Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Tias consulting skills lecture 3 leiderschap en sociale netwerken

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 64 Publicité

Tias consulting skills lecture 3 leiderschap en sociale netwerken

Télécharger pour lire hors ligne

Lecture 3 uit de executive master Consulting Skills van TIAS Tilbug met als onderwerpen Sociale Netwerken, Leiderschap, Verandermanagement en Etnografisch interview

Lecture 3 uit de executive master Consulting Skills van TIAS Tilbug met als onderwerpen Sociale Netwerken, Leiderschap, Verandermanagement en Etnografisch interview

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (18)

Publicité

Similaire à Tias consulting skills lecture 3 leiderschap en sociale netwerken (20)

Publicité

Plus récents (20)

Tias consulting skills lecture 3 leiderschap en sociale netwerken

 1. 1. Voettekst van presentatie Consulting Skills Executive Master IT consulting Lecture 3; Leiderschap, sociale netwerken en het etnografisch interview Prof. Frank Willems, Quint Wellington Redwood en Hanze University of Applied Sciences Tilburg, 27 juni 2014
 2. 2. Overzicht Consulting Skills modules 2
 3. 3. Agenda • Herhaling van vorige twee colleges • Theorie sociologisch en antropologisch onderzoek • Toelichting eigen A3 cases • Theorie sociale netwerkanalyse • Verdiepen eigen cases met andere onderzoeksmethoden 3
 4. 4. Herhaling vorige twee colleges 4 Voettekst van presentatie
 5. 5. 5 Geel Blauw Rood Groen Wit Participant 1 27 22 Participant 2 25 20 Participant 3 31 29 Participant 4 35 Participant 5 20 34 Participant 6 20 21 23 Participant 7 26 35 Participant 8 31 Participant 9 22 23 … Kleuren van de participanten veranderkleurentest:
 6. 6. 6 De vijf kleuren in één oogopslag Geeldruk Blauwdruk Rooddruk Groendruk witdruk Er verandert iets als je.... belangen bij elkaar brengt eerst denkt en dan (planmatig) doet mensen op de juiste manier prikkelt mensen in leersituaties brengt ruimte maakt voor spontane evolutie in een .... machtsspel rationeel proces ruilexercitie leerproces dynamiserend proces naar.... een haalbare oplossing, win-winsituatie de beste oplossing, een maakbare wereld een motiverende oplossing, de beste ´fit´ een oplossing die mensen samen vinden een oplossing die energie losmaakt Interventies zoals.... coalitievoming, topstructurering projectmatig werken, strategische analyse beoordelen en belonen, sociale bijeenkomsten gaming en coaching, open systems planning open space meetings, zelfsturende teams door een... procesbegeleider die zijn macht gebruikt inhoudelijk expert, een projectleider HRM-expert, een coachend manager procesbegeleider die mensen steunt patroonduider die zichzelf op het spel zet gericht op... posities en context kennis en resultaten procedures, inspiratie en sfeer setting en communicatie complexiteit en betekenissen Het resultaat is... onbekend en verschuivend omschreven en gegarandeerd bedacht, niet gegarandeerd geschetst, niet gegarandeerd onvoorspelbaar De borging schuilt in... beleidsdocumenten en machtsbalans, loyaliteit meten = weten, bijsturen HRM-systemen, goede verhoudingen, communicatie lerende organisatie zelforganisatie, kwaliteit van dialoog De valkuil schuilt in... luchtfietserij, loose-loosesituatie negeren van externe en irrationele aspecten verstikkende systemen, zachte heelmeesters niemand uitsluiten, gebrek aan actie oppervlakkig begrip, laissez-faire Bron: Leren veranderen, Prof. Dr. Leon de Caluwé
 7. 7. Anderen ervaren jou niet zoals jijzelf Zelfbeeld Beeld dat mensen (met andere kleur- preferenties) van je hebben Geeldruk - Flexibel - Sensitief - Dynamisch - Onbetrouwbaar - Draaikont - Met alle winden mee Blauwdruk - Recht door zee - Een man, een man - Afspraak is afspraak - Rechtlijnig - Star - Inflexibel Rooddruk - Empathisch/ invoelend - Groepsgericht - Sociaal - Socio - Watje - Geitenwollen sokken Groendruk - Open - Reflectief - Ontwikkelingsgericht - Belerend - Betweter - Ouwehoeren Witdruk - Zelfbewust - Spiritueel - Holistisch - Eigenwijs - Onaangepast - Wereldvreemd 7 Bron: Leren veranderen, Prof. Dr. Leon de Caluwé
 8. 8. Voorbeeld interventies Dominante kleur Niveau in de organisatie Individu Groep Organisatie Geel - Personal commitment statement - Outplacement - Confrontatievergade- ringen - Topstructurering - Verbeteren kwaliteit van arbeid - Strategische allianties Blauw - Management by objectives - Hygiënisch werken - Werken in projecten - Besluitvorming - Strategisch management - BPR Rood - Loopbaanontwikkeling - Werving & selectie - Sociale activiteiten - Teamrollen (Belbin) - Belonen in organisaties - Mobiliteit & diversiteit Groen - Coaching - Feedback gesprekken - Teambuilding - Gaming - Open systems planning - Kwaliteitscirkels Wit - T-group - Persoonlijke groei/ opstellingen - Zelfsturende teams - Open space bijeenkomsten - Zoekconferenties - Rituelen & mystiek 8 Bron: Leren veranderen, Prof. Dr. Leon de Caluwé
 9. 9. Elke kleur heeft een eigen type veranderaar Geeldruk Procesregisseur die zijn macht inzet Blauwdruk Expert projectmanager die formulering èn implementatie verzorgt, indien gemandateerd Rooddruk Coachende manager, HRM- of communicatie-expert die oplossingen suggereert Groendruk Procesbegeleider die mensen steunt Witdruk Patroonduider die zichzelf op het spel zet 9 Bron: Leren veranderen, Prof. Dr. Leon de Caluwé
 10. 10. 8 manieren om verandering te verprutsen 1. Creëer een gevoel van urgentie 2. Laat je leiden door externe adviseurs 3. Verkoop een pasklare oplossing 4. Probeer de verandering te managen 5. Noem het cultuurverandering 6. Geef mensen met weerstand aandacht 7. Delegeer implementatie aan middenkader 8. Intervenieer waar het lastig gaat 10 Bron: Verandermanagement in 24 lessen, Prof. Dr. Jaap Boonstra
 11. 11. 10 tips om succes te behalen 1. Meervoudig kijken naar problemen 2. Problemen benoemen en ambities articuleren 3. Samenspel organiseren en waarderen 4. Verbondenheid door bedoeling te articuleren 5. Routes voor verandering uitzetten 6. Weloverwogen veranderaanpak kiezen 7. Richting geven, ruimte bieden, resultaat vragen 8. Binnenwereld en buitenwereld op elkaar betrekken 9. Betekenisvol en wendbaar acteren 10. Resultaten zichtbaar maken en met elkaar leren 11 Bron: Verandermanagement in 24 lessen, Prof. Dr. Jaap Boonstra
 12. 12. Leiderschap is vanuit het hart met je klant in contact Mensen verbinden zich beter met je wanneer je duidelijk kan maken waarom je het doet en niet wat je doet Wat Hoe Waarom van binnen naar buiten Rationaliteit en analytisch vermogen (Neocortex) Gevoel, vertrouwen en intuititie (Lymbische brein) 12 Bron: Start With Why, Simon Sinek
 13. 13. Open Will Open Heart Open Mind Seeing 2: met frisse blik Prototpying Het nieuwe uitvoering door verbinding van hoofd, hart en handen Downloading Vanuit oude patronen Performing door te handelen in verbinding met het geheel Factual listening Verschillen zien Sensing 3: In contact met het systeem Crystallizing Van visie naar intentieEmpathic listening Loslaten en verbinden met anderen Listening 1: vanuit gewoontes Presencing 4: verbinden met de bron Laten ontstaanGenerative listening Vanuit de toekomst en collectieve verbondenheid Theory U als ‘toolkit’ voor leiders
 14. 14. Waka Waka als case voor A3 problem solving for leaders • Oplossing voor praktisch probleem van lezende en lerende kinderen in Afrikaanse dorpen • Als je een Waka Waka koop dan krijgt een Afrikaans kind ook een Waka Waka (http://waka-waka.com) • Analyseer dit initiatief en gebruik de A3 om te structureren 14
 15. 15. Aravind Eye Hospital als case voor A3 problem solving for leaders • Drie principes: 1. Er worden geen patiënten geweigerd 2. De zorg wordt met de hoogst mogelijke kwaliteit geleverd 3. Het ziekenhuis is zelfstandig en niet afhankelijk van donaties • De feiten: 1.000.000 patiënten helpen • Hoe doe je dat? • Maak een opzet met een A3 om deze case te analyseren 15
 16. 16. Ristorante D’O als case voor A3 problem solving for leaders • Restaurant met Michelin ster toegankelijk voor iedereen • Lunch 25 Euro, diner 45-50 Euro • Zie site http://www.cucinapop.do/eng en artikel http://www.forbes.com/sites/hbsworkingknowledge/2013/12/16/ristor ante-do-michelin-starred-and-affordable/ • Hoe doe je dat? • Maak een opzet met een A3 om deze case te analyseren 16
 17. 17. 17 Bron: Understanding A3 thinking, Smalley en Sobek
 18. 18. Theorie Sociologie en Antropologie • Sociologisch onderzoek • Antropologisch onderzoek • Etnografisch interview 18
 19. 19. Sociologisch onderzoek • Sociologie is de studie van het sociale gedrag van de mens, en van de sociale, politieke, religieuze en economische aspecten van de menselijke samenleving. Daarbij staan vooral de inrichting en veranderingen daarvan, alsmede sociologische problemen centraal. • De sociologie bestudeert mensen en hun gedrag in hun sociale omgeving, in relatie tot de heersende moraal en ethiek en in verband met politieke en filosofische gedragscodes. • Praktisch gezien betekent dat de bestudering van het dagelijkse leven van mensen en het functioneren van mensen in hun omgeving, sociale verbanden, gezinsstructuren, religieuze verbanden, wetten, normen en waarden, rolpatronen en culturele verbanden. • Antropologie en etnografie zijn wetenschappelijke disciplines 19 Bron ‘Research Methods in Anthropology’ Russell Bernard.
 20. 20. Basis Antropologisch onderzoek • De basis van het Antropologisch onderzoek gaat terug naar het werk van toen al moderne wetenschappelijke denkers als Francis Bacon (1561-1626) en René Descartes (1596-1650) waarin induction, het toepassen van directe observatie om ideeën te bevestigen en geobserveerde feiten aan elkaar te linken, een belangrijke activiteit voor onderzoek is. • Daarna hebben belangrijke wetenschappers zoals Isaac Newton (1643-1727) de kunst van deduction, het betekenis geven aan de uitkomsten van de observatie en dit vertalen naar een uniforme methode, hier aan toegevoegd. • Vervolgens is er een stroming gekomen van vele sociologische wetenschappers die de fundamenten voor antropologisch onderzoek verder hebben verstevigd. Bron ‘Research Methods in Anthropology’ Russell Bernard. 20
 21. 21. Etnografisch interview • Onderzoeksmethode en interviewtechniek waarmee gedurende een lange tijd wordt uitgevoerd met participerende observatie en diepte-interviews als voornaamste manieren van data verzamelen. • Als eindproduct verwijst het naar de vorm van het onderzoeksverslag, waarbij beschrijving en reconstructie van de woorden van de informanten centraal staat. • Hierdoor ontstaat een goede set met kwalitatieve data Belangrijk: • Wat is het expliciete doel? • Hoe zorg je dat je verklaring gedurende de observatie zuiver blijft? • Welke vragen wil je stellen (beschrijvend, gestructureerd, contrast) • Hoe leg je de observaties zo goed mogelijk vast? • Hoe ga je analyseren wat je gezien en gehoord hebt? 21 Bron: The Ethnografic Interview, James Spradley
 22. 22. Wees je bewust van je rol als onderzoeker En zijn vier rollen die de etnograaf kan aannemen in het onderzoek: 1.Complete participant: Volledig functionerend lid van de groep van de sociale setting. Hun ware identiteit is niet bekend bij de leden van de groep. Gesloten observant. 2.Participant als observer: Zelfde als complete participant maar de leden weten wat de status van de onderzoeker is. 3.Observer als participant: Onderzoeker is voornamelijk interviewer. Klein beetje observatie. Dit gebeurd vaak in een gesloten setting omdat de onderzoeker niet mee kan doen met de taken van de groep. 4.Complete observant: Onderzoeker doet niet aan interactie met de groep. 22 Bron: The Ethnografic Interview, James Spradley
 23. 23. Oefening 1 • Wat is het vraagstuk van je eigen werkomgeving? • Is het prikkelend en concreet? • Beperk je vooral tot de eerste drie delen van de A3, Achtergrond, huidige situatie en doelen • Maak drie groepen van drie personen; • Een vertelt zijn/haar A3 storyline. • Een persoon is etnografisch onderzoeker (stel vooraf vast welke rol je speelt) • De derde persoon coacht op de A3 (zijn er voldoende objectieve feiten en is het vraagstuk helder) • Observeer (15 minuten) en leg dit vast • Koppel bevindingen gelijk aan elkaar terug en wissel 23
 24. 24. Sociale netwerkanalyse 24
 25. 25. Wat is een sociaal netwerk? • Een netwerk bestaat uit een collectie van actoren die verbonden zijn door ‘ties’. Deze actoren genaamd ‘nodes’ kunnen personen, teams, organisaties en concepten zijn. • Een sociaal netwerk is een sociale structuur samengesteld uit ‘nodes’, die verbonden zijn (connected) door een of meer specifieke types van wederzijdse afhankelijkheid, zoals vriendschap, gemeenschappelijke interesses, afkeer, beliefs, kennis of prestige 25
 26. 26. http://inmaps.linkedinlabs.com/network Sociale netwerken: LinkedIn visualisatie 26
 27. 27. Relevante sociale netwerk theorieën • Nicholas Christakis: Onze ervaring met de wereld hangt af van deze feitelijke structuur van de netwerken waar we deel van uitmaken en van al wat beweegt door dit netwerk • Ronald Burt: mensen focussen op activiteiten binnen hun eigen groep en dat veroorzaakt ‘structural holes’ in informatieflow tussen groepen • Stanley Milgram: Iedereen op onze aarde is met ‘6 degrees of separation’ door een netwerk van zes tussenstappen of vijf tussenpersonen met elkaar verbonden. Onderzoek was uitgevoerd in 1967 en in 2012 opnieuw; het is nu 4,74 tussenstappen 27 Zie TED talk: http://www.ted.com/talks/nicholas_christakis_the_hidden_influence_of_social_networks
 28. 28. Crowdsourcing Co-creatie is een nieuwe vorm van markt- of business strategie die ervoor zorgt dat het ontwikkelen en continueren van wederzijdse bedrijfs- en klantwaarde tot stand komt Tribe Co-creatie Wat is Social Sourcing? Crowdsourcing is het uitbesteden van taken, die traditioneel gezien worden uitgevoerd door een medewerker of leverancier, aan een ongedefinieerde groep of een community (crowd) met mensen , door een open oproep Een Tribe is een groep met mensen verbonden met elkaar, verbonden met een leider en verbonden aan een idee 28
 29. 29. Sociale netwerken (2 N ) Interactieve netwerken (N 2 ) Hiërarchische netwerken(N) Waardevanhetnetwerk Aantal deelnemers Maak gebruik van een combinatie van de wetten van Sarnoff (waarde niet interactief netwerk gelijk aan participanten), Metcalfe (waarde interactief netwerk stijgt kwadratisch bij nieuwe toetreder) en Reed (waarde in sociale netwerken groeit exponentieel) Bron: Prof Dr. Wim de Ridder, De wereld breekt open Energie ontstaat door verbinding 29
 30. 30. Social Capital • Social Capital is een sociologisch concept, dat referereert aan de verbindingen binnen en tussen de sociale netwerken • Het concept van Social Capital geeft de waarde van de sociale relaties weer en de rol van de samenwerking en het vertrouwen om tot collectieve resultaten te komen • De nieuwe kijk op Social Capital concepten bouwt voort op academische interesse voor het oude debat in sociale wetenschappen: de relatie tussen vertrouwen, sociale netwerken en de toepassing binnen de moderne maatschappij • Social Capital is de strategie om relaties te verkrijgen • Grote denkers zijn Robert Putnam, Pierre Bourdieu en James Coleman 30
 31. 31. Oefening 2 • Maak via Inmap een sociale netwerk analyse van je eigen LinkedIn profiel • Analyseer je eigen netwerk, wat valt je op? • Wat kan je hiermee? • Hoe kan je netwerk helpen je vraagstuk uit je A3 op te lossen? • Presenteer je uitkomst plenair 31
 32. 32. Social Media 32
 33. 33. Sherry Turkle’s visie over online gedag “It’s a great psychological truth: If we don’t teach children how to be alone, they’ll only know how to be lonely. This constant connection, turning to devices almost instinctively…. There’s a panic of disconnection. It worries me we’re only going to feel isolated, that we won’t learn how to have a solitude that sustains us, and which is important for creativity.” Sherry Turkle, MIT Professor en auteur van Alone Together, Why we expect more from Technology and less from each other
 34. 34. Morozov’s visie over vrijheid op internet • “What I find particularly worrisome is the rapid and inexorable disappearance of retrospection and reminiscence from our digital lives… • the social beast that has taken over our lives has to be constantly fed with the most trivial of ephemera… • this hunger for the present is deeply embedded in the very architecture and business models of social networking sites; “one of my greatest fears is that the Internet will widen the gap between the disengaged masses and the overengaged elites… • today we are facing the emergence of the cyber lumpen proletariat—people who are being sucked into the digital whirlwind of gossip sites, trashy video games, populist and xenophobic blogs, and endless poking on social networking sites.” Evgeny Morozov, Onderzoeker bij Stanford en auteur van The Net Delusion, the Dark Side of Internet Freedom http://www.ted.com/talks/evgeny_morozov_is_the_internet_what_orwell_feared.html http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2011-2012/evgenymorozov.html
 35. 35. Nicholas Carr’s visie op impact IT Every information technology carries an intellectual ethic — a set of assumptions about the nature of knowledge and intelligence. Nicholas Carr explains how the printed book served to focus our attention, promoting deep and creative thought. In stark contrast, the Internet encourages the rapid, distracted sampling of small bits of information from many sources. Its ethic is the ethic of the industrialist, an ethic of speed and efficiency, of optimized production and consumption — and now the Net is remaking us in its own image. We are becoming ever more adept at scanning and skimming, but what we are losing is our capacity for concentration, contemplation, and reflection. http://www.theshallowsbook.com/nicholascarr/Nicholas_Carrs_The_Shallows.html
 36. 36. Wat is Social Media? • Social Media is een tool of dienst die het internet gebruikt om op een andere manier gesprekken te voeren Of nog beter • Social Media is de democratisering van informatie, het transformeren van mensen van content lezers naar uitgevers. Het is de verschuiving van een broadcast mechanisme; van een one-to-many naar many-to-many model, geworteld in de dialoog tussen auteurs, mensen en peergroepen Brian Solis 36
 37. 37. Welke Social Media populair? 37
 38. 38. Social media is breed 38
 39. 39. En wordt steeds breder toegepast 39
 40. 40. Meest gebruikte social tools Bron McKinsey Global Survey 2013 40
 41. 41. Ontwikkeling gaat hard Bron McKinsey Global Survey 2013 41
 42. 42. De Social Media prisma van Brian Solis http://www.conversationprism.com// 42
 43. 43. De Social Media prisma van Brian Solis 43
 44. 44. Wat is jouw persoonlijke social media strategie? Bron: HBR artikel november 2010; What’s Your Personal Social Media Strategy, Soumitra Dutta
 45. 45. Onderzoek uit social media berichten • Twitter Mood onderzoek Johan Bollen: http://www.youtube.com/watch?v=r5dxYc3pD5Y 45
 46. 46. Onderzoek Johan Bollen Indiana University 46
 47. 47. Onderzoek Johan Bollen Indiana University 47
 48. 48. Free Social Media Lab Tools Socialmediacheck.nl 48 http://onemilliontweetmap.com Mention.net Bottlenose.com SocialMention.com Socialmediacheck.nl Hootsuite.com
 49. 49. Coosto Radian6 Professionele Social Media Lab Tools Die wij bij het Social Media Lab #Hanze inzetten voor onderzoek 49
 50. 50. Oefening 3 • Verdiep de vraagstukken uit je A3 met de social media tools in drie groepen • Verdeel taken binnen je groep, wie gaat waarmee onderzoeken? • Belangrijk: – Wat wil je zoeken – Hoe ga je het aanpakken – Denk aan de lessen van antropologisch onderzoek en etnografie, waarom wil je dit weten en wat is je eigen rol • Bespreek na de resultaten plenair 50
 51. 51. Sociale netwerken en participatie 51
 52. 52. Vangstenregistratie.nl, 7000 sportvissers crowdsourcen via hun eigen community, met de 350.000 recreatieve vissers (pashouders) en leveren het ministerie van EZ, Landbouw en Innovatie onderzoeksdata voor waterkwaliteit
 53. 53. Hetzelfde idee werkt ook voor de community van de Atletiekunie
 54. 54. Grunneger Power, gestart als buurtinitiatief (Tribe) in collectief delen gebruik zonnepanelen; Nu een burger-energiecoöperatie en energie regisseur met 3000 leden waar de gevestigde orde bang voor wordt
 55. 55. In navolging op Grunneger Power zijn er in het Noorden meerdere initiatieven ontstaan en begeleiden wij vanuit onderzoek Energie Sustainable Communities in Noordelijke dorpen met bewoners, overheid en ondernemers
 56. 56. Start met begrip van de innovatiewet Bron: Prof. Everett Rogers 1962 56
 57. 57. En de wet van ongelijke participatie In de Internet cultuur is een lurker een persoon die discussies leest op een portal, nieuwsgroepen, chatroom, bestanden alleen download, luistert naar mensen in de communities of andere interactieve systeem, maar zelden of nooit neemt er actief aan deelneemt 57 Bron: Ridings, Gefen & Arinze, Psychological Barriers: Lurker and Poster Motivation and Behavior in Online Communities 2006
 58. 58. Participatie kent verschillende rollen 58 Bron: Groundswell onderzoek, Bernoff en Li
 59. 59. De innovatiewet en participatie gecombineerd Zoek in eerste instanties de participanten bij de innovators, early apdopters, creators en critics 90% Lurkers 59
 60. 60. Nieuwe kijk op leiderschap 1. Committeer aan zelfontwikkeling, koers naar het ‘Ware Noorden’ en wees je bewust van verschillen in veranderkleuren, sociale netwerken en social capital 2. Coach en ontwikkel anderen 3. Ondersteun en faciliteer dagelijks verbeteringen (Kaizen’s) 4. Ontwikkel een gezamenlijke visie en toets de doelen horizontaal en verticaal Het ‘Ware Noorden’: • Daag jezelf en je medewerkers uit en denk met ze na over de volgende uitdaging • Kaizen mind (elke dag een stapje beter) • Go and see (Gemba Walks) • Teamwork gaat voor alles • Respect voor mensen Bron: The Toyota Way to Lean Leadership, Jeffrey Liker
 61. 61. Er is veel te leren van high performance teams In een onderzoeksproject begeleiden wij vanuit Hanze Olympische- en topzeilteams en onderzoeken wij de drijfveren, de manier van samenwerken en de zelfsturing van high performance teams
 62. 62. Team geleid door manager Zelf-managing team Zelf-organiserend team Zelf governing team Gemeenschappelijk doel en strategie Commitment Complementaire taken en rollen Heldere communicatie Constructief conflict Cohesie Geloofwaardige coaching Verantwoordelijkheid management Verantwoordelijkheid team Bij deze onderzoeken komen wij er achter hoe zelfsturing werkt en wat het ‘ware Noorden voor deze zelfsturende teams daadwerkelijk inhoudt. Daar passen wij dit model bij toe. Bronnen: 7 C’s of Championship Team Building, Jeff Janssen en Leaders Guide to Radical Management, Stephen Denning
 63. 63. Opdracht voor lecture 4 • Je eigen A3 compleet maken • Ook eigen rol en onderzoeksaanpak verantwoorden conform etnografisch interview • Sociale netwerk analyse en mogelijk ook social media analyse toevoegen • Inhoud wordt schriftelijk toegelicht inclusief reflectie op eigen rol en gedrag.

Notes de l'éditeur

 • Evt. weghalen?
 • Evt. weghalen?

×