Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Det samhällsekonomiska läget 12 jan 2012

590 vues

Publié le

KFS chefsekonom Anna Thoursies presentation vid avtalsupptaktsmöte med facken 12 jan 2012.

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Det samhällsekonomiska läget 12 jan 2012

  1. 1. Ett material från KFSBesök oss på www.kfs.net Möte med fackliga representanter, 12 januari 2012 Det samhällsekonomiska läget Sammanfattning av det globala läget i en enda mening: För stora offentliga skulder och för instabila banker i förhållande till politisk handlingskapacitet och ekonomiernas förmåga till snabb tillväxt Sammanfattning av det svenska läget i en enda mening: Starka fundamenta – men fall eller nolltillväxt i export och BNP de närmaste kvartalen, ökande arbetslöshet och låg inflation under längre tid än så, god utveckling av skatteunderlaget 2012, främst på grund av att ”pensionsbromsen” som tidigare dämpade utvecklingen släppt För stora offentliga skulder … Statsskuld 2011, procent av BNP Källa: OECD 1
  2. 2. Ett material från KFSBesök oss på www.kfs.net … och för instabila banker Källa: SvD, Bloomberg En beskrivning från hösten 2011, beloppen har ändrats, huvuddragen är ännu giltiga: • Framför allt franska men även tyska banker har lånat ut stora belopp till länder med skakig ekonomi • Den lilla ekonomin Grekland är inte huvudproblemet utan det är de stora ekonomierna, främst Italien men även Spanien – existerande räddningsfonder räcker inte till någon av dem • Men ”smittoeffekter” om Grekland ställer in betalningarna … förtroendet rasar för att Italien kommer att fullfölja sina åtaganden? … i förhållande till politisk handlingskapacitet Svag politisk handlingskapacitet i jämförelse med 2008-2009 Politiska beslut ofta avsiktsdeklarationer utan konkret innehåll Beslut om finansiell pakt för euroländerna i december 2011 I mars 2012 ”upp till bevis” – vad ska pakten konkret innehålla? ”Dessutom växer bilden fram av ett alltmer splittrat Europa. Mest trovärdigt i marknadens ögon är att Europa ska låna euro till IMF som sedan ska låna dem tillbaks till Europa. Kina och andra länder ska också få möjlighet att bidra. Det trovärdiga ligger i att IMF har en apparat för att ställa krav vid utlåningen och att följa upp dessa krav. Europa saknar en sådan institution.” Vice riksbankschef Lars Nyberg, protokollet från riksbanksdirektionens möte 2011-12-19 2
  3. 3. Ett material från KFSBesök oss på www.kfs.net … och ekonomiernas förmåga till snabb tillväxt The Global Competitiveness Index 2011-2012 World Economic Forum Utan snabb ekonomisk tillväxt riskerar skuldsatta länder att hamna i en skuldfälla När räntan på statsskulden är högre än tillväxten => Räntebetalningarna ökar snabbare än möjligheterna att betala dem BNP faller i Euroområdet men USA står emot BNP, procentuell förändring, säsongrensade kvartalsvärden 2 2 1 1 0 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 01 03 05 07 09 11 13 USA Källa: Euroområdet KI:s decemberprognos 2011 3
  4. 4. Ett material från KFSBesök oss på www.kfs.net Starka fundamenta i Sverige … The Global Competitiveness Index Statsskuld 2011, procent av BNP 2011-2012 World Economic Forum Över hälften av Sveriges BNP går på export … för att Sverige ska gå bra måste de länder som köper våra varor och tjänster gå bra Svensk export och exportmarknad, årlig procentuell förändring 15 15 10 10 5 5 0 0 -5 -5 -10 -10 -15 -15 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Svensk exportmarknad Export Källa: KI:s decemberprognos 2011 4
  5. 5. Ett material från KFSBesök oss på www.kfs.net Nu vänder BNP ned Barometerindikatorn och BNP, index, månadsvärden respektive procent, säsongsrensade kvartalsvärden 120 4 110 2 100 0 90 -2 80 -4 70 -6 96 98 00 02 04 06 08 10 12 Barometerindikatorn Källa: BNP (höger) KI:s decemberprognos 2011 Arbetslösheten stiger betydligt över jämviktsarbetslösheten Arbetslöshet, procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden 12 12 10 10 8 8 6 6 4 4 2 2 0 0 80 85 90 95 00 05 10 15 Arbetslöshet Jämviktsarbetslöshet Källa: KI:s decemberprognos 2011 5
  6. 6. Ett material från KFSBesök oss på www.kfs.net Låg inflation Konsumentpriser, årlig procentuell förändring 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 -1 -1 00 02 04 06 08 10 12 14 16 KPI KPIF Källa: KI:s decemberprognos 2011 Källa: SKL:s skatteunderlagsprognos Underliggande och real skatteunderlagstillväxt, enligt SKL december 2011 Årlig procentuell förändring 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Linjerna anger genomsnitt 2001-2008 -1% Realt Nominellt (underliggande) -2% 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 6

×