Publicité

Axion, gl. 2, la inchinarea arhiereului, de Ioan Zmeu.pdf

15 Nov 2022
Axion, gl. 2, la inchinarea arhiereului, de Ioan Zmeu.pdf
Axion, gl. 2, la inchinarea arhiereului, de Ioan Zmeu.pdf
Axion, gl. 2, la inchinarea arhiereului, de Ioan Zmeu.pdf
Prochain SlideShare
Sa se bucure, gl. 8.pdfSa se bucure, gl. 8.pdf
Chargement dans ... 3
1 sur 3
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Axion, gl. 2, la inchinarea arhiereului, de Ioan Zmeu.pdf

  1. la închinarea arhiereului Gl. 2, Di, de Ioan Zmeu            u vi ne - se cu a de                vă ra at a Te fe ri ci de Dum               ne ze eu Nă ăs că toa re              Cea pu ru rea fe ri ci              tă şi prea ne vi
  2.               no va tă şi Mai ca Dum ne             ze u lu ui no os               tru Ce ea Ce eşti ma ai ci             ins ti tă de câ ât He             ru vi mi ii             şi ma ai slă vi               tă fă ră de a se mă na re de            câ ât Se ra fi               mi ii Ca re fă ră stri că
  3.              ciu ne pe Dum ne ze eu Cu              vâ ân tu ul a ai nă ăs cu               ut pe Ti ne Cea                cu a de vă ra at Năs că               toa re de Dum ne ze eu Te          slă vi im
Publicité