Publicité

Presentation från seminariet: Nycklar till effektiv digitalisering

Frontit
Marknadsansvarig på Frontit à Frontit
8 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Presentation från seminariet: Nycklar till effektiv digitalisering(20)

Publicité

Presentation från seminariet: Nycklar till effektiv digitalisering

 1. Nycklar till effektiv digitalisering
 2. Tillsammans får vi förändring att fungera FRONTIT FÖRETAGSPRESENTATION
 3. VÅR VISION Förändring där människor vill, kan och vågar Förändring är en förutsättning för förnyelse, utveckling och tillväxt. Men i alla förändringar finns ett visst mått av osäkerhet som vår hjärna är programmerad att möta med motstånd. Verksamheter som lyckas vända motstånd till engagemang och får med sig människorna på förändringsresan har bäst förutsättningar för att lyckas. Det är just det som vi på Frontit brinner för.
 4. Vilka är vi?
 5. Skapa samsyn Förstå vikten av organisering Utveckla förmågan hos medarbetare Bygga samverkanskultur Öka takten och maximera effekten med hjälp av fyra nycklar
 6. Målbilden Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik som en naturlig del av verksamhetens vardag.
 7. Vi vill digitalisera, men får inget gehör. Vi har en digitaliseringsfunktion, men vad gör de egentligen? Vi har fullt upp med vårt dagliga arbete. När ska vi hinna digitalisera? Vi har en handlingsplan och en strategi. Vad gör vi nu? Vi får inte med oss ledningen i digitaliseringen. Utmaningarna vi möter
 8. Skapa samsyn
 9. Förstå vikten av organisering Organisationsmodellen har betydelse för resultatet. Digitala labb Den innovativa organisationen Digitala alibin Digital gerilla Källa: David Ståhlberg, IHM Digital Business Transformation Verksamhetsintegration Ledningsnärvaro LÅG HÖG HÖG LÅG • Förvärv av startups • Innovationscenter • Digital avdelning • Lokala initiativ • Funktionsspecifika initiativ • Medarbetarnätverk • Digitaliseringsenhet • Handlingsplan • Digital projektgrupp
 10. Bygga samverkanskultur Graden av komplexitet i en uppgift ger graden av samverkan som krävs. Främja relationer Samverkan – inom och mellan organisationer Närma IT och verksamhet genom ändrade arbetssätt Skapa förutsättningar för deltagande i gemensamma forum Odla en tillåtande och dynamisk kultur Större individansvar Våga testa Våga stå för det vi inte kan
 11. Utveckla förmågan hos medarbetare Det är människor som vill, kan och vågar som tar hem effekten! • Kompetenshöjning på alla nivåer • Mod • Förändringsledning
 12. Sammanfattningsvis Utveckla förmågan hos medarbetarna – utbilda och rekrytera Vad ska ni göra? Skapa samsyn – sätt er ner och prata ihop er Förstå vikten av organisering – ta reda på vart ni befinner er och vilka justeringar ni behöver göra Bygga samverkanskultur – skapa förutsättningar för dialog och delaktighet
 13. Hanna Lövinder hanna.lovinder@frontit.se Åsa Andersson asa.andersson@frontit.se Stort tack för att ni har lyssnat!
 14. Hur kan Frontit hjälpa er? Några exempel Utveckla förmågan hos medarbetarna Utbildning Att leda i förändring Skapa samsyn Digitaliseringsstrategi Digital mognad / nuläge Portföljstyrning Förstå vikten av organisering Portföljstyrning Organisationsutveckling Utvecklingsmodeller Bygga samverkanskultur Kulturtransformation Självledarskap Nya (agila) arbetssätt
Publicité