Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Kriptoqrafiyanın əsas anlayışları

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Ci hel
Ci hel
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 11 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Kriptoqrafiyanın əsas anlayışları

 1. 1. Plan • 1. Ana löhvə • 2. Qida bloku • 3. Qida bloku • 4. RAM
 2. 2. Kriptoqrafiyanın əsas anlayışları
 3. 3. Kriptoqrafiya nədir? ““Kriptoqrafiya” iki yunan sözündən (κρυπτός – gizli və γράφω – yazıram) ibarət olub, “gizli yazı” mənasını verir. Kriptoqrafiyadan istifadə haq qında ilk məlumatlar Qədim Misir (e. ə. 1900-cu il), Qədim Mesopotamiya (e. ə. 1500-cu il) dövrünə aiddir. Sezar şifri adlanan şifrləmə üsulunu Qədim Roma imperatoru Yuli Sezar düşünüb tapmışdı.
 4. 4. Şifrələmə Şifrələmə dedikdə açıq mətn adlanan M başlanğıc məlumatının şifrələnmiş mətn adlanan M’ formasına çevrilməsi başa düşülür. Nəzərə almaq lazımdır ki əks çevirməni həyata keçirmək üçün açar adlanan əlavə informasiyaya malik olmaq lazımdır.
 5. 5. Şifrələmə 2 cür olur Simmetrik şifrələmə - şifrələ- mənin simmetrik alqoritmində bir K açarından istifadə olunur. Açar məlumatı şifrələmək və sonrakı mərhələdə şifrədən çıxarmaq üçün istifadə olunur. Deməli, məlumatı göndərən və qəbul edən həmin açara malik olmalıdır. Asimmetrik kriptoqrafiyada iki açardan istifadə olunur. Onlardan biri açıq açarı (sahibinin ünvanı ilə birlikdə nəşr oluna bilər) şifrləmə üçün istifadə olunur, digəri gizli açar (yalnız alana məlum) deşifrləmə üçün istifadə olunur. Rəqəmsal imza alqoritmlərində gizli açar şifrləmə, açıq açar isə deşifrləmə üçün istifadə edilir..
 6. 6. Sezar şifrələmə alqoritmi Sezar şifrələməsi ilk dəfə Roma lideri Jüli Sezar tərəfindən istifadə olunmuş şifrələmə yoludur. Bu alqoritm simmetrik şifrələməyə əsaslanır. Bu zaman məlumatı göndərən şəxs müəyyən açar-a görə bu məlumatı şifrələyir.
 7. 7. Sezar şifrələməsi
 8. 8. Sezar şifrələməsi “COMPUTER” sözünü şifrələmək istəsək nəticə “FRPSXWHU” olacaq.
 9. 9. Ədəbiyyat 1. İnformasiya təhlükəsizliyi, Dərslik Bakı, «İQTİSAD UNİVERSİTETİ» nəşriyyatı – 2016 2. https://teknolojiprojeleri.com/teknik/sezar- sifreleme#:~:text=Sezar%20%C5%9Eifreleme%20Y%C3%B6ntemi'nin%20asl%C4%B1nda, say%C4%B1s%C4%B1%20kadar%20geriye%20g%C3%B6t%C3%BCrmek%20gerekir. 3. http://www.sciencecert.az/cryptography.html
 10. 10. ENİGMA Komputerlərin ixtiraçısı kimi sayılan Alan Turinq ikinci dünya müharibəsində Almanya ordusuna məxsus kriptoqrafik şifrələrin qırılmasında böyük rol oynayıb. «Enigma» adlanan maşın sayəsində İngiltərə Almanyaya qarşı qələbə qazanmışdır.
 11. 11. TƏŞƏKKÜRLƏR..

×