Presentation från webbinariet: Bygg förändringsförmåga i digitala transformationer

Frontit
FrontitMarknadsansvarig på Frontit à Frontit
Bygg förändringsförmåga i
digitala transformationer
En inblick i NCCs pågående digitala transformation och hur de förberett sig på
denna resa.
Vilka är vi?
Civin Kariksiz
Practice Lead för Business
Change Management.
12 år på NCC.
Michaela Wåhlberg
Förändringsledare
(certifierad inom PROSCI).
12 som konsult varav 2 år
hos NCC.
Memory hook
En jäkel på att minnas detaljer.
Memory hook
Spelat VM i Lacrosse som målvakt med danska
landslaget.
Passion för matlagning
Passion för teknik
Passion för människor
90%
70%
90%
Passion för matlagning
Passion för teknik
Passion för människor
100%
50%
80%
Detta kommer vi
prata om idag!
• Kort om NCC
• Hur förhåller sig Förändringsledning till
Projektledning?
• Att komma till insikt och bygga grunden
• Att bygga förmågan att leda i förändring hos
chefer och ledare
• Att praktiskt arbeta med förändringsledning
kopplat till projektledningsmodellen PPS
2023-04-20 3
54
miljarder
Medarbetare
12 500
Nettoomsättning
SEK
58 %
10 %
13 %
19 %
Nettoomsättning 2022
Maj 2022 NCC AB
4
Ett ledande
byggföretag i
Norden
ETT företag
TRE affärsmodeller
FEM affärsområden
NCC:s organisation
CEO
Finance &IT
Legal & Risk
Communication
Purchasing
HR
Building Nordics Building Sweden
Infrastructure
Industry Property Development
6
Vara ett
datainformerat
företag
7
En viktig del av NCCs strategiska inriktning.
Detta kommer vi
prata om idag!
• Kort om NCC
• Hur förhåller sig Förändringsledning till
Projektledning?
2023-04-20
8
Ingångar till förändringsledning som alla utgör
byggstenar för fungerande förändring
Människan
Organisationen
Ledningsgruppen
Satsningen
Funderande
förändring
Fungerande
förändring
10
Valnöten – de två perspektiven i en leverans
2023-04-20 11
Projektet
”Vad”
Förändringsledning
”Hur”
Nuläge
Struktur
Människor
Resultatmål
Effektmål
Det nya normala
Resultat = Lösning x Acceptans
2023-04-20 12
Lösning
Acceptans
Resultat
Detta kommer vi
prata om idag!
• Kort om NCC
• Hur förhåller sig Förändringsledning till
Projektledning?
• Att komma till insikt och bygga grunden
2023-04-20 13
Att komma till insikt och bygga grunden
Vara ett datainformerat
företag
En viktig del av NCCs strategiska
riktning.
2023-04-20 14
Allt startade med just en satsning – en digitala transformation och en insikt…
Tre delar att ta tag i
1 Gemensam grund
2 Operationalisera förändringsledning
3 Bygga organisatorisk förmåga
Innan arbetet kunde
påbörjas etablerades
ett kärnteam
• Förankra med högsta ledningen
• Besluta om ramverk
• Säkerställa progress i framtagandet av
arbetssätt
• Skapa acceptans och förståelse för behovet
av att hjälpa individer genom förändring
2023-04-20 15
Här kom vår numera kollega
Mikael Berglund in i bilden.
Börja skapa en
gemensam grund
Change Management à Business Change
Management
Val av ramverk à
Medveten strategi för spridning
2023-04-20 16
1
Operationalisera
förändringsledning
Förankring med beslutsfattande forum
PROSCI PPS
Business Change Management core team
2023-04-20
Harmonisera och integrera med
existerande verksamhetsmodell.
17
2
Bygga organisatorisk
förmåga
§ Roadshow hos affärsområdenas
ledningsgrupper – för acceptans och
förståelse
§ Skapa baseline för mognad att använda
förändringsledning
§ ”Sponsorship in Change Management”
2023-04-20 18
Processer och beteenden är bara några
ut av komponenterna.
3
Detta kommer vi
prata om idag!
• Kort om NCC
• Hur förhåller sig Förändringsledning till
Projektledning?
• Att komma till insikt och bygga grunden
• Att bygga förmågan att leda i förändring hos
chefer och ledare
2023-04-20 19
Vilka är egentligen med och hanterar
en förändring?
Nyckelroller i
förändringsledning
Flight/Risk
Zone
Projektteam
Exekutiva och
seniora chefer
Flight/Risk
Zone
Förändrings-
ledningsteamet
Flight/Risk
Zone
Närmaste chef
och arbetsledare
Flight/Risk
Zone
Projekt-
stödjande
funktioner,
SME ramverk
Roller som möter
medarbetarna
Roller som
möjliggör
Flight/Risk
Zone
Business leads,
business SME
Styrgrupp
Varje ”kugghjul”
spelar en
specifik roll
Varför ska vi arbeta med förändringsledning?
21
Ökar sannolikheten
för lyckade projekt
Möta medarbetares (och chefers)
motstånd till förändring
Bygga förändringsförmåga i
organisationen
Fånga upp de mänskliga faktorerna
som påverkar avkastningen på
investeringen
Alla förändras inte i samma takt
Awareness (medvetenhet) – förstå varför en
förändring behövs
Desire (motivation) – viljan att delta i
förändringen
Knowledge (kunskap) – kunskap att kunna
genomföra en förändring
Ability (förmågan) – förmågan att genomföra
förändring när kunskapen finns
Reinforcement (varaktig förändring) –
förstärka och bibehålla det nya sättet att arbeta
En modell inom
förändringsledning för att stötta
individerna i en förändring
Detta kommer vi
prata om idag!
• Kort om NCC
• Hur förhåller sig Förändringsledning till
Projektledning?
• Att komma till insikt och bygga grunden
• Att bygga förmågan att leda i förändring hos
chefer och ledare
• Att praktiskt arbeta med förändringsledning
kopplat till projektledningsmodellen PPS
2023-04-20 23
En av de stora
framgångsfaktorerna…
”Integration and Engagement with Project
Management”
Här lyfts vikten av:
• Samarbete med projektteam och
projektledare
• Tidigt engagemang i projekt /
förändringsinitiativ
• Harmonisering av ramverk och styrmodeller
för förändringsledning och projektledning
2023-04-20 24
…för framgångsrik
organisationsförändring
Phase 1:
Prepare Approach
Phase 2:
Manage Change
Phase 3:
Sustain outcomes
PPS
Förändringsledning integrerad med NCCs
projekstyrningsmodell PPS
BCM
25
Projektstyrning
Förändringsledning
Gemensamt
Projektlening
Förändringsledning
PCT analys
Input kring
förändrings-
ledning till
Business Case
och
projektplan
Utvärdera
intressenter
och risker
Leverabler:
• Uppdaterat Business Case
• Projektplan
• Uppdaterad intressentlista
• Rikslista
• PCT assessment
Mål Tidplan Resurser Arbetsmetod Riskhantering
Sammanställ
projektplan
Prepare
Approach
Definiera
approach
Manage
Change
Planera och
agera
Leverabler:
• Förändringsledningsstrategi
• Förändringsledningsplan
• Etablerat BCM-team samt
referensgrupp
Manage
Change
Följ upp
utförande
DP3 tillstånd:
• Skapat A hos människor som påverkas.
• Skapat AD hos huvudintressenter och de
viktigaste sponsorerna.
• BCM-organisation etablerad och förberedd - ADK.
• Förändringsledningsplan etablerad.
Förändringsledning under ett utvecklingsprojekts
Prepare fas fram till DP3 beslut
Hur håller ni lågan
uppe?
• GRIT – uthållighet, inre driv och förmågan
att inte ge upp vid motgångar
• Fira framgångar – även de små!
• Håll i och håll ut – NCCs egna star
behaviours ”Follow through and follow up”
• Ni kan aldrig kommunicera för mycket när
ni ska etablera detta!
2023-04-20 27
Det ärliga svaret är att det krävs ett jäklar
anamma och att ni inte ger upp när det
blir jobbigt!
Tack för oss!
• Memory hook
• En jäkel på att minnas
detaljer.
Vad händer nu?
Imorgon:
Utskick till deltagarna
Presentation
Inspelning
Utvärdering
27/4 Uppsala: Frukostseminarium: Tillitsbaserad projektledning
9/5 Stockholm Eftermiddagsworkshop: Olika vägar till fungerande förändring
10/5 Malmö: Eftermiddagsseminarium: Leda förändring där människor vill, kan och vågar
11/5 Helsingborg: Frukostseminarium: Leda förändring där människor vill, kan och vågar
25/5 Örebro: Ledarskapsevent: Hållbarhet, Förändringsledning och Digitalisering
31/5 Göteborg: Frukostseminarium: Nycklar till effektiv digitalisering
24/5 Nästa Webbinar: Tema hållbarhet
Hur kan Frontit hjälpa er med förändringsledning?
2023-04-20 30
Förändrings-
ledare
I förändringsprojekt
Workshop
Med förändringsledning
som tema
Utbildning
Av chefer och ledare i
att leda i förändring och
förändringsledning
Coachning
och rådgivning
Till individer eller
grupper
Change
Management
Office
Uppsättning, stöttning
Inspirations-
föreläsning
Med förändringsledning
som tema
1 sur 30

Recommandé

Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill! par
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!Frontit
4.2K vues65 diapositives
Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder" par
Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder"Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder"
Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder"Frontit
3.8K vues38 diapositives
Agil transformation startar i toppen par
Agil transformation startar i toppen Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen Frontit
383 vues55 diapositives
Presentation från webbinariet - Att identifiera och agera på förändringstr... par
Presentation från webbinariet - Att identifiera och agera på förändringstr...Presentation från webbinariet - Att identifiera och agera på förändringstr...
Presentation från webbinariet - Att identifiera och agera på förändringstr...Frontit
767 vues28 diapositives
Frukostseminarium Gavle.pdf par
Frukostseminarium Gavle.pdfFrukostseminarium Gavle.pdf
Frukostseminarium Gavle.pdfFrontit
38 vues42 diapositives
Förändringsledning i agila transformationer.pdf par
Förändringsledning i agila transformationer.pdfFörändringsledning i agila transformationer.pdf
Förändringsledning i agila transformationer.pdfFrontit
146 vues19 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Ilmu Kepemimpinan by Hafizd Aprianto, ST (Cara Menjadi Pemimpin Sukses) par
Ilmu Kepemimpinan by Hafizd Aprianto, ST (Cara Menjadi Pemimpin Sukses)Ilmu Kepemimpinan by Hafizd Aprianto, ST (Cara Menjadi Pemimpin Sukses)
Ilmu Kepemimpinan by Hafizd Aprianto, ST (Cara Menjadi Pemimpin Sukses)Hafizdaprianto
3.7K vues17 diapositives
09 Agen Perubahan (Sri Hadiati, WK, SH, MBA) par
09 Agen Perubahan (Sri Hadiati, WK, SH, MBA)09 Agen Perubahan (Sri Hadiati, WK, SH, MBA)
09 Agen Perubahan (Sri Hadiati, WK, SH, MBA)Massaputro Delly TP
2.3K vues33 diapositives
Change management par
Change management Change management
Change management university of Gujrat, pakistan
355 vues14 diapositives
Benefits Management to enable change, Tuesday 27th January 2015 par
Benefits Management to enable change, Tuesday 27th January 2015Benefits Management to enable change, Tuesday 27th January 2015
Benefits Management to enable change, Tuesday 27th January 2015Association for Project Management
2.2K vues35 diapositives
Synliggör din systemförvaltning med hjälp av ledningsstöd par
Synliggör din systemförvaltning med hjälp av ledningsstödSynliggör din systemförvaltning med hjälp av ledningsstöd
Synliggör din systemförvaltning med hjälp av ledningsstödJörgen Aaröe
1.1K vues24 diapositives
Leadership Pipeline par
Leadership PipelineLeadership Pipeline
Leadership PipelineGMR Group
2.8K vues71 diapositives

Tendances(20)

Ilmu Kepemimpinan by Hafizd Aprianto, ST (Cara Menjadi Pemimpin Sukses) par Hafizdaprianto
Ilmu Kepemimpinan by Hafizd Aprianto, ST (Cara Menjadi Pemimpin Sukses)Ilmu Kepemimpinan by Hafizd Aprianto, ST (Cara Menjadi Pemimpin Sukses)
Ilmu Kepemimpinan by Hafizd Aprianto, ST (Cara Menjadi Pemimpin Sukses)
Hafizdaprianto3.7K vues
Synliggör din systemförvaltning med hjälp av ledningsstöd par Jörgen Aaröe
Synliggör din systemförvaltning med hjälp av ledningsstödSynliggör din systemförvaltning med hjälp av ledningsstöd
Synliggör din systemförvaltning med hjälp av ledningsstöd
Jörgen Aaröe1.1K vues
Leadership Pipeline par GMR Group
Leadership PipelineLeadership Pipeline
Leadership Pipeline
GMR Group2.8K vues
Change Leadership Leading Significant Change par Tony Warner
Change Leadership Leading Significant ChangeChange Leadership Leading Significant Change
Change Leadership Leading Significant Change
Tony Warner5.1K vues
Manajemen perubahan dan inovasi par Whiwie Nya-Nyu
Manajemen perubahan dan inovasi Manajemen perubahan dan inovasi
Manajemen perubahan dan inovasi
Whiwie Nya-Nyu250 vues
Transformational leadership par Cp Prasad
Transformational leadership Transformational leadership
Transformational leadership
Cp Prasad4.6K vues
Leadership Development at GE par chci
Leadership Development at GELeadership Development at GE
Leadership Development at GE
chci30.6K vues
Corporate Transformation And Change Management By Ravinder Tulsiani par Ravinder Tulsiani
Corporate Transformation And Change Management By Ravinder TulsianiCorporate Transformation And Change Management By Ravinder Tulsiani
Corporate Transformation And Change Management By Ravinder Tulsiani
Ravinder Tulsiani3.8K vues
Prosci Webinar - Applying the Prosci ADKAR methodology par Prosci ANZ
Prosci Webinar - Applying the Prosci ADKAR methodologyProsci Webinar - Applying the Prosci ADKAR methodology
Prosci Webinar - Applying the Prosci ADKAR methodology
Prosci ANZ3.8K vues
Taxonomy of change models Version 3.0 (July 2017) par Mark Simpson
Taxonomy of change models Version 3.0 (July 2017)Taxonomy of change models Version 3.0 (July 2017)
Taxonomy of change models Version 3.0 (July 2017)
Mark Simpson7.2K vues
Developing Leaders Through a Structured Leadership Development Program par Wong Yew Yip
Developing Leaders Through a Structured Leadership Development ProgramDeveloping Leaders Through a Structured Leadership Development Program
Developing Leaders Through a Structured Leadership Development Program
Wong Yew Yip26.5K vues
Change Management Presentation Helsinki par Holger Nauheimer
Change Management Presentation HelsinkiChange Management Presentation Helsinki
Change Management Presentation Helsinki
Holger Nauheimer7.5K vues
Leadership skills presentation par Ziyad Zaidi
Leadership skills presentationLeadership skills presentation
Leadership skills presentation
Ziyad Zaidi164 vues

Similaire à Presentation från webbinariet: Bygg förändringsförmåga i digitala transformationer

Det viktigaste i nya iso 9001 tina bohlin par
Det viktigaste i nya iso 9001  tina bohlinDet viktigaste i nya iso 9001  tina bohlin
Det viktigaste i nya iso 9001 tina bohlinTina Bohlin
1.1K vues26 diapositives
Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder! par
Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder!Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder!
Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder!Frontit
2.5K vues22 diapositives
Agil revolution startar i toppen version par
Agil revolution startar i toppen version Agil revolution startar i toppen version
Agil revolution startar i toppen version Frontit
122 vues60 diapositives
Frontit seminarium: Engagerade medarbetare - nyckeln till hållbar förändring par
Frontit seminarium: Engagerade medarbetare - nyckeln till hållbar förändringFrontit seminarium: Engagerade medarbetare - nyckeln till hållbar förändring
Frontit seminarium: Engagerade medarbetare - nyckeln till hållbar förändringFrontit
2.1K vues53 diapositives
2015 Verklig och varaktig förändring S2P-summit par
2015 Verklig och varaktig förändring S2P-summit2015 Verklig och varaktig förändring S2P-summit
2015 Verklig och varaktig förändring S2P-summitPontus Wadström
360 vues25 diapositives

Similaire à Presentation från webbinariet: Bygg förändringsförmåga i digitala transformationer(20)

Det viktigaste i nya iso 9001 tina bohlin par Tina Bohlin
Det viktigaste i nya iso 9001  tina bohlinDet viktigaste i nya iso 9001  tina bohlin
Det viktigaste i nya iso 9001 tina bohlin
Tina Bohlin1.1K vues
Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder! par Frontit
Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder!Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder!
Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder!
Frontit2.5K vues
Agil revolution startar i toppen version par Frontit
Agil revolution startar i toppen version Agil revolution startar i toppen version
Agil revolution startar i toppen version
Frontit122 vues
Frontit seminarium: Engagerade medarbetare - nyckeln till hållbar förändring par Frontit
Frontit seminarium: Engagerade medarbetare - nyckeln till hållbar förändringFrontit seminarium: Engagerade medarbetare - nyckeln till hållbar förändring
Frontit seminarium: Engagerade medarbetare - nyckeln till hållbar förändring
Frontit2.1K vues
2015 Verklig och varaktig förändring S2P-summit par Pontus Wadström
2015 Verklig och varaktig förändring S2P-summit2015 Verklig och varaktig förändring S2P-summit
2015 Verklig och varaktig förändring S2P-summit
Pontus Wadström360 vues
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens par Henrik Bagewitz
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetensVDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
Henrik Bagewitz440 vues
Med kunden i fokus och ett Agilt mindset. Inspirationsföreläsning för nyfikna... par Mia Kolmodin
Med kunden i fokus och ett Agilt mindset. Inspirationsföreläsning för nyfikna...Med kunden i fokus och ett Agilt mindset. Inspirationsföreläsning för nyfikna...
Med kunden i fokus och ett Agilt mindset. Inspirationsföreläsning för nyfikna...
Mia Kolmodin11.8K vues
Totalentreprenader med driftsansvar - Magnus Alfredsson och Greta Jodal, NCC. par Svenska Betongföreningen
Totalentreprenader med driftsansvar - Magnus Alfredsson och Greta Jodal, NCC.Totalentreprenader med driftsansvar - Magnus Alfredsson och Greta Jodal, NCC.
Totalentreprenader med driftsansvar - Magnus Alfredsson och Greta Jodal, NCC.
Trafikverkets satsning på att få mer för pengarna och intressanta väg- och ... par Sveriges Byggindustrier
Trafikverkets satsning på att få mer för pengarna och intressanta väg- och  ...Trafikverkets satsning på att få mer för pengarna och intressanta väg- och  ...
Trafikverkets satsning på att få mer för pengarna och intressanta väg- och ...
Agil revolution startar i toppen par Frontit
Agil revolution startar i toppenAgil revolution startar i toppen
Agil revolution startar i toppen
Frontit652 vues
Föreläsning IUC och ALMI 27 maj 2020 par DigJourney
Föreläsning IUC och ALMI 27 maj 2020Föreläsning IUC och ALMI 27 maj 2020
Föreläsning IUC och ALMI 27 maj 2020
DigJourney112 vues
Visaulisering som Förändringskraft! par Mats Hultman
Visaulisering som Förändringskraft!Visaulisering som Förändringskraft!
Visaulisering som Förändringskraft!
Mats Hultman512 vues
Tieto pps com_hem_recept_för_ökad_projektmognad_på_12_månader par Svenskt Projektforum
Tieto pps com_hem_recept_för_ökad_projektmognad_på_12_månaderTieto pps com_hem_recept_för_ökad_projektmognad_på_12_månader
Tieto pps com_hem_recept_för_ökad_projektmognad_på_12_månader
Kvalitetsmässan Ledarskap par kba2015
Kvalitetsmässan LedarskapKvalitetsmässan Ledarskap
Kvalitetsmässan Ledarskap
kba20152.5K vues

Plus de Frontit

Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla team par
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla teamPresentation från seminariet - Att skapa effektfulla team
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla teamFrontit
78 vues29 diapositives
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning par
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning Frontit
73 vues15 diapositives
Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet par
Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet
Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet Frontit
76 vues24 diapositives
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdf par
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdfPresentation: För en mer förändringsredo organisation.pdf
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdfFrontit
66 vues13 diapositives
Tips och råd för att lyckas med digitalisering par
Tips och råd för att lyckas med digitaliseringTips och råd för att lyckas med digitalisering
Tips och råd för att lyckas med digitaliseringFrontit
25 vues6 diapositives
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitalisering par
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitaliseringPresentation: Ledarskap för att lyckas med digitalisering
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitaliseringFrontit
48 vues10 diapositives

Plus de Frontit(20)

Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla team par Frontit
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla teamPresentation från seminariet - Att skapa effektfulla team
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla team
Frontit78 vues
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning par Frontit
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning
Frontit73 vues
Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet par Frontit
Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet
Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet
Frontit76 vues
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdf par Frontit
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdfPresentation: För en mer förändringsredo organisation.pdf
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdf
Frontit66 vues
Tips och råd för att lyckas med digitalisering par Frontit
Tips och råd för att lyckas med digitaliseringTips och råd för att lyckas med digitalisering
Tips och råd för att lyckas med digitalisering
Frontit25 vues
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitalisering par Frontit
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitaliseringPresentation: Ledarskap för att lyckas med digitalisering
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitalisering
Frontit48 vues
Tips för ett hållbart ledarskap par Frontit
Tips för ett hållbart ledarskapTips för ett hållbart ledarskap
Tips för ett hållbart ledarskap
Frontit35 vues
Presentation: En hållbar ledare ger hållbara medarbetare par Frontit
Presentation: En hållbar ledare ger hållbara medarbetarePresentation: En hållbar ledare ger hållbara medarbetare
Presentation: En hållbar ledare ger hållbara medarbetare
Frontit110 vues
Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team par Frontit
Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team
Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team
Frontit33 vues
Presentation från frukostseminarium hos Frontit i Eskilstuna par Frontit
Presentation från frukostseminarium hos Frontit i EskilstunaPresentation från frukostseminarium hos Frontit i Eskilstuna
Presentation från frukostseminarium hos Frontit i Eskilstuna
Frontit37 vues
Presentation från frukostseminarium i Uppsala.pdf par Frontit
Presentation från frukostseminarium i Uppsala.pdfPresentation från frukostseminarium i Uppsala.pdf
Presentation från frukostseminarium i Uppsala.pdf
Frontit72 vues
Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4 par Frontit
Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4
Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4
Frontit61 vues
Presentation från seminariet- Nycklar till effektiv digitalisering.pdf par Frontit
Presentation från seminariet- Nycklar till effektiv digitalisering.pdfPresentation från seminariet- Nycklar till effektiv digitalisering.pdf
Presentation från seminariet- Nycklar till effektiv digitalisering.pdf
Frontit41 vues
Presentation från webbinarium 8 mars.pdf par Frontit
Presentation från webbinarium 8 mars.pdfPresentation från webbinarium 8 mars.pdf
Presentation från webbinarium 8 mars.pdf
Frontit231 vues
Presentation från seminariet: Nycklar till effektiv digitalisering par Frontit
Presentation från seminariet: Nycklar till effektiv digitaliseringPresentation från seminariet: Nycklar till effektiv digitalisering
Presentation från seminariet: Nycklar till effektiv digitalisering
Frontit48 vues
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i Örebro par Frontit
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i ÖrebroFrukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i Örebro
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i Örebro
Frontit75 vues
221209 Frukostseminarium Helsingborg.pdf par Frontit
221209 Frukostseminarium Helsingborg.pdf221209 Frukostseminarium Helsingborg.pdf
221209 Frukostseminarium Helsingborg.pdf
Frontit12 vues
Frukostseminarium Malmö.pdf par Frontit
Frukostseminarium Malmö.pdfFrukostseminarium Malmö.pdf
Frukostseminarium Malmö.pdf
Frontit28 vues
Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ... par Frontit
Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ...Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ...
Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ...
Frontit179 vues
Webbinarium: Bli en förändringssmart chef par Frontit
Webbinarium: Bli en förändringssmart chefWebbinarium: Bli en förändringssmart chef
Webbinarium: Bli en förändringssmart chef
Frontit138 vues

Presentation från webbinariet: Bygg förändringsförmåga i digitala transformationer

 • 1. Bygg förändringsförmåga i digitala transformationer En inblick i NCCs pågående digitala transformation och hur de förberett sig på denna resa.
 • 2. Vilka är vi? Civin Kariksiz Practice Lead för Business Change Management. 12 år på NCC. Michaela Wåhlberg Förändringsledare (certifierad inom PROSCI). 12 som konsult varav 2 år hos NCC. Memory hook En jäkel på att minnas detaljer. Memory hook Spelat VM i Lacrosse som målvakt med danska landslaget. Passion för matlagning Passion för teknik Passion för människor 90% 70% 90% Passion för matlagning Passion för teknik Passion för människor 100% 50% 80%
 • 3. Detta kommer vi prata om idag! • Kort om NCC • Hur förhåller sig Förändringsledning till Projektledning? • Att komma till insikt och bygga grunden • Att bygga förmågan att leda i förändring hos chefer och ledare • Att praktiskt arbeta med förändringsledning kopplat till projektledningsmodellen PPS 2023-04-20 3
 • 4. 54 miljarder Medarbetare 12 500 Nettoomsättning SEK 58 % 10 % 13 % 19 % Nettoomsättning 2022 Maj 2022 NCC AB 4 Ett ledande byggföretag i Norden
 • 6. NCC:s organisation CEO Finance &IT Legal & Risk Communication Purchasing HR Building Nordics Building Sweden Infrastructure Industry Property Development 6
 • 7. Vara ett datainformerat företag 7 En viktig del av NCCs strategiska inriktning.
 • 8. Detta kommer vi prata om idag! • Kort om NCC • Hur förhåller sig Förändringsledning till Projektledning? 2023-04-20 8
 • 9. Ingångar till förändringsledning som alla utgör byggstenar för fungerande förändring Människan Organisationen Ledningsgruppen Satsningen Funderande förändring Fungerande förändring
 • 10. 10
 • 11. Valnöten – de två perspektiven i en leverans 2023-04-20 11 Projektet ”Vad” Förändringsledning ”Hur” Nuläge Struktur Människor Resultatmål Effektmål Det nya normala
 • 12. Resultat = Lösning x Acceptans 2023-04-20 12 Lösning Acceptans Resultat
 • 13. Detta kommer vi prata om idag! • Kort om NCC • Hur förhåller sig Förändringsledning till Projektledning? • Att komma till insikt och bygga grunden 2023-04-20 13
 • 14. Att komma till insikt och bygga grunden Vara ett datainformerat företag En viktig del av NCCs strategiska riktning. 2023-04-20 14 Allt startade med just en satsning – en digitala transformation och en insikt… Tre delar att ta tag i 1 Gemensam grund 2 Operationalisera förändringsledning 3 Bygga organisatorisk förmåga
 • 15. Innan arbetet kunde påbörjas etablerades ett kärnteam • Förankra med högsta ledningen • Besluta om ramverk • Säkerställa progress i framtagandet av arbetssätt • Skapa acceptans och förståelse för behovet av att hjälpa individer genom förändring 2023-04-20 15 Här kom vår numera kollega Mikael Berglund in i bilden.
 • 16. Börja skapa en gemensam grund Change Management à Business Change Management Val av ramverk à Medveten strategi för spridning 2023-04-20 16 1
 • 17. Operationalisera förändringsledning Förankring med beslutsfattande forum PROSCI PPS Business Change Management core team 2023-04-20 Harmonisera och integrera med existerande verksamhetsmodell. 17 2
 • 18. Bygga organisatorisk förmåga § Roadshow hos affärsområdenas ledningsgrupper – för acceptans och förståelse § Skapa baseline för mognad att använda förändringsledning § ”Sponsorship in Change Management” 2023-04-20 18 Processer och beteenden är bara några ut av komponenterna. 3
 • 19. Detta kommer vi prata om idag! • Kort om NCC • Hur förhåller sig Förändringsledning till Projektledning? • Att komma till insikt och bygga grunden • Att bygga förmågan att leda i förändring hos chefer och ledare 2023-04-20 19
 • 20. Vilka är egentligen med och hanterar en förändring? Nyckelroller i förändringsledning Flight/Risk Zone Projektteam Exekutiva och seniora chefer Flight/Risk Zone Förändrings- ledningsteamet Flight/Risk Zone Närmaste chef och arbetsledare Flight/Risk Zone Projekt- stödjande funktioner, SME ramverk Roller som möter medarbetarna Roller som möjliggör Flight/Risk Zone Business leads, business SME Styrgrupp Varje ”kugghjul” spelar en specifik roll
 • 21. Varför ska vi arbeta med förändringsledning? 21 Ökar sannolikheten för lyckade projekt Möta medarbetares (och chefers) motstånd till förändring Bygga förändringsförmåga i organisationen Fånga upp de mänskliga faktorerna som påverkar avkastningen på investeringen
 • 22. Alla förändras inte i samma takt Awareness (medvetenhet) – förstå varför en förändring behövs Desire (motivation) – viljan att delta i förändringen Knowledge (kunskap) – kunskap att kunna genomföra en förändring Ability (förmågan) – förmågan att genomföra förändring när kunskapen finns Reinforcement (varaktig förändring) – förstärka och bibehålla det nya sättet att arbeta En modell inom förändringsledning för att stötta individerna i en förändring
 • 23. Detta kommer vi prata om idag! • Kort om NCC • Hur förhåller sig Förändringsledning till Projektledning? • Att komma till insikt och bygga grunden • Att bygga förmågan att leda i förändring hos chefer och ledare • Att praktiskt arbeta med förändringsledning kopplat till projektledningsmodellen PPS 2023-04-20 23
 • 24. En av de stora framgångsfaktorerna… ”Integration and Engagement with Project Management” Här lyfts vikten av: • Samarbete med projektteam och projektledare • Tidigt engagemang i projekt / förändringsinitiativ • Harmonisering av ramverk och styrmodeller för förändringsledning och projektledning 2023-04-20 24 …för framgångsrik organisationsförändring
 • 25. Phase 1: Prepare Approach Phase 2: Manage Change Phase 3: Sustain outcomes PPS Förändringsledning integrerad med NCCs projekstyrningsmodell PPS BCM 25
 • 26. Projektstyrning Förändringsledning Gemensamt Projektlening Förändringsledning PCT analys Input kring förändrings- ledning till Business Case och projektplan Utvärdera intressenter och risker Leverabler: • Uppdaterat Business Case • Projektplan • Uppdaterad intressentlista • Rikslista • PCT assessment Mål Tidplan Resurser Arbetsmetod Riskhantering Sammanställ projektplan Prepare Approach Definiera approach Manage Change Planera och agera Leverabler: • Förändringsledningsstrategi • Förändringsledningsplan • Etablerat BCM-team samt referensgrupp Manage Change Följ upp utförande DP3 tillstånd: • Skapat A hos människor som påverkas. • Skapat AD hos huvudintressenter och de viktigaste sponsorerna. • BCM-organisation etablerad och förberedd - ADK. • Förändringsledningsplan etablerad. Förändringsledning under ett utvecklingsprojekts Prepare fas fram till DP3 beslut
 • 27. Hur håller ni lågan uppe? • GRIT – uthållighet, inre driv och förmågan att inte ge upp vid motgångar • Fira framgångar – även de små! • Håll i och håll ut – NCCs egna star behaviours ”Follow through and follow up” • Ni kan aldrig kommunicera för mycket när ni ska etablera detta! 2023-04-20 27 Det ärliga svaret är att det krävs ett jäklar anamma och att ni inte ger upp när det blir jobbigt!
 • 28. Tack för oss! • Memory hook • En jäkel på att minnas detaljer.
 • 29. Vad händer nu? Imorgon: Utskick till deltagarna Presentation Inspelning Utvärdering 27/4 Uppsala: Frukostseminarium: Tillitsbaserad projektledning 9/5 Stockholm Eftermiddagsworkshop: Olika vägar till fungerande förändring 10/5 Malmö: Eftermiddagsseminarium: Leda förändring där människor vill, kan och vågar 11/5 Helsingborg: Frukostseminarium: Leda förändring där människor vill, kan och vågar 25/5 Örebro: Ledarskapsevent: Hållbarhet, Förändringsledning och Digitalisering 31/5 Göteborg: Frukostseminarium: Nycklar till effektiv digitalisering 24/5 Nästa Webbinar: Tema hållbarhet
 • 30. Hur kan Frontit hjälpa er med förändringsledning? 2023-04-20 30 Förändrings- ledare I förändringsprojekt Workshop Med förändringsledning som tema Utbildning Av chefer och ledare i att leda i förändring och förändringsledning Coachning och rådgivning Till individer eller grupper Change Management Office Uppsättning, stöttning Inspirations- föreläsning Med förändringsledning som tema