Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

25 thema's uit het online proces

473 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

25 thema's uit het online proces

  1. 1. 25 thema’s1. Hoe kan de overheid de banken en de financiële sector aansporen tot verantwoord gedrag?2. Moeten burgers kunnen stemmen op kandidaten uit een andere taalgemeenschap? Zin en onzin van een federale kieskring3. Hoe kunnen we kennis en creativiteit stimuleren als grondstof voor onze economie?4. Hoe kunnen we de welvaart in de samenleving rechtvaardig herverdelen?5. Hoe ontwikkelen we een duurzaam energiebeleid in dit land?6. Hoe kunnen we de sociale zekerheid solidair houden?7. Aan welke ethische regels moeten politici voldoen?8. Hoe kan ons bestuur krachtiger en efficiënter worden?9. Hoe kan een klein land helpen in de strijd tegen klimaatopwarming?10. Welke zijn de principes voor een transparant belastingsysteem?11. Hoe moeten ons onderwijs en onze arbeidsmarkt zich tot elkaar verhouden12. Welke rol en toekomst zien we voor Brussel?13. Hoeveel bestuursniveaus heeft België nodig? Welke bevoegdheid en welke omvang dienen die te hebben?14. Hoe gaan we om met meertaligheid in dit land? Hoe belangrijk is het kennen en verwerven van andere landstalen?15. Hoe moeten de financiële markten gereguleerd worden?16. Wat zijn faire regels voor het vervolgen en bestraffen van misdrijven in onze samenleving?17. Hoe kunnen we het mobiliteitsvraagstuk duurzaam oplossen?18. Hoe kunnen de media omspringen met de verschillende taalgroepen?19. Is er een Belgische cultuur en, zo ja, hoe verhoudt die zich tot de regionale culturen?20. Aan welke principes en criteria met het begrotingsbeleid voldoen?21. Welke rol is voor politieke partijen weggelegd in de organisatie van onze democratie?22. Moeten media een brug slaan tussen burger en politiek? Zo ja, hoe doen ze dat het best?23. Moet het migratie- en het integratiebeleid geherdefinieerd worden? Zo ja, hoe24. Hoe kunnen we de democratie vernieuwen en verbreden?
  2. 2. 25. Hoe kan het kiessysteem omgevormd worden zodat het parlement de diversiteit in een samenleving beter weergeeft?

×