaa euroa Teleyritysten investoinnit teletoimintaan2011-2015
  6. Nopeaa laajakaistaa vauhditetaan toimeenpano-ohjelmalla • Esineiden internet edellyttää viestintäverkoilta yhä suurempaa kapasiteettia ja saatavuutta. • Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi 5/2016 toimeenpano-ohjelman huippunopeiden ja toimintavarmojen yhteyksien edistämiseksi. • Ohjelmalla halutaan edistää kiinteitä ja langattomia yhteyksiä rinnakkain ja tasapainoisesti. • Lisäksi halutaan helpottaa kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista ja vauhdittaa yhteyksien markkinaehtoista tarjontaa. • Kiinteiden verkkojen rakentamista helpotetaan muun muassa lupaprosessia keventämällä. • Ohjelmassa huomioidaan myös langattomalle laajakaistalle varattujen taajuuksien kasvava tarve.
Publicité