Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Ole Kristian Tangen: Muligheter og utfordringer med fri programvare

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 38 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Ole Kristian Tangen: Muligheter og utfordringer med fri programvare (20)

Publicité

Plus par Friprogsenteret (20)

Ole Kristian Tangen: Muligheter og utfordringer med fri programvare

 1. 1. Muligheter og utfordringer med fri programvare og delingskultur «åpen og fri» Ole-Kristian Tangen IKT-sjef Asker kommune 1
 2. 2. Asker kommune  Moderne bygd mellom Oslo og Drammen  53.000 innbyggere  3.000 ansatte
 3. 3. smalltalk om IKT i kommunenorge  fri programvare og åpne standarder  Delingskultur  Asker velger Open office  Annen fri programvare  Nettsamfunn / nettplattformer
 4. 4. Men først en liten digresjon  På nett i 1993  WAIS, Gopher -> MOSAIC  Gratis web browsere  Deling og «stjeling» av html-kode  Mye av entusiasmen, gløden og viljen fra den tid vises nå gjennom fri programvaremiljøet
 5. 5. Relevant kommunal IKT utviklingshistorie  Kommunene har ingen programmerere / systemutviklere => 100% outsourcet, regnes ikke som core business  Har kjøpt «proprietær hyllevare» fra IKT-leverandørene  Ett og ett nytt fag- eller støttesystem ble kjøpt inn  Svært kompleks IKT-arkitektur / store driftsutfordringer => «proprietær standardisering» - Microsoft plattform  Alle kommunale tjenester skal nå tilgjengeliggjøres via internett for innbyggere og næringsliv => Alle data må henge sammen => Innbyggerne forlanger åpne standarder i løsningene
 6. 6. Hvem er sjefen? 6
 7. 7. Helhetlig perspektiv, alt henger sammen! Innbygger Internett Web portal – quot;Mine siderquot; Web portal 3 Servicetorget Internett Web portal – Full tilgang (CRM) Web portal 2 Ansatte Intranett ansatte – quot;Mine funksjonerquot; Web portal 1 Fagpersonell Gerica OppAd ESA Komtek Fagsystemer Prosesser, rutiner
 8. 8. Hvordan vi ikke ønsker å fremstå! Fragmentert og uoversiktlig e-post Intranett Kontrakt Personal Eiendom Gerica Agresso PL-lønn Innkjøp ESA KomTek 8
 9. 9. Innbyggernes møte med kommunen - Enkel digital inngang Portal Kontrakt Eiendom Personal Innkjøp KomTek Agresso ESA e-post UA Gerica 9
 10. 10. Samhandlingsarkitekturen er kompleks, ting tar tid  fra å  tilby innbyggeren å sende et søknadsskjema via internett  til å  automatisere integrasjon mellom portalsystem, fagsystem og sak/arkivsystem  tilby innbyggerne innsyn i kommunens saksbehandling i prosessen  web services, xml, sende, motta, sende resultat, videresende  Tid før kommunene forstår hva man har behov for  Tid før leverandørene forstår hva kommunene har behov for, og hvilken rolle den enkelte leverandør har: portal, fag, sak/arkiv  Foretingsmessige / økonomiske modeller som passer for alle
 11. 11. IKT leverandørene  Mangler kompetanse på helhetlig informasjonssikkerhet og prosessforståelse for kommunal saksbehandling  Leverandørene aner ikke hvilke behov kommunene egentlig har  Det er bare kommunene som kan fortelle dem behovet sitt  Hvis ikke, leverer de tjenester som ikke passer inn hos kommunene  Bruk av åpne standarder vil over tid være en fordel  Det er langt fra innbyggeren via kommunen ned til programkoden  Alle leverandørene bygger sin portal eller webversjon, men de er ikke like  Kommunen ønsker sin overbyggende kommuneportal, hvor leverandørene leverer hver sin del av kommunal helhet
 12. 12. Hvorfor fri programvare i kommunenorge?  429 kommuner  Lik tjenesteproduksjon  Krevende økonomi ...?  Samfunnsaktører med oppgave å skape størst mulig verdier for sine innbyggerne  Det må være en ideelt utgangspunkt for utviklingssamarbeide, gjenbruk og delingskultur
 13. 13. Visjonen er god  Kommune 1 utvikler programvare 1 - programvaren deles fritt med interesserte kommuner  Kommune 2 utvikler programvare 2 - programvaren deles fritt med interesserte kommuner  Kommune 3 videreutvikler programvare 2 - programvaren deles fritt med interesserte kommuner  Kommune 4+5+6+7 utvikler sammen programvare 3 - programvaren deles fritt med interesserte kommuner
 14. 14. Og kommunene ønsker svært ofte å dele og å samarbeide på IKT sida  Spør du om noe i en annen kommune, så deles det: - Løsningsforslag / oversikt over eksisterende løsninger - Kravspesifikasjoner / konkurransegrunnlag - Erfaringer med IKT leverandører / prosjekterfaringer - Dokumentasjon / user guides / opplæring  Mange IKT IKS driftssamarbeid  Men programvaren eier vi ikke, så den kan ikke vi ikke dele med hverandre
 15. 15. Programvaresyklus  Spesifisering av behov / funksjonalitet i programvare  Utvikling av programvare  Drifting av programvare  Support / service / feilretting av programvare  Videreutvikling / tilpasninger av programvare  Kommunene må føle seg trygge gjennom hele programvaresyklusen
 16. 16. Forretningsmodellene for fri programvare er ikke på plass  Hvordan heve kompetansen i kommunene? - FAD / DIFI / KS / friprogsenteret gjør mye godt arbeide  Hvordan sikre finansiering av utvikling av programvare? - Gjennom hele programvaresyklusen - De sentrale initiativ / krisepakkene tar slutt etter en stund  Hvem kan drifte og forvalte løsningene? - Mange IKS'er er etablert basert på IKT drift  Hvem kan koordinerer utviklingsprosessene? - Etablere IKS'er basert på IKT utvikling? - Drifts IKSene tar et ansvar / utvider scope?
 17. 17. Hva gjør Asker med fri programvare?  Asker er ikke i tet, men tar noe små skritt  Har i all hovedsak «proprietær hyllevare»  Sliter på integrasjonssida  Jobber tett med noen av våre IKT leverandører mht. tilrettelegging for åpne standarder, integrasjoner og for større fleksibilitet i løsningene - Slik jobber vi / - Dette er våre behov  Aksepterer fortsatt en del kortsiktige proprietære løsninger for å komme videre eller løse et problem
 18. 18. Hva gjør Asker ?  Mål i kommunens handlingsprogram 2009-2012 «Styrke bruk av fri programvare i Asker kommune og norsk offentlig sektor gjennom styrking av konkurransesituasjonen innenfor kontorstøtteapplikasjoner» - Overgang fra Microsoft Office til Open Office
 19. 19. Hvorfor gjør Asker det? - Hindre  OO fungerer ikke mot kommunens fagsystemer  OO / fri progrmavare er ikke gratis  Hva med kompetansen vi i dag har på MS Office?  Hvorfor skal vi bytte et system som fungerer OK?  Alle andre bruker MS Office
 20. 20. Hvorfor gjør Asker det? - Muligheter Integrasjon mot kommunens fagsystemer - Integrasjonsprosjekt med friprogsenteret (FAD) - Fokus på integrasjonsproblematikk og åpne standarder mot våre IKT leverandørene - Mange fagsystemer fungerer mot OO og de fleste fagsystemer bruke lite Officefunksjonalitet  OO / fri progrmavare er ikke gratis - Men OO har ihvertfall ingen lisenskostnader - 4 MNOK i lisenskostander å oppgradere MS Office
 21. 21. Hvorfor gjør Asker det? - Muligheter  Hva med kompetansen vi har på MS Office i dag? - Nettbasert e-læringsløsning i regi av friprogsenteret (FAD)  Hvorfor bytte et system som fungerer OK? - MS Office 2000 er gammelt, OO 3+ vil være fornyende  Alle andre bruker MS Office - Noen kommuner har byttet, men bare delvis - Elevene i Videregående skoler i Akershus bruker OO - Noen må være tidlig ute og vise at det går bra - Standarder viktigst, ikke verktøy
 22. 22. Hvorfor gjør Asker det? - Realisme  Asker kommune har god tid, bruker 2009 og 2010 - Skolene flyttes sommeren 2010 - Andre deler av kommune bestemmes fremover nå  Trygg på forretningsmodellen - Vil sikres finansiering til videreutvikling i overskuelig fremtid  Signal til IKT leverandørene / Microsoft - Bruk åpne standarder / åpen kildekode - Senk lisensprisene på MS Office
 23. 23. Annen fri programvare  e-lærings verktøy - my sqldb - smart@ss
 24. 24. Annen fri programvare  e-initiativ, høyskolen i Vestfold
 25. 25. Annen kommunal fri programvare  FriKomPort  FAD Reiseregningen.no, Mulig knytning mot Visma  Bærum SOA  Bergen FDV / kommunal utleievirksomhet
 26. 26. Nettsamfunn / nettplattformer  Hva kan kommunene bruke dette til?  Facebook, Nettby – koommunal konto?  YouTube – kommunalt videoarkiv?  Flikr – kommunalt bildearkiv?  Twitter – kommunal blogg?  FixMyStreet – kommunal tjeneste?    Spotify
 27. 27. Hva er den kommunale rollen i nettskyen?  Tilgjengeliggjøre eller dele data med nettskyen  Budstikka dekker aktuelle kommstyresaker: http://www.budstikka.no/sec_nyheter/article229459.ece
 28. 28. Nettsamfunn / nettplattformer  Samhandle med nettskyen  e-initiativ – flere stemmer hvis kobling mot facebook?
 29. 29. Nettsamfunn / nettplattformer  Samhandle med nettskyen  Behandle oppdrag fra «FixMyStreet» via «AskerDialogen»?
 30. 30. Takk for oppmerksomheten

×