Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Leksion 11- elektronike fuqie.pptx

 1. LEKSION 11 SHNDERRUESAT STATIK DC-AC INVERTERAT TREFAZORE PUNOI: MSC. ERISON BALLASHENI
 2. VSI (voltage- source Inverter) Nje-fazore Tre-fazore Shnderruesat AC-DC CSI (Current- source Inverter) Skema ure me nje alternence Skema ure me dy alternenca 120 180 Teknikat per Rregullimin e tensionit nё invertor
 3. INVERTER TREFAZORE • Konvertues DC-AC • Fuksioni–Perdoret per aplikimet qe kerkojne fuqi te larte • Perdorim te gjere ne industry • Me nje alternance ose me dy alternance si ne figure
 4. 180 VS 120
 5. ANALIZA PER 120 Per kohezgjatjen nga 0 ne 60  T1 dhe T6 ON Per kohezgjatjen nga 60 ne 120  T1 dhe T2 ON Per kohezgjatjen nga 120 ne 180  T2 dhe T3 ON
 6. KRONOGRAMAT PER 120
 7. SHEMBULL • Ç1, Ç2.. Ç6 çelёsat e pёrgjithёsuar dhe ZA, ZB dhe ZC rezistencat e plota fazore. • Nё kёta lloj shndёrruesish statikё realizohen dy lloje komandash : • tё tipit 120 ° • tё tipit 180 ° • çdo çelёs qёndron i kyçur pёrkatёsisht 120 ° dhe 180 °
 8. KRONOGRAMA PER 120 Ne figurёn me ngjyrё jeshile paraqiten kronogramat pёr rastin kur ngarkesa nё dalje ёshtё aktive (Zi = R) dhe me ngjyrё tё kaltёr janё kronogramat pёr rastin kur ngarkesa ka karakter aktivo-induktiv (Zi = R + jX) . Nё rastin kur ngarkesa ёshtё simetrike mund tё shkruhet: vAN, vBN, vCN vAN, vBN, vCN
 9. KRONOGRAMA PER RASTIN E SHNDERRUESIT AKTIV
 10. KRONOGRAMA PER 180 ZA=ZB=ZC=Z. Format e valёve tё tensionit tё SHSV-A pёr rastin e ngarkesёs aktive: Z=R
 11. KONTROLLI I TENSIONIT NE INVERTER • Ne disa aplikimi kerkohet qe te kontrollohet tensioni ne dalje te inverterit, ose te rregullohet tensioni ne inverter. • Ka disa teknika qe perdoren • Me e perdorura eshte teknika PWM (pulse width modulation) • SPWM = Single Pulse Width Modulation • MPWM = Multiple Pulse Width Modulation • Sinusoidal Pulse Width Modulation
 12. MODULIMI NЁ GJЁRESI TЁ IMPULSIT-PWM Tensioni nё dalje ka formёn e treguar nё figurёn e mesiperme. Strategjia mё e pёrdorur sot pёr kontrolloin e harmonikave tё sinjalit nё ngarkesё Multiple PWM
 13. MODULIMI SINUSOIDAL NЁ FAZЁ
 14. MODULIMI SINUSOIDAL I SFAZUAR
 15. ZBATIME - UPS
Publicité