Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare!

Frontit
FrontitMarknadsansvarig på Frontit à Frontit
VÅGA VARA EN MODERN PROJEKTLEDARE
Seminarium: Modern projektledning
Peter Skoog – Hösten 2016
www.frontit.se
Projektledning
Förändrings-
ledning
Projekt-
kontor
Agila
arbetssätt
IT-styrning
Verksamhets
utveckling
Motivation
3.0
PETER SKOOG
www.frontit.se
 Projektledare
 Reservofficer
 Pappa
 Hundägare
 Styrelseledamot
 Byggnadsingenjör
 Systemvetare
 Friidrottstränare
 Förvaltningsledare
 Mätningsingenjör
 Orienterare
 Programmerare
 Utbildare
 Säljare Konsult
 Chef
 Förhandlare
 Husägare
 Förändringsledare
TRENDER INOM PROJEKTLEDNING
www.frontit.se
 Agila tankesättet växer sig
starkare
 Förenkling, flexibilitet och
transparens blir ledstjärnor i
förändringsarbetet
 Från processer till mänskligt
beteende
 Pratar mer om VARFÖR
Projektledaren
 Från suboptimering till
helhetsfokus
 Nya uppgifter ges till etablerade
projektteam
 Acceptera osäkerhet och lära
oss leva med den
 Synen på ledarrollen och
ledarskapet förändras
Detta KRÄVER en ny typ av projektledare!
PROJEKTSTRATEGI
www.frontit.se
PROJEKTSTRATEGI - PROJEKTTRIANGELN
www.frontit.se
BRA
BILLIGTSNABBT
FUNKTION
STANDARD
Välj två att styra mot!
PROJEKTSTRATEGI?
www.frontit.se
Sekventiell Inkrementell
Fixerad
Flexibel
Funktionalitet
FunktionalitetPengar
PengarTid
”Vattenfall”
PPS, PROPS
Scrum, XP
Tid
Strategi
Metoder
INKREMENTELL PROJEKTSTRATEGI
www.frontit.se
Kostnad
Värdeförkunden
Avtagande
lönsamhet
PROJEKTSTRATEGI – KUNDVÄRDE OCH RISK
www.frontit.se
Tid
Kostnad
Värde
Mål
Tid
Kostnad
Värde
Mål
”Vattenfall” Inkrementellt
Mål
Mål
Mål
Värde
Värde
Värde
PROJEKTETS KARAKTÄR AVGÖR PROJEKTSTRATEGI
www.frontit.se
Tydliga
krav
Oklara
krav
Sekventiell
Inkrementell
Oförutsägbart
FoU
Känd OkändProjektmiljö
Tid
Innovation
Krav
Förutsägbart
DISKUSSION – ”BIKUPA”
www.frontit.se
Var befinner sig ditt/ert projekt,
eller er organisations projekt?
Tryggt eller oförutsägbart?
1. Diskutera med stolsgrannen
2. 1 minut/person
3. Summering
Fråga: Anpassar ni projektmetod efter detta?
Förändrings-
ledning
PROJEKTMETOD
www.frontit.se
(Projektstart)
Initiering GenomförandeEtablering Avveckling Realisera nytta
BP BP BP BP BP BP
(Slutleverans)
Business
case
Problem-
analys
Budget- och
tidplan
Riskanalys
Effektmål
Projektmål
Bemannings-
plan
Krav-
insamling
…. ….
Välj rätt
projektstrategi
www.frontit.se
De mest flexibla organisationerna stödjer
flera olika projektledningsmetoder och
väljer metod beroende på uppgiften.
PROJEKTDIMENSIONER
www.frontit.se
PROJEKTDIMENSIONER
 Tekniska
– Fokus på teknik och domänkunskap
 Kontrollerande
– Fokus på aktiviteter och uppföljning
 Transformerande
– Fokus på ledarskap och förändring
www.frontit.se
Tekniska
dimensionen
Kontrollerande
dimensionen
Transformerande
dimensionen
PROJEKTDIMENSIONER - FÖRFLYTTNING
 Tekniska
– Den snabba tekniska utvecklingen gör att
projektledaren inte kan ha samma
tekniska detaljkunskap som tidigare
 Kontrollerande
– Fokus på aktiviteter och uppföljning
 Transformerande
– Fokus på ledarskap och förändring
www.frontit.se
Tekniska
dimensionen
Kontrollerande
dimensionen
Transformerande
dimensionen
PROJEKTDIMENSIONER - FÖRFLYTTNING
 Tekniska
– Den snabba tekniska utvecklingen gör att
projektledaren inte kan ha samma
tekniska detaljkunskap som tidigare
 Kontrollerande
– Rollen som projektledare behövs inte i
samma utsträckning och teamen själva
tar ansvaret för arbetsprocessen
 Transformerande
– Fokus på ledarskap och förändring
www.frontit.se
Tekniska
dimensionen
Kontrollerande
dimensionen
Transformerande
dimensionen
PROJEKTDIMENSIONER - FÖRFLYTTNING
 Tekniska
– Den snabba tekniska utvecklingen gör att
projektledaren inte kan ha samma
tekniska detaljkunskap som tidigare
 Kontrollerande
– Rollen som projektledare behövs inte i
samma utsträckning och teamen själva
tar ansvaret för arbetsprocessen
 Transformerande
– Ledarskapet handlar mer och mer om
förändringshantering, kommunikation,
motivation, samordning och koordinering
www.frontit.se
Tekniska
dimensionen
Kontrollerande
dimensionen
Transformerande
dimensionen
BENSTRÄCKARE…
www.frontit.se
www.frontit.se
PROJEKTDIMENSIONER
Tekniska
dimensionen
Kontrollerande
dimensionen
Transformerande
dimensionen
TEKNISKA DIMENSIONEN
www.frontit.se
Tekniska
dimensionen
www.frontit.se
“Så snabbt som allt går idag,
så långsamt kommer det inte att gå i morgon
och vi kommer att skratta åt det i framtiden!”
KONTROLLERANDE DIMENSIONEN
www.frontit.se
Kontrollerande
dimensionen
MINDRE KONTROLL – MER FÖRTROENDE
www.frontit.se
”Command and control” Leda förändring
Öppna, lyhörda
& lättrörliga
GruppenIndividen
SAMORDNING & KOORDINERING
www.frontit.se
 Tillgång till information
 Gemensamma och öppna samarbetsytor
– Digitala och fysiska
 Vikten av ett projektrum
– Närmare samarbete med kunden
– Ökad produktivitet
– Större flexibilitet
– Färre defekter
– Lägre kostnad
PROJEKTPLANERING
www.frontit.se
Om det nu är så föränderligt, kan man inte strunta i att planera?
”Det blir aldrig som vi har planerat och just därför är planen allt”
STYRGRUPP – TILLGÄNGLIGHET OCH BESLUT
 Fokus på syfte och mål -> önskad effekt
 Acceptera att allt inte är förutsägbart
 Stark styrgrupp med en stark förankring
 Engagerade, initierade och ansvarstagande
 Vara tillgängliga under hela projektet
www.frontit.se
Tid
Affärssidansinvolvering
Agilt
”Vattenfall”
Långsam kontra snabb beslutsprocess…
TRANSFORMERANDE DIMENSIONEN
www.frontit.se
Transformerande
dimensionen
VAD ÄR DET EGENTLIGEN SOM GER EFFEKT?
www.frontit.se
Mindre synligt mer kraftfullt Går mot lärande
organisation
Attityder
Värderingar
Principer
Tillämpning
Verktyg &
processer
Mer synligt mindre kraftfullt
Kräver strukturell och
kulturell förändring
Enkelt att påverka
FUNGERANDE TEAM
www.frontit.se
 Jobbar mot gemensamma, tydliga
och kommunicerade mål
Mål &
Vision
Tar ansvar
Är engagerade
Räds ej konflikter
Känner förtroende
 Man tar ansvar och håller varandra ansvariga
 Ständig dialog, öppna för förändringar,
lägger kritiska frågor på bordet och har livliga möten
 Tillåter nya idéer och utmanar varandra
 Har en öppen och tillåtande arbetsmiljö
MOTIVERADE TEAM
www.frontit.se
 Negativa människor
 Inget utrymme att växa
 Ingen vision
 Slöseri med tid
 Dålig kommunikation
 Strikt hierarki
 Ingen uppskattning
- Hantera, var öppen, inkludera
- Ge eget ansvar, möjlighet till utveckling
- Ständig prioritering, effektiva möten
- Visualisera och kommunicera vision
- Dialog, öppen & tillgänglig information
- Självständiga team med beslutsmandat
- Jobba med feedback och ständig dialog
A
G
I
L
T
FOKUS PÅ EFFEKT – ”VARFÖR GÖR VI DET HÄR? ”
Effektmål
 Varför skall vi göra det här?
Målgrupper
 Vilka skapar den önskade effekten?
Användningsmål
 Vad har målgrupperna för behov?
<
V
<V
www.frontit.se
HUR KOMMUNICERA PROJEKTETS SYFTE & MÅL?
www.frontit.se
HUR KOMMUNICERA PROJEKTETS SYFTE & MÅL?
www.frontit.se
Tydliggör:
 Syfte
 Effektmål
 Projektmål
 Insikter
 Lösning, övergripande
SUMMERING
www.frontit.se
VAD HAR VI GÅTT IGENOM?
www.frontit.se
Projektstrategi Projektdimensioner
VAD BETYDER DETTA FÖR ORGANISATIONEN?
www.frontit.se
 Acceptera att allt inte är förutsägbart
 Tillåta olika projektstrategier
 Följa upp projekten på nya sätt
– Fokus på syfte och mål
– Effekter och hemtagning
 Utveckla styrgruppen
 Inte bara verktyg och processer
– Principer, värderingar, attityder
 Stödja en lärande organisation
VAD BETYDER DETTA FÖR DIG SOM PROJEKTLEDARE?
www.frontit.se
 Träna dina färdigheter i att lyssna,
samtala och ge feedback
 Arbeta med vision för att
bygga stark motivation
 Använd den projektmetod som
passar bäst för uppgiften
 ”Grovplanering och parering”
 Prioritera och fokusera
på syfte och mål
Våga bli en modern projektledare!
 Fokus på samarbete
 Utveckla din förmåga att
facilitera
 Behärska PL grundverktyg
 Utveckla din verktygslåda
 Ständig förbättring
 Öppenhet och transparens
www.frontit.se
TACK!
VAD HÄNDER NU?
 Utvärdering + presentationen till dig efter seminariet!
 Vill du ha Frontits nyhetsbrev och information om kommande seminarier?
– Anmäl dig på hemsidan – www.frontit.se
– Följ oss på sociala medier!
www.frontit.se
REFERENSER
www.frontit.se
 Bengtsson, Ulf: (2015) Vart är vi på väg?
 Grut, Torben (2016) Morötter och piskor är för åsnor!
 Daskal, Lolly (2015) 8 Deadly Ways to Kill Employee Motivation
 Daskal, Lolly (2015) 10 Things Successful Leaders Remember When Things Go Wrong
 Hansen Nilsson, Andréas (2015) Framgångsrik projektledning när verkligheten knackar på
 Yllemo, Henrik (2016) blog.yllemo.com
 Lyckblom, Mikael (2015) lyckblom.se
 Jardenberg, Joakim (2016) It-gurun som vågar misslyckas
 Frida Boissens (2016) Årets digitala ledare 2016
 Elaine Eksvärd (2016) Landet Överens där alla är rädda
 Patrick Lencioni (2004) The Five Dysfunctions of a Team
 Tomas Björkholm och Hans Brattberg (2010) PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA
 PMI: (2016) Capturing the Value of Project Management Through Organizational Agility
1 sur 41

Recommandé

Agila projekt frontit par
Agila projekt frontitAgila projekt frontit
Agila projekt frontitFrontit
1.6K vues19 diapositives
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill! par
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!Frontit
4.2K vues65 diapositives
Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation" par
Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation"Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation"
Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation"Frontit
2K vues46 diapositives
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten" par
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"Frontit
1.7K vues29 diapositives
Projektkontoret i en föränderlig omvärld Stockholm par
Projektkontoret i en föränderlig omvärld StockholmProjektkontoret i en föränderlig omvärld Stockholm
Projektkontoret i en föränderlig omvärld StockholmFrontit
1.6K vues31 diapositives
Frontit seminarium: Verksamhetsutveckling från strategi till effekt par
Frontit seminarium: Verksamhetsutveckling från strategi till effektFrontit seminarium: Verksamhetsutveckling från strategi till effekt
Frontit seminarium: Verksamhetsutveckling från strategi till effektFrontit
2.7K vues17 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld" par
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"Frontit
3.5K vues33 diapositives
Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder" par
Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder"Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder"
Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder"Frontit
3.8K vues38 diapositives
Snabbkurs i projektledning par
Snabbkurs i projektledningSnabbkurs i projektledning
Snabbkurs i projektledningErik Fors-Andrée
31.9K vues28 diapositives
Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder! par
Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder!Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder!
Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder!Frontit
2.5K vues22 diapositives
Projketledning - En kurs för dig som vill utvecklas par
Projketledning - En kurs för dig som vill utvecklas Projketledning - En kurs för dig som vill utvecklas
Projketledning - En kurs för dig som vill utvecklas Stephan Philipson
1.1K vues4 diapositives
Projektledning intro teori 1 par
Projektledning intro teori 1Projektledning intro teori 1
Projektledning intro teori 1Peter Nydal
2.6K vues19 diapositives

Tendances(20)

Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld" par Frontit
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"
Frontit3.5K vues
Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder" par Frontit
Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder"Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder"
Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder"
Frontit3.8K vues
Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder! par Frontit
Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder!Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder!
Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder!
Frontit2.5K vues
Projketledning - En kurs för dig som vill utvecklas par Stephan Philipson
Projketledning - En kurs för dig som vill utvecklas Projketledning - En kurs för dig som vill utvecklas
Projketledning - En kurs för dig som vill utvecklas
Stephan Philipson1.1K vues
Projektledning intro teori 1 par Peter Nydal
Projektledning intro teori 1Projektledning intro teori 1
Projektledning intro teori 1
Peter Nydal2.6K vues
Frontit seminarium: Engagerade medarbetare - nyckeln till hållbar förändring par Frontit
Frontit seminarium: Engagerade medarbetare - nyckeln till hållbar förändringFrontit seminarium: Engagerade medarbetare - nyckeln till hållbar förändring
Frontit seminarium: Engagerade medarbetare - nyckeln till hållbar förändring
Frontit2.1K vues
Projektmognadsmodell - En väg till effektivisering av projektverksamheten par Frontit
Projektmognadsmodell - En väg till effektivisering av projektverksamhetenProjektmognadsmodell - En väg till effektivisering av projektverksamheten
Projektmognadsmodell - En väg till effektivisering av projektverksamheten
Frontit1.5K vues
Projektledning teori 6 par Peter Nydal
Projektledning teori 6Projektledning teori 6
Projektledning teori 6
Peter Nydal1.2K vues
Projektledning teori 4 par Peter Nydal
Projektledning teori 4Projektledning teori 4
Projektledning teori 4
Peter Nydal810 vues
Projektledning teori 2 par Peter Nydal
Projektledning teori 2Projektledning teori 2
Projektledning teori 2
Peter Nydal2.1K vues
Projektledning teori 3 par Peter Nydal
Projektledning teori 3Projektledning teori 3
Projektledning teori 3
Peter Nydal2.6K vues
Effektmål - så funkar det, av Jeanin Day, Antrop par Antrop
Effektmål - så funkar det, av Jeanin Day, AntropEffektmål - så funkar det, av Jeanin Day, Antrop
Effektmål - så funkar det, av Jeanin Day, Antrop
Antrop7.6K vues
Projektledning teori 5 par Peter Nydal
Projektledning teori 5Projektledning teori 5
Projektledning teori 5
Peter Nydal1.5K vues
Vad är ett projekt? par Carl Heath
Vad är ett projekt?Vad är ett projekt?
Vad är ett projekt?
Carl Heath4.8K vues
Frontit seminarium: Morötter och piskor är för åsnor. Motivation 3.0 är här! par Frontit
Frontit seminarium: Morötter och piskor är för åsnor. Motivation 3.0 är här!Frontit seminarium: Morötter och piskor är för åsnor. Motivation 3.0 är här!
Frontit seminarium: Morötter och piskor är för åsnor. Motivation 3.0 är här!
Frontit1.8K vues
Frukostseminarium: Vad är Effektstyrning och hur satte det Kulan i rullning? par inUse
Frukostseminarium: Vad är Effektstyrning och hur satte det Kulan i rullning?Frukostseminarium: Vad är Effektstyrning och hur satte det Kulan i rullning?
Frukostseminarium: Vad är Effektstyrning och hur satte det Kulan i rullning?
inUse3.6K vues
Effektkartor på UX Open par inUse
Effektkartor på UX OpenEffektkartor på UX Open
Effektkartor på UX Open
inUse4.5K vues
Intro Vägledning i Nyttorealisering par E-delegationen
Intro Vägledning i NyttorealiseringIntro Vägledning i Nyttorealisering
Intro Vägledning i Nyttorealisering
E-delegationen1.2K vues

En vedette

Frontit Seminarium: Snabbt, effektivt, agilt - men bra? Västerås 7 mars 2017 par
Frontit Seminarium: Snabbt, effektivt, agilt - men bra? Västerås 7 mars 2017Frontit Seminarium: Snabbt, effektivt, agilt - men bra? Västerås 7 mars 2017
Frontit Seminarium: Snabbt, effektivt, agilt - men bra? Västerås 7 mars 2017Frontit
298 vues39 diapositives
Frontit seminarium: Projektkontoret- släpp sargen, gör nytta eller dö! par
Frontit seminarium: Projektkontoret- släpp sargen, gör nytta eller dö!Frontit seminarium: Projektkontoret- släpp sargen, gör nytta eller dö!
Frontit seminarium: Projektkontoret- släpp sargen, gör nytta eller dö!Frontit
3.3K vues26 diapositives
Mkfc kval2 vt2013 par
Mkfc kval2 vt2013Mkfc kval2 vt2013
Mkfc kval2 vt2013Tarja Hannila
255 vues7 diapositives
Kompetensförsörjning med fokus på anläggning – Andreas Brendinger par
Kompetensförsörjning med fokus på anläggning – Andreas BrendingerKompetensförsörjning med fokus på anläggning – Andreas Brendinger
Kompetensförsörjning med fokus på anläggning – Andreas BrendingerSvenskt Projektforum
368 vues27 diapositives
NCC koncernen par
NCC koncernenNCC koncernen
NCC koncernenMagnusJT
559 vues53 diapositives
Technogarden Projektledning par
Technogarden ProjektledningTechnogarden Projektledning
Technogarden ProjektledningTechnogarden
267 vues16 diapositives

En vedette(18)

Frontit Seminarium: Snabbt, effektivt, agilt - men bra? Västerås 7 mars 2017 par Frontit
Frontit Seminarium: Snabbt, effektivt, agilt - men bra? Västerås 7 mars 2017Frontit Seminarium: Snabbt, effektivt, agilt - men bra? Västerås 7 mars 2017
Frontit Seminarium: Snabbt, effektivt, agilt - men bra? Västerås 7 mars 2017
Frontit298 vues
Frontit seminarium: Projektkontoret- släpp sargen, gör nytta eller dö! par Frontit
Frontit seminarium: Projektkontoret- släpp sargen, gör nytta eller dö!Frontit seminarium: Projektkontoret- släpp sargen, gör nytta eller dö!
Frontit seminarium: Projektkontoret- släpp sargen, gör nytta eller dö!
Frontit3.3K vues
Kompetensförsörjning med fokus på anläggning – Andreas Brendinger par Svenskt Projektforum
Kompetensförsörjning med fokus på anläggning – Andreas BrendingerKompetensförsörjning med fokus på anläggning – Andreas Brendinger
Kompetensförsörjning med fokus på anläggning – Andreas Brendinger
NCC koncernen par MagnusJT
NCC koncernenNCC koncernen
NCC koncernen
MagnusJT559 vues
Technogarden Projektledning par Technogarden
Technogarden ProjektledningTechnogarden Projektledning
Technogarden Projektledning
Technogarden267 vues
Arbetsgruppens Verktyg par ChristerH
Arbetsgruppens VerktygArbetsgruppens Verktyg
Arbetsgruppens Verktyg
ChristerH222 vues
Sociala medier i projektledning par Leif Kajrup
Sociala medier i projektledningSociala medier i projektledning
Sociala medier i projektledning
Leif Kajrup381 vues
Frontit Seminarium: Snabbt, effektivt, agilt - men bra? Sundsvall 16 mars 2017 par Frontit
Frontit Seminarium: Snabbt, effektivt, agilt - men bra? Sundsvall 16 mars 2017Frontit Seminarium: Snabbt, effektivt, agilt - men bra? Sundsvall 16 mars 2017
Frontit Seminarium: Snabbt, effektivt, agilt - men bra? Sundsvall 16 mars 2017
Frontit255 vues
DBT_projektledning 2015 09-07 par Jan Bidner
DBT_projektledning 2015 09-07DBT_projektledning 2015 09-07
DBT_projektledning 2015 09-07
Jan Bidner673 vues
Föredrag om risker för projekt och kalkyler och simulering par Frontit
Föredrag om risker för projekt och kalkyler och simuleringFöredrag om risker för projekt och kalkyler och simulering
Föredrag om risker för projekt och kalkyler och simulering
Frontit1.8K vues
Frontit Seminarium Stockholm: Snabbt, effektivt, agilt - men bra? 14 mars 2017 par Frontit
Frontit Seminarium Stockholm: Snabbt, effektivt, agilt - men bra? 14 mars 2017Frontit Seminarium Stockholm: Snabbt, effektivt, agilt - men bra? 14 mars 2017
Frontit Seminarium Stockholm: Snabbt, effektivt, agilt - men bra? 14 mars 2017
Frontit370 vues
Projektledning i agila organisationer par Knowit_TM
Projektledning i agila organisationerProjektledning i agila organisationer
Projektledning i agila organisationer
Knowit_TM1.6K vues

Similaire à Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare!

Frukostseminarium Gavle.pdf par
Frukostseminarium Gavle.pdfFrukostseminarium Gavle.pdf
Frukostseminarium Gavle.pdfFrontit
38 vues42 diapositives
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i Örebro par
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i ÖrebroFrukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i Örebro
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i ÖrebroFrontit
75 vues29 diapositives
Frukostseminarium Malmö.pdf par
Frukostseminarium Malmö.pdfFrukostseminarium Malmö.pdf
Frukostseminarium Malmö.pdfFrontit
28 vues26 diapositives
Tony by the sea par
Tony by the seaTony by the sea
Tony by the seaTony Parmstig
153 vues2 diapositives
Presentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdf par
Presentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdfPresentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdf
Presentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdfFrontit
172 vues15 diapositives
Malung-Sälens kommun / Anders Löwenberg - Nordic Intranet Summit 2015-05-25 par
Malung-Sälens kommun / Anders Löwenberg - Nordic Intranet Summit 2015-05-25Malung-Sälens kommun / Anders Löwenberg - Nordic Intranet Summit 2015-05-25
Malung-Sälens kommun / Anders Löwenberg - Nordic Intranet Summit 2015-05-25Summit & Friends
498 vues25 diapositives

Similaire à Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare!(20)

Frukostseminarium Gavle.pdf par Frontit
Frukostseminarium Gavle.pdfFrukostseminarium Gavle.pdf
Frukostseminarium Gavle.pdf
Frontit38 vues
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i Örebro par Frontit
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i ÖrebroFrukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i Örebro
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i Örebro
Frontit75 vues
Frukostseminarium Malmö.pdf par Frontit
Frukostseminarium Malmö.pdfFrukostseminarium Malmö.pdf
Frukostseminarium Malmö.pdf
Frontit28 vues
Presentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdf par Frontit
Presentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdfPresentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdf
Presentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdf
Frontit172 vues
Malung-Sälens kommun / Anders Löwenberg - Nordic Intranet Summit 2015-05-25 par Summit & Friends
Malung-Sälens kommun / Anders Löwenberg - Nordic Intranet Summit 2015-05-25Malung-Sälens kommun / Anders Löwenberg - Nordic Intranet Summit 2015-05-25
Malung-Sälens kommun / Anders Löwenberg - Nordic Intranet Summit 2015-05-25
Summit & Friends498 vues
Tips och tricks till en bra platsannons par Jobbsafari
Tips och tricks till en bra platsannonsTips och tricks till en bra platsannons
Tips och tricks till en bra platsannons
Jobbsafari3.3K vues
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens par Henrik Bagewitz
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetensVDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
Henrik Bagewitz440 vues
Leda och organisera innovation 18/11 par Frontit
Leda och organisera innovation 18/11Leda och organisera innovation 18/11
Leda och organisera innovation 18/11
Frontit695 vues
Agil revolution startar i toppen version par Frontit
Agil revolution startar i toppen version Agil revolution startar i toppen version
Agil revolution startar i toppen version
Frontit122 vues
Projektverktygsdagen 2013 - Tieto PPS & Arbetsförmedlingen par Svenskt Projektforum
Projektverktygsdagen 2013 - Tieto PPS & ArbetsförmedlingenProjektverktygsdagen 2013 - Tieto PPS & Arbetsförmedlingen
Projektverktygsdagen 2013 - Tieto PPS & Arbetsförmedlingen
Tänk stort och agera smått på väg mot den digitala arbetsplatsen par Intranätverk
Tänk stort och agera smått på väg mot den digitala arbetsplatsenTänk stort och agera smått på väg mot den digitala arbetsplatsen
Tänk stort och agera smått på väg mot den digitala arbetsplatsen
Intranätverk1.1K vues
Visaulisering som Förändringskraft! par Mats Hultman
Visaulisering som Förändringskraft!Visaulisering som Förändringskraft!
Visaulisering som Förändringskraft!
Mats Hultman512 vues
Hur vet jag att jag är på rätt par KUB-projektet
Hur vet jag att jag är på rättHur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rätt
KUB-projektet406 vues
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitalisering par Frontit
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitaliseringPresentation: Ledarskap för att lyckas med digitalisering
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitalisering
Frontit48 vues

Plus de Frontit

Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla team par
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla teamPresentation från seminariet - Att skapa effektfulla team
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla teamFrontit
78 vues29 diapositives
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning par
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning Frontit
73 vues15 diapositives
Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet par
Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet
Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet Frontit
72 vues24 diapositives
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdf par
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdfPresentation: För en mer förändringsredo organisation.pdf
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdfFrontit
66 vues13 diapositives
Tips och råd för att lyckas med digitalisering par
Tips och råd för att lyckas med digitaliseringTips och råd för att lyckas med digitalisering
Tips och råd för att lyckas med digitaliseringFrontit
25 vues6 diapositives
Tips för ett hållbart ledarskap par
Tips för ett hållbart ledarskapTips för ett hållbart ledarskap
Tips för ett hållbart ledarskapFrontit
35 vues5 diapositives

Plus de Frontit(20)

Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla team par Frontit
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla teamPresentation från seminariet - Att skapa effektfulla team
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla team
Frontit78 vues
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning par Frontit
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning
Frontit73 vues
Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet par Frontit
Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet
Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet
Frontit72 vues
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdf par Frontit
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdfPresentation: För en mer förändringsredo organisation.pdf
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdf
Frontit66 vues
Tips och råd för att lyckas med digitalisering par Frontit
Tips och råd för att lyckas med digitaliseringTips och råd för att lyckas med digitalisering
Tips och råd för att lyckas med digitalisering
Frontit25 vues
Tips för ett hållbart ledarskap par Frontit
Tips för ett hållbart ledarskapTips för ett hållbart ledarskap
Tips för ett hållbart ledarskap
Frontit35 vues
Presentation: En hållbar ledare ger hållbara medarbetare par Frontit
Presentation: En hållbar ledare ger hållbara medarbetarePresentation: En hållbar ledare ger hållbara medarbetare
Presentation: En hållbar ledare ger hållbara medarbetare
Frontit110 vues
Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team par Frontit
Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team
Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team
Frontit33 vues
Presentation från frukostseminarium hos Frontit i Eskilstuna par Frontit
Presentation från frukostseminarium hos Frontit i EskilstunaPresentation från frukostseminarium hos Frontit i Eskilstuna
Presentation från frukostseminarium hos Frontit i Eskilstuna
Frontit37 vues
Presentation från frukostseminarium i Uppsala.pdf par Frontit
Presentation från frukostseminarium i Uppsala.pdfPresentation från frukostseminarium i Uppsala.pdf
Presentation från frukostseminarium i Uppsala.pdf
Frontit72 vues
Presentation från webbinariet: Bygg förändringsförmåga i digitala transfo... par Frontit
Presentation från webbinariet: Bygg förändringsförmåga i digitala transfo...Presentation från webbinariet: Bygg förändringsförmåga i digitala transfo...
Presentation från webbinariet: Bygg förändringsförmåga i digitala transfo...
Frontit116 vues
Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4 par Frontit
Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4
Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4
Frontit61 vues
Presentation från seminariet- Nycklar till effektiv digitalisering.pdf par Frontit
Presentation från seminariet- Nycklar till effektiv digitalisering.pdfPresentation från seminariet- Nycklar till effektiv digitalisering.pdf
Presentation från seminariet- Nycklar till effektiv digitalisering.pdf
Frontit41 vues
Presentation från webbinarium 8 mars.pdf par Frontit
Presentation från webbinarium 8 mars.pdfPresentation från webbinarium 8 mars.pdf
Presentation från webbinarium 8 mars.pdf
Frontit231 vues
Presentation från seminariet: Nycklar till effektiv digitalisering par Frontit
Presentation från seminariet: Nycklar till effektiv digitaliseringPresentation från seminariet: Nycklar till effektiv digitalisering
Presentation från seminariet: Nycklar till effektiv digitalisering
Frontit48 vues
221209 Frukostseminarium Helsingborg.pdf par Frontit
221209 Frukostseminarium Helsingborg.pdf221209 Frukostseminarium Helsingborg.pdf
221209 Frukostseminarium Helsingborg.pdf
Frontit12 vues
Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ... par Frontit
Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ...Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ...
Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ...
Frontit179 vues
Webbinarium: Bli en förändringssmart chef par Frontit
Webbinarium: Bli en förändringssmart chefWebbinarium: Bli en förändringssmart chef
Webbinarium: Bli en förändringssmart chef
Frontit138 vues
Förändringsledning i agila transformationer.pdf par Frontit
Förändringsledning i agila transformationer.pdfFörändringsledning i agila transformationer.pdf
Förändringsledning i agila transformationer.pdf
Frontit146 vues
Presentation från webbinariet Redo för hållbarhetsutmaningarna.pdf par Frontit
Presentation från webbinariet Redo för hållbarhetsutmaningarna.pdfPresentation från webbinariet Redo för hållbarhetsutmaningarna.pdf
Presentation från webbinariet Redo för hållbarhetsutmaningarna.pdf
Frontit63 vues

Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare!

 • 1. VÅGA VARA EN MODERN PROJEKTLEDARE Seminarium: Modern projektledning Peter Skoog – Hösten 2016
 • 3. PETER SKOOG www.frontit.se  Projektledare  Reservofficer  Pappa  Hundägare  Styrelseledamot  Byggnadsingenjör  Systemvetare  Friidrottstränare  Förvaltningsledare  Mätningsingenjör  Orienterare  Programmerare  Utbildare  Säljare Konsult  Chef  Förhandlare  Husägare  Förändringsledare
 • 4. TRENDER INOM PROJEKTLEDNING www.frontit.se  Agila tankesättet växer sig starkare  Förenkling, flexibilitet och transparens blir ledstjärnor i förändringsarbetet  Från processer till mänskligt beteende  Pratar mer om VARFÖR Projektledaren  Från suboptimering till helhetsfokus  Nya uppgifter ges till etablerade projektteam  Acceptera osäkerhet och lära oss leva med den  Synen på ledarrollen och ledarskapet förändras Detta KRÄVER en ny typ av projektledare!
 • 9. PROJEKTSTRATEGI – KUNDVÄRDE OCH RISK www.frontit.se Tid Kostnad Värde Mål Tid Kostnad Värde Mål ”Vattenfall” Inkrementellt Mål Mål Mål Värde Värde Värde
 • 10. PROJEKTETS KARAKTÄR AVGÖR PROJEKTSTRATEGI www.frontit.se Tydliga krav Oklara krav Sekventiell Inkrementell Oförutsägbart FoU Känd OkändProjektmiljö Tid Innovation Krav Förutsägbart
 • 11. DISKUSSION – ”BIKUPA” www.frontit.se Var befinner sig ditt/ert projekt, eller er organisations projekt? Tryggt eller oförutsägbart? 1. Diskutera med stolsgrannen 2. 1 minut/person 3. Summering Fråga: Anpassar ni projektmetod efter detta?
 • 12. Förändrings- ledning PROJEKTMETOD www.frontit.se (Projektstart) Initiering GenomförandeEtablering Avveckling Realisera nytta BP BP BP BP BP BP (Slutleverans) Business case Problem- analys Budget- och tidplan Riskanalys Effektmål Projektmål Bemannings- plan Krav- insamling …. …. Välj rätt projektstrategi
 • 13. www.frontit.se De mest flexibla organisationerna stödjer flera olika projektledningsmetoder och väljer metod beroende på uppgiften.
 • 15. PROJEKTDIMENSIONER  Tekniska – Fokus på teknik och domänkunskap  Kontrollerande – Fokus på aktiviteter och uppföljning  Transformerande – Fokus på ledarskap och förändring www.frontit.se Tekniska dimensionen Kontrollerande dimensionen Transformerande dimensionen
 • 16. PROJEKTDIMENSIONER - FÖRFLYTTNING  Tekniska – Den snabba tekniska utvecklingen gör att projektledaren inte kan ha samma tekniska detaljkunskap som tidigare  Kontrollerande – Fokus på aktiviteter och uppföljning  Transformerande – Fokus på ledarskap och förändring www.frontit.se Tekniska dimensionen Kontrollerande dimensionen Transformerande dimensionen
 • 17. PROJEKTDIMENSIONER - FÖRFLYTTNING  Tekniska – Den snabba tekniska utvecklingen gör att projektledaren inte kan ha samma tekniska detaljkunskap som tidigare  Kontrollerande – Rollen som projektledare behövs inte i samma utsträckning och teamen själva tar ansvaret för arbetsprocessen  Transformerande – Fokus på ledarskap och förändring www.frontit.se Tekniska dimensionen Kontrollerande dimensionen Transformerande dimensionen
 • 18. PROJEKTDIMENSIONER - FÖRFLYTTNING  Tekniska – Den snabba tekniska utvecklingen gör att projektledaren inte kan ha samma tekniska detaljkunskap som tidigare  Kontrollerande – Rollen som projektledare behövs inte i samma utsträckning och teamen själva tar ansvaret för arbetsprocessen  Transformerande – Ledarskapet handlar mer och mer om förändringshantering, kommunikation, motivation, samordning och koordinering www.frontit.se Tekniska dimensionen Kontrollerande dimensionen Transformerande dimensionen
 • 22. www.frontit.se “Så snabbt som allt går idag, så långsamt kommer det inte att gå i morgon och vi kommer att skratta åt det i framtiden!”
 • 24. MINDRE KONTROLL – MER FÖRTROENDE www.frontit.se ”Command and control” Leda förändring Öppna, lyhörda & lättrörliga GruppenIndividen
 • 25. SAMORDNING & KOORDINERING www.frontit.se  Tillgång till information  Gemensamma och öppna samarbetsytor – Digitala och fysiska  Vikten av ett projektrum – Närmare samarbete med kunden – Ökad produktivitet – Större flexibilitet – Färre defekter – Lägre kostnad
 • 26. PROJEKTPLANERING www.frontit.se Om det nu är så föränderligt, kan man inte strunta i att planera? ”Det blir aldrig som vi har planerat och just därför är planen allt”
 • 27. STYRGRUPP – TILLGÄNGLIGHET OCH BESLUT  Fokus på syfte och mål -> önskad effekt  Acceptera att allt inte är förutsägbart  Stark styrgrupp med en stark förankring  Engagerade, initierade och ansvarstagande  Vara tillgängliga under hela projektet www.frontit.se Tid Affärssidansinvolvering Agilt ”Vattenfall” Långsam kontra snabb beslutsprocess…
 • 29. VAD ÄR DET EGENTLIGEN SOM GER EFFEKT? www.frontit.se Mindre synligt mer kraftfullt Går mot lärande organisation Attityder Värderingar Principer Tillämpning Verktyg & processer Mer synligt mindre kraftfullt Kräver strukturell och kulturell förändring Enkelt att påverka
 • 30. FUNGERANDE TEAM www.frontit.se  Jobbar mot gemensamma, tydliga och kommunicerade mål Mål & Vision Tar ansvar Är engagerade Räds ej konflikter Känner förtroende  Man tar ansvar och håller varandra ansvariga  Ständig dialog, öppna för förändringar, lägger kritiska frågor på bordet och har livliga möten  Tillåter nya idéer och utmanar varandra  Har en öppen och tillåtande arbetsmiljö
 • 31. MOTIVERADE TEAM www.frontit.se  Negativa människor  Inget utrymme att växa  Ingen vision  Slöseri med tid  Dålig kommunikation  Strikt hierarki  Ingen uppskattning - Hantera, var öppen, inkludera - Ge eget ansvar, möjlighet till utveckling - Ständig prioritering, effektiva möten - Visualisera och kommunicera vision - Dialog, öppen & tillgänglig information - Självständiga team med beslutsmandat - Jobba med feedback och ständig dialog A G I L T
 • 32. FOKUS PÅ EFFEKT – ”VARFÖR GÖR VI DET HÄR? ” Effektmål  Varför skall vi göra det här? Målgrupper  Vilka skapar den önskade effekten? Användningsmål  Vad har målgrupperna för behov? < V <V www.frontit.se
 • 33. HUR KOMMUNICERA PROJEKTETS SYFTE & MÅL? www.frontit.se
 • 34. HUR KOMMUNICERA PROJEKTETS SYFTE & MÅL? www.frontit.se Tydliggör:  Syfte  Effektmål  Projektmål  Insikter  Lösning, övergripande
 • 36. VAD HAR VI GÅTT IGENOM? www.frontit.se Projektstrategi Projektdimensioner
 • 37. VAD BETYDER DETTA FÖR ORGANISATIONEN? www.frontit.se  Acceptera att allt inte är förutsägbart  Tillåta olika projektstrategier  Följa upp projekten på nya sätt – Fokus på syfte och mål – Effekter och hemtagning  Utveckla styrgruppen  Inte bara verktyg och processer – Principer, värderingar, attityder  Stödja en lärande organisation
 • 38. VAD BETYDER DETTA FÖR DIG SOM PROJEKTLEDARE? www.frontit.se  Träna dina färdigheter i att lyssna, samtala och ge feedback  Arbeta med vision för att bygga stark motivation  Använd den projektmetod som passar bäst för uppgiften  ”Grovplanering och parering”  Prioritera och fokusera på syfte och mål Våga bli en modern projektledare!  Fokus på samarbete  Utveckla din förmåga att facilitera  Behärska PL grundverktyg  Utveckla din verktygslåda  Ständig förbättring  Öppenhet och transparens
 • 40. VAD HÄNDER NU?  Utvärdering + presentationen till dig efter seminariet!  Vill du ha Frontits nyhetsbrev och information om kommande seminarier? – Anmäl dig på hemsidan – www.frontit.se – Följ oss på sociala medier! www.frontit.se
 • 41. REFERENSER www.frontit.se  Bengtsson, Ulf: (2015) Vart är vi på väg?  Grut, Torben (2016) Morötter och piskor är för åsnor!  Daskal, Lolly (2015) 8 Deadly Ways to Kill Employee Motivation  Daskal, Lolly (2015) 10 Things Successful Leaders Remember When Things Go Wrong  Hansen Nilsson, Andréas (2015) Framgångsrik projektledning när verkligheten knackar på  Yllemo, Henrik (2016) blog.yllemo.com  Lyckblom, Mikael (2015) lyckblom.se  Jardenberg, Joakim (2016) It-gurun som vågar misslyckas  Frida Boissens (2016) Årets digitala ledare 2016  Elaine Eksvärd (2016) Landet Överens där alla är rädda  Patrick Lencioni (2004) The Five Dysfunctions of a Team  Tomas Björkholm och Hans Brattberg (2010) PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA  PMI: (2016) Capturing the Value of Project Management Through Organizational Agility

Notes de l'éditeur

 1. Skriv ihop ett talmanus kring vilka ämnen vi berört på tidigare seminarium och hur det kretsat runt Projektledning på ett eller annat sätt. Nu går vi tillbaka till kärnan…
 2. En presentation av mig själv. Med syfte att påvisa en blandad bakgrund = Bred erfarenhet -> bra förutsättning för modern projektledning EXEMPEL: Forsmarks kärnkraftsverk…
 3. 1.    Agila arbetssätt växer sig starkare För att möta den allt snabbare förändringstakten och den ekonomiska instabiliteten i världen kommer agila arbetssätt att växa sig starkare. Iterativt arbete och arbete i mindre steg med successiva leveranser kommer att bli allt vanligare i många projekt inom olika branscher som fram till nu haft en traditionell syn på projektledning och projektstyrning.  Samtidigt som projekten som helhet blir kortare och flera. Från att ha tillämpats i enskilda projekt, där förutsättningarna och den låga planerbarheten tvingat fram ett successivt arbetssätt, kommer i framtiden många organisationer och enheter att anamma ett mer agilt förhållningssätt i hela verksamheten. 2.    Från processer till mänskligt beteende Vi kommer att intressera oss alltmer för hur människor beter sig i olika situationer och vad som påverkar detta. Här finns mycket solid psykologisk forskning. Genom denna är det lättare att förstå hur visuella planeringsverktyg och digitala tavlor (baserade på t.ex. KanBan) bättre kan påverka beteenden positivt i en organisation och göra det möjligt för alla att arbeta mer med positiv och konstruktiv feedback för att styra beteenden. Många identifierar ledarskapet som en av de viktigaste framgångsfaktorerna i lyckade projekt. Men i allt för många fall så stannar vi vid att etikettera olika personligheter och faller lätt in i en alltför förenklad diskussion om roller, om ledarskap och om arbete i team. Vi behöver öka kunskapen om hur olika beteendemönster utvecklas i en organisation och om hur vi som ledare kan påverka nyckelbeteenden och därigenom över tid förbättra verksamheten. 3.    Framtidens organisationer kommer att prata mer om varför Tydliga visioner och gemensamma värderingar kommer att bli allt viktigare för en organisation som vill attrahera nya medarbetare och motivera sina team. Det handlar om att skapa positiva känslor hos människor kring verksamheten. Mål, planer, leveranser, budgets etc. skapar inga känslor och har begränsat värde för att bygga motivation och engagemang. Att däremot diskutera visionen, vilka drivkrafter vi har, vilka värderingar vi delar, varför vi driver verksamheten etc. kommer att bli allt viktigare. Fler och fler vill inte bara veta vad som ska göras (mål, leveranser) och hur det ska göras (processer, planer) utan också få en bild av varför (visioner, drivkrafter, motiv). Känslan av äkthet och att syftet känns ärligt och uppriktigt när vi betraktar en verksamhet kommer att få ökad betydelse både internt och externt. För att citera Jon Duschinsky, föreläsare på Projeknäring 2015, ”It´s not what you make, it´s what you´re made of”. I takt med att produkter och tjänster i många stycken är likvärdiga så kommer intresset för bakomliggande faktorer att öka och ibland vara avgörande. 4.    Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten Komplexiteten i många verksamheter måste reduceras i stället för att ytterligare öka. I en studie gjord av BCG och beskriven i Harvard Business Review Spotlight har antalet interna regler, processer, samordningsorgan, vertikala lager i organisationen etc. som exempel på intern komplexitet de senaste 15 åren ökat med mellan 50 % upp till 350 %. Förenkling, ökad transparens, flexibilitet är nyckelorden för framtiden. I stället för att bygga nya strukturer kommer vi i högre grad att fundera på vad som egentligen hjälper medarbetarna och ökar sannolikheten för att deras tillgängliga tid används till rätt saker som skapar ett värde för verksamheten. 5.    Från suboptimering till helhetsfokus Fokus på helheten och affären/nyttan kommer att öka. Det hjälper inte att öka effektiviteten inom en avgränsad del (en process, ett system etc.) om inte alla delar i helheten fungerar. Hur många har inte upplevt ett förbättringsprojekt som på papperet gett stora vinster men där man i verksamheten som helhet inte upplever några effekter alls? Det klassiska ”det hjälper inte att bli riktigt duktig på att driva projekt, om man hela tiden väljer fel projekt” är ett exempel på detta. Detta leder till ett större intresse för portföljhantering och att skapa enkla, tydliga system för värdering, val och prioritering av projekt. Även här kommer visuella besluts- och planeringsverktyg att användas, som snabbt kan ge en överblick. 6.    Nya uppgifter ges till etablerade projektteam Vi kommer att bygga fler projekt på etablerade, väl fungerande team, som görs i många utvecklingsintensiva projekt idag. Det sätter uppgifterna i centrum och vi behöver inte lägga energi på att bygga en ny grupp utan kan i stället inrikta oss på att få den att vidmakthållas och fortsatt fungera väl. Ett väl fungerande och samspelt team kommer att bli viktigare än att uppgiften i första hand styr sammansättningen av teamet i varje nytt projekt. Som ett exempel på detta så bygger nya företag som t.ex. Spotify redan idag sin linjeorganisation på tvärfunktionella team (s.k. Squads organiserade i Tribes). 7.    Vi måste acceptera osäkerhet och lära oss leva med den Ledarskapet i en organisation kommer att på olika nivåer behöva hantera osäkerhet i högre grad än att försöka reducera den. För att citera Kristoffer Ahlström-Vij, som är forskare och författare till boken ”Magkänslans anatomi”, så är vi som människor hopplösa på att bedöma risker och förstå enkel sannolikhetslära. Vi har en stark tendens att alltid tro att vi tänkt rätt. Även när vi har helt fel. En framgångsrik projektledare är beredd på risker, incidenter, ändrade förutsättningar, ambitionsglidningar och lär sig älska alla avvikelser. Våra möjligheter att genom ökad kontroll och fler riskanalyser kunna reducera osäkerheten är begränsade. Det handlar i stället om att diskutera samarbetsformer och samspelsregler, snarare än mer detaljerad planering och detaljstyrning, för att kunna hantera oförutsedda händelser och deras konsekvenser t.ex. behovet av korrigeringar och kursändringar i projektet. 8.    Synen på ledarrollen och ledarskapet kommer att förändras Vi har en stark övertro på ledarens roll och kapacitet. Tiden där ledarskapet byggde på hierarkiska strukturer och informationsövertag är sedan länge sedan förbi. Den ökande interna komplexiteten gör att ledare idag har en omöjlig roll i många stycken, något som visar sig i många studier. Ledare verkar i ett socialt system med begränsade möjligheter att reellt påverka samspel och resultat. Tiden för reflektion måste öka och framtidens ledare kommer att genom att vara både ledare, facilitator, lyssnare och motiverare påverka människors beteenden genom ett coachande ledarskap med löpande feedback. Släppa på kontrollen och bygga mer på tillit till medarbetarna. Redan idag ger företag som Google medarbetarna möjlighet att på 20 % av arbetstiden ägna sig åt egna projekt och på Spotify är motsvarande siffra 10 % som ”hack days” som ägnas åt lärande, kunskapsutbyte och nya innovationer.
 4. Kravhantering – Jämför att fånga fjärilar i ett stängt rum med att tråla efter fisk i havet.
 5. ADKAR Awareness – Medvetenhet om varför förändring behövs och hur jag berörs Desire – Önskan om att stödja och delta i förändringen Knowledge – Kunskap om hur ändringen ska ske Ability – Förmåga att omsätta kunskap till handling Reinforcement – Förstärkning av förändringen över tid
 6. Ett flexibelt arbetssättet ersätter inte gamla klassiska projektmetodiker Att enbart tillämpa ett flexibelt arbetssätt visar inte på snabbhet och flexibilitet De mest flexibla organisationerna stödjer flera olika projektledningsmetoder Välj projektstrategi!
 7. Tekniska-dimensionen Denna dimension innehåller projektet många tekniska detaljer som projektledaren blir involverad i och därför bör ha större domäninsikt för att inte sinka teamet. Som IT-projektledare gör man lätt misstaget att tro att det går att driva ett mjukvaruutvecklingsprojekt på samma sätt som exempelvis ett infrastrukturprojekt. Båda är ju IT projekt, men det är stora skillnader som bör respekteras därefter. Transaktions-dimensionen Den kontrollerande dimensionen där man behöver säkerställa en baslinje och säkerställer avvikelser genom olika transaktioner och kontroller. Här är projektledarens roll mer styrande och övervakande. Inom systemutvecklingsprojekt så ser vi idag en reformation mot det agila hållet, där rollen som projektledare inte behövs i samma utsträckning och teamen själva tar ansvaret för arbetsprocessen. Transformerande-dimensionen Den transformerande dimensionen handlar mycket om ledarskap och försändringshantering. Eftersom projektledning handlar mycket om människor och att leda människor genom transformationer så är det ofta i denna dimension man hittar kompetenta ledare av människor. Det kan vara utmanande att definiera var projektet befinner sig och det kan röra sig runt olika dimensioner över tid, vilket även är utmanande för projektledare som kanske inte har verktygen för utmaningen. En rutinerad projektledare som har erkänd erfarenhet bör rimligtvis även ha den kunskap, förmåga och verktygslåda som behövs för att styra projektet rätt in mot målet, även om målet verkar flytta på sig mellan de olika dimensionerna.
 8. Tekniska dimensionen Denna dimension innehåller projektet många tekniska detaljer som projektledaren blir involverad i och därför bör ha större domäninsikt för att inte sinka teamet. Som IT-projektledare gör man lätt misstaget att tro att det går att driva ett mjukvaruutvecklingsprojekt på samma sätt som exempelvis ett infrastrukturprojekt. Båda är ju IT projekt, men det är stora skillnader som bör respekteras därefter.
 9. Kontrollerande dimensionen Den kontrollerande dimensionen där man behöver säkerställa en baslinje och säkerställer avvikelser genom olika transaktioner och kontroller. Här är projektledarens roll mer styrande och övervakande. Inom systemutvecklingsprojekt så ser vi idag en reformation mot det agila hållet, där rollen som projektledare inte behövs i samma utsträckning och teamen själva tar ansvaret för arbetsprocessen.
 10. Transformerande dimensionen Den transformerande dimensionen handlar mycket om ledarskap och försändringshantering. Eftersom projektledning handlar mycket om människor och att leda människor genom transformationer så är det ofta i denna dimension man hittar kompetenta ledare av människor. Det kan vara utmanande att definiera var projektet befinner sig och det kan röra sig runt olika dimensioner över tid, vilket även är utmanande för projektledare som kanske inte har verktygen för utmaningen. En rutinerad projektledare som har erkänd erfarenhet bör rimligtvis även ha den kunskap, förmåga och verktygslåda som behövs för att styra projektet rätt in mot målet, även om målet verkar flytta på sig mellan de olika dimensionerna.
 11. Som en summering efter bensträckaren…
 12. En rasande snabb teknikutveckling. ”Förr i tiden” var förra veckan. 358 nya yrkeshögskoleutbildningar 2015/2016 En projektledare idag kan omöjligt hänga med inom alla teknikområden Kompetensen är obsolet innan man går ut skolan Måste därför våga släppa kontrollen och lita på sina projektdeltagare Nya affärsmodeller… Teknisk projektledare, arkitekter, tekniker Engagera per­soner som är experter inom sina områden. Försök alltid vara den minst smarta i rummet. Du kommer aldrig att ha alla svaren, eller hela bilden. Tveka inte på beslut. Fatta dem, gå vidare. Blev det fel – gör om.
 13. Tro på individen Tro på gruppen Öppna, lyhörda och lättrörliga Ge förutsättningar och förtroende Kunskapen finns i gruppen Välkomna förändrade krav Undvik detaljstyrning Självorganiserande team Ständig prioritering Motivera projektmedlemmar Reflekterande team, justerar sitt beteende Enkelhet, maximera mängden arbete Dialog och feedback Arbeta tillsammans; verksamhet och utvecklare Kommunikation ansikte till ansikte Facilitera
 14. Nej! Planera, strukturera, förbereda Det skapar en gemensam förståelse Det är lättare att omprioritera utifrån en plan -> ger handlingsfrihet Det är lättare att följa upp och upptäcka avvikelser
 15. Ledarskap i Sverige bygger ofta på konsensus, förhandlingar och att ansvar tas i grupp. Detta tar tid. Lång beslutsprocess signalerar alltså god kvalité… I dagens snabbrörliga projektmiljö så behövs snabba beslut och de kan också snabbt ändras, vilket kan upplevas som ”snabba kast” och som oseriöst…
 16. Verktyg & processer i mitten är verkligen lätt att se. Du kan se stora skivor med post-its eller Jira instanser lätt. Men på egen hand, de är ganska meningslöst. Tillämpning inkluderar: - Scrum - Kanban - XP - etc Dessa metoder är verkligen lätt att förstå, är verkligen svårt att göra pinne och få något verkligt värde dem. Någonsin se en Scrum team gör alla möten, med hjälp av Jira och försöker verkligen hårt och inte få något värde ut? Chansen är laget eller organisationen saknar de viktigare kretsar löken. Principer är saker som, "vi slutföra allt arbete vi börjar i en sprint" eller "vår högsta prioritet är att producera arbeta och användbara program var 2 veckor. Med dessa kan laget och organisationen att optimera runt sina principer, skära bort galna beslut som att ha en silo databas lag. Utan principer, kommer teamet att optimera runt andra saker, såsom: - Hålla människor upptagen - Ge efter för påtryckningar från andra källor än PO - Inte utforma arbetet korrekt Värderingar är ännu viktigare och ännu mer immateriella. Vi vet från "5 dysfunktioner i Team" som den första startblocket för varje högpresterande team är förtroende. Om förtroende inte uppmuntras genom respekt och mod att tala ut, som är alla värden, då höga prestanda kommer att bli en avlägsen koncept, kanske föra upp bilder av Formula One lag snarare än lag i arbete. Slutligen, det svåraste för alla att se, Attityder. Du kan inte lära ut. Eller åtminstone inte direkt. Vissa människor har detta naturligtvis. De flesta barn förmodligen göra. Ibland, precis som Zen, är Agile tänkesätt som erhållits inte genom lärande, men genom kvitt alla dessa lager av kommando och kontroll, teori X och projektledning. ***** Genom att göra och sedan vara agil, och med stöd, kompetens och kunskap hos dem runt för att hålla vara vig, kan du äntligen ha något som fungerar i organisationen. Det är inte att säga att de mindre cirklarna inte tillföra värde, men de kommer inte att lägga till så mycket värde som du hade hoppats annars kommer de inte fastnar. Du måste uppnå de kulturella förändringar i organisationen som ändrar tänkesätt medför. Och detta innebär: - projekt-teamet - ekonomiavdelningen - HR - juridik - inköp - och alla mellanchefer - samt leveransteamen måste göra det tänkesätt skift också. Det är vad vig är. Det är förändringen av en organisations kultur från en plats till en annan. Det innebär att det håller på att förändras vad som finns i människors huvuden. Det förändrar sättet vi tänker och interagera . Detta tar tid eftersom det är inkrementell. Det kan inte göras på en gång. Detta är anledningen till att det
 17. 1. Negativa människor De förgiftar stämningen, hatar förändring och förintar optimismen hos övriga kolleger. Låt dem hitta ett nytt arbete eller se till att ha tydliga policys och ett tydligt ledarskap för att minimera skadan de orsakar. 2. Inget utrymme att växa Alla medarbetare behöver känna att de får lära sig nya saker och utvecklas. Annars blir arbetsplatsen statisk och tråkig. Individuella utvecklingsplaner visar istället medarbetarna att företaget aktivt investerar i dem och du som chef har nytta av din investering när dina medarbetare får utvecklas. 3. Ingen vision Detaljer i all ära, det måste också finnas en långsiktig vision. Utan ett större sammanhang är det svårt för även de bästa medarbetarna att se helheten och motiveras till att prestera allt de kan. 4. Slöseri med tid Onödiga möten stup i kvarten eller mejl med irrelevant information som hela tiden ska skickas till hela personalen. Ser det ut så här är det sannolikt att medarbetarna är väldigt irriterade på tidslöseriet. Visa istället att de anställda är värdefulla genom att respektera deras begränsade tid. 5. Dålig kommunikation När kommunikationen är dålig spenderar personalen hälften av tiden med att gissa vad chefen vill ha gjort, viktiga uppgifter förbises och fokus läggs ibland på onödiga arbetsuppgifter. Med tydlig kommunikation kan medarbetarna ägna mer tid åt arbete. 6. Strikt hierarki Allas idéer värderas inte lika högt och vissa ska bara hålla tyst och göra som cheferna säger. Att arbeta på en sådan arbetsplats där dina idéer inte värderas eller där chefen tar åt sig äran är det ett säkert recept för attt döda motivationen. Genom samarbete och gott ledarskap ökar istället allas motivation. 7. Ingen uppskattning Hårt arbete eller extraordinära resultat borde belönas. När även vardagliga tack uteblir växer ointresset. Det behöver inte kosta, ett enkelt tack räcker långt.
 18. Som en summering efter bensträckaren…
 19. JMF internt Frontit vad vi pratar om på våra möten