Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Fic corp social media strategy

 1. FicCorp
 2. Hva er FicCorp - FicCorp er markedets eneste leverandør av fiktive datasystemer - Vi spesialiserer oss i å levere ugjennomskubare løsninger - Vår fiktive markedsverdi øker fiktivt hvert år - Vi har i dag 100% av markedsandelen i fiktive datasystemer
 3. Mål - Få en mer utbredt merkevare - Skape et nært, gjennomsiktig, tillitsbasert, langsiktig forhold til målgruppen vår, med fokus på rask respons - Sikre videre utvikling ved hjelp av tilbakemeldinger i form av skryt og ros - Åpne en kanal for nye idéer
 4. Hvordan nå målene? - Gjennom en tydelig profil i sosiale media søker vi å skape et nært tillitsbasert forhold til vår merkevare - Ved å gjennomgå tilbakemeldinger gjennom sosiale medier fortløpende, skal vi sikre videre utikling - Siden alt blir lagret fra våre kanaler innenfor sosiale medier, kan vi gjennomgå dette i søken på nye idéer for vår virksomhet
 5. Målgruppen - Vår hovedmålgruppe er potensielle og eksisterende kunder med behov for nye fiktive datasystemer - Vi ønsker å nå andre bedrifter gjennom sosiale medier som vurderer å tilby fiktive datasystemer, for så å kjøpe de opp og inkorporere de i FicCorp for å opprettholde vår markedsandel - Gjøre oss selv synlige for eventuelle arbeidssøkere
 6. FicCorp.com - Nettsiden vår, FicCorp.com, er FicCorps hjem på nett - Her har vi produktinformasjon, firmainformasjon og blogg - Bloggen skal gi potensielle kunder og samarbeidspartnere et innblikk i FicCorp, med muligheter for dialog i kommentarfeltet
 7. FicCorp på Facebook - Daglig posting av relevante lenker, med fokus på FicCorp.com - Samtalekanal til våre målgrupper, der ralasjonsbygging står i fokus - Fokus på rask respons
 8. FicCorp på Twitter - Nettverksbygging, rekruttering og merkevarebygging - Korte og konkrete meldinger rettet mot media, potensielle partnere - Promotering av innlegg på andre plattformer som blog og Facebook - #FicCorp, @FicCorp
 9. Retningslinjer Hva sier vi når ulike situasjoner oppstår? - Hvis tema med sensitiv innformasjon oppstår, skal samtalen ledes over til e-post eller telefon - All kommunikasjon skal være profesjonell, formell og høflig, uansett situasjon - Vi skal gjøre alt for å snu eventuell negativitet til noe positivt
 10. Ansvarsfordeling - Hovedansvaret for FicCorps drift og posisjonering i sosiale media ligger hos markeds og kommunikasjonsavdelingen - Ansvaret for å oppnå god profilering på sosiale media er alle ansattes ansvar, tema og spørsmål skal besvares av ansatte med relevant kompetanse - Alle ansatte er ansvarlig for sin respons og profilering, av seg selv og FicCorp, på sosiale medier
 11. Analyse - Gevinsten av sosiale medier er stor, samtidig som fallgruvene er mange - Arbeidet med sosiale medier slutter ikke ved send-knappen - etterarbeidet er essensielt - Nøye analyse av deltakelse, klikk og interaksjon skal forankre FicCorps ledende posisjon i markedet på fiktive sosiale medier
Publicité