Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Plus de Frontit(20)

Presentation från webbinarium 8 mars.pdf

 1. Skapa effektfulla team
 2. Med passion att kombinera arbetsglädje och effektivitet • Senior konsult och chef • Utvecklar ledare som utvecklar människor och verksamheter • ICC coach och NLP Trainer
 3. Vårt fokus idag • Team och effektfullhet • Tre viktiga grundstenar för effektfulla team • En utvecklingsresa för team 2023-03-09
 4. Varför och vad är team? • har ett gemensamt mål som medlemmarna är beroende av varandra för att nå • definierar sig själva, och ses av andra som ett team • avsätter tid för att utvärdera både prestation och samarbete 2023-03-09 Teamet: 4
 5. Vad utmärker team som presterar väl? • utvärderar och utvecklar prestation, arbetssätt och samarbete • har hög grad av tillit • fördelar arbete utifrån roller och kompetenser • har högt ansvarstagande • har öppen kommunikation 2023-03-09 5 Teamet:
 6. Vad blir resultatet? • högre NKI • bättre kvalitet • ökad lönsamhet • ökat fokus på innovation och utveckling • högre frisknärvaro • högre arbetstillfredsställelse och motivation 2023-03-09 Effektfulla team bidrar till: 6
 7. Några grundstenar för effektfulla team •Vårt uppdrag •Vår dialog •Mitt självledarskap
 8. Vårt uppdrag Kommunikationstilar & försvarssignaler Coachning & feedback Vi som team Tillstånd Reflektion & nästa steg Exempel på en utvecklingsresa Vårt uppdrag Vår dialog Mitt självledarskap
 9. Vårt uppdrag Kommunikationstilar & försvarssignaler Coachning & feedback Vi som team Tillstånd Reflektion & nästa steg Exempel på en utvecklingsresa Vårt uppdrag
 10. Vårt uppdrag Vårt syfte och mål För vem, vad och hur Beroenden till/från Var och ens bidrag 2023-03-09 Dialog om uppdraget Våra villkor för prestation
 11. Vårt uppdrag Att jobba fram en attraktiv målbild för hur vi vill agera och uppfattas som team, och identifiera steg för att nå dit 2023-03-09 11 Vi som team Vi är ett professionellt ledningsstöd och en naturlig samarbetspartner
 12. Vårt uppdrag Coachning & feedback Vi som team Tillstånd Reflektion & nästa steg Exempel på en utvecklingsresa Vår dialog Kommunikationstilar & försvarssignaler
 13. Vår dialog • Få grunder i coachande förhållningssätt • Coacha varandra mot den gemensamma målbilden • Bygga tillit och trygghet genom feedback 2023-03-09 13 Coachande förhållningssätt & feedback
 14. 2023-03-09 Vår dialog • Öka förståelse om våra behov i samarbete och kommunikation • Träna på att bli mer flexibla i kommunikationen • Förstå mer om hur vi reagerar i förändring och varför Kommunikationsstilar & försvarssignaler 14
 15. Vårt uppdrag Coachning & feedback Vi som team Tillstånd Reflektion & nästa steg Exempel på en utvecklingsresa Mitt självledarskap Kommunikationstilar & försvarssignaler
 16. Mitt självledarskap • Få insikter om vad som påverkar mitt tillstånd • Hur mitt tillstånd påverkar mina tankar och mitt agerande • Hur mitt tillstånd påverkar teamets prestation 2023-03-09 Tillstånd 16
 17. Vad är tillstånd? 2023-03-09 17 Spotify – Tillstånd Fokus Erfarenheter Fysiologi
 18. Du har ansvar för dina tankar, ditt tillstånd och ditt resultat 2023-03-09 18 Tillstånd Beteende Resultat Spotify – Tillstånd
 19. Känslan du har inför ett möte är den du förmedlar • Du påverkar andra med ditt tillstånd • Det starkaste tillståndet i ett rum dominerar • Är ditt tillstånd värt att smittas av..? Fokuserad Lugn Tillitsfull Utmanande Glad Nytänkande Utforskande
 20. Några sätt att byta tillstånd • Ändra på kroppen - sträck på dig, hoppa, töj, böj • ANDAS medvetet • Lyssna på musik • Prata med en kollega • Byt fokus • Säg bra saker till dig själv • Greatest haka EVER 2023-03-09 20
 21. Vårt uppdrag Kommunikation & försvar Coachning & feedback Vi som team Tillstånd Reflektion & nästa steg Exempel på en utvecklingsresa
 22. Reflektion och nästa steg • Vad har vi gjort? • Hur har det påverkat oss, vår prestation och vår omgivning? • Vad har vi lärt oss? • Vad gör vi nu och varför då? 2023-03-09 22 Lära, vidmakthålla, förbättra
 23. Vad gav resan? 2023-03-09 23 Bättre nyttjande av varandras kompetenser Mindre frustration, mer arbetsglädje Ökad tillit och bättre dialog Ökad effekt av utvecklingsarbetet Tydligare prioriteringar och bättre måluppfyllelse
 24. Några grundstenar för effektfulla team •Vårt uppdrag •Vår dialog •Mitt självledarskap
 25. Vill du fortsätta dialogen? Connecta med mig Boka ett möte
 26. Vad händer nu? Imorgon: Utskick till deltagarna Presentation Inspelning Utvärdering 19/4 Webbinar: Förändringsledning i en stor digitala transformation Talare: Michaela Wåhlberg, Frontit och Civin Kariksiz, Practice Lead Change Management, NCC 9/3 Förändringsledningsdagen: Se upp för fallgroparna i förändringsresan Ida Asp, Tillväxtverket och Annika Andersson, Frontit 22-23/3 Göteborg. Offentlig Chef. Utställare och seminarium: Så skapar du som chef och ledare tillit, Peter Skoog, Frontit
 27. • Coaching medarbetar/chefer • Grupphandledning • Konflikthantering • Karriärsutveckling • Personlighetstester • Arbetsklimat • Värdegrund • Psykosocial- arbetsmiljöarbete • Medarbetarskap • Grupp och organisation- analys/screening • Målsättning och styrning • Medarbetargrupps- utveckling • Ledningsgrupps- utveckling • Kompetensanalys • Ledarskapsprogram • Utbildning - Självledarskap - Coaching - Konflikthantering - Feedback - Samtal/ Kommunikation - Leda i förändring Coaching/ handledning Kultur Grupputveckling Ledarskaps- utveckling Hur kan Frontit hjälpa er med Individ-, grupp- och ledarskapsutveckling?
 28. • Vi behöver bli fler på alla orter! • Känner du någon som skulle passa på frontit? • Tipsa om: jobb.frontit.se
 29. Litteratur tips • Matthew D. Lieberman Det sociala djuret Det sociala djuret - Matthew D. Lieberman - inbunden (9789187935022) | Adlibris Bokhandel • Lena Börjeson Kolbs lärstilar – vilken lärstil har du? Kolbs lärstilar : vilken lärstil har du? - Lena Börjeson - Häftad (9789186500597) | Bokus • SCARF Modell för förändringsmotstånd (David Rock) https://pdfs.semanticscholar.org/ac92/8982c7a7c3d694d8b53c1290673395795766.pdf?_ga= 2.33411454.1710236033.1601880364-570050566.1600671084 • https://ledaforandring.se/motivera/scarf-en-artikel-om-hjarnan • ESV:s process för förändringsledning Förändringsledning - ESV forum 2023-03-09 29
Publicité