Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Dernier(20)

Publicité

Folksams finansmarknadsträff 5 november 2014

 1. Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014
 2. Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på pre
 3. Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder kronor* 201120122013Q1-Q3 2013Q1-Q3 2014 33,3 35,2 *Skadeförsäkring, premieinkomst i trad. livförsäkring samt inbetalningar samt avgifter i fondförsäkringar. 40,4 31,5 36,5 + 16%
 4. Vi fortsätter att växa 173215235253281304292339200820092010201120122013Q3 2013Q3 2014 Totalt förvaltat kapital, miljarder kronor + 16%
 5. En bred tillgångsportfölj Svenska räntebärande, 199 mdkr Utländska räntebärande, 3 mdkr Svenska aktier, 51 mdkr Utländska aktier, 62 mdkr Alternativa placeringar, 5 mdkr Direktägdafastigheter, 20 mdkr Totala tillgångar 339 mdkr (Q3 2014): Räntebärande ~ 60 procent Aktier ~ 33 procent Övrigt ~ 7 procent
 6. Hög avkastning i branschen Totalavkastning Q1-Q3 2014, % 0246810 Nordea Liv (Trygg) SEB Trygg Liv GamlaNordea Liv (Tillväxt) LF Liv Gamla TradAMFFolksamKPAAlectaSPPSkandia Liv 7,8 8,0 9,2 9,7 10,3 7,7 10,0 8,0 7,4 3,8
 7. Fortsatt ekonomisk styrka Branschjämförelse solvensgrad * Per 31 augusti 2014. Q3 2014 AMF Pension 207 % SEB Gamla Liv* 192 % KPA Pension 169 % Skandia Liv 164 % Alecta 162 % Folksam Liv 157 % LF Liv 117 %
 8. Cliente 2011 Kollektiv 8 Affär - Arbetsgivare - KP Kunderna gillar oss mer än någonsin Mål 2014: 78% Status Q3 Q1 Q2 Q3 79%
 9. Allt starkare marknadsposition * Baseras på premieinkomst av gamla och nya försäkring och omfattar tolv månader bakåt i tiden. Källa: Svensk Försäkring 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Folksam Liv Folksam Sak Procent av premieinkomst* (Q2 2014) #1 #3 15,7 16,1
 10. Vår strategi Folksam med dotterbolag 10 Titel på presentationen 2014-11-06
 11. Omvärldsbilden bakom strategin Digitalisering Hållbarhet Regelverk och regleringar Makroekonomiskt läge Kunden och kundbeteendet
 12. Våra strategiska utgångspunkter Vision Våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld Affärsidé Vi är kundernas företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande som skapar trygghet och gillas av många Värderingar PersonligaEngageradeAnsvarstagande
 13. Vi vill: • vara hela Sveriges försäkringsbolag • ha många kunder • nå stora kundgrupper genom kollektivavtalsparter och partner • förädla kundrelationerna så att kunderna blir helkunder, har starka relationer med oss, stannar längre och gillar Folksam • alltid sträva efter att göra varje kund nöjd Vår inriktning och ambitionsnivå 13
 14. Från övergripande till individuella mål Övergripande mål Affärsmål Mätetal på AO- /Enhetsnivå Försäkrings-och pensionssparande-branschens mest nöjda kunder Antal helkunder Personbil + Boende + Sparande mätt i antal Nöjda kunder Hur nöjda är kunderna mätt i FKI (Folksam Kund Index) Volym KPI X KPI Y KPI Z Konkurrenskraft Kundnytta Finansiell stabilitet Attraktiv arbetsplats Individuella mål Årliga mål för varje medarbetare Årliga mål för varje medarbetare Årliga mål för varje medarbetare Mätområden för Sak respektive Liv Mätområden
 15. Vår strategimodell
 16. Vad? Varför?  Mest nöjda kunder  Affärsnytta och styrning  Trygghet och förtroende Hur? Exempel på strategiska aktiviteter:  Solvens 2  Samordning av gemensamma funktioner  Utveckla metoder för produktlönsamhet och kapitalplanering Vår verksamhet och organisation ska vid varje enskilt tillfällekännetecknas av ordning och reda. 1. Ordning och reda
 17. Vad? Varför?  Mest nöjda kunder  Affärsnytta och styrning  Trygghet och förtroende Hur? Exempel på strategiska aktiviteter:  Alla stora affärsprocesser ska vara digitaliserade  Vi ska ha fokus på ”rätt” kompetens och organisation, ta fram en långsiktig kompetensstrategi  Framtidens arbetsplats, nytt koncerngemensamt intranät Vår verksamhet ska kännetecknas av en infrastruktur (processer, kompetenser och informationsstöd) som är modern, effektiv och konsoliderad. 2. Infrastruktur
 18. Vad? Varför?  Mest nöjda kunder  Affärsnytta och styrning  Trygghet och förtroende Hur? Exempel på strategiska aktiviteter:  Utöka engagemanget för nuvarande kunder (Tempo, Kundutveckling)  Öka den digitala närvaron (Digitala affärer)  Öka samverkan mellan försäljning och servicekanaler Vår verksamhet ska alltid tänka och agera utifrån kundens behov. 3. Affärsmässighet
 19. Strategin utifrån ett kundperspektiv Per Ardehed 19 Titel på presentationen 2014-11-06
 20. Utgångspunkter: Kund och affärsmässighet Tillgång 1 Cirka 4 miljoner kundrelationer Tillgång 2 Samarbetet med fackliga organisationer och andra partner Tillgång 3 Kundfokus och långsiktighet (ömsesidighet)
 21. Potentialen är enorm! Drygt 2,5 miljonerhushåll har en försäkringsrelationmed Folksam Sak och/ eller Folksam Liv Drygt 19 procent av dessa hushåll har boendet och bilen försäkrad i Folksam (19 %) Drygt 19 % av dessa hushållhar boende + bil i Folksam 4,6 % av hushållenhar boende + bil + pensionssparande iFolksam 2,1 % av hushållenhar boende + bil + pensionssparande + avtalspension i Folksam I dessa hushåll finns det cirka 4 miljoner försäkradeindivider.
 22. Nöjda kunder stannar längre Personbil Personbil + Boende Personbil + Pensionssparande Boende + Övrig Sak + Pensionssparande 3 år 5 år 6 år 7 år Duration i beståndet
 23. Vi har en tydlig uppgift Försäkrings-och pensionssparandebranschens mest nöjda kunder Förädla befintliga kundrelationer Tillväxt premievolym liv & fond Öka de totala volymerna inom individuell liv-och fondförsäkring i Folksam genom samarbete med försäkringsförmedlare Förädla befintliga relationermed kunder inom Folksam Sak ochFolksam Liv Förädla relationerna med nya kunder som kommit till Folksam via våra kanaler och via andra affärsområden, inklusive förmedlare.
 24. Kundvärde i varje möte-kundernas behov och multikanal Befintliga kunder 104 195st (4,3% av alla hushåll) 131 954st (21,9% av alla med bilf) 717 569st (57% av alla med boendef) Bil, boende aktivt liv/spar Singel P-bil Singel boende Webb 5 000 000 Besök ( 1 000 000 mobilt) Kundservice 2 750 000 kundmöten Liv/spar 50 000 kundmöten Breddmarknad 50 000 kundmöten Telemarketing 700 000 kundmöten Skador 1 050 000 kundmöten
 25. Vi bygger vidare på våra styrkor även digitalt Önskad marknads- position Nuvarande marknads- position Digitala kanalers bidrag till att utveckla affären är att… Digitala kanalers roll i kundmötet är att vara... ett komplement en del av ett multikanalmöte vår huvudkanal skapa kundbehov möta kundbehov följa konkurrenterna
 26. Visualisering av olycksstatistik Maria Krafft& Jonas Deibe 26 Titel på presentationen 2014-11-06
 27. Tack för idag! @FolksamMedia
Publicité