Presentation från frukostseminarium i Uppsala.pdf

Frontit
FrontitMarknadsansvarig på Frontit à Frontit
Tillsammans får vi
förändring att fungera
VÅR VISION
Förändring där
människor vill,
kan och vågar
Förändring är en förutsättning för
förnyelse, utveckling och tillväxt. Men i
alla förändringar finns ett visst mått av
osäkerhet som vår hjärna är
programmerad att möta med motstånd.
Verksamheter som lyckas vända
motstånd till engagemang och får med
sig människorna på förändringsresan
har bäst förutsättningar för att lyckas.
Det är just det som vi på Frontit brinner
för.
Tillitsbaserad
projektledning
Peter Skoog
Projektledare Frontit
”Det är den 14 december idag. Den 7 januari
skall vi börja sticka folk i armarna. Med ett vaccin
som vi ännu inte har sett och inte vet hur vi skall
hantera. Med hjälp av personal som vi inte vet
vilka de är, i lokaler som vi inte har, med hjälp av
en logistikkedja som inte finns. Vi saknar
nationella riktlinjer, processer och dokumentation
och är precis i uppstarten av att bilda en
projektorganisation.
Vi står inför någonting som aldrig förr har gjorts
på det här sättet eller i den här skalan i Sverige.
Och det är bråttom.
Kravet är enkelt – vi får inte misslyckas!
Uppdraget
Peter Skoog – Projektledare på Frontit
Projektledare
Reservofficer
Hundägare
Styrelseledamot
Byggplatschef
Systemvetare
Friidrottsledare
Förvaltningsledare
Mätningsingenjör Orienterare
Programmerare
Utbildare
Föreläsare
Konsult
Chef
Förhandlings-
ledare
Husägare
Förändringsledare
Bergsvandrare
Pappa
Golfare
Säljare
Tillitsbaserad projektledning/ledarskap
2023-04-28
Statliga Tillitsdelegationens rekommendationer
- leda med tillit i praktiken i den dagliga verksamheten, med minskad detaljstyrning och bättre
tillvaratagande av medarbetarnas kompetens
- främja en arbetsmiljö där enskilda medarbetare får ta ansvar och som gynnar handlingsutrymme,
autonomi och samarbete
Målet med dagens seminarium är att ge svar på följande frågor.
2023-04-28
Tillitsbaserad projektledning/ledarskap
• Vad menas med tillitsbaserad projektledning?
• Vad finns det för fördelar och vinster med det?
• Vad kan jag göra för att börja arbeta på detta sätt?
”Att man har en förväntansfull inställning till andra människors
framtida handlingar.”
Tillit - definition
Tillit handlar om viljan att göra sig sårbar för en annan parts handlingar,
baserat på förväntan om att den andre ska utföra vissa handlingar som
man anser viktiga för en, oavsett om det finns möjlighet att kontrollera
den andre eller inte.
Mindre styrning – mer tillit
”Command and control”
Transaktionellt ledarskap
Processen Gruppen Individen
Leda förändring
Transformerande ledarskap
Transformerande ledarskap
Individen /
gruppen
Ledaren
§ Syfte. Varför, varför, varför?
§ Visioner, drivkrafter, motiv
VARFÖR
§ Mål, planer, leveranser
§ Bryt ner, förenkla. Sätt ramar. Kommunicera
§ Täta enkla avstämningar t.ex. ’stå-upp möten’
§ Löpande återkommande utvärderingar
§ Öppna för förändring och snabba avvikelser
§ Snabba/korta leveranser. Slutför hela vägen
§ Acceptera att oväntade saker kommer att hända
VAD
HUR
Vad gör transformerande ledare i praktiken?
Bernard M. Bass, “Transformational leadership”
Visar ett genuint intresse för medarbetare,
vad de kan och vill. Säkerställer färdighet,
autonomi och tillhörighet. Synliggör
individen.
Värdesätter kreativitet och själv-
ständighet. Uppmuntrar nya idéer och
förslag. Undanröjer hinder för prestation.
Skapar en känsla av sammanhang
där det finns ett tydligt syfte och
mål som lockar. Ser möjligheter
och inspirerar andra.
Står upp för värderingar och
erkänner misstag. Övertygelse och
etiska principer blir tydliga genom
handling.
4.
Individuell
omtanke
1.
Inspirera till
motivation
3.
Intellektuell
stimulans
2.
Agera
förebild
Tillit - en förutsättning
Hur ”bygger” man tillit?
Varför litar vi på någon?
A
Able
(Kompetent)
B
Believable
(Trovärdig)
C
Connected
(Närvarande)
D
Dependable
(Pålitlig)
Ken Blanchard, “ABCD Trust Model”
Öppenhet Tillit
Operativ
Enkel nivå
Taktisk
Medelsvår nivå
Strategisk
Komplex nivå
Anders Wendelheim, “Öppenhet och tillitsspiralen”
Uppgiftens komplexitet Relationsdjup
Lätt
Komplex
Låg
Hög
Saknivå
”Rätt-fel diskussioner”
Direkt nivå
Rak kommunikation,
”här och nu-medvetenhet”
Genuin dialognivå
Fritt flöde,
”Jag-du kontakt”
Öppenhet och tillitsspiralen
Skall chefen ha alla svar?
• Indien 98%
• China 94%
• Brasilien 73%
• Italien 69%
• Tyskland 67%
• England 38%
• Norge 23%
• Danmark 11%
• Sverige 7%
Kan man bara välja att börja jobba så här?
• Olika branscher...
• Olika företagsklimat...
• Kulturella skillnader...
• Nationella skillnader...
Skall chefen ha alla svar?
• Indien 98%
• China 94%
• Brasilien 73%
• Italien 69%
• Tyskland 67%
• England 38%
• Norge 23%
• Danmark 11%
• Sverige 7%
Skall chefen ha alla svar?
• Indien 98%
• Sverige 7%
Gott ledarskap
Teoretisera inte sönder det. Ledarskapet är
ganska enkelt. Det handlar om:
• Förstå det enkla hos människan
• Lär av det goda exemplet & förstå föredömets betydelse
• Ta initiativ och ha mod att fatta beslut ÖB – Micael Bydén
• Förhållningssätt och relation
Det fungerar som BÄST
när det behövs som MEST
Passade det då att jobba tillitsbaserat i
projekt ”Vaccination covid-19”?
2023-04-28 16
2023-04-28 17
• Ett oerhört tydligt syfte. En uppgift som alla förstod
och ville vara med och bidra i.
JA!
• En uppgift som aldrig hade gjorts tidigare.
• Tvungna att lita på en mängd olika experter eller
sakkunniga inom olika områden.
• Oklara planeringsförutsättningar med ständiga
förändringar. Oerhört högt tempo.
• Fokus på leverans/leverabler framför process,
verktyg och dokumentation.
• Krävdes mod att ofta ta beslut utan att ha alla
förutsättningar klara för sig.
• Transparens och tydlig kommunikation för att
skapa rätt förutsättningar.
Summering
Vad har vi då lärt oss som vi kan ta med oss härifrån och som vi
kan använda i våra projekt eller i vårt ledarskap?
• Tillitsbaserad projektledning handlar om ledarskap
• Vi är närvarande, trovärdiga och pålitliga
• Vi visar genuint intresse och respekt för andra människor
• Med öppenhet bygger vi förtroende och tillit – våga lita på varandra
• Som ledare fokuserar vi på Varför och Vad. Gruppen/teamet löser Hur
Våga led
tillitsbaserat
peter.skoog@frontit.se
070 – 532 36 39
Peter Skoog | LinkedIn
TACK!
hanna.lovinder@frontit.se
070 – 182 40 52
Hanna Lövinder | LinkedIn
Nästa event 30 maj
Nya perspektiv på förändringsarbetet med Artin
och Michaela!
1 sur 21

Recommandé

Presentation från frukostseminarium hos Frontit i Eskilstuna par
Presentation från frukostseminarium hos Frontit i EskilstunaPresentation från frukostseminarium hos Frontit i Eskilstuna
Presentation från frukostseminarium hos Frontit i EskilstunaFrontit
37 vues22 diapositives
Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4 par
Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4
Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4Frontit
61 vues21 diapositives
Frukostseminarium Malmö.pdf par
Frukostseminarium Malmö.pdfFrukostseminarium Malmö.pdf
Frukostseminarium Malmö.pdfFrontit
28 vues26 diapositives
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i Örebro par
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i ÖrebroFrukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i Örebro
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i ÖrebroFrontit
75 vues29 diapositives
Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet par
Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet
Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet Frontit
76 vues24 diapositives
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag par
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandragInspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandragBusiness Arena Oy
774 vues39 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Presentation från frukostseminarium i Uppsala.pdf

Frukostseminarium Gavle.pdf par
Frukostseminarium Gavle.pdfFrukostseminarium Gavle.pdf
Frukostseminarium Gavle.pdfFrontit
38 vues42 diapositives
Leda och organisera innovation 18/11 par
Leda och organisera innovation 18/11Leda och organisera innovation 18/11
Leda och organisera innovation 18/11Frontit
695 vues15 diapositives
Marika Skärvik par
Marika SkärvikMarika Skärvik
Marika SkärvikSvenskt Projektforum
209 vues16 diapositives
Projektforum 091119 vibeke par
Projektforum 091119 vibekeProjektforum 091119 vibeke
Projektforum 091119 vibekeSvenskt Projektforum
507 vues32 diapositives
Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28) par
Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)
Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)Kntnt
990 vues18 diapositives
Barbro curman 18nov2009 par
Barbro curman 18nov2009Barbro curman 18nov2009
Barbro curman 18nov2009Svenskt Projektforum
313 vues16 diapositives

Similaire à Presentation från frukostseminarium i Uppsala.pdf(20)

Frukostseminarium Gavle.pdf par Frontit
Frukostseminarium Gavle.pdfFrukostseminarium Gavle.pdf
Frukostseminarium Gavle.pdf
Frontit38 vues
Leda och organisera innovation 18/11 par Frontit
Leda och organisera innovation 18/11Leda och organisera innovation 18/11
Leda och organisera innovation 18/11
Frontit695 vues
Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28) par Kntnt
Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)
Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)
Kntnt990 vues
Visaulisering som Förändringskraft! par Mats Hultman
Visaulisering som Förändringskraft!Visaulisering som Förändringskraft!
Visaulisering som Förändringskraft!
Mats Hultman512 vues
Har du framtidssäkrat ditt Employer Brand? TNS Sifo seminarium 2012 par Kantar Sifo
Har du framtidssäkrat ditt Employer Brand? TNS Sifo seminarium 2012Har du framtidssäkrat ditt Employer Brand? TNS Sifo seminarium 2012
Har du framtidssäkrat ditt Employer Brand? TNS Sifo seminarium 2012
Kantar Sifo389 vues
Presentation: En hållbar ledare ger hållbara medarbetare par Frontit
Presentation: En hållbar ledare ger hållbara medarbetarePresentation: En hållbar ledare ger hållbara medarbetare
Presentation: En hållbar ledare ger hållbara medarbetare
Frontit110 vues
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens par Henrik Bagewitz
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetensVDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
Henrik Bagewitz440 vues
Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare! par Frontit
Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare!Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare!
Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare!
Frontit3.5K vues
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl... par Mia Kolmodin
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...
Mia Kolmodin373 vues
Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation" par Frontit
Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation"Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation"
Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation"
Frontit2K vues
Agil revolution startar i toppen version par Frontit
Agil revolution startar i toppen version Agil revolution startar i toppen version
Agil revolution startar i toppen version
Frontit122 vues

Plus de Frontit

Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla team par
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla teamPresentation från seminariet - Att skapa effektfulla team
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla teamFrontit
78 vues29 diapositives
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning par
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning Frontit
73 vues15 diapositives
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdf par
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdfPresentation: För en mer förändringsredo organisation.pdf
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdfFrontit
66 vues13 diapositives
Tips och råd för att lyckas med digitalisering par
Tips och råd för att lyckas med digitaliseringTips och råd för att lyckas med digitalisering
Tips och råd för att lyckas med digitaliseringFrontit
25 vues6 diapositives
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitalisering par
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitaliseringPresentation: Ledarskap för att lyckas med digitalisering
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitaliseringFrontit
48 vues10 diapositives
Tips för ett hållbart ledarskap par
Tips för ett hållbart ledarskapTips för ett hållbart ledarskap
Tips för ett hållbart ledarskapFrontit
35 vues5 diapositives

Plus de Frontit(20)

Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla team par Frontit
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla teamPresentation från seminariet - Att skapa effektfulla team
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla team
Frontit78 vues
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning par Frontit
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning
Frontit73 vues
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdf par Frontit
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdfPresentation: För en mer förändringsredo organisation.pdf
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdf
Frontit66 vues
Tips och råd för att lyckas med digitalisering par Frontit
Tips och råd för att lyckas med digitaliseringTips och råd för att lyckas med digitalisering
Tips och råd för att lyckas med digitalisering
Frontit25 vues
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitalisering par Frontit
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitaliseringPresentation: Ledarskap för att lyckas med digitalisering
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitalisering
Frontit48 vues
Tips för ett hållbart ledarskap par Frontit
Tips för ett hållbart ledarskapTips för ett hållbart ledarskap
Tips för ett hållbart ledarskap
Frontit35 vues
Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team par Frontit
Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team
Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team
Frontit33 vues
Presentation från webbinariet: Bygg förändringsförmåga i digitala transfo... par Frontit
Presentation från webbinariet: Bygg förändringsförmåga i digitala transfo...Presentation från webbinariet: Bygg förändringsförmåga i digitala transfo...
Presentation från webbinariet: Bygg förändringsförmåga i digitala transfo...
Frontit116 vues
Presentation från seminariet- Nycklar till effektiv digitalisering.pdf par Frontit
Presentation från seminariet- Nycklar till effektiv digitalisering.pdfPresentation från seminariet- Nycklar till effektiv digitalisering.pdf
Presentation från seminariet- Nycklar till effektiv digitalisering.pdf
Frontit41 vues
Presentation från webbinarium 8 mars.pdf par Frontit
Presentation från webbinarium 8 mars.pdfPresentation från webbinarium 8 mars.pdf
Presentation från webbinarium 8 mars.pdf
Frontit231 vues
Presentation från seminariet: Nycklar till effektiv digitalisering par Frontit
Presentation från seminariet: Nycklar till effektiv digitaliseringPresentation från seminariet: Nycklar till effektiv digitalisering
Presentation från seminariet: Nycklar till effektiv digitalisering
Frontit48 vues
221209 Frukostseminarium Helsingborg.pdf par Frontit
221209 Frukostseminarium Helsingborg.pdf221209 Frukostseminarium Helsingborg.pdf
221209 Frukostseminarium Helsingborg.pdf
Frontit12 vues
Presentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdf par Frontit
Presentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdfPresentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdf
Presentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdf
Frontit175 vues
Webbinarium: Bli en förändringssmart chef par Frontit
Webbinarium: Bli en förändringssmart chefWebbinarium: Bli en förändringssmart chef
Webbinarium: Bli en förändringssmart chef
Frontit138 vues
Förändringsledning i agila transformationer.pdf par Frontit
Förändringsledning i agila transformationer.pdfFörändringsledning i agila transformationer.pdf
Förändringsledning i agila transformationer.pdf
Frontit146 vues
Presentation från webbinariet Redo för hållbarhetsutmaningarna.pdf par Frontit
Presentation från webbinariet Redo för hållbarhetsutmaningarna.pdfPresentation från webbinariet Redo för hållbarhetsutmaningarna.pdf
Presentation från webbinariet Redo för hållbarhetsutmaningarna.pdf
Frontit63 vues
Presentation from webinar - Lean Portfolio Management _ a key to Business Agi... par Frontit
Presentation from webinar - Lean Portfolio Management _ a key to Business Agi...Presentation from webinar - Lean Portfolio Management _ a key to Business Agi...
Presentation from webinar - Lean Portfolio Management _ a key to Business Agi...
Frontit108 vues
Presentation från webbinariet: Är ni redo att möta kraven för EU:s taxonomi f... par Frontit
Presentation från webbinariet: Är ni redo att möta kraven för EU:s taxonomi f...Presentation från webbinariet: Är ni redo att möta kraven för EU:s taxonomi f...
Presentation från webbinariet: Är ni redo att möta kraven för EU:s taxonomi f...
Frontit164 vues
Presentation från webbinariet - Från användarvänligt till användbart par Frontit
Presentation från webbinariet - Från användarvänligt till användbartPresentation från webbinariet - Från användarvänligt till användbart
Presentation från webbinariet - Från användarvänligt till användbart
Frontit298 vues
Presentation från webbinariet Digitaliseringsresan par Frontit
Presentation från webbinariet DigitaliseringsresanPresentation från webbinariet Digitaliseringsresan
Presentation från webbinariet Digitaliseringsresan
Frontit285 vues

Presentation från frukostseminarium i Uppsala.pdf

 • 2. VÅR VISION Förändring där människor vill, kan och vågar Förändring är en förutsättning för förnyelse, utveckling och tillväxt. Men i alla förändringar finns ett visst mått av osäkerhet som vår hjärna är programmerad att möta med motstånd. Verksamheter som lyckas vända motstånd till engagemang och får med sig människorna på förändringsresan har bäst förutsättningar för att lyckas. Det är just det som vi på Frontit brinner för.
 • 4. ”Det är den 14 december idag. Den 7 januari skall vi börja sticka folk i armarna. Med ett vaccin som vi ännu inte har sett och inte vet hur vi skall hantera. Med hjälp av personal som vi inte vet vilka de är, i lokaler som vi inte har, med hjälp av en logistikkedja som inte finns. Vi saknar nationella riktlinjer, processer och dokumentation och är precis i uppstarten av att bilda en projektorganisation. Vi står inför någonting som aldrig förr har gjorts på det här sättet eller i den här skalan i Sverige. Och det är bråttom. Kravet är enkelt – vi får inte misslyckas! Uppdraget
 • 5. Peter Skoog – Projektledare på Frontit Projektledare Reservofficer Hundägare Styrelseledamot Byggplatschef Systemvetare Friidrottsledare Förvaltningsledare Mätningsingenjör Orienterare Programmerare Utbildare Föreläsare Konsult Chef Förhandlings- ledare Husägare Förändringsledare Bergsvandrare Pappa Golfare Säljare
 • 6. Tillitsbaserad projektledning/ledarskap 2023-04-28 Statliga Tillitsdelegationens rekommendationer - leda med tillit i praktiken i den dagliga verksamheten, med minskad detaljstyrning och bättre tillvaratagande av medarbetarnas kompetens - främja en arbetsmiljö där enskilda medarbetare får ta ansvar och som gynnar handlingsutrymme, autonomi och samarbete
 • 7. Målet med dagens seminarium är att ge svar på följande frågor. 2023-04-28 Tillitsbaserad projektledning/ledarskap • Vad menas med tillitsbaserad projektledning? • Vad finns det för fördelar och vinster med det? • Vad kan jag göra för att börja arbeta på detta sätt?
 • 8. ”Att man har en förväntansfull inställning till andra människors framtida handlingar.” Tillit - definition Tillit handlar om viljan att göra sig sårbar för en annan parts handlingar, baserat på förväntan om att den andre ska utföra vissa handlingar som man anser viktiga för en, oavsett om det finns möjlighet att kontrollera den andre eller inte.
 • 9. Mindre styrning – mer tillit ”Command and control” Transaktionellt ledarskap Processen Gruppen Individen Leda förändring Transformerande ledarskap
 • 10. Transformerande ledarskap Individen / gruppen Ledaren § Syfte. Varför, varför, varför? § Visioner, drivkrafter, motiv VARFÖR § Mål, planer, leveranser § Bryt ner, förenkla. Sätt ramar. Kommunicera § Täta enkla avstämningar t.ex. ’stå-upp möten’ § Löpande återkommande utvärderingar § Öppna för förändring och snabba avvikelser § Snabba/korta leveranser. Slutför hela vägen § Acceptera att oväntade saker kommer att hända VAD HUR
 • 11. Vad gör transformerande ledare i praktiken? Bernard M. Bass, “Transformational leadership” Visar ett genuint intresse för medarbetare, vad de kan och vill. Säkerställer färdighet, autonomi och tillhörighet. Synliggör individen. Värdesätter kreativitet och själv- ständighet. Uppmuntrar nya idéer och förslag. Undanröjer hinder för prestation. Skapar en känsla av sammanhang där det finns ett tydligt syfte och mål som lockar. Ser möjligheter och inspirerar andra. Står upp för värderingar och erkänner misstag. Övertygelse och etiska principer blir tydliga genom handling. 4. Individuell omtanke 1. Inspirera till motivation 3. Intellektuell stimulans 2. Agera förebild
 • 12. Tillit - en förutsättning Hur ”bygger” man tillit? Varför litar vi på någon? A Able (Kompetent) B Believable (Trovärdig) C Connected (Närvarande) D Dependable (Pålitlig) Ken Blanchard, “ABCD Trust Model”
 • 13. Öppenhet Tillit Operativ Enkel nivå Taktisk Medelsvår nivå Strategisk Komplex nivå Anders Wendelheim, “Öppenhet och tillitsspiralen” Uppgiftens komplexitet Relationsdjup Lätt Komplex Låg Hög Saknivå ”Rätt-fel diskussioner” Direkt nivå Rak kommunikation, ”här och nu-medvetenhet” Genuin dialognivå Fritt flöde, ”Jag-du kontakt” Öppenhet och tillitsspiralen
 • 14. Skall chefen ha alla svar? • Indien 98% • China 94% • Brasilien 73% • Italien 69% • Tyskland 67% • England 38% • Norge 23% • Danmark 11% • Sverige 7% Kan man bara välja att börja jobba så här? • Olika branscher... • Olika företagsklimat... • Kulturella skillnader... • Nationella skillnader... Skall chefen ha alla svar? • Indien 98% • China 94% • Brasilien 73% • Italien 69% • Tyskland 67% • England 38% • Norge 23% • Danmark 11% • Sverige 7% Skall chefen ha alla svar? • Indien 98% • Sverige 7%
 • 15. Gott ledarskap Teoretisera inte sönder det. Ledarskapet är ganska enkelt. Det handlar om: • Förstå det enkla hos människan • Lär av det goda exemplet & förstå föredömets betydelse • Ta initiativ och ha mod att fatta beslut ÖB – Micael Bydén • Förhållningssätt och relation
 • 16. Det fungerar som BÄST när det behövs som MEST Passade det då att jobba tillitsbaserat i projekt ”Vaccination covid-19”? 2023-04-28 16
 • 17. 2023-04-28 17 • Ett oerhört tydligt syfte. En uppgift som alla förstod och ville vara med och bidra i. JA! • En uppgift som aldrig hade gjorts tidigare. • Tvungna att lita på en mängd olika experter eller sakkunniga inom olika områden. • Oklara planeringsförutsättningar med ständiga förändringar. Oerhört högt tempo. • Fokus på leverans/leverabler framför process, verktyg och dokumentation. • Krävdes mod att ofta ta beslut utan att ha alla förutsättningar klara för sig. • Transparens och tydlig kommunikation för att skapa rätt förutsättningar.
 • 18. Summering Vad har vi då lärt oss som vi kan ta med oss härifrån och som vi kan använda i våra projekt eller i vårt ledarskap? • Tillitsbaserad projektledning handlar om ledarskap • Vi är närvarande, trovärdiga och pålitliga • Vi visar genuint intresse och respekt för andra människor • Med öppenhet bygger vi förtroende och tillit – våga lita på varandra • Som ledare fokuserar vi på Varför och Vad. Gruppen/teamet löser Hur
 • 20. peter.skoog@frontit.se 070 – 532 36 39 Peter Skoog | LinkedIn TACK! hanna.lovinder@frontit.se 070 – 182 40 52 Hanna Lövinder | LinkedIn
 • 21. Nästa event 30 maj Nya perspektiv på förändringsarbetet med Artin och Michaela!