Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Hållbarhets­redovisning2012
Vårt ansvar som kundägt företagVarje gång vi möter en kund, möter vi en ägare. Nu förväntar  Sidan  Innehåll      ...
Vd har ordetDet är tio år sedan vi gjorde vår första hållbarhetsredovis-    möjligt var syftet och inte sällan sattes ...
Visste du att…Folksam förvaltar 281 miljarder kronor för   Folksam tar fram en försäkring som främjar en   Folksam va...
Om årets hållbarhetsredovisningFolksam har publicerat en hållbarhetsre-                          ...
Folksams organisation och styrningFolksam är organiserat i tre affärsområden; Privat affär,    Affärsområde Partner ans...
Ett företag i ständig förändring                  BolagsstyrningEtt stort antal aktiviteter har under de ...
Så arbetar våra styrelserModerbolagens styrelser består av kundrepresentanter från                    ...
Riskhantering i Folksam                       Incidentrapportering i FolksamFolksam är exponerat mo...
Ett integrerat hållbarhetsarbete	Allt arbete som sker i Folksam ska styra mot visionen att    Styrelserna fastställer m...
Vårt ansvar som kundägt företagVarje gång vi möter en kund                      Vad säger kunderna?mö...
Åtgärderna för nöjdare kunder                                               ...
Folksam Amanahfond godkändav Sveriges muslimska råd                     Låg pension för utlandsfödda ...
Vårt ansvar i våra investeringarFolksams kunder bryr sig om hur börsbolagen hanterar håll-     Tio år med hållbarhet ...
ansvarsfullt företagande. Arbetet sker bland annat genom aktiv   Lundin Petroleum                    ...
Folksam i dialog med utländska bolag                Princip 3	                      ...
Princip 4                             Princip 5                       ...
Princip 6                             SwedbankFolksam rapporterar om de åtgärder som vidtas o...
Viktiga milstolpar ansvarsfullt ägande2012 	  Folksam talar på Rio +20 om hur viktigt det är att     2007 	  Folksa...
Vårt ansvar mot medarbetarna          De senaste tio åren har världen förändrats i snabb takt. Så   på alla niv...
Bra start för nya medarbetare                  Hälsofrämjande arbete för minskadFör att nya medarbetare ...
Attraktiv arbetsplats för nuvarande               Medarbetare           2012    2011    20...
Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012
Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012
Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012
Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012
Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012
Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012
Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012
Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012
Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012
Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012
Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012
Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012
Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012
Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012
Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012
Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012
Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012
Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012
Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012
Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012
Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012
Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012
Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012

2 145 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

Folksam - Hållbarhetsredovisning 2012

 1. 1. Hållbarhets­redovisning2012
 2. 2. Vårt ansvar som kundägt företagVarje gång vi möter en kund, möter vi en ägare. Nu förväntar Sidan Innehåll 11sig kunderna att företag tar ansvar och väljer grad företagmed högre moral och etiskt tänkande. Vd har ordet 3 Om årets hållbarhetsredovisning 5 Folksams organisation och styrning 6Vårt ansvar i våra investeringar Vårt ansvar som kundägt företag 11På Folksam är vi övertygade om att företag som tar ansvar Sidan Vårt ansvar i våra investeringar 14för miljö och mänskliga rättigheter är mer lönsamma på sikt. 14Därför påverkar vi aktivt de företag vi investerar i. Vårt ansvar mot medarbetarna 21 Vårt ansvar i samhället 24 Vårt ansvar mot miljön 28Vårt ansvar mot medarbetarnaFolksam vill vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade Våra dotterbolags ansvar 33medarbetare. För att uppnå det jobbar vi ständigt med att Sidan Legal koncernstruktur 36vässa anställningsvillkor, kompetensutveckling, ledarskap,arbetsmiljö och hälsa. 21 Våra siffror och beräkningsmetoder 38 Revisors rapport 44Vårt ansvar i samhälletVi hanterar 50 000 trafikskador varje år. Därför vet vi ocksåhur skador uppstår, hur de kan undvikas och hur följderna Sidankan lindras. Vår trafikforsknings huvudmål är att spara livoch ge en säkrare trafik. 24Vårt ansvar mot miljönMiljön är central för Folksam. Därför ställer vi krav både på Sidan 28oss själva och på våra leverantörer och arbetar aktivt medatt minimera vår verksamhets påverkan på klimatet. Hållbarhetsredovisning Folksam 2012 2
 3. 3. Vd har ordetDet är tio år sedan vi gjorde vår första hållbarhetsredovis- möjligt var syftet och inte sällan sattes det i motsättning till att Folksam har varit ett kundägt bolag i alla tider, men i år gör vining. Sedan dess har vi sett en enorm ökning i ansvarsfullt investera enligt etiska principer. Den typen av diskussioner det ännu tydligare genom att vi har beslutat att ge återbäringföretagande och hållbar tillväxt hos företag i Sverige och runt hörs inte lika ofta i dag. Bolag som drivs enligt etiska principer till våra kunder. Att var kundägd är en tydlig trend 2012. Somom i världen. Hållbarhetsrapporteringar blir allt vanligare anses vara mer välskötta och en säkrare investering som ger kundägt bolag är det viktigt att vårt arbete, förutom att detoch allt fler länder inför obligatorisk hållbarhetsredovisning. bättre avkastning. leder till en hållbar värld, även blir till nytta för våra kunder.EU-kommissionen har också lagt ett förslag som pekar i den Vi representerar flerariktningen. I skrivande stund är EU-parlamentets linje att Folksams vision är en hållbar värld där människor känner sig miljoner kunder somCSR-arbetet ska baseras på frivillighet, men att företagen ska trygga. Årets hållbarhetsredovisning ska ge en bild av vad lägger sina sparpengarväga in miljöfrågor och socialt ansvar i sina affärsmodeller. företaget åstadkommit hittills för att uppfylla visionen. Som hos oss, pengar som viFör fem år sedan blev det obligatoriskt för statliga bolag i investerare har Folksam som mål att påverka de bolag vi äger investerar i en mängdSverige att hållbarhetsrapportera och sedan dess har de aktier i. Efter en lång dialog med Lundin Petroleum fattade vi andra företag för att fådessutom fått krav på sig att börja integrera hållbarhetsfrå- i maj beslutet att sälja vårt innehav i det bolaget. Beslutet att bra avkastning. Mengorna i affärsverksamheterna. Viljeinriktningen är tydlig sälja är inget vi ser som en seger. Nyheten fick stort genom- avkastning är inte alltbåde inom EU och svenska staten – de här frågorna är på slag i media och gav ett stort antal kommentarer i sociala – vi vet att de vi repre-agendan och de kommer att hamna allt högre upp. medier, varav en överväldigande majoritet är positiva. Även i senterar ställer krav på fallet med TeliaSonera och de misstänkta mutanklagelserna i oss att göra schysstaOfta sägs det att det är svårt för företag i tjänstesektorn att Uzbekistan har vi som ägare varit synliga. Förhoppningsvis investeringar också, Foto: Alexander Pihlkunna påverka miljö. Det här är inget vi känner igen oss i. bidrar uppmärksamheten om vårt aktiva ägararbete till att investeringar somTvärtom. Vi har stora möjligheter att påverka miljöfrågor allmänheten får upp ögonen för de här frågorna. Att vår chef bidrar till en hållbaroch jag vill till och med påstå att det är naturligt att försäk- för Ansvarsfullt ägare, Carina Lundberg Markow, kom på värld.ringsbolag går i bräschen i miljö- och hållbarhetsfrågor. andraplats över Sveriges ”superkommunikatörer” är ettFörsäkringsindustrin betalar ut stora summor i väder- och direkt resultat av vårt aktiva ägararbete. Det bästa voreklimatrelaterade skador. Den typen av ersättningar har givetvis att den här typen av bevakning inte behövdes och attfördubblats varje årtionde sen åttiotalet. Vi är stora beställare händelser av det här slaget inte inträffade. Men gör de det tar viav byggmaterial och reparerar hus för 900 miljoner kronor gärna vårt ansvar som ägare och gör vad vi kan för att påverkavarje år och bilar för 1,2 miljarder. Allt det här går att miljö- bolagen i rätt riktning. Anders Sundström, verkställande direktöranpassa och vi har valt att göra det i så stor utsträckning sommöjligt. En ytterligare trend är att anställda bryr sig i allt större utsträckning om hur deras arbetsgivare agerar - att vara ettFolksam är dessutom en av de största ägarna på börsen hade ansvarstagande företag har betydelse för att attrahera arbets-vid årsskiftet ett förvaltat kapital på 281 miljarder kronor. Om kraft. Ett av Folksams fokusområden är att vara en attraktivvi blickar bakåt var det inte ovanligt att det diskuterades om arbetsgivare och ett hållbart synsätt ska vara en del av varda-vilken plats etiska fonder hade. Att få så hög avkastning som gen för våra medarbetare. Hållbarhetsredovisning Folksam 2012 3
 4. 4. Visste du att…Folksam förvaltar 281 miljarder kronor för Folksam tar fram en försäkring som främjar en Folksam var det första svenska företaget somdrygt fyra miljoner kunders räkning. säkrare körstil. Vinster – 40 räddade liv per klimatkompenserade för sinaDet ger makt att påverka och långsiktigt år, minskade koldioxidutsläpp och koldioxidutsläpp - klimatfotavtrycketförändra vårt samhälle. billigare försäkring och bensin­ kompenseras helt genom Vi-skogens träd- kostnad för bilägaren. planteringsprojekt. Folksam skrev sitt förstaFolksam köper byggentreprenad för gröna hyresavtal 2012.900 miljoner och bilreparationer för Folksam handlägger över 20 000 idrottsskador1,2 miljarder. Varje år. Det ger möjligheter per år. Nu används den kunskapen i forskning Folksam har över 30 års erfarenhet avatt ställa tuffa krav. för att förebygga idrottsskador. forskning inom trafiksäkerhet och har utvidgat sitt trafiksäkerhetsarbete till att forskaFolksam granskade verksamheten i 2 140 Folksams villa-, fritidshus- och bilförsäkringar även på cykelskador. Färre trafikskadorbolag med fokus på företagens prestationer är märkta med Bra Miljöval sedan 2011. innebär lägre kostnader och därmed lägreavseende miljö och mänskliga rättigheter. försäkringspremier. Folksam var den enda svenska investerareFolksam undvek ett avfallsberg på som var med och tog fram FN:s1 330 ton och sparade över 100 principer för ansvarsfulla investe­miljoner kronor under året genom att ringar, PRI. Folksam var också en av deåteranvända reservdelar vid bilreparationer. första investerarna i världen att skriva under principerna 2002.Dotterbolaget KPA Pension utsågs till Sveri­ges mest hållbara varumärke inomfinansbranschen 2012 och på tredje plats komFolksam Liv. Hållbarhetsredovisning Folksam 2012 4
 5. 5. Om årets hållbarhetsredovisningFolksam har publicerat en hållbarhetsre- Ekonomiskt värdeskapandedovisning årligen sedan 2002. Detta är den Korta fakta om Folksam Folksam skapar värde för våra intressenter på olika sätt. Genom att vara ett lönsamt företag kantionde i ordningen. Under ett flertal varumärken bedriver Folksam vi också vara värdeskapande ur ett samhällsper- skade- och livförsäkringsverksamhet med spektiv.Folksam är en av de största investerarna på börsen och vi fokus på den svenska marknaden. Produkter-analyserar själva de företag vi investerar i utifrån deras håll- bjudandet kan delas upp i tre huvudgrupper;barhetsredovisningar. Precis som vi ställer krav på att de pensionssparande, personrisk och Folksam 2012-12-31tydligt redovisar vad de gör, är det viktigt att vi ger en rättvis sakförsäkring. Ekonomiskt värde genereratoch tydlig bild av vårt arbete på hållbarhetsområdet. Intäkter* 42 834 • Vi grundades 1908 och är ett kundägtHållbarhetsredovisningen bygger så långt det är möjligt på företag Ekonomiskt värde fördelatGlobal Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G3 för hållbar- • Vi är idag 3 500 medarbetare, ungefär lika Rörelsekostnader** –19 937hetsredovisningar och granskas externt av revisionsföretaget många män som kvinnor Löner och ersättningar –2 614KPMG. Folksam uppfattar att redovisningen uppfyller GRI:s • Vi erbjuder ett brett urval av försäkringarapplikationsnivå B+, vilket också har bekräftats av de externa Betalningar till kapitalförsörjningar –231 - som Sveriges första bolag även ett flertalrevisorerna. Vårt GRI-index finns för nedladdning på Betalningar till staten -999 miljömärktafolksam.se. Redovisningen är även en del av avrapporteringen Ekonomiskt värde behållet 19 045gentemot FN:s Global Compact (Communication on • Vi erbjuder flera olika sparformer - alla medProgress, CoP) och FN:s principer för hållbara investeringar ett brett urval av etiska sparfonder * Posten omfattar även orealiserade vinster och förluster(UNPRI). • Vi försäkrar varannan person och vartannat ** Posten omfattar även värdeförändringar på placerings- hem i Sverige tillgångar och försäkringstekniska avsättningarFolksams hållbarhetsredovisning redogör för händelser under • Vi försäkrar var femte bil i Sverigeverksamhetsåret 2012. Den kompletterar informationen i • Vår vision är att människor ska känna sigårsredovisningen och den gäller för hela Folksam, inklusive trygga i en hållbar världdotterbolagen. Under 2012 förvärvades 51% av aktierna i AktiaSkadeförsäkring och redovisningen omfattar inte dennaverksamhet. Fördjupad hållbarhetsinformation och GRI-in- • Vi har 35 miljarder kronor i årlig premievolymdex för dotterbolaget KPA finns på kpa.se. Detta omfattas inte • Vi har 281 miljarder kronor i förvaltat kapitalav den externa revisorns översiktliga granskning. Hållbarhets-redovisningen trycks inte utan går enbart att ladda ner påfolksam.se, kpa.se och forenadeliv.se. Föregående års hållbar-hetsredovisning publicerades i mars 2011. Vi tar gärna emotkommentarer och frågor om rapporten. Kontakta HelenaHjeltström på helena.hjeltstrom@folksam.se eller 08-772 83 61. Hållbarhetsredovisning Folksam 2012 5
 6. 6. Folksams organisation och styrningFolksam är organiserat i tre affärsområden; Privat affär, Affärsområde Partner ansvarar för Folksams affär motPartneraffär och Kollektivavtalad affär samt dotterföretag. partner- och organisationskunder. Här ingår gruppförsäk-Utöver dessa finns sju centrala enheter. ringsaffären och företagsförsäkring. Affären omfattar både skadeförsäkring, personförsäkring och sparande.Affärsområde Privat ansvarar för Folksams affärer inom denprivata marknaden för individuell försäkring och pensionsspa- Kollektivavtalad affär ansvarar för Folksams affär mot kollek-rande. Ansvaret gäller både liv- och skadeförsäkring under tivavtalsparterna på svensk arbetsmarknad. Här ingår bådevarumärket Folksam och all verksamhet som relaterar till försäkring och pensionssparande, exempelvis tjänstegruppliv-försäljning och kundservice till privatpersoner. försäkring och sjukförsäkring, samt tjänster som administrativ service till arbetsgivarna. Affärsområde Vd och Koncernchef Centralenhet Funktioner för intern styrning Kapital- Strategisk och kontroll förvaltning styrning Ao Kollektiv- Ao Partner Ao Privat Dotterbolag avtalad affär Ekonomi och Vd-stab Kommunikation IT HR Produkt Skador finansservice Hållbarhetsredovisning Folksam 2012 6
 7. 7. Ett företag i ständig förändring BolagsstyrningEtt stort antal aktiviteter har under de senaste åren genomförts God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att ett bolagför att utveckla och effektivisera organisation och processer sköts på ett så effektivt sätt som möjligt. En övergripandeför att uppnå affärs- och kostnadssynergier. Bland annat har målsättning med Folksams bolagsstyrning – förutom att denfunktionerna IT, aktuarier, kommunikation och juridik ska överensstämma med bolagets vision och etiska principersamordnats centralt för hela Folksam. Därutöver samordnas – är att säkerställa en bra avkastning för Folksams kunder.även stora delar av försäkringsadministrationen i en gemen- Bolagsstyrningen i Folksam utgår från lagstiftning, främstsam funktion. Som ett led i att koncentrera resurserna outsour- Försäkringsrörelselagen, och Finansinspektionens föreskrif-cas IT-drift och IT-underhåll av arbetsplatserna till Logica. ter och allmänna råd. Folksam tillämpar ”Svensk Kod förIntegrationen av Kooperationens Pensionskassa och KPA bolagsstyrning”.Pension syftade till att samordna verksamheten för att skapa eneffektiv service för kunderna. En gemensam inköpsorganisa- Folksam består av en koncern för livförsäkring och pensions-tion finns numera för att få en mer sammanhållen inköpspro- sparande, och en koncern för skadeförsäkring och har tvåcess och skapa förutsättningar för lägre inköpskostnader inom ömsesidiga moderbolag; Folksam ömsesidig livförsäkringbåde skador och drift. (Folksam Liv) och Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folk- sam Sak). Både Folksam Liv och Folksam Sak bedriverEn omfattande förändring av försäljning och skadors kundor- verksamhet genom dotterbolag. I bolagen finns cirka 80ganisation har genomförts. Tidigare ansvarade regionchefer interna regelverk (exempelvis etiska regler, riktlinjer förför geografiska områden, i dag har vi kanalchefer som ansvarar extern bolagsstyrning, försäkringstekniska riktlinjer, policyför de olika distributions- och skadekanalerna – oavsett var för intern styrning och kontroll, miljöpolicy och säkerhetspo-mötet med kunden äger rum. Förändringen gjordes för att licy) som klassificeras som övergripande. Regelverken gåsuppnå ökad effektivitet genom kortare beslutsvägar och för att igenom årligen och revideras vid behov. De fastställs avmöta kundernas önskemål. stämmorna, styrelserna respektive vd.Ett förändringsprojekt som rör kontorsarbetsplatserna pågår. Bilden på nästa sida visar strukturen för de övergripandeProjektet arbetar med inriktningen aktivitetsbaserad arbets- styrande organen i Folksam. Eftersom Folksam är kundägtplats och syftet är att få en effektivare arbetsorganisation och finns det inte några aktieägare. Försäkringstagarnas infly-att sänka lokalkostnaderna. Folksam har under året även tande i form av rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt pålanserat möjligheten att ha virtuella möten via datorn, vilket stämmorna utövas dels genom särskilt valda fullmäktigeleda-har positiv påverkan på såväl miljö som ekonomi. möter (utsedda av organisationer som företräder försäkrings- tagarna) och dels genom direktval av försäkringstagare (vilket genomförs av särskilt utsedda valanordnare). Hållbarhetsredovisning Folksam 2012 7
 8. 8. Så arbetar våra styrelserModerbolagens styrelser består av kundrepresentanter från Försäkrings-de svenska folkrörelserna (kooperationen, fackföreningsrö- tagarnarelserna, idrottsrörelsen och äldrerörelsen). Det är valbered- Representeras av full-ningarna som föreslår till stämmorna vilka som ska sitta i mäktigeledarmöter påstyrelserna och de ska sträva efter att styrelserna får en stämman. 80 personerlämplig sammansättning med hänsyn till kompetens, ålder i Folksam Sak och 75och kön. Moderbolagsstyrelserna höll nio (Folksam Liv) i Folksam Liv.*respektive åtta (Folksam Sak) styrelsemöten under året.Inför varje ordinarie sammanträde fick styrelserna enskriftlig rapport av vd över viktigare händelser i Folksam,men också i branschen i övrigt.I enlighet med Folksams strategiska dagordning har styrelsenföljt upp de strategiska målen. De gick även igenom dotter- Kundombudsmannenbolagens verksamheter, ekonomi och omvärldsanalys,internrevisionsrapporterna och godkände hållbarhetsredo- Valberedning Stämmanvisningen 2011. För att få tillfälle att diskutera strategiska och Externa revisorerframåtblickande frågor mer ingående genomförde styrel-serna ett gemensamt tvådagarsseminarium under året.Teman som behandlades på seminariet var omvärldsanalys,prissättning, kompetensförsörjning, utmaningar och Revisionsutskottkritiska aktiviteter, översyn finansiella mål samt genomgång Intern revisionav Medium Term Plan. För mer utförlig information, Styrelsense bolagsstyrningsrapporter på folksam.se. Ersättningsutskott* Fram till och med september 2012 representerades försäkringstagarna i Folksam Liv respektive Folksam Sak av 54 fullmäktigeledamöter i Koncernledning vardera av bolagen. Folksam Livs respektive Folksam Saks stämma 2012 beslutade om att bredda den parlamentariska representationen Vd Funktioner och utöka antal ledamöter till totalt 75 fullmäktigeledamöter i Folksam för intern styrning Liv respektive 80 fullmäktigeledamöter i Folksam Sak, i och med nästa mandatperiod. Finanskommité och kontroll Hållbarhetsredovisning Folksam 2012 8
 9. 9. Riskhantering i Folksam Incidentrapportering i FolksamFolksam är exponerat mot en mängd olika risker som kan I Folksam finns det ett incidentrapporteringssystem som alla Folksam påbörjade anpassningen till Solvens 2-regelverketpåverka företagets finansiella ställning och att identifiera, medarbetare kan använda. Systemet avser att fånga oönskade redan 2009. Arbetet har sedan dess i huvudsak fokuserat på attförebygga och hantera dessa risker blir allt viktigare. Som stöd i händelser i Folksam. Definitionen på en incident är en oönskad samordna anpassningen av processer och systemstöd fördetta arbete har Folksam en riskhanteringsprocess som omfat- händelse – som kan vara avsiktlig eller oavsiktlig – och som styrning och rapportering av verksamheten. I övrigt har dettar att identifiera, värdera, hantera, övervaka och rapportera orsakat, eller skulle ha kunnat orsaka, Folksam skada. Hante- främst handlat om en förstärkning av de kvalitativa egenska-alla väsentliga risker. För att tydliggöra styrning och ansvar ringen av incidenter sköts av verksamheten och syftar till att perna i bolagens organisation och regelverk. Solvens 2 är engörs en uppdelning av verksamheten i tre ansvarslinjer. incidenten inte ska behöva inträffa igen. Alla medarbetare har viktig del av moderniseringen av Folksam och resten av också en möjlighet att rapportera incidenter direkt till branschen - en utveckling som är bra för både kunderna och • Den första ansvarslinjen utgörs av affärsområden och Koncernsäkerhet utan att en överordnad chef får kännedom Folksam. enheter, moder- och dotterbolag samt utlagd verksam- om rapporten. Sådana incidenter kan exempelvis röra oegent- het. Dessa ansvarar för att leda verksamheten så att de ligheter. Enligt den ursprungliga tidplanen skulle Solvens 2 träda i kraft mål som styrelsen har fastställt uppfylls. De äger och den 1 november 2012, men efter ett antal förseningar är bedöm- hanterar risker, det vill säga ansvarar för riskhante- ningen just nu att det blir tidigast i början av 2015. Folksam har ringsaktiviteter, uppföljningar och att reglerna Solvens 2 anpassat sin tidsplan efter detta och har inför 2013 dragit ner efterlevs. Solvens 2 är samlingsnamnet för de nya solvensregler för på intensiteten i framförallt rapporteringsprojektet. försäkringsbolag som arbetas fram inom EU. Solvens 2 är ett • Den andra ansvarslinjen utgörs av riskfunktionen, led i ett större arbete för att skapa en gemensam europeisk compliancefunktionen, intressekonfliktansvarig och finansmarknad och är tänkt att stärka sambandet mellan den del av aktuariefunktionen som utgörs av koncern- solvenskraven och riskerna för försäkringsbolag. Genom ökad chefaktuarie eller oberoende aktuarie. Riskfunktionen riskkontroll ska bolagen styras på ett sundare och mer ända- stödjer och följer upp den första ansvarslinjen utifrån målsenligt sätt. Det finns även ett tydligt kundperspektiv ramverk för riskhantering, samt ansvarar för att ha en inbyggt. övergripande bild av risksituationen i företaget och rapporterar denna till styrelse och vd. • Den tredje ansvarslinjen utgörs av internrevision. Internrevisionen granskar och utvärderar, på styrel- sens uppdrag, den interna styrningen och kontrollen inklusive riskhantering. Hållbarhetsredovisning Folksam 2012 9
 10. 10. Ett integrerat hållbarhetsarbete Allt arbete som sker i Folksam ska styra mot visionen att Styrelserna fastställer mål för samtliga fokusområden varje år. På den grundläggande chefsutbildningen får de nya cheferna”människor ska känna sig trygga i en hållbar värld” och det Målen för ansvarsfull påverkan handlar om att kunderna ska utbildning i Folksams etiska regler för exempelvis gåvor,övergripande målet ”att ha försäkrings- och sparandebran- känna till att Folksam arbetar med trafikforskning, miljöar- konferensresor och deltagande i event. Detta är viktigt för attschens mest nöjda kunder”. Att arbeta för en hållbar värld bete samt ägarstyrning och etiska investeringar. Även om de i sin tur ska kunna vägleda sina medarbetare om vad som ärskapar trygghet. Hållbarhet är även viktigt för oss med kännedomen om arbetet i dessa frågor har ökat, är det en bit tillåtet att exempelvis ge eller ta emot.hänsyn till vår skadeverksamhet och våra investeringar. En kvar för att uppnå de satta målen. Däremot, inom områdetotrygg, ohållbar värld genererar, förutom mänskligt lidande, trafikforskning mäts ansvarsfull påverkan genom andelen Etiska regler – ständigt aktuellastora skadekostnader och höga premier, något som inte är säkra nytecknade bilar hos Folksam - bilar som klarar säker- Folksams etiska regler omfattar hela verksamheten och angerförenligt med kundnytta. Det här är extra viktigt för oss som hetskraven i ”Grön och säker-rabatten”. Logiken är att om hur Folksams medarbetare ska förhålla sig i olika situationer.kundägt bolag. kunderna färdas säkrare leder det till att skador och skadekost- Reglerna anger rättigheter och skyldigheter för alla medarbe- nader minskar. Minskade skadekostnader leder i sin tur till tare. Folksams värderingar återspeglar ett etiskt förhållnings-Folksams ansvar som försäkringsbolag och vårt hållbarhets- billigare försäkringar. Sänkta hastigheter minskar dessutom sätt och ska genomsyra allt vi gör. Att värna om mänskligaarbete är sedan länge en integrerad del av verksamheten. För miljöbelastningen. Här visar mätningar på att Folksam har en rättigheter och att ta avstånd från alla former av diskrimineringFolksam Liv och för Folksam Sak fastställer styrelserna var betydligt större procentuell ökning jämfört med övriga mark- är några exempel. De etiska reglerna ligger till grund för hursin strategisk plan som beskriver vilken inriktning och krav naden (se sid 11). medarbetarna ska agera när de företräder Folksam i olikarespektive styrelse har på bolagen. Planen omfattar bland sammanhang - hur medarbetarna uppfattas påverkar hurannat verksamhet, organisationskultur, finansiella mål, Mutor och penningtvätt omvärlden ser på Folksam. De etiska reglerna delas ut till allaägarstyrning av dotterbolag och intern styrning och kontroll. Alla finansiella företag i EU är skyldiga att arbeta emot, eller anställda och medarbetarna uppmuntras att kontakta sin chef vidta åtgärder för att förhindra, penningtvätt och finansiering eller någon av Folksams jurister om de känner sig osäkra.I den strategiska planen fastställs även områden som de båda av terrorism. Folksam följer de sanktioner som utfärdats motstyrelserna vill att Folksam ska styra mot och fokusera på: brottsmisstänkta personer och vidtar även åtgärder för attupplevd kundnytta, växa av egen kraft, bättre än konkurren- förhindra mutor och korruption. Arbetet med att förhindraterna, attraktiv arbetsgivare och ansvarsfull påverkan. mutor och korruption hänger samman med Folksams arbete”Ansvarsfull påverkan” omfattar Folksams ekonomiska, med att förhindra penningtvätt, där vi utreder om vårasociala och miljömässiga ansvar och fastslår att Folksam ska kunder är personer i politiskt utsatt ställning - det vill sägasärskilja sin verksamhet från sina konkurrenters genom att ta personer som innehar höga politiska befattningar och som iett mer aktivt ansvar för vår omvärld och framtid, samt verka kraft av sin ställning har högre risk att mutas eller bli inblan-för att utforma sina erbjudanden med hänsyn till den ansvars- dade i korruption.fulla påverkan. Hållbarhetsredovisning Folksam 2012 10
 11. 11. Vårt ansvar som kundägt företagVarje gång vi möter en kund Vad säger kunderna?möter vi en ägare Sedan Folksam introducerade den nya varumärkesstrategin Strategiska målområden Mål Resultat Nöjda kunder (%) 76 77Folksam är ett ömsesidigt bolag - det innebär att kunderna 2010 associerar allt fler företaget med kärnvärdena personlig,också är ägare. Det grundläggande syftet med det kundägda, engagerad och ansvarstagande. Gillande varumärke totalt 14,25 15,35 Folksam 18,50 19,70ömsesidiga, Folksam är att tillhandahålla tjänster som KPA Pension 10,00 11,00kunderna, som ägare, har glädje av och att skapa långsiktiga Andelen säkra bilar* ökar mer >0 19vinster. Folksam, som försäkrar vartannat hem och varannan Mål Resultat Resultat hos Folksam än hos marknadenperson i Sverige, är också ett välskött företag. Med det över- Associerar till: 2012 2012 2010 i övrigt (%)skott Folksam nu har kan vi dela ut återbäring från 2013 och Personlig 42% 43% 40% * Bilar, max 7 år, som klarar säkerhetskraven i ”Grön och säker”rabatten,framåt till kunder inom sakbolaget - något som kunderna Engagerad 40% 40% 37% 31 dec 2012 jämfört med 31 dec 2011. Bilar som finns med på listan övervälkomnar. gröna och säkra bilar får 10 procent rabatt på bilförsäkringen. Läs mer om Ansvarstagande 52% 54% 48% kriterierna och se hela listan på folksam.se.Vi engagerar oss i det vårakunder bryr sig om De kunder som har varit i kontakt med Folksam - genom allt Kunderna har generellt sett blivit mer nöjda och uttrycker sittKunderna säger att det viktigaste är att de ska känna sig från samtal med kundservice och rådgivare, till skadeärenden gillande av Folksam och KPA Pension starkare under året.välkomna, bekymmersfria och att de får trygghet som passar - är nöjda. Våra kundmötesmätningar visar att i snitt är nio av Andelen säkra bilar hos Folksam har ökat starkt under året,just dem. Om det grundbehovet är uppfyllt, tycker de att tio kunder nöjda med ärendehanteringen. vilket gör att kunderna färdas säkrare och i förlängningenåterbäring är ett plus i kanten. Det är viktigt att arbeta långsik- borde det leda till att skador, skadekostnader och miljöbelast-tigt för att hitta och hålla så goda relationer som möjligt med Men Folksam har som mål att alla kunder, oavsett om man haft ning minskar.kunderna utifrån vad som skapar värde för dem, och därför en direkt kontakt med Folksam eller inte, ska vara nöjda. Måletarbetar Folksam systematiskt med att utgå från kunderna. överträffades trots att vi tidigt under 2012 haft nedgångar i I januari 2013 skrev Aftonbladet om att Folksam har olämpligaSom komplement till samverkansformer som stämmor, nöjdheten på grund av försämrad tillgänglighet inom sakska- metoder för att utreda försäkringsbedrägerier. Försäkrings-kommittéer och kundmöten genomför Folksam kontinuerligt deområdet. Den kundgrupp som visat minskad nöjdhet är den branschen har ett tydligt uppdrag från staten att bedrivaundersökningar av vad kunder, företag, parter och partner som migrerats från det mindre dotterbolaget KP till Folksam, utredningsverksamhet för att undvika försäkringsbedrägerier.tycker, hur nöjda de är, vad som skapar nöjdhet och vad som där dessa kunder upplever en försämrad kontakt. Åtgärder för Folksam följer de rekommendationer för utredningsverksam-ger upphov till irritation och missnöje. Arbetsgrupper drar detta har tagits fram. het som försäkringsbranschen tagit fram och på ett sätt som ärslutsatser, tar fram rekommendationer baserat på dessa kund- rimligt för både den enskilda kunden och för kundkollektivet.insikter och förankrar dem i organisationen. Resultaten Svenskt Kvalitetsindex, SKI, mäter årligen kundnöjdheten Artikeln resulterade i att Datainspektionen inleder en gransk-rapporteras kvartalsvis till Folksams koncernledning och inom flera offentliga och privata sektorer. SKI visar att ning mot Folksam.styrelser. När Folksam utvecklar nya erbjudanden och förbätt- Folksam ökat det redan positiva försprånget till branschensrar produkter som är relevanta och gillade av kunderna invol- genomsnittliga nöjdhet för privata bil- och livförsäkringar,veras kunderna aktivt i olika faser i utvecklingsprocessen. men även för sakförsäkringar till företag. Området sakförsäk- ringar till privatpersoner ökar mer för Folksam än för bran- schen i snitt. KPA Pension fortsätter att hålla höga nivåer över branschsnitt inom tjänstepensioner. Hållbarhetsredovisning Folksam 2012 11
 12. 12. Åtgärderna för nöjdare kunder Mångfald – en allt viktigareunder 2012 affärsfrågaFör att få fram bättre produkter och service för privatkun- till domstol under 2012. Folksam vann eller träffade en förlik- Sedan många år arbetar Folksam aktivt med mångfald.derna jobbar Folksam med ett flertal aktiviteter. Det är lättare ning i majoriteten av de mål som avgjordes under året. Detta Uppfattningen är att en hög grad av mångfald leder till ökadatt få kontakt med Folksams kundservice via folksam.se och visar att Folksam har en god kvalité i sin ärendehantering och kundnytta och även attraktionskraft som arbetsgivare. Underdär finns nya behovsguider för att underlätta köp direkt på att bolaget prioriterar att lösa konflikter i ett tidigt skede. 2012 genomfördes flera aktiviteter för att utveckla Folksamshemsidan. Förbättringsåtgärder har även tagits fram för att arbete för ökad mångfald.förbättra tillgängligheten inom sakskador. Under 2012 konsulterade omkring 8 000 kunder Kundombuds- mannen. Möjligheten att kunna ringa och ställa frågor till en Allt fler flerspråkiga För våra kunder inom kollektivavtalad affär har åtgärderna opartisk instans uppskattas av kunderna. Antalet kunder som Folksam fortsätter på det inslagna spåret med flerspråkigvarit inriktade på att stärka och utveckla relationerna med har konsulterat Kundombudsmannen har sjunkit i jämförelse kundtjänst och har idag kundservice på 18 språk. Arbetetparter, förbättra det personliga kundmötet med arbetsgivarna med föregående år. framåt handlar om att integrera språkkunskap i hela organisa-och att etablera varumärkena Folksam och KPA på arbetsgi- tionen och säkerställa att både medarbetare och kunder vet varvarmarknaden. Bidrar till verksamhetsförbättringar den finns. Under året ökade takten i rekrytering av personal En viktig del av Kundombudsmannens arbete är att återkoppla med utomeuropeiska språkkunskaper inom både kundservice,För våra partnerkunder har flera förbättringar genomförts för erfarenheter från sin verksamhet till Folksam. Under 2012 försäljning och skadeverksamheten. Folksam höjer därmedatt förbättra och underlätta kommunikationen, bland annat deltog Kundombudsmannen i Folksams interna arbete med servicenivån för kunder med annan etnisk bakgrund, samti-har en erbjudandekatalog har tagits fram för att kunna anpassa villkorsöversyner, interna vidareutbildningar och policyarbete. digt som organisationen stärks av ökad mångfald. Förutompartnererbjudanden. Kundombudsmannen har under året ytterligare utvecklat den ökade kundnyttan så leder också arbetet till direkta samarbetet med området motorskador. Detta samarbete kostnadsbesparingar när skadeorganisationen kan hantera, innebär att Kundombudsmannen vid ett flertal tillfällen under översätta och kontrollera kvitton utan språkbarriärer.Kundombudsmannen – året sammankallar en grupp specialister och diskuterar intres-en trygghet för kunderna santa och vägledande frågeställningar. Syftet med mötena är Nästa språk i den flerspråkiga kundservice blir teckenspråkKundombudsmannens huvudsakliga arbetsuppgift är att att åstadkomma en enhetlig och korrekt skadereglering inom och under året rekryterades en person som kan teckenspråk.erbjuda kunder som inte är nöjda med Folksams beslut, en hela Folksam. Samarbetet har även medfört att klagomålen Val av teknisk lösning för att ta samtalen återstår och kommeropartisk omprövning av sitt ärende. Kundombudsmannen är inom området motor numera hanteras enligt en gemensam att bli klart i början av 2013.opartisk och rapporterar direkt till Folksams stämmor. Under rutin som är gynnsam för kunderna.2012 avslutade Folksam cirka 730 000 skadeärenden. Kundom-budsmannen behandlade cirka 1140 ärenden, varav 22 procent Folksam anser att klagomål är så viktiga att de bör tas emotledde till någon form av ändring till kundens förmån - en som en gåva av kunderna, därför har också arbete med atttämligen hög ändringsfrekvens. belysa attitydfrågor kring klagomål genomförts under året. Folksams personal har tränats i att ta emot klagomålen på ettEndast 108 ärenden gick vidare till Allmänna reklamations- ödmjukt sätt och även ta tillvara fakta från klagomålen för attnämnden, ARN. 91 ärenden avgjordes av ARN under året och utveckla verksamheten.4 procent ändrades till kundens fördel. 139 ärenden gick vidare Hållbarhetsredovisning Folksam 2012 12
 13. 13. Folksam Amanahfond godkändav Sveriges muslimska råd Låg pension för utlandsfödda svenskarFolksam bad Sveriges Muslimska råd att granska Folksams Under 2013 fortsätter arbetet med att sprida kunskap om Under andra halvåret 2012 gjordes en uppföljning avAmanahfond, vilket de har gjort och överlämnat en Fatwa om pensioner och pensionssparande till utlandsfödda svenskar. skadeutvecklingen. Här syns en tydlig avvikelse jämfört medfonden. Fatwan innebär att Sveriges muslimska råd styrker att Behovet av pensionssparande är extra stort i den gruppen och såväl Sverige som Södertälje kommun - Ronna och Hovsjöfonden följer de muslimska principerna och därför är ett kunskapsnivån om pensioner låg. Arbetet sker främst i samar- halverade antalet inbrott när övriga landet låg stilla elleralternativ för muslimska kunder att spara i – något som är bete med ett antal större organisationer som till exempel ökade försiktigt. Att anledningen till den positiva utveck-unikt. Fatwa är den tekniska benämningen på ett juridiskt Grekiska- och Turkiska riksförbundet, och i form av att lingen är Folksams information om vikten av skadeförebyg-utlåtande som en muslimsk mufti, det vill säga en rättslärd som Folksam håller utbildningar om pensionssystemet och hur gande är inget som säkert kan slås fast. Det vi kan slå fast äruttolkar den religiösa lagen, avger i en rättsfråga som han fått mycket man kan räkna med att få i pension. Bakgrunden till att aktiviteten ledde till att 700 familjer valde att bli kontak-för bedömning. Det är en styrka att Folksam fått ett dokument aktiviteten är rapporten ”Varning för låg pension” som tade av Folksam för att veta mer om försäkringar, och attsom är användbart vid olika kontakter med muslimska organi- Folksam och SCB tog fram under 2011. ännu fler fick information om hur man på enkla sätt kansationer och enskilda kunder, då de ska fatta beslut kring ett förebygga att skador inträffar. Telge tillväxt känner inte tilleventuellt sparande i Folksams Amanahfond. Skadeförebyggande arbete att några andra aktiviteter av den här typen har skett i i Ronna och Hovsjö området under perioden.Folksam vill förebygga bröstcancer Folksam är delägare i Telge tillväxt, som har målsättningen atthos invandrare halvera ungdomsarbetslösheten bland ungdomar i Södertälje. Diversity Charter – internationelltInvandrarkvinnor uteblir ofta att komma till mammografiun- Under 2011 drev Telge tillväxt ett projekt på uppdrag av samarbete kring mångfald dersökning och det resulterar i att dödligheten i bröstcancer är Folksam, där fem invandrade ungdomar anställdes för att Folksam blev också under året medlemmar i Diversitybetydligt högre hos den gruppen, än hos svenskfödda kvinnor. knacka dörr i stadsdelarna Ronna och Hovsjö - områdena med charter som är en europeisk organisation som syftar till attI samarbete med hälsoföretaget Unilabs satsar Folksam därför den högsta skadestatistiken i Södertälje. Uppgiften var att ge genom erfarenhetsutbyte sprida mångfaldens betydelse förpå att öka kunskapen om bröstcancer hos invandrarkvinnor. allmän skadeförebyggande information, om till exempel företagens utveckling och rekryteringsmöjligheter. FolksamUnder året har sex informationsträffar hållits i Angered, brandvarnare och lås, och erbjuda försäkringsinformation sitter i den svenska styrelsen genom Mikael Petersson,Rosengård och Rinkeby. Information har dessutom spridits i 35 genom att bli uppringda av den flerspråkiga kundtjänsten på Diversity Business Manager. Information om verksamhetenradiokanaler på 18 språk i de områdena. sitt hemspråk. finns på www.diversitycharter.se. Hållbarhetsredovisning Folksam 2012 13
 14. 14. Vårt ansvar i våra investeringarFolksams kunder bryr sig om hur börsbolagen hanterar håll- Tio år med hållbarhet Princip 1barhetsfrågorna. På Folksam är vi övertygade om att företag Hållbarhetsfrågor påverkar i allt högre grad de beslut som Folksam inkluderar miljö, sociala frågor och bolagsstyrning isom tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter är mer enskilda personer och institutioner fattar i egenskap av såväl den finansiella analysen och beslutsprocessen.lön­samma på sikt. Genom våra kriterier – miljö, mänskliga konsumenter som investerare. För tio år sedan var det vanligträttigheter och anti-korruption – påverkar Folksam därför de att företag inte redovisade någon information kring sin bered- Etiken påverkar alla investeringar. Folksam anlitar Swedbankföretag vi investerar i. skap att hantera risker inom hållbarhetsområdet. Folksam Robur som kapitalförvaltare för stora delar av kapitalet samt beslutade därför att gå igenom och värdera alla de i Sverige för etisk screening av alla investeringar. Folksam anlitar ävenVissa företag har Folksam dock aktivt valt att inte placera i börsnoterade företagens prestanda beträffande företagets fristående konsultfirmor för olika analystjänster. Analysenoavsett hur liten deras miljöpåverkan är eller hur bra arbets- ansvar. Vid flera tillfällen har vi publicerat resultatet i Folksams ligger till grund för beslut om vilka bolag Folksam investerar imiljö de har. De uteslutande kriterierna är tobak och illegala Index för Ansvarsfullt företagande. Utvecklingen är till många och vilka bolag som Folksam väljer att föra en djupare dialogvapen såsom exempelvis klustervapen, antipersonella minor delar mycket glädjande. Många av företagen rapporterar med. Folksam röstar både för och emot aktierelaterade belö-och kärnvapen. Dessa kriterier gäller för samtliga bolag inom numera utförligt om arbetet med miljö och socialt ansvar. ningssystem. Vi redovisar när vi röstar emot, annars röstar viFolksam. Dotterbolaget KPA Pension har även beslutat om Inom både miljöområdet och mänskliga rättigheter har antalet för. Folksam har under stämmosäsongen 2012 deltagit i 39ännu striktare uteslutningskriterier och investerar inte heller i företag, som inte redovisat någon information kring företagets årsstämmor och tre valberedningar. Förutom detta hartobaksindustrin, vapenindustrin, alkoholindustrin eller i beredskap att hantera dessa risker, minskat kraftigt. Orsaken Folksam varit involverat i en rad dialoger med bolagsstyrelserkommersiell spelindustri. till detta är ett allmänt ökat intresse för hållbarhetsfrågor, men beträffande hållbarhetsarbete och belöningssystem. det är troligt att Folksams systematiska arbete med att lyftaUnder 2012 fortsatte Folksam Sakförsäkring sitt arbete för att fram börsföretagens arbete också har bidragit. Folksam använde sin rätt att rösta nej till tre företags förslagnå upp till kraven för Bra Miljöval – något som vi är först med i till program för rörliga ersättningar.försäkringsbranschen. Det innebär att Folksam Sak utesluteralkohol, samtliga vapen, tobak, kolkraft, kärnkraft och uran. FN:s principer vägleder Folksam Informationen om företagens hållbarhetsarbete till aktieä-För övriga Folksamgruppen gäller att tobak och illegala vapen FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN Principles garna har förbättrats väsentligt under de senaste åren. 2012utesluts. Våra påverkande kriterier för mänskliga rättigheter, for Responsible Investments, PRI) är ett FN-initiativ som talade många vd:ar spontant om hållbarhetsarbetet i sinamiljö och anti-korruption omfattar samtliga bolag inom lanserades under 2006 och syftar till att föra in hållbarhetsfrå- anföranden vid årsstämmorna. Detta är till stor del ett resultatFolksamkoncernen. Folksam förvaltar cirka 281 miljarder gor i investeringsprocessen för institutionella investerare och av de frågor som Folksam de senaste åren ställt vid årsstäm-kronor för drygt fyra miljoner kunders räkning. Det ger oss pensionsförvaltare. Folksam var den enda svenska investerare morna. En sammanfattning av de frågor Folksam ställt vidmakt att påverka och långsiktigt förändra vårt samhälle. Allt som deltog i utformningen av riktlinjerna, som gäller miljö, stämmorna under 2012 liksom de svar som getts från bolagenkapital Folksam förvaltar, oavsett om det handlar om fonder, sociala frågor och bolagsstyrning. Folksam var också en av de finns på Folksams hemsida.försäkringsportföljer eller enskilda uppdrag, omfattas av etiska första investerarna att skriva under principerna. I årets håll-investeringskriterier. Folksams ambition att påverka företag att barhetsrapportering har vi valt att för tredje året i rad redovisa Dialog hjälper företag att se affärspotentialen ita sitt samhällsansvar är i högsta grad ett publikt arbete, årets händelser utifrån dessa principer för att tydliggöra hur hållbarhetsfrågoreftersom vi tror att kunskap bidrar till positiv förändring. Folksam uppfyller sitt åtagande som undertecknare av PRI. Folksams arbete med att påverka företag i hållbarhetsfrågor ärFolksam publicerar regelbundet rapporter och index där vi dels inriktat på att minska de risker som är förknippade medredovisar information om företagens arbete inom bland annat miljöbrott, brott mot mänskliga rättigheter och korruption,miljö, mänskliga rättigheter och jämställdhet. dels på att få fler att se och utnyttja affärspotentialen i ett Hållbarhetsredovisning Folksam 2012 14
 15. 15. ansvarsfullt företagande. Arbetet sker bland annat genom aktiv Lundin Petroleum TeliaSonerabolagsstyrning. 2012 granskades verksamheten i 2140 bolag Under 2012 hade Folksam ett flertal kontakter med det svenska Redan under 2011 kopplades TeliaSonera till frågeställningarmed fokus på företagens prestationer avseende miljö och oljebolaget Lundin Petroleum. Företaget har under de senaste om brott mot mänskliga rättigheter i samband med att regimermänskliga rättigheter. Folksams 20 största innehav kontakta- åren varit i stort medialt fokus med anledning av två fängslade som köpt utrustning från de svenska bolagen hade använts fördes och möten genomfördes under året med sex av dessa. svenska journalister i Etiopien samt den förundersökning att avlyssna, bevaka och spåra politiska dissidenter. FolksamUtöver detta identifierades 43 svenska företag som löpte störst kring misstänkt brott mot folkrätten som leds av den interna- förberedde därför ett förslag till stämman 2012 om att de skullerisk att råka ut för incidenter inom miljö respektive mänskliga tionella åklagarkammaren i Stockholm. att ge styrelsen i uppdrag att justera de etiska riktlinjerna i enlig-rättigheter. Samtliga bolag kontaktades och nio bolag valdes ut het med FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheterdär möten och/eller telefonkonferenser genomfördes med en Lundin Petroleum har, tillsammans med flera andra oljeföre- och OECD:s riktlinjer för multinationella företag 2011. Styrel-genomgång av företagens risksituation. Granskningen har tag, varit verksamma i Sudan mellan åren 1997 och 2003. sen var positiv till Folksams förslag och hade redan fattat beslutgenom åren inneburit att flera företag strukturerat om och Verksamheten i området har kritiserats av ett flertal frivilligor- om att justera bolagets etiska kod och föreslog att styrelsensförbättrat sitt miljöarbete eller sitt sätt att arbeta med ganisationer såsom Amnesty International, Human Rights inriktning tydligt skulle anges i protokollet från stämman.mänskliga rättigheter efter dialog med Folksam. Watch och Christian Aid. Företrädare för Lundin Petroleum har tillbakavisat alla påståenden om att företaget, dess ledning Senare under våren sände SVT ett reportage om TeliaSonerasPrincip 2 eller styrelse på något sätt direkt eller indirekt eller genom verksamhet i en rad icke-demokratiska länder i Centralasien.Folksam är en aktiv ägare och införlivar miljö och sociala frå- underlåtenhet att handla varit involverat i några missgärningar Det ledde till att Folksam inledde en intensiv dialog medgor i bolagsstyrningspolicyn och arbetssättet. i Sudan. bolaget. Folksam träffade dessutom huvudägaren svenska staten för att diskutera hur bolaget skulle kunna förbättra sinFolksams styrelser har fastställt en bolagsstyrningspolicy och Folksam föreslog därför att bolagsstämman skulle ge bolagets verksamhet. TeliaSonera beslöt att genomföra en externetiska investeringskriterier för bolagens innehav, som finns att styrelse i uppdrag att initiera och finansiera en från företaget granskning av hållbarhetsarbetet med särskilt fokus på yttran-läsa på folksam.se. Verksamheten följs upp av en intern bolags- oberoende granskning av Lundin Petroleums verksamheter i defrihet och integritetsfrågor. Parallellt påbörjades även ettstyrningskommitté. I bolagsstyrningskommittén är Folksams Sudan och Etiopien. Granskningens huvudsyfte skulle vara att internt arbete för att utveckla riskanalys, stärka rapportering,vd ordförande och i övrigt ingår chefen för kapitalförvalt- utreda de anklagelser om brott mot princip 1 och 2 i FN:s öka transparens och utbilda medarbetarna i mänskliga rättig-ningen, dotterbolagens vd:ar (KPA, Förenade Liv, Lärarfon- Global Compact samt motsvarande riktlinjer OECD Riktlin- heter. Under hösten fortsatte medias granskning av TeliaSone-der) och avdelningen för Ansvarsfullt ägande samt en person jer för multinationella företag som framförts i ovan nämnda ras verksamhet i Uzbekistan. I en rad reportage har företagetfrån Fondgruppen. Resultatet rapporteras till styrelserna. rapporter och publikationer. Förslaget röstades ner trots att det påståtts använt mutor för att bedriva verksamhet i landet. stöddes av 22 procent av aktieägarna. Företaget har kategoriskt tillbakavisat alla anklagelser menFolksam i dialog med börsbolag med har samtidigt initierat en extern granskning av sin verksamhet.anledning av incidenter Folksam har som mål att påverka de bolag vi äger aktier i. Vi Åklagaren vid riksenheten mot korruption har inlett en förun-Folksam försöker så långt det går att påverka de bolag vi står kvar som engagerad ägare så länge vi ser att vi kan få dersökning.investerar i, framför allt med de bolag som har problem med företagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Efter en långsin hantering av miljö eller mänskliga rättigheter. Några dialog med Lundin Petroleum fattade Folksam i maj beslutet Vid tidpunkten av redovisningens framtagande hade resultatetexempel: att sälja sitt innehav. av granskningen presenterats varpå TeliaSoneras vd och större delen av styrelsen avgick. Folksam har fortsatt dialog med bolaget och hoppas att förändringarna kan leda till framsteg. Hållbarhetsredovisning Folksam 2012 15
 16. 16. Folksam i dialog med utländska bolag Princip 3 Folksam framträdde på FN:s miljömöteI det fall Folksam får kännedom om att ett innehav bryter mot Folksam verkar för öppenhet och ökad rapportering om miljö,något av våra investeringskriterier påbörjar vi en dialog med sociala frågor och bolagsstyrning i de företag vi placerar i. Folksam deltog i FN:s möte ”Global Compact Rio +20” i Riobolaget för att få till en förändring. Ibland når våra ansträng- de Janeiro och talade om hur resultaten av Rio +20 kan bidraningar inte fram och vi tvingas avyttra innehavet. Detta skedde Hållbart värdeskapande till att hållbarhetsredovisning blir praxis bland företag överunder 2012 i två fall, Motorola Solutions och Potash. Sedan 2009 har Folksam, som en av 14 svenska investerare, världen. Vi gav även exempel på hur Folksam kunnat bidra till varit med i projektet Hållbart värdeskapande för att påverka att skapa större trygghet i Sverige under hundra år.Motorolas Solutions dotterbolag Motorola Israel tillhandahål- svenska börsnoterade företag i riktning mot en hållbar utveck-ler radarbaserade övervakningssystem till de israeliska bosätt- ling och ett långsiktigt värdeskapande. Hållbart värdeska-ningarna på ockuperad mark. Systemen har installerats pande genomförde under hösten 2011 för andra gången iomkring ett flertal av bosättningarna. Enligt den fjärde Gene- ordningen en enkätundersökning bland de 100 bolag som har Negativa erfarenheter 2012vekonventionen är det illegalt för en ockuperande stat att låta störst börsvärde på Stockholmsbörsen. Resultaten, somdelar av dess befolkning bosätta sig på ockuperad mark. presenterades i en rapport i januari 2012, visar att en tredjedel • Efter en lång resultatlös dialog avinvesterade av börsbolagen uppvisade en alldeles för låg förändringstakt Folksam i Lundin Petroleum.Folksam röstar vid utländska bolagsstämmor och att gapet till de i framkant hade ökat sedan den första • Folksams deltagande vid utländska bolags-Sedan 2005 använder Folksam även sitt inflytande för att rösta undersökningen 2009. stämmor blev starkt begränsat på grund attvid utländska bolagsstämmor. Detta sker genom elektronisk tekniska problem.röstning. Under 2012 gjorde ett teknikbyte att antalet röst- Folksam deltar i debatten • Folksams ambition att lägga fram förslag vi deningar blev starkt begränsat. Folksam deltog i konferensen Stockholm+40 – Partnership svenska bolagsstämmorna hämmades av att Forum for Sustainable Development – som ägde rum i Stock- det vid flera bolagsstämmor förekom ett stortGrupptalan holm 23-25 april 2012. Konferensen hölls till minne av FN:s antal förslag framlagda av enskilda mycket2008 tog avdelningen för ansvarsfullt ägande över arbetet med första globala konferens om den mänskliga miljön i Stockholm små aktieägare.Folksams amerikanska grupptalansmål, så kallade class 1972 och hade tre teman; hållbara innovationer, hållbaractions. 2012 fick Folksam totalt in närmare 4 miljoner kronor. produktion och hållbar livsstil. Folksams huvudbudskap varEnron och Royal Dutch Shell är exempel på de bolag som nu att företagen kan bli öppnare när problem relaterade tillfått gå med på att betala sina aktieägare ersättning efter att ha internationella normer inträffar. Frivilliga hållbarhetsrappor-publicerat felaktig och missvisande finansiell information. ter enligt GRI är ett steg i rätt riktning, men ett gemensamt regelverk fastställda på nationell eller internationell nivå kan stärka processen ytterligare. Hållbarhetsredovisning Folksam 2012 16
 17. 17. Princip 4 Princip 5 Global Network InitiativeFolksam arbetar aktivt för att principerna för ansvarsfulla Folksam samarbetar med andra placerare för att främja an- 2011 accepterades Folksam som medlem i Global Networkplaceringar ska godkännas och implementeras inom vändandet av principerna. Initiative, GNI, en internationell organisation med syfte attfinansbranschen. arbeta för att säkra mänskliga rättigheter inom IT och telekom. Nordiskt samarbete för ansvarsfullt företagande GNI grundades av IT-företagen Google, Microsoft och YahooFolksam informerar externa fonder Folksam har sedan 2008 samarbetat med försäkringsbolaget efter att ha kritiserats kraftigt för sin verksamhet i Kina. MåletFolksam distribuerar flera olika fondbolags fonder och Norska Liv, livförsäkringsbolaget KLP och finska pensionsbo- med Folksams medlemskap är att som investerare i IT- ochFolksams koncernledning fastställde under 2010 en policy för laget Ilmarinen, i Nordic Engagement Cooperation (NEC). telekombolag ytterligare kunna uppmärksamma dessa företagexternt förvaltade fonder. För alla fonder gäller att de fondbo- Syftet med NEC är att koordinera bolagsstyrningsaktiviteter på vilken inverkan de har på yttrandefrihet och integritet pålag som Folksam anlitar ska uppmanas att ansluta sig till FN:s för miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. Fokus nätet och vilket ansvar de bör ta. Under 2012 fortsatte dettaprinciper för ansvarsfulla investeringar, PRI. Folksam kommer riktas mot ett företag där överträdelser av internationella arbete.löpande att informera de externa fondbolagen om de uteslut- riktlinjer och konventioner har konstaterats. Under 2012 hadeningar som har gjorts på grund av Folksams etiska investe- NEC sammanlagt dialog med 13 olika företag, samtliga base- Initiativ för större ansvar vid oljesandsutvinningringskriterier samt efterfråga information om hur fondbolaget rade utanför Norden. Under 2012 undertecknade Folksam ett initiativ med närmareagerar utifrån denna information. För etiska fonder gäller 50 andra investerare för att få oljesandsbolag att ta ett störredessutom att dessa ska uppfylla de villkor som Etiska nämnden Under året nåddes stora framsteg med ett par av företagen, ansvar för miljö och mänskliga rättigheter.för fondmarknadsföring, ENF, har fastställt. Etiska fonder ska exempelvis Wesfarmers. Det australiska bolaget Wesfarmersbåde ha en väldefinierad urvalsprocess samt tydligt redovisade har Folksam för flera år sedan uteslutit eftersom de inte haretiska kriterier. Folksam redovisar vilka externa fondbolag som velat avsluta sin import av fosfater från det av Marocko illegalthar skrivit under PRI i fondbroschyren och via hemsidan. ockuperade Västsahara. Wesfarmers har sedan dess investerat i en ny fabrik för att kunna hantera fosfater från andra platser änUnder 2012 genomfördes möten med samtliga fondbolag. Västsahara. Bolaget importerar för närvarande ingen fosfatFolksam anordnade även ett frukostseminarium om oljesands- från Västsahara och om Wesfarmers ger ett tydligt besked omutvinningen i Alberta i Kanada. Detta i samarbete med talare att ingen import kommer att ske i framtiden kan det bli aktuelltfrån Greenpeace och WWF som beskrev vilka konsekvenser att godkänna företaget för investering igen.utvinningen har för miljö och klimat, liksom för ursprungsbe-folkningar i området. Folksam beskrev vidare vilka finansiellarisker utvinningen har liksom vad en ansvarsfull investerarekan göra. Hållbarhetsredovisning Folksam 2012 17
 18. 18. Princip 6 SwedbankFolksam rapporterar om de åtgärder som vidtas och om hur Folksam äger drygt nio procent av aktierna i Swedbank.arbetet för att implementera principerna för ansvarsfulla inves- Folksams målsättning som ägare är att Swedbank ska vara enteringar framskrider. självständig svensk bank byggd på de värderingar som bidragit till att bygga de ekonomiska värden som i dag finns i SwedbankEn katt bland hermelinerna – en blogg om ägarstyrning och svenska sparbanker, nämligen sund vardagsekonomi förFolksams avdelning för Ansvarfullt ägande finns sedan 2009 privatpersoner och företag samt lokal förankring. Folksamspå bloggen En katt bland hermelinerna (www.agarstyrning. syn är att dessa värderingar även i fortsättningen ska avspeglafolksamblogg.se). Bloggen kompletteras även med ett twitter- sig i bankens verksamhet. Elva sparbanksstiftelser äger drygtkonto, @etikkatten, där dagsaktuella uppdateringar löpande två procent och fristående Sparbanker äger cirka nio procent.publicerades. En gemensam förklaring om ägarfrågor har utarbetats mellan dessa ägare, vilka tillsammans innehar drygt 20 procent avDelade med sig av information aktierna i Swedbank.Under 2012 genomfördes såväl interna som externa presenta-tioner om hur vi arbetar med Ansvarsfullt ägande. Liksomtidigare år blev vi även intervjuade av studenter och forskareför akademiska uppsatser och avhandlingar. Faktaruta Folksams arbete med ägarstyrning 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Antal företag där folksam fört en aktiv dialog 45 57 77 45 38 41 7 14 Antal svenska bolagsstämmor där Folksam medverkat 39 42 1 39 35 28 21 18 15 Antal valberedningar där Folksam är med 3 2 3 4 2 1 — — 1 Inkluderar en extra bolagsstämma Hållbarhetsredovisning Folksam 2012 18
 19. 19. Viktiga milstolpar ansvarsfullt ägande2012 Folksam talar på Rio +20 om hur viktigt det är att 2007 Folksam medfinansierar ett skandinaviskt sekretariat redovisa sitt hållbarhetsarbete för Carbon Disclosure Project, CDP2011 Folksam blir medlem i Global Network Initiative, GNI 2006 Folksams Index för Ansvarsfullt företagande - en internationell organisation med syfte att arbeta för presenteras för första gången att säkra mänskliga rättigheter inom IT och telekom 2005 Folksam deltar i utformningen av FN-initiativet2010 Folksam beslutar att avveckla innehav i de bolag som Principles for Responsible Investments, PRI fortfarande producerar kärnvapen 2004 Folksam inför korruption som ett påverkande kriterium2009 Folksam deltar som en av 15 svenska investerare i projektet Hållbart värdeskapande för att påverka svenska börsnoterade företag i riktning mot en hållbar 2003 Folksam börjar rösta på Svenska bolagsstämmor utveckling och ett långsiktigt värdeskapande 2002 Folksam undertecknar FN:s initiativ Global Compact2008 Folksam startade under året samarbetet Nordic Engagement Cooperation, NEC, tillsammans med norska KLP och finska Ilmarinen Hållbarhetsredovisning Folksam 2012 19
 20. 20. Vårt ansvar mot medarbetarna De senaste tio åren har världen förändrats i snabb takt. Så på alla nivåer i företaget. Folksam har väl inarbetade rutiner har även Folksam. Folksam har under denna tid vässat för efterarbetet, till exempel individuell coachning för kompetensen och erbjudandet som arbetsgivare och är idag cheferna, workshopar och stöd i grupputveckling. en mer effektiv organisation. Om tio år ska Folksam vara en mer attraktiv, utvecklingsinriktad och lärande organisation. Stöd i utveckling och karriär För att nå dit arbetar Folksam med att vidareutveckla En viktig del i Folksams erbjudande till medarbetarna är anställningsvillkoren, stärka attraktionskraften, öka träff- utvecklande arbetsuppgifter, tydliga karriärvägar och stöd i säkerheten vid rekrytering och att förbättra arbetsmiljön utveckling. För att öka kännedomen om det hos medarbetarna och hälsan. Utöver det drivs utveckling för att vässa presta- och för att uppmuntra till aktiva karriärval, genomfördes tionsstyrningen, kompetensen och ledarskapet. Om tio år under året en intern karriärdag. Under dagen fick medarbe- ska Folksam ha bättre processer för att stödja utvecklingen tarna möjlighet att delta i aktiviteter och föreläsningar på av de tjänster som kunderna efterfrågar. Då finns interaktiva temat karriär och det fanns en mässa med Folksams olika kommunikationskanaler och flexibla mötesplatser som ger verksamheter och yrkesområden. Här fanns också information bättre förutsättningar för medarbetare att skapa kundnytta. om förmåner och om stödet från HR och externa partners i karriär och utveckling. Karriärdagen genomfördes som en Medarbetarundersökning visar pilot i Skanstull och cirka 400 personer deltog. Utvärderingen fortsatt engagemang visar mycket positiva omdömen och en klar majoritet av de För att stödja utvecklingen av verksamheten, kompetensen, som svarade tycker att denna typ av aktiviteter är ett bra stöd. ledarskapet och arbetsmiljön görs varje år en medarbetar- Under året sjösattes även Folksams nya PU-process (prestation undersökning. I årets mätning ökade totalindexet till 72 och utveckling) som ska skapa förutsättningar för varje medar- procent och svarsfrekvensen till 93 procent. Resultatet visar betare att prestera och utvecklas på ett sätt som gör att att engagemanget och trivseln med arbetsuppgifterna har Folksam når sina mål. Den nya processen är mer flexibel och ökat. Ledarskapet ligger kvar på bra nivåer. Andelen anpassad efter verksamhetens behov än den tidigare. Chefen medarbetare som har individuella mål för sina prestationer och medarbetaren tar tillsammans fram en individuell målplan har ökat från 91 till 93 procent. I arbetsgrupperna har flera och en utvecklingsplan som de stämmer av löpande. Fokus områden förbättrats – bland annat samarbetet och upple- ligger på ett coachande förhållningssätt, tydliga krav i rollen velsen av att mål, planer och beslut är tydliga samt att mål och på vilka aktiviteter medarbetaren ska genomföra för att nå och aktiviteter följs upp på ett bra sätt. Fler än tidigare sina mål. upplever att det är lätt att genomföra nödvändiga föränd- ringar i verksamheten. Ett område som däremot backar i Under 2012 sjösattes även Folksams mellanchefsprogram, årets mätning är upplevelsen av att den närmsta chefen ger MCU. Syftet med programmet är att utveckla ledarskapet hos bra stöd i kompetensutvecklingen. Aktuella organisations- chefer som leder chefer eller specialister. MCU kombinerar förändringar och outsourcing, som pågick när undersök- utveckling i programform med coachning i grupp. Ett av ningen genomfördes, kan ha påverkat det här resultatet. Det programmen riktar sig även till mer seniora chefer. totala resultatet av medarbetarundersökningen togs tillvara genom dialog, handlingsplaner och utvecklingsaktiviteterFoto: Lars Nyman Hållbarhetsredovisning Folksam 2012 20
 21. 21. Bra start för nya medarbetare Hälsofrämjande arbete för minskadFör att nya medarbetare ska känna sig välkomna och ha goda sjukfrånvaroförutsättningar att snabbt komma in i sina jobb har en ny Folksam ska ha en arbetsmiljö som främjar god hälsa, motiva- Den redovisade personalomsättningen ligger för 2012 på 12introduktionsprocess tagits fram under 2012. Introduktionen tion och produktivitet - därför drivs sedan många år ett arbete procent. Detta är högre än tidigare år. Ökningen förklaras avär gemensam för hela Folksam och omfattar både den egna för att minska sjukfrånvaron. Sjuktalen låg under 2012 kvar på ett flerårigt omställningsarbete inom framförallt de kundnäraarbetsplatsen och företaget som helhet. Processen börjar redan 3,4 procent, trots att de ökat i Sverige i stort. Under 2012 inför- verksamheterna skador, kundservice, rådgivning och telemar-när anställningsavtalet är påskrivet. Den nya medarbetaren får des bland annat en telefontjänst som erbjuder sjukvårdsrådgiv- keting. Förändringen har inneburit interna omflyttningar ochdå tillgång till en mobilsajt där bland annat vd Anders Sund- ning i samband med sjukanmälan. Med detta vill Folksam ge återhållsamhet med extern rekrytering under 2010 och 2011,ström hälsar välkommen och där man kan läsa mer om medarbetarna stöd i att behålla en god hälsa, snabbare fånga men under slutet av 2011 och hela 2012 har dessa verksamheterFolksam som arbetsplats. Under de första veckorna följer en upp signaler på ohälsa och jobba mer förebyggande. Telefon- bemannats upp genom stora rekryteringsomgångar. Utöverlokal introduktion som ordnas av den närmaste chefen och tjänsten ska integreras med det nya personal- och löneadminis- detta har Folksam som många andra företag stora pensionsav-kollegorna, varvat med olika e-utbildningar. En av e-utbild- trativa systemet under 2013, vilket bland annat gör att gångar att hantera, drygt 100 per år senaste åren, och jobbarningarna; ”Introduktion i Folksam” fick under 2012 tredje pris medarbetarna slipper registrera sjukfrånvaron manuellt. systematiskt med att växla ut konsulter mot anställda inomi klassen ”Bästa e-learning 2011” i tävlingen Swedish Learning Arbetet med riktade stödinsatser för enskilda individer och exempelvis IT.Awards. Efter tre till sex månader deltar medarbetaren i en grupper fortsätter under året.introduktionsdag på huvudkontoret i Skanstull. Där får man Med anledning av att Folksam från 2013 delar ut återbäring tilllära sig mer om Folksams olika delar och vad andra jobbar med Konkurrenskraftig kompetens kunderna har alla medarbetare gått en e-utbildning för att läragenom att träffa andra nya medarbetare. Efter ungefär ett år och organisation sig mer om vad det innebär att vara ett kundägt företag. Utbild-följs introduktionsprocessen upp av HR och närmaste chef För att anpassa Folksams arbetsplatser efter framtidens sätt att ningen följdes upp med ett gruppsamtal på varje avdelning däroch processen övergår till fortlöpande utveckling. Den nya arbeta, har ett våningsplan på kontoret i Skanstull byggts om medarbetarna fick resonera kring vad kundägt innebar förintroduktionsprocessen ska utvärderas i början av 2013, men till aktivitetsbaserat kontor. Fokus ligger på ett flexibelt dem och på så sätt förankra det man lärt sig. Under våren 2013synpunkterna från deltagarna hittills är mycket positiva. arbetsätt och bra tekniklösningar, vilket stödjer en mer lärande utbildas drygt 1 200 medarbetare som arbetar kundnära organisation. Denna första ombyggnad är en del av ett pilot- ytterligare för att vara ännu bättre rustade att svara på frågor projekt och när utvärderingar gjorts tas beslut om hur om Folksams ägande och återbäring. Folksams framtida arbetsplatser kommer se ut på andra våningsplan och kontor. Hållbarhetsredovisning Folksam 2012 21
 22. 22. Attraktiv arbetsplats för nuvarande Medarbetare 2012 2011 2010 2009och framtida medarbetare Antal medarbetare 3497 3400 3637 3863Folksam ska vara en attraktiv arbetsplats med konkur- varav kvinnor (procent) 52 51 50 50renskraftiga erbjudanden till nuvarande och framtida varav män (procent) 48 49 50 50medarbetare. För att öka kännedomen om försäkrings- Medelålder 45,3 45,2 45,5 45,3branschen och Folksam som arbetsgivare har Folksamdeltagit med case i olika universitetsutbildningar och med Antal chefer 356 334 360 347examensjobb och sommarjobb för studenter. Folksam har varav kvinnor (procent) 47 47 43 44även samarbeten med de fyra försäkringsutbildningar varav män (procent) 53 53 57 56som finns i Sverige, genom medverkan i ledningsgrupper Personalomsättning 12,0 8,0 4,7 5,6och genom att erbjuda praktikplatser. Under en femårs- (procent)period har cirka fyrtio personer anställts från dessautbildningar. Folksam var under året dessutom med påfemton arbetsmarknadsdagar för studenter och fyraarbetsmarknadsevent för yrkesverksamma. Åldersfördelning 2012 i procentNytt personal - ochlöneadministrativt systemUnder året har ett nytt webbaserat system för tidrapporte-ring och implementerats. Systemet kommer att bidra tillen förbättring av rapporteringen och ge mer tillförlitligdata. Den förväntade arbetstiden är redan inlagd i syste-met och medarbetarna behöver endast rapportera avvi-kelser från sin vanliga arbetstid, till exempel sjukdom,ledighet och övertid. Medarbetarna kan även registrerakontaktuppgifter till anhöriga och eventuella barn.Chefer hanterar alla attester och personalförändringardirekt i systemet vilket ger bättre överblick och effektivarepersonaladministration. Både chefer och medarbetare -29 år 11,1spar tid och båda parter har alltid tillgång till aktuella och 30-39 år 20,7relevanta uppgifter. I och med detta behöver inte lönespe- 40-49 år 31,3cifikationer skickas ut längre – en besparing i form av 50-59 år 27,5papper, kuvert, tryck, porto och transporter. 60 år 9,4 Hållbarhetsredovisning Folksam 2012 22

×