Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Plus de Fòrum Català d’Informació i Salut(20)

Quadre de comandament integral (QCI) - Josefina Sanchez

 1. Quadre de comandament integral (QCI) Marc teòric i conceptual per a la construcció d’un QCI en el sector sanitari Consorci Sanitari Integral Juny 2003
 2. Situació actual del sector sanitari Aproximació al QCI Procés d’elaboració del QCI Camí del CSI cap al QCI
 3. Situació actual del sector sanitari
 4. Entorn sanitari Centres Augmenten progressivament l’eficiència Mercat Planificat Cada cop menys nínxols no coberts Competència Proveir major qualitat assistencial i tecnològica Disminuir el temps de resposta Client Sensibilitzat amb els seus drets Cada cop més exigent
 5. Persones Professionals Representen el capital intel·lectual Són el motor de producció Amb voluntat de creixement professional Usuaris Són la raó de ser de l’organització Exigents amb el seu nivell de salut Exigents amb el tracte rebut Voluntat de disposar de major informació
 6. TIC Augment de la capacitat d’emmagatzament de dades Diversificació d’aplicacions pel tractament de dades Excés d’informació explícita a cops de dubtosa rellevància: infoxicació Dificultat de captar la informació tàcita Dificultat de transmetre el coneixement
 7. Nou estil de Gestió El canvi és una constant Visió del que volem ser Enfoc envers la Missió (raó de ésser) Es sustenta en els Valors (pilars) Basada en la Planificació Estratègica (com) Busca Resultats: Direcció per objectius Direcció participativa: és l’Equip El Gestor Lidera Organització: Dirigents i empleats cadascú amb el seu rol
 8. Aproximació al Quadre de Comandament integral (QCI) David P. Norton i Robert S. Kaplan
 9. La planificació a llarg termini no és pensar en decisions futures, sinó en el futur de les decisions presents Peter Druker
 10. Que NO és el QCI No és una simple eina de control de gestió No és el resum d’un quadre de comandament clàssic No es pot construir aïlladament de l’estratègia No és una recepta transportable No és constant en el temps Cal construir-la contínuament
 11. Que hauria de ser el QCI? El conjunt coherent de indicadors d’actuació que tradueixi la visió i l’estratègia de l’empresa El motor de treball en equip La alineació conjunta dels objectius Els 30 a 50 indicadors que identifiquen i representen el global de les accions endegades El termòmetre del funcionament actual i de la direcció del futur Un esforç d’informació, comunicació i creixement
 12. Que ha de permetre? Mirar cap el futur Alinear els esforços Combinar el control operatiu (curt) i el control estratègic (mig i llarg) Crear una organització orientada a l’aprenentatge i el creixament Comunicar i compartir l’estratègia
 13. Procés d’elaboració del QCI
 14. Cap on ens porta l’estratègia? Augmentar el rendiment i la productivitat? Indiscriminadament? En quins productes o línies? Reduir costos? Massivament o els d’ineficiència Prioritzar les inversions? Vull innovar o adequar els meus processos o disminuir obsolescència? Incrementar la qualitat? De servei? Tècnica? Buscar la satisfacció dels meus Socis d’interès?
 15. Les 4 perspectives Aprenentatge i Visió creixement: i estratègia Com mantenir i sostenir la nostra capacitat Processos de canvi, interns: adaptació i millora? En quins hem de ser excel·lents per satisfer als Clients: accionistes i clients? Com ens han de veure? Finances: Com podem tenir èxit davant els accionistes? Font: “The Balanced Scorecard”. Norton i Kaplan
 16. Les 4 perspectives Aprenentatge i creixement [Infrastructura] (futur) Persones (satisfacció, formació) Sistemes i tecnologies de la informació Procés intern (present i futur) Processos crítics en els quals ésser excel·lents (qualitat) Identificació de processos innovadors Procediments (coordinació procediments i rutines) Del client (present i futur) Satisfacció clients (temps d’espera, atenció personalitzada, tractaments innovadors...) Quota de mercat i fidelització Financera (conseqüència de decisions del passat) Rentabilitat (ingressos d’explotació...) Generació del cash flow
 17. Procés d’elaboració del QCI FASE ACCIÓ RESULTAT 0 SI Coherent i homogeni DWH/EIS Fins a objectius 1 Definició/Revisió Pla estratègic estratègics Accions/resultats/ 2 Concreció Objectius Centres/Dptm./Serveis indicadors 3 Agrupació en les 4 perspectives Mapa estratègic/Relac. 4 Revisió de la coherència del conjunt d'accions Causa-efecte ABC/EFQM/Processos/ 5 Detecció d'altres Fonts d'Indicadors Benchmarching 6 Comprensió i Consens dels indicadors Consens E. Directiu Rellevància/Accessibles 7 Categorització dels Indicadors /Consistència 8 Proposta d'indicadors pilot Els més significatius
 18. Selecció Indicadors (criteris) Rellevants estratègicament (mesuren els objectius estratègics) Quantificables (objectius i comparables) Eficaços (se n’obtenen conclusions) Assolibles (fàcils d’aconseguir) Eficients (compensa el cost d’aconseguir-los?) Comprensibles (per l’organització) Consistents (al llarg del temps) No contraposats entre si
 19. Camí del CSI cap al QCI
 20. Consorci Sanitari Integral Consorci de centres sanitaris i sociosanitaris Participació de l’SCS i la Creu Roja Basa la seva gestió en la Planificació estratègica Segueix el model europeu d’excel·lència de l’EFQM
 21. Centres integrants L’Hospital de l’Hospitalet L’Hospital Dos de Maig Centre Sociosanitari de l’Hospitalet ABS Collblanc ABS la Torrassa ABS Gaudí ABS Sagrada Família Centre de serveis compartits Fundació ASSAIG Banc de Sang
 22. Camí recorregut Model EFQM implantat en els Hospitals (1998) Planificació estratègica conjunta (2000) Implantació de la gestió per processos (2001) Elaboració Quadre Comandament Clàssic conjunt (2001) Pla de Sistemes (2003-2006) Participació pilot nou model d’Acreditació (2003) Comptabilitat analítica (objectiu 2003)
 23. Visió Per a una atenció sanitària integral i modèlica
 24. Missió Oferir serveis sanitaris i socials de qualitat òptima basats en les expectatives i necessitats dels ciutadans, en l’evidència científica, la continuïtat assistèncial i l’atenció integral, mitjançant la utilització eficient dels recursos i amb professionals competents, compromessos i satisfets. El consorci ha de promoure la docència, la recerca i la innovació.
 25. Valors Els Clients Eix central Tenir en compte les seves necessitats Els professionals Compromís Equip (treballem en processos compartits) Creixement (formació, compartició coneixements) Creativitat (innovació) Els Resultats Bona salut econòmica Treballar amb màxima qualitat Optimització recursos disponibles
Publicité