Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team

Frontit
FrontitMarknadsansvarig på Frontit à Frontit
Tillsammans får vi
förändring att fungera
Skapa effektfulla
team
Med passion att
kombinera
arbetsglädje och
effektivitet
• Senior konsult och chef
• Utvecklar ledare som utvecklar
människor och verksamheter
• ICC coach och NLP Trainer
Vårt fokus idag
• Team och effektfullhet
• Tre viktiga grundstenar för
effektfulla team
• En utvecklingsresa för team
2023-05-22
Varför och vad är
team?
• har ett gemensamt mål som
medlemmarna är beroende av
varandra för att nå
• definierar sig själva, och ses av
andra som ett team
• avsätter tid för att utvärdera både
prestation och samarbete
2023-05-22
Teamet:
Vad utmärker team
som presterar väl?
• utvärderar och utvecklar prestation,
arbetssätt och samarbete
• har hög grad av tillit
• fördelar arbete utifrån roller och
kompetenser
• har högt ansvarstagande
• har öppen kommunikation
Teamet:
Vad blir resultatet?
• högre NKI
• bättre kvalitet
• ökad lönsamhet
• ökat fokus på innovation och
utveckling
• högre frisknärvaro
• högre arbetstillfredsställelse och
motivation
2023-05-22
Effektfulla team bidrar till:
Några grundstenar
för effektfulla team
•Vårt uppdrag
•Vår dialog
•Mitt självledarskap
Vårt uppdrag
Kommunikationstilar &
försvarssignaler
Coachning &
feedback
Vi som team
Tillstånd
Reflektion &
nästa steg
Exempel på en utvecklingsresa
Vårt uppdrag
Vår dialog
Mitt självledarskap
Vårt uppdrag
Kommunikationstilar &
försvarssignaler
Coachning &
feedback
Vi som team
Tillstånd
Reflektion &
nästa steg
Exempel på en utvecklingsresa
Vårt uppdrag
Vårt uppdrag
Vårt syfte och mål
För vem, vad och hur
Beroenden till/från
Var och ens bidrag
2023-05-22
Dialog om uppdraget
Våra villkor för prestation
Goal grid/Målfönster
Utifrån en beskriven målbild på 1-2 meningar konkret formulera
vad som ska göras mer/mindre av
HAR
IDAG
HAR
INTE
IDAG
VILL HA VILL INTE HA
Bevara Eliminera
Uppnå Undvika
Vårt uppdrag
Att jobba fram en attraktiv målbild för hur vi vill
agera och uppfattas som team, och identifiera
steg för att nå dit
Vi som team
Vi är ett professionellt ledningsstöd
och en naturlig samarbetspartner
Vårt uppdrag
Coachning &
feedback
Vi som team
Tillstånd
Reflektion &
nästa steg
Exempel på en utvecklingsresa
Vår dialog
Kommunikationstilar &
försvarssignaler
Vår dialog
• Få grunder i coachande
förhållningssätt
• Coacha varandra mot den
gemensamma målbilden
• Bygga tillit och trygghet genom
feedback
Coachande förhållningssätt & feedback
2023-05-22
Vår dialog
• Öka förståelse om våra behov i
samarbete och kommunikation
• Träna på att bli mer flexibla i
kommunikationen
• Förstå mer om hur vi reagerar i
förändring och varför
Kommunikationsstilar & försvarssignaler
Vårt uppdrag
Coachning &
feedback
Vi som team
Tillstånd
Reflektion &
nästa steg
Exempel på en utvecklingsresa
Mitt självledarskap
Kommunikationstilar &
försvarssignaler
Mitt självledarskap
• Få insikter om vad som påverkar
mitt tillstånd
• Hur mitt tillstånd påverkar mina
tankar och mitt agerande
• Hur mitt tillstånd påverkar teamets
prestation
2023-05-22
Tillstånd
Vad är tillstånd?
Spotify – Tillstånd
Fokus
Erfarenheter Fysiologi
Du har ansvar för
dina tankar, ditt
tillstånd och ditt
resultat
Tillstånd Beteende Resultat
Spotify – Tillstånd
Känslan du har inför
ett möte är den du
förmedlar
• Du påverkar andra med ditt tillstånd
• Det starkaste tillståndet i ett rum
dominerar
• Är ditt tillstånd värt att smittas av..?
Fokuserad
Lugn
Tillitsfull
Utmanande
Glad
Nytänkande
Utforskande
Några sätt att byta tillstånd
• Ändra på kroppen - sträck på dig,
hoppa, töj, böj
• ANDAS medvetet
• Lyssna på musik
• Prata med en kollega
• Byt fokus
• Säg bra saker till dig själv
• Greatest haka EVER
Vårt uppdrag
Kommunikation &
försvar
Coachning &
feedback
Vi som team
Tillstånd
Reflektion &
nästa steg
Exempel på en utvecklingsresa
Reflektion och nästa
steg
• Vad har vi gjort?
• Hur har det påverkat oss, vår
prestation och vår omgivning?
• Vad har vi lärt oss?
• Vad gör vi nu och varför då?
Lära, vidmakthålla, förbättra
Vad gav resan?
Bättre nyttjande
av varandras
kompetenser
Mindre
frustration, mer
arbetsglädje
Ökad tillit och
bättre dialog
Ökad effekt av
utvecklingsarbetet
Tydligare
prioriteringar
och bättre
måluppfyllelse
Några grundstenar för
effektfulla team
•Vårt uppdrag
•Vår dialog
•Mitt självledarskap
Vill du fortsätta dialogen?
Mathilda Domeij, konsult och
konsultchef Frontit Gävle
mathilda.domeij@frontit.se
076-131 07 73
www.linkedin.com/in/
Helena Othelius, konsult och
konsultchef Frontit Stockholm
helena.othelius@frontit.se
0709701244
www.linkedin.com/in/
Vad gör Frontit?
Agil
transformation
och SAFe©
Digitalisering Projektkontor och
portföljstyrning
Strategi och
styrning
Förändringsledning
Krav, test och
kvalitet
Den nya
arbetsplatsen
Innovationsledning Individ-, grupp- och
ledarskaps-
utveckling
Organisation- och
processutveckling
Säkerhet
Projektledning
Våra kontor
1 sur 29

Contenu connexe

Similaire à Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team (20)

Marika SkärvikMarika Skärvik
Marika Skärvik
Svenskt Projektforum209 vues
Hur vet jag att jag är på rättHur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rätt
KUB-projektet406 vues
Nl pp rac2015nyNl pp rac2015ny
Nl pp rac2015ny
Lotta Bengtsson291 vues
Koncept_Leda_i_förändring_jan_2015Koncept_Leda_i_förändring_jan_2015
Koncept_Leda_i_förändring_jan_2015
Kenth Åkerman95 vues

Plus de Frontit(20)

Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team

 • 3. Med passion att kombinera arbetsglädje och effektivitet • Senior konsult och chef • Utvecklar ledare som utvecklar människor och verksamheter • ICC coach och NLP Trainer
 • 4. Vårt fokus idag • Team och effektfullhet • Tre viktiga grundstenar för effektfulla team • En utvecklingsresa för team 2023-05-22
 • 5. Varför och vad är team? • har ett gemensamt mål som medlemmarna är beroende av varandra för att nå • definierar sig själva, och ses av andra som ett team • avsätter tid för att utvärdera både prestation och samarbete 2023-05-22 Teamet:
 • 6. Vad utmärker team som presterar väl? • utvärderar och utvecklar prestation, arbetssätt och samarbete • har hög grad av tillit • fördelar arbete utifrån roller och kompetenser • har högt ansvarstagande • har öppen kommunikation Teamet:
 • 7. Vad blir resultatet? • högre NKI • bättre kvalitet • ökad lönsamhet • ökat fokus på innovation och utveckling • högre frisknärvaro • högre arbetstillfredsställelse och motivation 2023-05-22 Effektfulla team bidrar till:
 • 8. Några grundstenar för effektfulla team •Vårt uppdrag •Vår dialog •Mitt självledarskap
 • 9. Vårt uppdrag Kommunikationstilar & försvarssignaler Coachning & feedback Vi som team Tillstånd Reflektion & nästa steg Exempel på en utvecklingsresa Vårt uppdrag Vår dialog Mitt självledarskap
 • 10. Vårt uppdrag Kommunikationstilar & försvarssignaler Coachning & feedback Vi som team Tillstånd Reflektion & nästa steg Exempel på en utvecklingsresa Vårt uppdrag
 • 11. Vårt uppdrag Vårt syfte och mål För vem, vad och hur Beroenden till/från Var och ens bidrag 2023-05-22 Dialog om uppdraget Våra villkor för prestation
 • 12. Goal grid/Målfönster Utifrån en beskriven målbild på 1-2 meningar konkret formulera vad som ska göras mer/mindre av HAR IDAG HAR INTE IDAG VILL HA VILL INTE HA Bevara Eliminera Uppnå Undvika
 • 13. Vårt uppdrag Att jobba fram en attraktiv målbild för hur vi vill agera och uppfattas som team, och identifiera steg för att nå dit Vi som team Vi är ett professionellt ledningsstöd och en naturlig samarbetspartner
 • 14. Vårt uppdrag Coachning & feedback Vi som team Tillstånd Reflektion & nästa steg Exempel på en utvecklingsresa Vår dialog Kommunikationstilar & försvarssignaler
 • 15. Vår dialog • Få grunder i coachande förhållningssätt • Coacha varandra mot den gemensamma målbilden • Bygga tillit och trygghet genom feedback Coachande förhållningssätt & feedback
 • 16. 2023-05-22 Vår dialog • Öka förståelse om våra behov i samarbete och kommunikation • Träna på att bli mer flexibla i kommunikationen • Förstå mer om hur vi reagerar i förändring och varför Kommunikationsstilar & försvarssignaler
 • 17. Vårt uppdrag Coachning & feedback Vi som team Tillstånd Reflektion & nästa steg Exempel på en utvecklingsresa Mitt självledarskap Kommunikationstilar & försvarssignaler
 • 18. Mitt självledarskap • Få insikter om vad som påverkar mitt tillstånd • Hur mitt tillstånd påverkar mina tankar och mitt agerande • Hur mitt tillstånd påverkar teamets prestation 2023-05-22 Tillstånd
 • 19. Vad är tillstånd? Spotify – Tillstånd Fokus Erfarenheter Fysiologi
 • 20. Du har ansvar för dina tankar, ditt tillstånd och ditt resultat Tillstånd Beteende Resultat Spotify – Tillstånd
 • 21. Känslan du har inför ett möte är den du förmedlar • Du påverkar andra med ditt tillstånd • Det starkaste tillståndet i ett rum dominerar • Är ditt tillstånd värt att smittas av..? Fokuserad Lugn Tillitsfull Utmanande Glad Nytänkande Utforskande
 • 22. Några sätt att byta tillstånd • Ändra på kroppen - sträck på dig, hoppa, töj, böj • ANDAS medvetet • Lyssna på musik • Prata med en kollega • Byt fokus • Säg bra saker till dig själv • Greatest haka EVER
 • 23. Vårt uppdrag Kommunikation & försvar Coachning & feedback Vi som team Tillstånd Reflektion & nästa steg Exempel på en utvecklingsresa
 • 24. Reflektion och nästa steg • Vad har vi gjort? • Hur har det påverkat oss, vår prestation och vår omgivning? • Vad har vi lärt oss? • Vad gör vi nu och varför då? Lära, vidmakthålla, förbättra
 • 25. Vad gav resan? Bättre nyttjande av varandras kompetenser Mindre frustration, mer arbetsglädje Ökad tillit och bättre dialog Ökad effekt av utvecklingsarbetet Tydligare prioriteringar och bättre måluppfyllelse
 • 26. Några grundstenar för effektfulla team •Vårt uppdrag •Vår dialog •Mitt självledarskap
 • 27. Vill du fortsätta dialogen? Mathilda Domeij, konsult och konsultchef Frontit Gävle mathilda.domeij@frontit.se 076-131 07 73 www.linkedin.com/in/ Helena Othelius, konsult och konsultchef Frontit Stockholm helena.othelius@frontit.se 0709701244 www.linkedin.com/in/
 • 28. Vad gör Frontit? Agil transformation och SAFe© Digitalisering Projektkontor och portföljstyrning Strategi och styrning Förändringsledning Krav, test och kvalitet Den nya arbetsplatsen Innovationsledning Individ-, grupp- och ledarskaps- utveckling Organisation- och processutveckling Säkerhet Projektledning