Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Kakapusan at kakulangan

 1. KAKAPUSAN AT KAKULANGAN
 2. Kakapusan at Kakulangan Lahat ng bansa sa daigdig ay nahaharap sa isang suliranin na may kinalaman sa kalagayan ng mga pinagkukunang-yaman at ang kakayahan ng mga ito na matugunan ang dumaraming pangangailangan at hilig ng tao. Ang suliranin ng kakapusan ay ang katotohan ang hindi kayang matustusan ng anumang bansa ang lahat ng mgapangangailangan ng buong ekonomiya.
 3. Ang Kakapusan ay tumutukoy sa pagkakaroonng limitasyon sa mga pinagkukunang-yaman na ginagamit sa paglikha ng mga produkto. Ito’y isang kalagayan na kaakibat ng buhay ng tao na naglalarawan ng pagtutunggalian sapag gamit ng yaman ng bansa upang matugunan ang mgapangangailangan. Dahilan ito ng paghahanapng iba’t ibang paraan upang matamo ang lubos na kapakinabangan sa paggamit ng mga yaman ng bansa.
 4. Ang Kakulangan ay isang kalagayan na panandalian lamang. Sinasabi na ang kalagayang ito ay maaaring gawa o likha ng tao. Ito ang nagaganap kung may pansamantalang pagkukulang ng supply ng isang produkto. Ang pagkakaroon ng artipisyal na kakulangan ay madalas na nangyayari sa isang ekonomiya.
 5. Ang artipisyal na kakulangan ng bigas sa pamilihan na nagaganap kapag itinatago ng mga negosyante ang produkto upang hintayin ang pagtaas ng presyo, o tinatawag na hoarding.
 6. Ang hoarding ay pagtatago ng mga supply na ginagawang mga kasapi ng rice cartel na nagiging dahilan ng pagkukulang ng bigas sa pamilihan.
 7. Kartel ay pangkat ng mga malalaking negosyante ng tao na kumokontrol at nag mamanipula ng distribusyon, pagbili, at pagpepresyo ng mga
 8. Ang kakulangan ay pansamantalalamang na ibinubunga ng mga maling gawain ng tao. Kapag naisaayos na ang supply, nawawala na ang kakulangan. Ibig sabihin,mas madaling bigyan ng solusyon ang kakulangan kaysa sa kakapusan.
 9. mga Suliranin Pang-Ekonomiya ang kakapusan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng mga suliranin pang-ekonomiya. Dahil sa suliraning kakapusan, mahalaga na pag- isipan ng isang bansa kung anong produkto at serbisyo ang gagawin at gaano karami. Mahalaga din na tukuyin kung para kanino gagawin at paano ipapamahagi.
 10. Ang bawat bansa ay may mga layuning pangkabuhayan na nais makamit. Sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa mga katanungan na nauukol sa produksiyon at distribusyon, ito’y mabibigyan ng pansin.
 11. Ano ang gagawin? Sa isang ekonomiya, mahalag ang mabatid ang mga produkto at serbisyo na kinokonsumo ng mga tao. Importanteng malaman ang mga pangangailangan ng tao na binibigyan ng higit na pagpapahalaga.
 12. Halimbawa: mas pinahahalagahan ng tao ang pagkain ng kanin kaysa sa mais, kaya mas pipiliin ang paglikha ng maraming bigas kaysa sa mais. Ang ganitong sitwasyon ng pagpili ng produktong gagawin ay na iuugnay sa konsepto ng Production Possibilities- Frontier ng paglikha ng iba·t ibang produkto mula sa tiyak na dami ng pinagkukunang- yaman sa isang takdang panahon.
 13. Ang paglikha ng mas maraming bigas ay nangangahulugang higit na malawak na lupain ang pagtataniman nito kaysa mais. Ang pagpili sa produktong lilikhain ay ibinabatay sa pangangailangan ng nakararaming kasapi ng lipunan.
 14. Sa paglikha ng mga produkto ay may proseso na sinusunod. Isinasaalang-alangang mga bagay na gagamitin sa pagbuo ng mga produkto. Ang bansa ba ay may sapat na salik ng produksiyon upang makalikha ng mga produkto na kailangan ngekonomiya? Sa paggamit ng mas maraming manggagawa kaysa sa makinarya? Makakamura ba ang bansa sa paglikha ngbigas? Ito ay mahalagang isaisip kung paano gagawin ang isang produkto.
Publicité