Publicité

Business Agility-bli snabbrörlig med SAFe®

Marknadsansvarig på Frontit à Frontit
21 Oct 2020
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Plus de Frontit(20)

Business Agility-bli snabbrörlig med SAFe®

 1. F U N G E R A N D E F Ö R Ä N D R I N G BUSINESS AGILITY - BLI SNABBRÖRLIG MED SAFE® Anders Fresk e
 2. OM MIG - ANDERS FRESK • Konsult på Frontit • Fokus på agilt utvecklings- och förändringsarbete • Leder, utbildar, coachar agila transformationer. • Certified SAFe Program Consultant (SPC) • Certifierad förändringsledare (ADKAR)
 3. En verksamhets förmåga att vara snabbrörlig i en föränderlig omvärld – snabbt ta vara på nya affärsmöjligheter och hantera ändrade förutsättningar VAD ÄR BUSINESS AGILITY?
 4. 2020-10-21 5 VISSA KLARAR DET – ANDRA INTE
 5. © 2001, the above authors Inom IT-utveckling har agilt arbetssätt använts länge med syfte att vara snabbrörlig – snabbt styra och anpassa utvecklingen utifrån kundens behov och nya förutsättningar Agila värderingar och principer HUR BLIR MAN SNABBRÖRLIG?
 6. VANLIGASTE AGILA RAMVERKEN / METODERNA Scaled Agile Framework®, SAFe®Scrum
 7. SCALED AGILE FRAMEWORK®, SAFe ®
 8. SAFe® 5.0 SAFe® - Från ramverk för storskalig agil IT-utveckling till ramverk för snabbrörliga organisationer
 9. 10 SAFe® 5.0 Business agility - ”Omfamnar" hela verksamheten - Tågen levererar Business Solutions, vad som helst som behövs i verksamheten, marknadsföring etc - Ramverket pratar agila team, inte enbart utvecklingsteam
 10. 11 SAFe® 5.0 Sju kärnkompetenser Kunden i centrum Varav - Organizational Agility och - Continuous Learning Culture är nya i version 5.0 - Lean Portfolio Management - Lean-Agile Leadership har förstärkts
 11. 12 SAFe® 5.0 Organisation Ledarskap Varför nu så stort fokus på dessa delar, flera ”mjuka delar” i ramverket? Kultur Styrning
 12. CULTURE IS STILL A THING ”The highest-ranked challenges to adopting and scaling Agile continue to be related to organizational culture. General organizational resistance to change, inadequate management support and sponsorship, and organizational culture at odds with Agile values remain in the top 5 challenges. A new choice this year, not enough leadership participation, also ranked in the top 5.”
 13. 14 SAFe® 5.0 Organisation Ledarskap Nödvändiga förmågor för att hela organisationen ska bli snabbrörlig Det räcker inte med agila tekniker och metoder! Kultur Styrning
 14. 15 SAFe® 5.0 Lean Portfolio Management Täcker in strategisk styrning - styrprocesser, budget-, portföljhantering mm Styrning
 15. LEAN PORTFOLIO MANAGEMENT © Scaled Agile, Inc.
 16. LEAN PORTFOLIO MANAGEMENT © Scaled Agile, Inc. Artikel: https://www.scaledagileframework.com/lean-portfolio-management/
 17. 18 SAFe® 5.0 Organizational Agility Organisation Styrning
 18. ORGANIZATIONAL AGILITY Lean-Thinking People and Agile Teams – Alla behöver vara tränade i Lean agila metoder, tagit till sig och förstått agila värderingar och principer. Lean Business Operations – Tillämpa Leanprinciper för att förstå och kontinuerligt förbättra processer som levererar och stödjer Business solutions Strategy Agility – Vara tillräckligt agil för kontinuerligt känna av marknaden och snabbt ändra strategi när så nödvändigt © Scaled Agile, Inc. Artikel: https://www.scaledagileframework.com/organizational-agility/
 19. 20© Scaled Agile, Inc. Speed of Innovation We need a dual operating system for business agility Customer Centricity Efficiency and stability
 20. 21© Scaled Agile, Inc. And we have just such an operating system at our fingertips Functional hierarchyValue Stream Network
 21. 22 SAFe® 5.0 Continuous Lerning Culture Organisation Kultur Styrning
 22. CONTINUOUS LEARNING CULTURE Ramverket skapar vissa förutsättningar för en kultur av kontinuerligt lärande Ständiga förbättringar - Retrospektiv efter varje sprint - Inspect & Adapt efter varje inkrement Innovation Culture - Innovation & planning sprinten i slutet av varje inkrement Artikel: https://www.scaledagileframework.com/continuous-learning-culture/
 23. 24 SAFe® 5.0 Lean-Agile Leadership Organisation Kultur Ledarskap Styrning
 24. LEAN-AGILE LEADERSHIP Bygger ledarskapet på agila värderingar och principer Leda genom exempel Ledare är ständiga förändringsledare Lite tunt område i SAFe, men det finns många andra källor… • Servant leadarship • Tillitsbaserat ledarskap • Transformativt ledarskap © Scaled Agile, Inc. Artikel: https://www.scaledagileframework.com/lean-agile-leadership/
 25. 26 SAFe® 5.0 Ledarskap Koppla ihop det ni har idag för att få till den agila omställningen och Business Agility! Organisation Kultur Styrning
 26. SAMMANFATTNING Studien visar att agila fabriken inte räcker för att bli snabbrörlig Ska du bli snabbrörlig i hela organisationen och uppnå Business Agility behövs fler förmågor Jobba med kultur och ledarskapsfrågor Få helheten att hänga ihop – från strategi till leverans!
 27. TA MED DIG FRÅN SEMINARIET… 1. Ta dialog på hemmaplan, prata ihop er, ni kanske redan har kompetens i organisationen för ”nödvändiga förmågor” tex hos HR, Ekonomi, ”portföljledning” 2. Komplettera med det ni inte har 3. Använd mjuka delarna i SAFe® 5.0 som underlag för fortsatt diskussion, även om ni inte använder SAFe® 4. Koppla ihop delarna för att få till en helhet som hänger ihop för att öka er förmåga till Business Agility! Lycka till!  Driv ett uthålligt förändringsarbete – Kultur och ledarskap!
 28. anders.fresk@frontit.se +46 70 394 73 00 https://www.linkedin.com/in/anders-fresk/

Notes de l'éditeur

 1. Hej och välkomna till... titta på det Agila ramverket SAFe som möjliggörare för att bli snabbrörlig i sin org
 2. Jobbar vanligtvis med agilt.. Ledde min första agila transf 2011, snart 10 år sedan. Sen dess jobbat med agilat arbetssätt... Arbetar nu i en agil transformation som RTE (SAFe roll) på Skatteverket
 3. Blivit väldigt tydligt det här året att det är viktigt att kunna hantera ändrade föruts...
 4. Blivit väldigt tydligt det här året att det är viktigt att kunna hantera ändrade föruts... Då ändrades förutsättningarna helt för många organisationer och företag, då prövades verkligen förmågan till Business agility på allvar för många!
 5. En av flera branscher som drabbats hårt av ändrade förutsättningar när pandemin slog till var kryssningsfartygen till Finland Gränsen till Finland stängdes från en dag till en annan
 6. Vad finns det då för stöd till att bli snabbrörlig och öka sin förmåga till Business Agility? Ett spår är det agila… Vi ska strax till på det agila ramverket SAFe som stöd för att bli snabbrörlig.
 7. Scrum absolut vanligaste agila metoden, besrkiver arbetssätt för ett team 6-10 pers. Korta cykler – sprintar, prioritera hårt, leverera tidigt och styra utifrån återkoppling och ändrade förutsättningar Ramverk för att kunna skala upp Scrum så det kan användas i stor skala, många samverkande team
 8. Vi ska inte gå in på hur IT-delarna i SAFe funkar!
 9. Från och med version 5.0 som kom i början på 2020 handlar det om Business Agility Vänstra bilden finns dock kvar. Vi tror att SAFe kan ge vägledning och insp även om man inte använder SAFe eller har behov av det…
 10. Sju kärnkompetenser där man utgår från kunden i centrum - följsam mot kunderna och omvärlden De grå vänstra delen, med tre tårtbitar är ursprunget i ramverket – Det som behövs för en snabbrörlig IT-utveckling synka och öka samarbetet mellan team (många), hantera beroenden, Integrationer och Releaser Men det kommer vi inte prata om idag!
 11. Jo, för att lyckas med sin agila transformation behöver man jobba med dessa delar…
 12. Ja, ett sätt att titta i någon undersökning hur det går med agila transformationer… …organisationskultur i strid med agila värden
 13. Det räcker inte med att IT-utvecklingen är snabbrörlig för att få till Business agility – utan hela organisationen behöver vara det och då krävs helt andra förmågor.
 14. Lean Business Case med MVP på Epics mm
 15. Lean Business Case med MVP på Epics mm
 16. För att uppnå förmågan Oranizational agility behöver organisationen jobba med följande tre områden
 17. The organizational hierarchies that we’ve built over the last fifty years have done a great job of providing time-tested structures, practices, and policies. They support the recruiting, retention, and growth of thousands of employees across the globe. Simply put, they are still needed. But the question becomes, how to organize and reintroduce the entrepreneurial network? In addressing the dilemma, Kotter points out, “The solution is not to trash what we know and start over but instead to reintroduce a second system.” This model, which Kotter calls a ‘dual operating system’, restores the speed and innovation of the entrepreneurial network while leveraging the benefits and stability of the hierarchical system.
 18. By organizing the second operating system around value streams instead of departments, SAFe offers a way for enterprises to focus on customers, products, innovation, and growth, SAFe is that second organizational operating system Moreover, this operating system is flexible. It is built on time tested Lean, Agile, and SAFe practices, and it can organize and quickly reorganize without completely disrupting the existing hierarchy. That’s what Business Agility demands.
 19. Finns förutsättningar för lärande organisation: Ständiga förbättringar – retro efter varje sprint, I&A efter varje inkrement Innovation Culture – Innovation & planning sprinten
 20. Öppen för nya möjligheter
 21. Vi tror att många organisationer redan är på flera av dessa områden – men inte kopplat ihop helheten än för att uppnå Business agility
Publicité