Publicité

Masterclass Innovatie in de zorg; hoe realiseer je een innovatieklimaat met IT?

Specialist digital leaderschip and digital tranformation in Healthcare à Frank Willems
19 Dec 2015
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Plus de Frank Willems(20)

Publicité

Masterclass Innovatie in de zorg; hoe realiseer je een innovatieklimaat met IT?

 1. Masterclass Innovatie in de zorg Hoe realiseer je een innovatieklimaat? 19 November 2015 Frank Willems
 2. Het vraagstuk Page 2 • Hoe realiseer je enerzijds de veiligheid- en beschikbaarheidsdoelstellingen voor IT in de zorg? • En vernieuw en rationaliseer je anderzijds de IT-infrastructuur en toepassingen, gericht op betere en snellere zorg? • Verander je het gedrag van de betrokken IT- en zorgmedewerkers van taakgericht naar proactieve regievoering? • En hoe voer je nieuwe manieren van werken in? • Met als doel betere zorgverlening en meer innovatieve toepassingen tegen lagere kosten met een sneller verandervermogen
 3. In lijn met high performance teams beginnen we met het ontwikkelen van gemeenschappelijke ambitie en doelen
 4. 4 ...waarmee we een gedragen strategie hebben ontworpen inclusief het inrichten van hybride regievoering en benoemen van gewenst gedrag Spoor 1: Continuïteit en beveiliging Doel: Stabiliteit, voorspelbaarheid, business activity uptime Benadering: Waterval, operational excellence Geschikt voor: Implementeren standaard oplossingen (globaal van toepassing op Informatiebeveiliging, stabiele basis, generieke voorzieningen), end-to-end ketens Lead: Centrale IT en BPO partner Spoor 2: Innovatievermogen Doel: Snelheid, wendbaarheid Benadering: Agile, Scrum, DevOps, customer intimacy Geschikt voor: Nieuwe en onzekere projecten, onderscheidende oplossingen (Speciale projecten), Lead: Business en nieuwe IT regievoerders Voorbeeld: WAN-uitbreiding Change proces Incident control Strategie gericht op : 1. Op basis van referentiearchitectuur vaststellen van de roadmap voor verbetering, vernieuwing en rationalisatie 2. Ontwikkelen van een hybride regievoering en governance 3. Versneld vernieuwen van producten en diensten die onderscheidend zijn voor de klantorganisatie 4. Met BPO partners verbeteren en uitbesteden van standaard technologie Ninja gedrag Samoerai gedrag Voorbeeld: Rapid Prototype Development Stand up sessies
 5. 5 ...en wordt met DevOps een nieuwe manier van werken georganiseerd voor spoor 2 en in relatie met spoor 1 gebracht Spoor 2 Spoor 1Construct Operate Plan • Agile/DevOps portfolio mgt • Scrum/Kanban toepassing • Work item monitoring Ontwikkel • Teamruimtes • Code informatie indicators • Testen als een service • .net memory dump analyse Release • Geïntegreerd release mgt • Configuratie gebaseerde deployments Operate • Visual studio en system center • Performance events • Systeem monitoring Release Requirements Bouwen | Meten | Leren Samenwerking
 6. Teamcultuur is niet direct te zien Omgeving Gedrag Vaardigheden Waarden & Overtuiging Identiteit Effecten Doen Kunnen Geloven, vinden Zijn Daadwerkelijke ontwikkeling vindt pas plaats wanneer ontwikkelde vaardigheden en gedrag op één lijn liggen met de eigen waarden, overtuigingen en kennis Artefacten Aangehangen waarden en overtuigingen fundamentele onderliggende veronderstellingen Cultuurniveaus van Schein Ontwikkelniveaus van Bateson
 7. Golden Circle (Sinek ) Human Needs (Assink) Drijfveren, Spiral Dynamics (Graves) Zeven bewustzijnsniveaus (Barrett) Waarom Spiritueel Holistisch, inspiratie, intuïtief en toegewijd 7 Dienstbaarheid Ontwikkel behoefte Synergie, innoveren, leren, co-creatie 6 Het verschil maken Hoe Mentaal Samen, zorg voor elkaar, participatie en consensus 5 Samenhang Succes, excelleren, ondernemerschap, gericht op verbetering Transformatie Wat Emotioneel Orde, planmatig, discipline, betrouwbaarheid 3 Eigenwaarde gericht op orde en kwaliteit Basis behoefte Macht, besluitvaardig, winnen 2 Eigenwaarde gericht op emotie Fysiek Geborgenheid, rituelen en tradities 1 Relatiebewustzijn 4 Team Performanc e Monitor Spiral Dynamics Drijfveren helpen bij inzicht krijgen in teamcultuur en benoemen van gewenst gedrag Overleven
 8. Er is wel inzicht nodig in de huidige en de gewenste teamwaarden om de veranderbehoefte in beeld te krijgen
 9. 9 Functionelegroep à IT Representatielaag Bedrijfsvoering (ERP) EPD Medische systemen Innovatie Proces HR, Financiën, Werkplek, gebouwen Klant, planning, behandeling, zorgpad Meten, analyse, diagnose, monitoring Innoveren samen met ketenpartners in de zorg Applicatie Data Middleware Server/hosting Netwerk 8 5 9 8 5 9 8 5 9 8 5 9 8 7 11 4 510 4 510 4 510 4 510 Driehoek van samenwerking tussen rollen Business Informatiemgt, Service mgt, Procesanalyse Portfolio management, Business Transitie mgt, BIM Service management, Contract/ Leveranciers mgt, Delivery mgt En zijn de rollen en het gewenste klimaat vertaald naar de toepassingen vanuit de referentie-architectuur
 10. Zodat met Agile werken en visueel management (Lean) concreet invulling wordt gegeven aan de (gedrags)verandering en nieuwe manier van werken Door zichtbaar maken van groepsverantwoordelijkheid en leiderschap ontstaat een korte tijd tussen probleem en oplossing Door Cross-functioneel problemen op te lossen Door een duidelijke connectie tussen resultaat en doelen, horizontaal en verticaal 35
 11. De organisatievorm moet passen bij de ambitie, het common goal en het verandervraagstuk Leiderschap 1.0 Leiderschap 4.0Leiderschap 3.0 Leiderschap 2.0
 12. Stadium van teamontwikkeling Teamaspect Team geleid door manager Zelf-managing team Zelf-organiserend team Zelf governing team Gemeenschappelijk doel en strategie Commitment Complementaire taken en rollen Heldere communicatie Constructief conflict Cohesie Geloofwaardige coaching Dominante Spiral Dynamics Drijfveren kleur Op basis van onderzoeken hebben we een model voor teamontwikkeling en zelforganisatie ontwikkeld Bewegingsrichting High Perormance teams Traditionele teams
 13. Stadium van teamontwikkeling Teamaspect Team geleid door manager Zelf-managing team Zelf-organiserend team Zelf governing team Gemeenschappelijk doel en strategie Commitment Complementaire taken en rollen Heldere communicatie Constructief conflict Cohesie Geloofwaardige coaching Dominante Spiral Dynamics Drijfveren kleur Innovatievermogen vraagt dus om het juiste klimaat en bijbehorende hybride aansturing Situatie nodig voor beheersen spoor 1 Situatie nodig voor innovatie met spoor 2
 14. 14 w w w . q u i n t g r o u p . nl Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met: Frank Willems f.willems@quintgroup.com De Oude Molen 1, 1184 VW Amstelveen D a r e t o c h a l l e n g e
Publicité