Publicité

Leda och organisera innovation 18/11

Marknadsansvarig på Frontit à Frontit
18 Nov 2020
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Plus de Frontit(20)

Leda och organisera innovation 18/11

 1. 2019-11-06 1 Vad är innovation för oss? Hur kan vi öka vår innovationsförmåga? Vilka förutsättningar behövs för att leda och organisera innovation? LEDA OCH ORGANISERA INNOVATION
 2. INNOVATIONSLEDNING Förväntningar Måste innovera för att överleva Idétävlingar, inkubatorer, slogans Svaga resultat, ingen uthållighet Forsknings- baserad kunskap, lärande Innovationsarbete är integrerat i organisationens ledning och processer Trigger Hype Besvikelse Kunskap Produktivitet InspireradavGartner,2014 20172007 2027
 3. Aras Kazemi Konsult innovationsledning Frontit Stockholm Anders Wikström Senior innovationsforskare, RISE Grundare Prindit Toni Sigmundsson Konsult innovationsledning Konsultchef, Frontit Mälardalen Vilka är vi?
 4. Innovation – vad är det egentligen?
 5. Aras på en ny arbetsplats
 6. Time to market? Risker?
 7. Saknar budget… Finns inga resurser… Funkar inte med våra system… Följer inte processen… Har redan en idé som är bättre än din… Passar inte här… Vi har redan testat en gång… Vi måste invänta nya organisationen… 10 Powerpoint-presentationer senare…
 8. Marknad …inte rätt just nu Sälj …för lång säljcykel Juridik …GDPR Finans …show me the business case! HR …vi har våra regler och föreskrifter IT …vi har fullt upp med att ställa om till SAFe® Inköp …det måste vara en ramavtalsleverantör 50 Powerpoint-presentationer senare…
 9. Innovation – vad är det egentligen? NYTT SOM SKAPAR NYTTA
 10. Något helt nytt Förbättring Nytt som skapar nytta
 11. www.frontit.se VAD (Krav) TYDLIGA OTYDLIGA HUR (Genomförandet) KÄND OKÄND ÖKAD OSÄKERHET (RISK) ARBETE MED STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR FÖRÄNDRINGS- ARBETE INNOVATIONS- ARBETE OSÄKERHET OCH KOMPLEXITET inkrementell Förutsättningar och framgångsfaktorer för att leda och organisera innovation? Ökad innovationsförmåga? radikal InspireradavRalphDStacey
 12. 2019-11-06 12 • Vad är innovation för oss? • Riktning och ambitionsnivå • Ökad innovationsförmåga? • Systematik för att agera i osäkerhet • Människan i fokus - klimatet som möjliggörare • Balansera mellan leverans, återhämtning och lärande över tid – effektivitet OCH kreativitet LEDA OCH ORGANISERA INNOVATION
 13. VÅRT ERBJUDANDE 13 Inspirationsworkshop Vill ni bygga grundläggande förståelse och insikt kring innovationsledning? Utbildning innovationsledning Vill ni bygga grundläggande kompetens och skapa en konkret handlingsplan för ökad innovationsförmåga? Innovationsdiagnos Vill ni bygga in innovation som en del av organisationens dna? Innovationsdiagnos är ett första steg!
 14. VAD HÄNDER NU? 15 • Imorgon: Utvärdering + länk till presentation + nästa webbinarium + länk till 23 nov • Inom kort: Utskick av länk till inspelningen • 23 nov, 12.00–12.30 Introduktion till utbildning i innovationsledning och innovationsdiagnos Nästa webbinarium 19 januari: Agil revolution startar i toppen För att öka anpassningsförmågan arbetar många organisationerna aktivt med att ställa om till ett agilt arbetssätt. Men denna omställning fastnar ofta som ett metodinförande på IT eller utvecklingsavdelningen. Vad är det som krävs för att få till en omställning av kultur, ledarskap, strategi och budgetprocesser som ger en sammanhängande agil organisation med förutsättningar att förnya sig och överleva? Talare: Kristina Rosén och Joel Ståhl, Frontit Se tidigare webbinarier:

Notes de l'éditeur

 1. TONI Har ni krav på er organisation att vara mer innovativa, för att bli mer snabbfotade och kundcentrerade? Har ni redan implementerat innovationsprocesser och idélabb, men är inte riktigt nöjda med effekterna och nyttorna? Detta webbinarium kommer att vara fokuserat på innovationsledning, dvs vi släpper tekniktrender och exponentiella utvecklingskurvor, det mest tekniska kommer att vara en ”tvättmaskin”. Vi fokuserar istället på att problematisera och förutsättningar för att leda och organisera för innovation. När vi pratar med privata och offentliga organisationer dyker följande frågor vanligen upp. -Vad är innovation för oss? -Hur kan vi öka vår innovationsförmåga? -Vilka förutsättningar behövs för att leda och organisera för innovation? Innehåll i webbinariet: -vad och varför innovation? -hantera osäkerhet och komplexitet -att leda och organisera innovation
 2. TONI Klassisk hype kurva för utveckling, nu med ett innovationsledningsperspektiv Beskriver hur innovationsledning som profession utvecklas över två decennium Kan även beskriva utvecklingen för organisationer på en innovationsresa Vad betyder innovation för oss? Var början vi? Vi har en innovationsprocess och kreativitet i vårt innovationslabb men når inte riktigt ut med nyttan Vi har en integrerad systematik men får inte till innovationer som önskat och förväntat, då vi vill vara snabbfotade och kundcentrerade
 3. TONI Innehåll i webbinariet: -introduktion till innovation (Aras) -hantera osäkerhet och komplexitet (Toni) -att leda och organisera innovation (Anders) Kort presentera vilka vi är och varför vi pratar om detta ämne Anders – innovationsdoktor Toni och Aras - innovationsledare
 4. ARAS
 5. TONI Alla organisationer behöver hantera olika nivåer av osäkerhet samtidigt för att skapa nytta för dem de finns till för. Här en skiss som vi brukar använda när vi diskuterar med våra kunder om utmaningarna med hantering av osäkerhet vid förnyelse- och förändringsarbete. Osäkerheten ökar längs med pilen. Vi väljer två dimensioner för att beskriva nivå av komplexitet och osäkerhet. På den ena axeln HUR och den andra VAD. När det är tydligt VAD vi ska göra och kant HUR så befinner vi oss i ett arbete med ständiga förbättringar för att skapa värde idag (just nu). Här är det fokus på värdeskapande genom produktivitet och effektivitet. I verktygslådan finns t ex Lean och PCDA (Deming) inspirerade arbetssätt. Ibland behöver organisationer kraftsamla för att göra en förflyttning genom förändringsarbete med en ökad osäkerhet, ofta krävs tvärfunktionellt arbete som ökar komplexiteten. Här är det fokus på att även skapa värde imorgon. I verktygslådan finns t ex ”projekt som arbetsform” med portföljer/program/projekt, eller agila arbetssätt. Redan idag har många organisationer utmaningar med att synka mellan förändringsarbete och ständiga förbättringar, att säkerställa att värde/nytta skapas från resultaten och möjliggörarna i projekten. När komplexiteten ökar ytterligare, där VAD är otydligt och HUR är okänd, krävs ett mer utforskande och lärande arbetssätt i verktygslådan. T ex Design Thinkig, Lean-start up och andra mer agila arbetsformer. Fokus för innovationsarbetet är att skapa värde även för framtiden. Alla idéer med stor osäkerhet är inte bra så i detta arbete innebär ett urval för att bygga vidare och utveckla de bästa. När en ide utvecklas genom innovationsprocessen så minskar osäkerheten genom nya lärdomar från utforskning och tester. När idén, som per definition har hög risk, möter det pågående förändringsarbetet med syftet att minska risk uppstår en konflikt. Tyvärr dör många bra idéer om inte förändringsarbetet är anpassat för hantering av innovationer, t ex genom att i portföljen säkerställa att det finns en prioriteringen som tar hänsyn till innovationer och om möjligt accelererar dessa till värdeskapandet. När resultatet och möjliggörarna har tagits fram för idén ska värdet skapas genom implementering, förändringsledning och ständiga förbättringar för att maximera nyttan. Om länkarna inte håller ihop vid hanteringen av osäkerhet så är det ett hinder för organisationer att skapa tillräckligt värde för dem de finns till för och risk att organisationen inte är relevant längre. Denna skiss är en förenkling, det är ju trotts allt människor som skapar innovationer där det behövs även andra viktiga delar för att får till innovationsförmåga och innovationskraft, framförallt hur organisationen leder och organiserar för innovation. Till Anders – vilka är förutsättningarna och framgångsfaktorer ser du i din forskning att leda och organisera för innovation?
 6. TONI Har ni krav på er organisation att vara mer innovativa, för att bli mer snabbfotade och kundcentrerade? Har ni redan implementerat innovationsprocesser och idélabb, men är inte riktigt nöjda med effekterna och nyttorna? Detta webbinarium kommer att vara fokuserat på innovationsledning, dvs vi släpper tekniktrender och exponentiella utvecklingskurvor, det mest tekniska kommer att vara en ”tvättmaskin”. Vi fokuserar istället på att problematisera och förutsättningar för att leda och organisera för innovation. När vi pratar med privata och offentliga organisationer dyker följande frågor vanligen upp. -Vad är innovation för oss? -Hur kan vi öka vår innovationsförmåga? -Vilka förutsättningar behövs för att leda och organisera för innovation? Innehåll i webbinariet: -vad och varför innovation? -hantera osäkerhet och komplexitet -att leda och organisera innovation
Publicité