ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης

Δημιουργώντας 
ένα αισιόδοξο μέλλον 
Γιατί οι επιχειρήσεις επενδύουν στη 
δυναμική των νέων αποφοίτων 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Πε/18/9/2014
Προοπτικές Απασχόλησης 
τελευταίο 3μηνο 2014 
 15% των εργοδοτών αναμένει αύξηση 
του αριθμού των απασχολουμένων, 
 12% προβλέπει μείωση 
 66% δεν αναμένει κάποια μεταβολή. 
ManpowerGroup
Η Κρίση - Σήμερα 
2008-2013: 1.000.000 άνεργοι 
(600.000 < 35 ετών) 
Μόνο 200.000 μπορούν να 
απορροφηθούν από τις υπάρχουσες 
εταιρείες 
(100.000 < 35 ετών) 
Endeavor Greece
200.000 νέες θέσεις εργασίας από 
3.000 υφιστάμενες επιχειρήσεις 
Σήμερα : 60.000 επιχειρήσεις, 
 90% (54.000) δραστηριοποιούνται σε μη 
αναπτυξιακούς κλάδους, 
 9,5% (5.700) σε αναπτυξιακούς κλάδους – χωρίς 
δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας 
 Μόνο το 0,5% (3.000) επιχειρήσεις (2.900 ΜΜΕς) 
είναι ραγδαία αναπτυσσόμενες με προοπτικές 
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. 
Endeavor Greece
800.000 νέες θέσεις εργασίας από 
εταιρείες που ΔΕΝ υπάρχουν σήμερα 
… εκτός αν δημιουργηθούν περίπου 10.000 νέες ΜΜΕς, στους 
τομείς που φαίνεται ότι έχουμε ή θα μπορούσαμε να έχουμε συγκριτικά 
πλεονεκτήματα όπως: 
 τον τουρισμό 
 τη γεωργία, 
 τη βιομηχανία τροφίμων 
 τον κλάδο της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών – ICT 
 λοιπές επιλεγμένες βιομηχανικές δραστηριότητες 
 πράσινη τεχνολογική ανάπτυξη (green tech) 
 logistics 
Θα χρειαστούν 20 χρόνια με τους σημερινούς ρυθμούς εστίασης και ποσοστού 
επιτυχίας. 
Endeavor Greeceε
Μετασχηματισμός: Από 20 χρόνια 
σε 6-7 χρόνια 
Για το μέγεθος της Ελλάδας, δεν χρειάζονται 60.000 νέες 
εταιρείες το χρόνο, αλλά χρειάζεται: 
• 3πλασιασμό της εστίασης (από 10% σε 30%) σε νέες 
εταιρείες μέσα στους αναπτυξιακούς κλάδους, το αργότερο 
μέσα σε 3 χρόνια και η δημιουργία 60.000 νέων ΜΜΕς 
(40.000Χ10%+40.000Χ20%+40.000Χ30%) = 24Κ στην 1η 3τία πλέον 
(40.000Χ30%Χ3 = 36Κ στη 2η 3ετία = 24Κ+36Κ = 60Κ) 
• 2πλασιασμό του ποσοστού επιτυχίας (από 10% σε 20%) σε 
εταιρείες με υψηλές αναπτυξιακές προοπτικές. 
(24Κ + 36Κ) * 20% = 12.000. 
Endeavor Greece
Κοινωνικές Πολιτικές vs. 
Ταχύρυθμη Ανάπτυξη 
Η επένδυση των εταιρειών στη δυναμική των νέων αποφοίτων 
ήταν και συνεχίζει να είναι περιορισμένη και πρέπει να γίνει 
σημαντική. 
Αυτό εξαρτάται από τις πρωτοβουλίες για κοινωνικές πολιτικές 
που θα στηρίξουν την ταχύρυθμη ανάπτυξη και δημιουργία 
βιώσιμης απασχόλησης. 
Το πρώτο είναι πρωτίστως ένα θέμα κοινωνικής πρόνοιας, ενώ 
το δεύτερο αφορά οικονομική ανάπτυξη. Και οι δύο έννοιες 
σίγουρα συνδέονται μεταξύ τους – αλλά δεν είναι ταυτόσημες. 
Endeavor Greece
Κοινωνικές Πολιτικές 
Ποια είναι η κατάταξη της Ελλάδας 
όσον αφορά τις κοινωνικές της 
πολιτικές; 
Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την 
κατάταξή μας για να μοχλεύσουμε μία 
ταχύρυθμη οικονομική μεγέθυνση;
HUMAN CAPITAL
Ελλάδα Νο.55/120 στην Γενική 
Κατάταξη του HC-Index
Human Capital Index
Human Capital Index 
1.Εκπαίδευση, 
• Πρόσβαση 
• Ποιότητα 
• απόκτηση πτυχίου 
2.Υγεία και Ευεξία, 
• Επιβίωση 
• Υγεία 
• Ευεξία 
• Ποιότητα & πρόσβαση στην 
υγεία 
3. Απασχόληση 
• Συμμετοχή 
• Ανεργία 
• προσέλκυση και διακράτιση 
ταλαντούχων εργαζομένων 
• Training 
Yποστηρικτικό πλαίσιο πυλώνων 
• Υποδομές 
• Cross - industry & cross – sector 
συνεργασιμότητα 
• νομικό πλαίσιο 
• κοινωνική κινητικότητα
Μετασχηματισμός 
Human Capital Index 
Θα ήταν ενδιαφέρον να υπολογισθεί πόσο κοστίζει η κατά 38 θέσεις 
βελτίωση στην εκπαίδευση σε σχέση με τις 15 θέσεις βελτίωσης στην 
Υγεία & Ευεξία, ή τις 62 θέσεις βελτίωσης στην απασχόληση και τις 
52 θέσεις βελτίωσης στο Υποστηρικτικό Περιβάλλον.
Μετασχηματισμός 
Εκπαίδευση 
το βάρος των ενεργειών για βελτίωση στην εκπαίδευση πρέπει να 
στραφεί: 
 στην συνολική βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού 
συστήματος, 
 στη βελτίωση της ποιότητας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
 στη βελτίωση των management schools.
Μετασχηματισμός 
Υγεία & Ευεξία 
Το προσδόκιμο ζωής μας είναι το ίδιο με την Ιρλανδία (14η θέση), 
όμως κατατρεχόμεθα από αρρώστιες, 28η θέση, ενώ η Ιρλανδία 
κατατάσσεται στη 10η θέση – που είναι περισσότερο υπέρβαροι και 
δεν έχουν την μεσογειακή δίαιτα – Τι φταίει, τι κάνουν καλύτερα 
από εμάς;
Ανεργία
Μετασχηματισμός 
Απασχόληση
Έλλειψη Ταλέντου 
Σύμφωνα με την έρευνα της ManpowerGroup, to 42% των ερωτηθέντων 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα* επισημαίνουν την έλλειψη ταλαντούχων 
υποψηφίων, η οποία επηρεάζει αρνητικά : 
 Την εξυπηρέτηση πελατών 
 Την μείωση της ανταγωνιστικότητας 
 Την μείωση της παραγωγικότητας 
Οι πρακτικές που ακολουθούνται για να την ξεπεράσουν: 
 47% εκπαιδεύουν τα στελέχη τους 
 25% αναζητούν υποψήφιους με προοπτικές ανάπτυξης 
 23% ευέλικτα ωράρια, δουλειά από το σπίτι , προσωρινούς 
συμβασιούχους.
Μετασχηματισμός 
Απασχόληση/Απόφοιτοι-Επιχειρήσεις 
Περισσότερο από 70% των νέων πιστεύουν ότι: 
Οι εταιρείες δεν επενδύουν σε coaching και εκπαίδευση 
Δεν υπάρχουν προοπτικές για σταδιοδρομία 
Υπάρχει μεγάλη ασυμφωνία μεταξύ του ρόλου και των προσόντων. 
Οι αμοιβές είναι πολύ χαμηλές 
Ο βαθμός δυσαρέσκειας αυξάνει όσο μικραίνει το μέγεθος των εταιρειών. 
Endeavor
Μακροπρόθεσμα Οφέλη από 
την πρόσληψη Αποφοίτων 
 Δυνατότητα προώθησής τους σε Υπεύθυνους Τομέων και Τμημάτων 
στην 5ετία 
 Αποτελούν μακροπρόθεσμη επένδυση με υψηλό συντελεστή απόδοσης. 
 Με τη σωστή ανάπτυξη τους και την ύπαρξη των κατάλληλων 
συστημάτων εξασφαλίζεται η παραμονή τους σε βάθος χρόνου (talent 
retention) 
 Η εταιρεία ωφελείτε αν τα προϊόντα της απευθύνονται σε νεανικό κοινό. 
 Μία ευκαιρία να επηρεασθεί και να προσαρμοστεί το ακαδημαϊκό 
περιβάλλον προς όφελος της εταιρείας
Βραχυπρόθεσμα Οφέλη από 
την πρόσληψη Αποφοίτων 
• Χαμηλό κόστος μισθοδοσίας 
• Δίψα για μάθηση 
• Άνεση με την τεχνολογία 
• Άνεση με το Internet και τα social media 
• Υψηλά επίπεδα καινοτομίας 
• Ομαδικότητα 
• Επικοινωνιακοί 
• Κάνουν ερωτήσεις 
• Καλύτερη απόδοση στην εργασία 
• Νέες ιδέες 
• Δεν χρειάζεται να αποβάλλουν παλαιούς 
τρόπους εργασίας και συνήθειες. 
• Multitasking 
• Πολλή ενέργεια και ενθουσιασμό 
• Τους αρέσουν οι μετακινήσεις και τα 
ταξίδια 
• Προσθέτουν στη διαφορετικότητα των 
απόψεων 
• Διαθέτουν επαφές με τους καθηγητές τους 
και την δεξαμενή παρόμοιων ταλέντων 
• Έχουν υψηλότερη παραγωγικότητα: δεν 
χρειάζεται να αποβάλλουν παλιές 
συνήθειες, προσαρμόζονται γρηγορότερα 
και διαθέτουν υψηλά επίπεδα ενέργειας 
• Δέχονται ευκολότερα καθοδήγηση 
• Μπορούν να δοκιμασθούν στο πλαίσιο 
ενός καλά σχεδιασμένου προγράμματος 
πρακτικής εξάσκησης.
Πολιτικές Ιδρυτικών Μελών & Fellow 
Members της FUTURE LEADERS στην 
πρόσληψη νέων αποφοίτων 
 …αναζητούμε και επενδύουμε στην νέα γενιά με κύρια 
χαρακτηριστικά την αισιοδοξία, την δυναμικότητα ….την 
προσαρμοστικότητα … σε συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της 
αγοράς εργασίας και ειδικά του κλάδου…. που εξελίσσεται 
ραγδαία 
 …οι νέες γενιές – generation Y & Z – έχει ενστερνιστεί τις νέες 
τεχνολογίες και μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της … 
 ….οι νέοι απόφοιτοι διαθέτουν διάθεση για καινοτομία και 
δημιουργικότητα, χαρακτηριστικά που συνεχώς αναζητά η …. 
 …προσωπική ευελιξία …με την πρόθεση για αλλαγή τόπου 
εργασίας, την ανάληψη διαφοροποιημένων καθηκόντων μέσα 
στον ίδιο οργανισμό και την εξερεύνηση νέων/διαφορετικών 
τομέων…
Συμπεράσματα 
 Προστασία των υφιστάμενων 3.000 επιχειρήσεων για την μεγέθυνση 
τους. 
 Εστίαση στην οργανική ανάπτυξη 
 Σύνδεση με ευέλικτο και υλοποιήσιμο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο. 
 Προτεραιότητα στην αρχή, στην στήριξη ταχύτατα αναπτυσσομένων 
εταιρειών παρά στην στήριξη ολόκληρων κλάδων. 
 Στήριξη με φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα για ταχύρυθμη ανάπτυξη 
σε κύκλο εργασιών, ποιότητα αποτελεσμάτων και δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας τόσο στις ταχέως αναπτυσσόμενες ΜΜΕς αλλά και σε 
αυτές που θα δημιουργηθούν.
Συμπεράσματα 
 Διασπορά για ταυτόχρονη ανάπτυξη όλων των κλάδων της 
οικονομίας 
 Κίνητρα σε επιχειρήσεις αναδόχους και καθηγητές μέντορες 
στην απασχόληση φοιτητών από την αρχή των σπουδών τους 
 Ο μετασχηματισμός έχει ξεκινήσει …οι λίστρα των 10.000 
νέων επιχειρήσεων έχει ονοματεπώνυμα … τα funds έχουν 
πάρει θέση και οργανώνονται…
Χρειάζεται προσοχή!!! 
Όμως κάθε νέα προσπάθεια έχει να αντιπαρέλθει σημαντικά 
ρίσκα που συνδέονται με την επιτυχία τους, όπως η έλλειψη 
προτύπων, εμπειρίας, ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, 
ομαδικότητας και συνεργασίας – τα οποία μπορεί να 
παρεμποδίσουν την απελευθέρωση του μεγίστου των 
δυνατοτήτων τους. 
Εδώ και αρκετό καιρό, διανύουμε μία κρίση αξιών, έλλειμμα 
οράματος, έλλειψη role models, θέματα νοοτροπίας, έλλειμμα 
συλλογικότητας / συνεργασιμότητας και χαμηλά επίπεδα 
νοοτροπίας επιχειρηματικότητας.
FUTURE LEADERS: Στηρίζουμε και 
συμμετέχουμε στο μετασχηματισμό 
Η FUTURE LEADERS ξεκίνησε προ 6ετίας ως μια πρωτοβουλία 
μεγάλων επιχειρήσεων και ιδιωτών, με πίστη στο δυναμικό των 
νέων ανθρώπων και την πεποίθηση ότι το μέλλον του 
επιχειρηματικού γίγνεσθαι ανήκει στα ικανά και κοινωνικά 
ευαισθητοποιημένα στελέχη. 
Η μοναδικότητα της γνωστικής βιωματικής πλατφόρμας της FUTURE 
LEADERS ξεχωρίζει διότι προετοιμάζει μελλοντικούς ηγέτες μέσα από 
πραγματικά cases και με επιβλέποντες, καταξιωμένα στελέχη 
εταιρειών /coaches. 
Η FUTURE LEADERS, συντελούν ένα σοβαρό κοινωνικό έργο, με 
επίδραση στην επιχειρηματική κοινότητα, με τη δημιουργία μιας 
γενιάς στελεχών με ηγετικό προφίλ, που θα διαθέτει γνώσεις , 
δεξιότητες, εμπειρίες και κοινωνική υπευθυνότητα.
FUTURE LEADERS: Στηρίζουμε και 
συμμετέχουμε στο μετασχηματισμό 
6ετή παρουσία 
Σχέση με όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα 
ενδιαφέρον πλέον των 1000 μεταπτυχιακών 
φοιτητών 
250 απόφοιτοι καθοδηγούμενοι από 
70 και πλέον έμπειρων επιχειρηματικών 
στελεχών/coaches, 
έργα και μελέτες για 25 και πλέον τοπικούς 
οργανισμούς και φορείς κοινωνικής ωφέλειας.
FUTURE LEADERS: Στηρίζουμε και 
συμμετέχουμε στο μετασχηματισμό
1 sur 28

Recommandé

Ανάπτυξη σταδιοδρομίας στον 21ο αιώνα. Γνώσεις, προκλήσεις και νέοι δρόμοι ευ... par
Ανάπτυξη σταδιοδρομίας στον 21ο αιώνα. Γνώσεις, προκλήσεις και νέοι δρόμοι ευ...Ανάπτυξη σταδιοδρομίας στον 21ο αιώνα. Γνώσεις, προκλήσεις και νέοι δρόμοι ευ...
Ανάπτυξη σταδιοδρομίας στον 21ο αιώνα. Γνώσεις, προκλήσεις και νέοι δρόμοι ευ...Constantinos8
383 vues51 diapositives
Leading Employers in Greece - What companies can do for brain gain par
Leading Employers in Greece - What companies can do for brain gainLeading Employers in Greece - What companies can do for brain gain
Leading Employers in Greece - What companies can do for brain gainGalini Iliopoulou
53 vues2 diapositives
Entrepreneurship & Project management par
Entrepreneurship & Project managementEntrepreneurship & Project management
Entrepreneurship & Project managementDimitra Zervaki, EMBA, PMP, TTT
270 vues2 diapositives
Training Needs Within Org par
Training Needs Within OrgTraining Needs Within Org
Training Needs Within OrgIrene Christopoulou
394 vues11 diapositives
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ... par
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...excelisoweb
269 vues38 diapositives
Career Management Skills: Η Αποδόμηση της Συμβουλευτικής στη Μεταμοντέρνα Επο... par
Career Management Skills: Η Αποδόμηση της Συμβουλευτικής στη Μεταμοντέρνα Επο...Career Management Skills: Η Αποδόμηση της Συμβουλευτικής στη Μεταμοντέρνα Επο...
Career Management Skills: Η Αποδόμηση της Συμβουλευτικής στη Μεταμοντέρνα Επο...Constantinos8
260 vues39 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Τσικολάτας Α. (2009) Κριτήρια επιλογής CEO (Chief Executive Officer). Πάτρα par
Τσικολάτας Α. (2009) Κριτήρια επιλογής CEO (Chief Executive Officer). ΠάτραΤσικολάτας Α. (2009) Κριτήρια επιλογής CEO (Chief Executive Officer). Πάτρα
Τσικολάτας Α. (2009) Κριτήρια επιλογής CEO (Chief Executive Officer). ΠάτραAlexandros Tsikolatas
85 vues7 diapositives
ΕΡΕΥΝΑ-1 par
ΕΡΕΥΝΑ-1ΕΡΕΥΝΑ-1
ΕΡΕΥΝΑ-1Elina Bairaktaris
240 vues48 diapositives
εκπαιδευση και αναπτυξη ανθρωπινου δυναμικου par
εκπαιδευση και αναπτυξη ανθρωπινου δυναμικουεκπαιδευση και αναπτυξη ανθρωπινου δυναμικου
εκπαιδευση και αναπτυξη ανθρωπινου δυναμικουGeorgios Kevopoylos
5.3K vues53 diapositives
Pass the Gap_ICAP Presentation par
Pass the Gap_ICAP PresentationPass the Gap_ICAP Presentation
Pass the Gap_ICAP PresentationKonstantina Kalodouka
150 vues20 diapositives
EIOD_onFinancialManagement_Issue3 par
EIOD_onFinancialManagement_Issue3EIOD_onFinancialManagement_Issue3
EIOD_onFinancialManagement_Issue3Michael Samonas, MSc, PhD, FCCA.
152 vues9 diapositives
διοίκηση προσωπικού Sap par
διοίκηση προσωπικού Sapδιοίκηση προσωπικού Sap
διοίκηση προσωπικού Sapssuser5cde4d
246 vues118 diapositives

Similaire à ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης

CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf par
CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdfCELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf
CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdfEvaSofokleous1
346 vues28 diapositives
ΣΕΠ Γ' γυμνασίου (σελ.31, Δρ.2) par
ΣΕΠ Γ' γυμνασίου (σελ.31, Δρ.2)ΣΕΠ Γ' γυμνασίου (σελ.31, Δρ.2)
ΣΕΠ Γ' γυμνασίου (σελ.31, Δρ.2)KLazaros
1K vues18 diapositives
Η στρατηγική σημασία του HRM par
Η στρατηγική σημασία του HRMΗ στρατηγική σημασία του HRM
Η στρατηγική σημασία του HRMSkywalker.gr
1.4K vues32 diapositives
1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΟ 2012 - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ par
1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΟ 2012 - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΟ 2012 - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΟ 2012 - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣTheodore Koukias
322 vues39 diapositives
Xρηματοδοτικές ευκαιρίες, παρουσίαση Καλών Πρακτικών'. Υψηλάντης Τζούρος, CEO... par
Xρηματοδοτικές ευκαιρίες, παρουσίαση Καλών Πρακτικών'. Υψηλάντης Τζούρος, CEO...Xρηματοδοτικές ευκαιρίες, παρουσίαση Καλών Πρακτικών'. Υψηλάντης Τζούρος, CEO...
Xρηματοδοτικές ευκαιρίες, παρουσίαση Καλών Πρακτικών'. Υψηλάντης Τζούρος, CEO...Ypsilantis Tzouros
346 vues16 diapositives

Similaire à ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης(20)

CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf par EvaSofokleous1
CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdfCELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf
CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf
EvaSofokleous1346 vues
ΣΕΠ Γ' γυμνασίου (σελ.31, Δρ.2) par KLazaros
ΣΕΠ Γ' γυμνασίου (σελ.31, Δρ.2)ΣΕΠ Γ' γυμνασίου (σελ.31, Δρ.2)
ΣΕΠ Γ' γυμνασίου (σελ.31, Δρ.2)
KLazaros1K vues
Η στρατηγική σημασία του HRM par Skywalker.gr
Η στρατηγική σημασία του HRMΗ στρατηγική σημασία του HRM
Η στρατηγική σημασία του HRM
Skywalker.gr1.4K vues
1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΟ 2012 - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ par Theodore Koukias
1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΟ 2012 - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΟ 2012 - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΟ 2012 - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Theodore Koukias322 vues
Xρηματοδοτικές ευκαιρίες, παρουσίαση Καλών Πρακτικών'. Υψηλάντης Τζούρος, CEO... par Ypsilantis Tzouros
Xρηματοδοτικές ευκαιρίες, παρουσίαση Καλών Πρακτικών'. Υψηλάντης Τζούρος, CEO...Xρηματοδοτικές ευκαιρίες, παρουσίαση Καλών Πρακτικών'. Υψηλάντης Τζούρος, CEO...
Xρηματοδοτικές ευκαιρίες, παρουσίαση Καλών Πρακτικών'. Υψηλάντης Τζούρος, CEO...
Social media Research ioc3 par IoC gr
Social media Research ioc3Social media Research ioc3
Social media Research ioc3
IoC gr2K vues
Στη σκιά ενός στελέχους. Αποφώνηση παρουσιάσεων, συζήτησης (56ο Γυμνάσιο Αθήν... par 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Στη σκιά ενός στελέχους. Αποφώνηση παρουσιάσεων, συζήτησης (56ο Γυμνάσιο Αθήν...Στη σκιά ενός στελέχους. Αποφώνηση παρουσιάσεων, συζήτησης (56ο Γυμνάσιο Αθήν...
Στη σκιά ενός στελέχους. Αποφώνηση παρουσιάσεων, συζήτησης (56ο Γυμνάσιο Αθήν...
Local Action Plan for Youth Employment for Thessaloniki par Peri Kourakli
Local Action Plan for Youth Employment for ThessalonikiLocal Action Plan for Youth Employment for Thessaloniki
Local Action Plan for Youth Employment for Thessaloniki
Peri Kourakli252 vues
ΜμΕ, ΕΚΕ και Ανταγωνιστικότητα: Στοιχεία από καλές πρακτικές par Ioannis Nikolaou
ΜμΕ, ΕΚΕ και Ανταγωνιστικότητα: Στοιχεία από καλές πρακτικέςΜμΕ, ΕΚΕ και Ανταγωνιστικότητα: Στοιχεία από καλές πρακτικές
ΜμΕ, ΕΚΕ και Ανταγωνιστικότητα: Στοιχεία από καλές πρακτικές
Ioannis Nikolaou1.4K vues
Οδηγός Εξαγωγών, για ελληνικές Εξαγωγικές Επιχειρήσεις par Dr Dimitrios Thanassas
Οδηγός Εξαγωγών, για ελληνικές Εξαγωγικές ΕπιχειρήσειςΟδηγός Εξαγωγών, για ελληνικές Εξαγωγικές Επιχειρήσεις
Οδηγός Εξαγωγών, για ελληνικές Εξαγωγικές Επιχειρήσεις
Η εμπειρία της Create & Act ως φορέας προσφερόμενων υπηρεσιών επιλογής προσωπ... par Skywalker.gr
Η εμπειρία της Create & Act ως φορέας προσφερόμενων υπηρεσιών επιλογής προσωπ...Η εμπειρία της Create & Act ως φορέας προσφερόμενων υπηρεσιών επιλογής προσωπ...
Η εμπειρία της Create & Act ως φορέας προσφερόμενων υπηρεσιών επιλογής προσωπ...
Skywalker.gr744 vues

Plus de FutureleadersGR

Project Myrtillo par
Project MyrtilloProject Myrtillo
Project MyrtilloFutureleadersGR
771 vues25 diapositives
8.11.2014στρατηγικο σχεδιο marketing par
8.11.2014στρατηγικο σχεδιο marketing8.11.2014στρατηγικο σχεδιο marketing
8.11.2014στρατηγικο σχεδιο marketingFutureleadersGR
1.3K vues32 diapositives
Proposal Shedia final par
Proposal Shedia finalProposal Shedia final
Proposal Shedia finalFutureleadersGR
386 vues23 diapositives
Project archelon par
Project archelon Project archelon
Project archelon FutureleadersGR
352 vues12 diapositives
Excercise with Goal! par
Excercise with Goal!Excercise with Goal!
Excercise with Goal!FutureleadersGR
211 vues1 diapositive
Israel par
IsraelIsrael
IsraelFutureleadersGR
873 vues17 diapositives

Plus de FutureleadersGR(20)

8.11.2014στρατηγικο σχεδιο marketing par FutureleadersGR
8.11.2014στρατηγικο σχεδιο marketing8.11.2014στρατηγικο σχεδιο marketing
8.11.2014στρατηγικο σχεδιο marketing
FutureleadersGR1.3K vues
IEPAS, Institute of Career Guidance par FutureleadersGR
IEPAS, Institute of Career Guidance IEPAS, Institute of Career Guidance
IEPAS, Institute of Career Guidance
FutureleadersGR811 vues
Diazoma, citizens for the ancient theatres par FutureleadersGR
Diazoma, citizens for the ancient theatresDiazoma, citizens for the ancient theatres
Diazoma, citizens for the ancient theatres
FutureleadersGR527 vues
Amimoni, Hellenic Association of Parents & Guardians for People with Low Visi... par FutureleadersGR
Amimoni, Hellenic Association of Parents & Guardians for People with Low Visi...Amimoni, Hellenic Association of Parents & Guardians for People with Low Visi...
Amimoni, Hellenic Association of Parents & Guardians for People with Low Visi...
FutureleadersGR715 vues
Ohi Paizoume – Urban Dig Project par FutureleadersGR
Ohi Paizoume – Urban Dig Project Ohi Paizoume – Urban Dig Project
Ohi Paizoume – Urban Dig Project
FutureleadersGR653 vues

ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης

 • 1. Δημιουργώντας ένα αισιόδοξο μέλλον Γιατί οι επιχειρήσεις επενδύουν στη δυναμική των νέων αποφοίτων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πε/18/9/2014
 • 2. Προοπτικές Απασχόλησης τελευταίο 3μηνο 2014  15% των εργοδοτών αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων,  12% προβλέπει μείωση  66% δεν αναμένει κάποια μεταβολή. ManpowerGroup
 • 3. Η Κρίση - Σήμερα 2008-2013: 1.000.000 άνεργοι (600.000 < 35 ετών) Μόνο 200.000 μπορούν να απορροφηθούν από τις υπάρχουσες εταιρείες (100.000 < 35 ετών) Endeavor Greece
 • 4. 200.000 νέες θέσεις εργασίας από 3.000 υφιστάμενες επιχειρήσεις Σήμερα : 60.000 επιχειρήσεις,  90% (54.000) δραστηριοποιούνται σε μη αναπτυξιακούς κλάδους,  9,5% (5.700) σε αναπτυξιακούς κλάδους – χωρίς δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας  Μόνο το 0,5% (3.000) επιχειρήσεις (2.900 ΜΜΕς) είναι ραγδαία αναπτυσσόμενες με προοπτικές δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Endeavor Greece
 • 5. 800.000 νέες θέσεις εργασίας από εταιρείες που ΔΕΝ υπάρχουν σήμερα … εκτός αν δημιουργηθούν περίπου 10.000 νέες ΜΜΕς, στους τομείς που φαίνεται ότι έχουμε ή θα μπορούσαμε να έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως:  τον τουρισμό  τη γεωργία,  τη βιομηχανία τροφίμων  τον κλάδο της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών – ICT  λοιπές επιλεγμένες βιομηχανικές δραστηριότητες  πράσινη τεχνολογική ανάπτυξη (green tech)  logistics Θα χρειαστούν 20 χρόνια με τους σημερινούς ρυθμούς εστίασης και ποσοστού επιτυχίας. Endeavor Greeceε
 • 6. Μετασχηματισμός: Από 20 χρόνια σε 6-7 χρόνια Για το μέγεθος της Ελλάδας, δεν χρειάζονται 60.000 νέες εταιρείες το χρόνο, αλλά χρειάζεται: • 3πλασιασμό της εστίασης (από 10% σε 30%) σε νέες εταιρείες μέσα στους αναπτυξιακούς κλάδους, το αργότερο μέσα σε 3 χρόνια και η δημιουργία 60.000 νέων ΜΜΕς (40.000Χ10%+40.000Χ20%+40.000Χ30%) = 24Κ στην 1η 3τία πλέον (40.000Χ30%Χ3 = 36Κ στη 2η 3ετία = 24Κ+36Κ = 60Κ) • 2πλασιασμό του ποσοστού επιτυχίας (από 10% σε 20%) σε εταιρείες με υψηλές αναπτυξιακές προοπτικές. (24Κ + 36Κ) * 20% = 12.000. Endeavor Greece
 • 7. Κοινωνικές Πολιτικές vs. Ταχύρυθμη Ανάπτυξη Η επένδυση των εταιρειών στη δυναμική των νέων αποφοίτων ήταν και συνεχίζει να είναι περιορισμένη και πρέπει να γίνει σημαντική. Αυτό εξαρτάται από τις πρωτοβουλίες για κοινωνικές πολιτικές που θα στηρίξουν την ταχύρυθμη ανάπτυξη και δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης. Το πρώτο είναι πρωτίστως ένα θέμα κοινωνικής πρόνοιας, ενώ το δεύτερο αφορά οικονομική ανάπτυξη. Και οι δύο έννοιες σίγουρα συνδέονται μεταξύ τους – αλλά δεν είναι ταυτόσημες. Endeavor Greece
 • 8. Κοινωνικές Πολιτικές Ποια είναι η κατάταξη της Ελλάδας όσον αφορά τις κοινωνικές της πολιτικές; Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάταξή μας για να μοχλεύσουμε μία ταχύρυθμη οικονομική μεγέθυνση;
 • 10. Ελλάδα Νο.55/120 στην Γενική Κατάταξη του HC-Index
 • 12. Human Capital Index 1.Εκπαίδευση, • Πρόσβαση • Ποιότητα • απόκτηση πτυχίου 2.Υγεία και Ευεξία, • Επιβίωση • Υγεία • Ευεξία • Ποιότητα & πρόσβαση στην υγεία 3. Απασχόληση • Συμμετοχή • Ανεργία • προσέλκυση και διακράτιση ταλαντούχων εργαζομένων • Training Yποστηρικτικό πλαίσιο πυλώνων • Υποδομές • Cross - industry & cross – sector συνεργασιμότητα • νομικό πλαίσιο • κοινωνική κινητικότητα
 • 13. Μετασχηματισμός Human Capital Index Θα ήταν ενδιαφέρον να υπολογισθεί πόσο κοστίζει η κατά 38 θέσεις βελτίωση στην εκπαίδευση σε σχέση με τις 15 θέσεις βελτίωσης στην Υγεία & Ευεξία, ή τις 62 θέσεις βελτίωσης στην απασχόληση και τις 52 θέσεις βελτίωσης στο Υποστηρικτικό Περιβάλλον.
 • 14. Μετασχηματισμός Εκπαίδευση το βάρος των ενεργειών για βελτίωση στην εκπαίδευση πρέπει να στραφεί:  στην συνολική βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος,  στη βελτίωση της ποιότητας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,  στη βελτίωση των management schools.
 • 15. Μετασχηματισμός Υγεία & Ευεξία Το προσδόκιμο ζωής μας είναι το ίδιο με την Ιρλανδία (14η θέση), όμως κατατρεχόμεθα από αρρώστιες, 28η θέση, ενώ η Ιρλανδία κατατάσσεται στη 10η θέση – που είναι περισσότερο υπέρβαροι και δεν έχουν την μεσογειακή δίαιτα – Τι φταίει, τι κάνουν καλύτερα από εμάς;
 • 18. Έλλειψη Ταλέντου Σύμφωνα με την έρευνα της ManpowerGroup, to 42% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων στην Ελλάδα* επισημαίνουν την έλλειψη ταλαντούχων υποψηφίων, η οποία επηρεάζει αρνητικά :  Την εξυπηρέτηση πελατών  Την μείωση της ανταγωνιστικότητας  Την μείωση της παραγωγικότητας Οι πρακτικές που ακολουθούνται για να την ξεπεράσουν:  47% εκπαιδεύουν τα στελέχη τους  25% αναζητούν υποψήφιους με προοπτικές ανάπτυξης  23% ευέλικτα ωράρια, δουλειά από το σπίτι , προσωρινούς συμβασιούχους.
 • 19. Μετασχηματισμός Απασχόληση/Απόφοιτοι-Επιχειρήσεις Περισσότερο από 70% των νέων πιστεύουν ότι: Οι εταιρείες δεν επενδύουν σε coaching και εκπαίδευση Δεν υπάρχουν προοπτικές για σταδιοδρομία Υπάρχει μεγάλη ασυμφωνία μεταξύ του ρόλου και των προσόντων. Οι αμοιβές είναι πολύ χαμηλές Ο βαθμός δυσαρέσκειας αυξάνει όσο μικραίνει το μέγεθος των εταιρειών. Endeavor
 • 20. Μακροπρόθεσμα Οφέλη από την πρόσληψη Αποφοίτων  Δυνατότητα προώθησής τους σε Υπεύθυνους Τομέων και Τμημάτων στην 5ετία  Αποτελούν μακροπρόθεσμη επένδυση με υψηλό συντελεστή απόδοσης.  Με τη σωστή ανάπτυξη τους και την ύπαρξη των κατάλληλων συστημάτων εξασφαλίζεται η παραμονή τους σε βάθος χρόνου (talent retention)  Η εταιρεία ωφελείτε αν τα προϊόντα της απευθύνονται σε νεανικό κοινό.  Μία ευκαιρία να επηρεασθεί και να προσαρμοστεί το ακαδημαϊκό περιβάλλον προς όφελος της εταιρείας
 • 21. Βραχυπρόθεσμα Οφέλη από την πρόσληψη Αποφοίτων • Χαμηλό κόστος μισθοδοσίας • Δίψα για μάθηση • Άνεση με την τεχνολογία • Άνεση με το Internet και τα social media • Υψηλά επίπεδα καινοτομίας • Ομαδικότητα • Επικοινωνιακοί • Κάνουν ερωτήσεις • Καλύτερη απόδοση στην εργασία • Νέες ιδέες • Δεν χρειάζεται να αποβάλλουν παλαιούς τρόπους εργασίας και συνήθειες. • Multitasking • Πολλή ενέργεια και ενθουσιασμό • Τους αρέσουν οι μετακινήσεις και τα ταξίδια • Προσθέτουν στη διαφορετικότητα των απόψεων • Διαθέτουν επαφές με τους καθηγητές τους και την δεξαμενή παρόμοιων ταλέντων • Έχουν υψηλότερη παραγωγικότητα: δεν χρειάζεται να αποβάλλουν παλιές συνήθειες, προσαρμόζονται γρηγορότερα και διαθέτουν υψηλά επίπεδα ενέργειας • Δέχονται ευκολότερα καθοδήγηση • Μπορούν να δοκιμασθούν στο πλαίσιο ενός καλά σχεδιασμένου προγράμματος πρακτικής εξάσκησης.
 • 22. Πολιτικές Ιδρυτικών Μελών & Fellow Members της FUTURE LEADERS στην πρόσληψη νέων αποφοίτων  …αναζητούμε και επενδύουμε στην νέα γενιά με κύρια χαρακτηριστικά την αισιοδοξία, την δυναμικότητα ….την προσαρμοστικότητα … σε συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας και ειδικά του κλάδου…. που εξελίσσεται ραγδαία  …οι νέες γενιές – generation Y & Z – έχει ενστερνιστεί τις νέες τεχνολογίες και μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της …  ….οι νέοι απόφοιτοι διαθέτουν διάθεση για καινοτομία και δημιουργικότητα, χαρακτηριστικά που συνεχώς αναζητά η ….  …προσωπική ευελιξία …με την πρόθεση για αλλαγή τόπου εργασίας, την ανάληψη διαφοροποιημένων καθηκόντων μέσα στον ίδιο οργανισμό και την εξερεύνηση νέων/διαφορετικών τομέων…
 • 23. Συμπεράσματα  Προστασία των υφιστάμενων 3.000 επιχειρήσεων για την μεγέθυνση τους.  Εστίαση στην οργανική ανάπτυξη  Σύνδεση με ευέλικτο και υλοποιήσιμο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο.  Προτεραιότητα στην αρχή, στην στήριξη ταχύτατα αναπτυσσομένων εταιρειών παρά στην στήριξη ολόκληρων κλάδων.  Στήριξη με φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα για ταχύρυθμη ανάπτυξη σε κύκλο εργασιών, ποιότητα αποτελεσμάτων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας τόσο στις ταχέως αναπτυσσόμενες ΜΜΕς αλλά και σε αυτές που θα δημιουργηθούν.
 • 24. Συμπεράσματα  Διασπορά για ταυτόχρονη ανάπτυξη όλων των κλάδων της οικονομίας  Κίνητρα σε επιχειρήσεις αναδόχους και καθηγητές μέντορες στην απασχόληση φοιτητών από την αρχή των σπουδών τους  Ο μετασχηματισμός έχει ξεκινήσει …οι λίστρα των 10.000 νέων επιχειρήσεων έχει ονοματεπώνυμα … τα funds έχουν πάρει θέση και οργανώνονται…
 • 25. Χρειάζεται προσοχή!!! Όμως κάθε νέα προσπάθεια έχει να αντιπαρέλθει σημαντικά ρίσκα που συνδέονται με την επιτυχία τους, όπως η έλλειψη προτύπων, εμπειρίας, ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, ομαδικότητας και συνεργασίας – τα οποία μπορεί να παρεμποδίσουν την απελευθέρωση του μεγίστου των δυνατοτήτων τους. Εδώ και αρκετό καιρό, διανύουμε μία κρίση αξιών, έλλειμμα οράματος, έλλειψη role models, θέματα νοοτροπίας, έλλειμμα συλλογικότητας / συνεργασιμότητας και χαμηλά επίπεδα νοοτροπίας επιχειρηματικότητας.
 • 26. FUTURE LEADERS: Στηρίζουμε και συμμετέχουμε στο μετασχηματισμό Η FUTURE LEADERS ξεκίνησε προ 6ετίας ως μια πρωτοβουλία μεγάλων επιχειρήσεων και ιδιωτών, με πίστη στο δυναμικό των νέων ανθρώπων και την πεποίθηση ότι το μέλλον του επιχειρηματικού γίγνεσθαι ανήκει στα ικανά και κοινωνικά ευαισθητοποιημένα στελέχη. Η μοναδικότητα της γνωστικής βιωματικής πλατφόρμας της FUTURE LEADERS ξεχωρίζει διότι προετοιμάζει μελλοντικούς ηγέτες μέσα από πραγματικά cases και με επιβλέποντες, καταξιωμένα στελέχη εταιρειών /coaches. Η FUTURE LEADERS, συντελούν ένα σοβαρό κοινωνικό έργο, με επίδραση στην επιχειρηματική κοινότητα, με τη δημιουργία μιας γενιάς στελεχών με ηγετικό προφίλ, που θα διαθέτει γνώσεις , δεξιότητες, εμπειρίες και κοινωνική υπευθυνότητα.
 • 27. FUTURE LEADERS: Στηρίζουμε και συμμετέχουμε στο μετασχηματισμό 6ετή παρουσία Σχέση με όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ενδιαφέρον πλέον των 1000 μεταπτυχιακών φοιτητών 250 απόφοιτοι καθοδηγούμενοι από 70 και πλέον έμπειρων επιχειρηματικών στελεχών/coaches, έργα και μελέτες για 25 και πλέον τοπικούς οργανισμούς και φορείς κοινωνικής ωφέλειας.
 • 28. FUTURE LEADERS: Στηρίζουμε και συμμετέχουμε στο μετασχηματισμό