Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Presentation från webbinariet - Att identifiera och agera på förändringströtthet(20)

Publicité

Presentation från webbinariet - Att identifiera och agera på förändringströtthet

 1. Att identifiera och agera på förändringströtthet
 2. Vilka är vi Elin Perttu Konsult, Frontit Sara Milesson VP HR, Trelleborg Industrial Solutions LinkedIn LinkedIn
 3. Vad du får med dig Vad innebär fungerande förändring Tre fenomen inom förändringsledning Att identifiera och agera på förändringströtthet 1 2 3 4 Hur gör andra – Sara Milesson, Trelleborg Industrial Solutions
 4. Förändring är (fortfarande) konstant • PwC, mars 2021 • 250 företagsledare från hela världen • Vad behöver ni göra för att fortsätta växa? • 80% ”vi måste förändra vad vi gör eller hur vi driver organisationen under de kommande tre åren” PwC, “Navigating the New Reality: Restructuring for Growth”
 5. Vad innebär fungerande förändring
 6. Människor KAN om de får kunskap och rätt förutsättningar att bidra. Människor VÅGAR om de känner sig trygga. Människor VILL om de förstår varför en förändring görs och hur de påverkas.
 7. Tre fenomen inom förändring
 8. Tre fenomen inom förändring Change resistance motstånd Change saturation mättnad Change fatigue trötthet
 9. Kort om motstånd och mättnad
 10. Change resistance - motstånd • Olust eller ovilja till förändring • Arbetsamt för individ och organisation • Naturlig reaktion, förändring utlöser osäkerhet då det rubbar vanor • Motstånd kan vara hälsosamt om det används konstruktivt
 11. Vilja, kunna och våga Jag vill och kan… • …men vågar inte för jag förstår inte min nya roll Jag kan och vågar… • …men vill inte för jag ser inte hur det blir bättre
 12. Agreppssätt Instruerande modeller • ADKAR • Kotters 8 steg till förändring Förklarande modeller • Förändringens fyra rum® • SCARF
 13. Change saturation - mättnad • För mycket på en gång, skapar flaskhalsar • Drar ner takten Angreppssätt • Portföljstyrning • Aktiv förändringsledning
 14. Vad är förändringströtthet?
 15. Kulturellt betingad • Oförmåga att lyckas med förändring • Kan sätta sig i väggarna - bli kronisk • Hur upptäcker vi den? ‒ Vad smidigt med så få frågor! ‒ ”Lågt i tak” ‒ Frånvaro ‒ Personalomsättning ‒ Når inte önskade effekter av förändringen ‒ Apati
 16. Vilja, kunna och våga Jag… • …vill inte för vi misslyckas ändå alltid med förändringar • …kan inte lita på att min chef stöttar mig i min förändringsresa • …och vågar inte lyfta mina farhågor för då blir jag stämplad som motståndare
 17. Angreppssätt • Kulturen består av individer • Individer måste förändras för att kulturen ska förändras • Krävs en långsiktig plan • Fokus att återskapa tillit till ledare och varandra
 18. Dina erfarenheter av förändring Vad upplever du att din organisation lägger mest fokus på? 1. Motstånd – förmågan att bemöta motstånd 2. Mättnad – förmågan att hantera många och/eller för omfattande förändringar 3. Trötthet – etablera/stärka kultur som främjar förmågan att hantera förändring
 19. Hur återskapar vi en organisation som vill, kan och vågar?
 20. Tillit värdefullt i förändringsprocessen “Employees who report high trust have an average capacity for change that is 2.6 times greater than those with low trust.” Gartner, “How to Reduce the Risk of Employee Change Fatigue”
 21. Öppenhet Tillit Anders Wendelheim, “Öppenhet och tillitsspiralen” Uppgiftens komplexitet Relationsdjup Öppenhet och tillitsspiralen
 22. Sara Milesson VP HR Trelleborg Industrial Solutions
 23. Öppenhet i relationen till min chef Tre fokusområden för chef och medarbetare i förändringsprocesser Förstå Tro på Genomföra VAD förändras och VARFÖR? Hur påverkas JAG som medarbetare? Hur bidrar förändringen till FÖRETAGET, MITT TEAM och MIG? Varför tror min CHEF på förändringen och att vi har vad som KRÄVS? HUR kan jag som medarbetare hjälpa till? Vad kan jag GÖRA? Roland Loup & Ron Koller, “Road To Commitment”
 24. Öppenhet kring förändringsprocessen Kurt Lewin, ”Force Field Analysis” üX üY üZ üA üB üC üD üE Forces for Change Driving Forces Forces Resisting Change Restraining Forces DEFINITION of CHANGE How to strengthen these! üX üY üZ üA üB üC üD üE How to weaken these!
 25. Tre fenomen inom förändring Change resistance motstånd Change saturation mättnad Change fatigue trötthet
 26. Boka Elin för kostnadsfri fortsatt diskussion Elin Perttu Konsult, Frontit Boka Elin via QR-kod eller länk Länk till kalender
 27. Matnyttigheter
 28. Länkar till matnyttigheter Om förändringströtthet • Gartner: How to Reduce the Risk of Employee Change Fatigue • Prosci: How to Recognize Change Fatigue in Your People Om tillit • Prevent: Så bygger du tillit till dina medarbetare • Tidningen Chef: Transparenta chefer skapar tillit i teamet • Center for Creative Leadership: Why Leadership Trust Is Critical in Times of Change Modeller • Öppenhets och tillitsspiralen • The ABCD Trust Model • Lewin's Force Field Analysis Model • The Road to Commitment • Förändringens fyra rum® • ADKAR – Awareness, Desire, Knowledge, Ability och Reinforcement • Kotters 8-stegsmodell för förändring • SCARF - vår sociala hjärna • Tillistbaserad styrning
Publicité