Publicité

Contenu connexe

Publicité

с++ хэл

  1. Бид эхэлээд жишээ болгож дараах жишээг бичье. #include<<iostream.h>> main() { cout<<“C++-т тавтай морил! n”>>; return 0; }
  2. Include C++ хэлний хамгийн эхэнд Include түлхүүр үг бичиж өгөх хэрэгтэй. Үүнийг директив гэх ба директивийг ашиглан програмд ашиглагдах сангуудыг хавсаргасан байдаг. Сан нь тухайн програмд ямар төрлийн функц, түлхүүр үг ашиглаж байгааг тодорхойлж өгдөг.
  3. Жишээ нь: утга гаргах утга оруулахдаа cout, cin зэргийг ашиглах бол iostream.h сан ашиглана. Програм бичихдээ функц ашиглан бичих ба С++ хэлний үндсэн програм нь main () функцээр бичигддэг. эхний жишээн дахь {,} нь main функцын эхлэл ба төгсгөлийг тодорхойлдог.
  4. Жишээ програмд cout объектийг ашиглан “С++ тавтай морил ! n” гэсэн мэдээллийг хэвлэх ба return 0 мөр нь С++ програмыг хэвийнээр төгсгөнө. Аливаа командын ард заавал ; гэсэн тэмдэглэгээ тавих бөгөөд директив болон main () ард цэгтэй таслал тавьдаггүй.
  5. Одоо бүгдээрээ жишээ болгон а ба b талтай тэгш өнцөгийн талбайг олох бодлого бодох програм бичье. директив Сан #include<iostream.h> main() Функц { Функцын эхлэл Хувьсагчын төрөл зарлах Энд дар int a,b,s; cout<<“a toog oruul=n”;cin>>a; Утга оруулах алхам cout<<“b toog oruul=n”; cin>>b; s=a*b; Дэлгэцэнд хэвлэх хэсэг cout<<“talbai s=”<<s; Гарсан үр дүнгийн утгыг return 0; дэлгэцэнд хэвлэх } Функцын төгсгөл
  6. Дасгал ажил 1. Тэгш өнцөгтын приметр олох програм зохио 2. R радиустай тойргын талбай олох програм зохио
  7. Гэрийн даалгавар 1. Тэгш өнцөгт параллелопипедийн эзэлхүүнийг ол. 2. Бөмбөрцөгийн эзэлхүүнийг ол.
Publicité