Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Tema 5
Tema 5
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 20 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Tema 5

 1. 1. A NECESIDADE DUN BLOQUE COMERCIAL EUROPEO Tratado de Roma: 2. O mercado común europeo 3. O mercado interior público; unidade política e económica medidas concrectas: libre circulación, liberdade de competencia e leis comúns. Economías de escala para competir con EE.UU e Japón.
 2. 2. A UNIÓN EUROPEA Tratado da Unión Europea (Tratado de Maastricht): Unión monetaria, eleccións ao Parlamento Europeo, novos dereitos para os cidadáns e cidadás, políticas de solidariedade, política exterior e de defensa común. 2002: foi cando se instalou o euro. Sucesivas ampliacións.
 3. 3. A UNIDADE EUROPEA Unidade en valores fundamentais: a paz, a democracia, o Estado de dereito e o respecto dos dereitos humanos. É unha gran potencia económica con importantes desequilibrios. Debilidades: política exterior común. Desequilibrio económico.
 4. 4. OBXECTIVOS DA UNIÓN EUROPEA • O impulso do progreso económico e social. • A afirmación da identidade europea no ámbito internacional. • A implantación dunha cidadanía europea. • O desenvolvemento dun espazo de liberdade, seguridade e xustiza. • O mantemento e o desenvolvemento do sentido comunitario.
 5. 5. A UNIÓN EUROPEA Niveis de desenvolvemento distinto. Diversidade cultural. Reducir as dispariedades rexionais. Identidade nacional.
 6. 6. UNHA POLÍTICA REXIONAL SOLIDARIA Instrumentos da política rexional = fondos estruturais e fondos de cohesión. • Prestamos para realizar investimentos. • Infraestruturas de transporte e de subministración de enerxía. • Obras públicas para a solución de problemas do medio natural. • Políticas comúns culturais, educativas, problemáticas xuvenis, etc. • Creación de postos de traballo. • Prestamos e subvencións os sectores agrícola e pesqueiro.
 7. 7. A AMPLIACÓN DA UNIÓN EUROPEA • Grandes desequilibrios nos países que se integraron nos últimos anos. • Grao de desenvolvemento moi distinto. • Fondos comunitarios.
 8. 8. AS INSTITUCIÓNS DA UNIÓN EUROPEA O Consello europeo: • Composición. • Funcións. O Consello da Unión Europea: • Composición. • Funcións. Parlamento europero: • Composición. • Funcións (lexislativa). Comisión europea: • Composición. • Funcións (executiva).
 9. 9. AS INSTITUCIÓNS DA UNIÓN EUROPEA Tribunal de Xustiza: Outras institucións: • Composición. • Banco Central Europeo. • Funcións (xudicial). • Tribunal de Contas. Defensor do Pobo Europeo: • Comité das rexións. • Composición. • Banco europeo de • Funcións Investimentos. • Comité Económico e Social.
 10. 10. POLÍTICA AGRARIA COMÚN • Autoabastecemento. • Modernización. • Fomento á agricultura intensiva. • Concentración das explotacións. • Créditos baratos. • Asegurar prezos mínimos. • Limitación das importacións procedentes de fóra.
 11. 11. OBXECTIVOS DA (PAC) Causa do cambio da política agraria: • Aumento da produción. Medidas: • Reducir a superficie de cultivo. • Conversión das terras de cultivo nas zonas forestais. • Reducir os prezos de garantía. • Fomento das prácticas agrícolas sustentables. • Fondo Europeo de Orientación e Garantía (FEOGA / 40%).
 12. 12. O SECTOR PESQUEIRO COMUNITARIO. Importancia do sector marítimo. Obxectivos da Política Pesqueira Común: • Evitar a sobrepesca. Medidas: • Establecemento de zonas exclusivas de pesca. • Vixilancia do tamaño e o volume das capturas. • Acordos e tratados con Estados fóra da Unión Europea. • Acuicultura. Impulso da investigación.
 13. 13. AS PRINCIPAIS ZONAS INDUSTRIAIS DA UE Importancia del sector: • Principal zona de desenvolvemento industrial en Europa. Tipos de Industria: • Tradicional. • Moderna. Outras zonas industriais. Crise industrial nos países do leste de Europa.
 14. 14. PRODUCIÓN INDUSTRIAL • Proceso de desestruturación. • Proceso de deslocalización. Consecuencias: • Cerre de moitas fábricas de Europa e traslado a países de Europa do leste. • Falta de recursos enerxéticos.
 15. 15. CARA UNHA ECONÓMIA DE SERVIZOS Sector de servizos (70% da poboación activa). Causas do aumento do sector servizos: • Desenvolvemento tecnolóxico. • Novas actividades das sociedades avanzadas. O COMERCIO: Gran volume (42% das exportacións mundiais van a Europa).
 16. 16. OS TRANSPORTES Política comunitaria para mellorar a rede de transportes. Transporte por estrada. As autoestradas e autovías. Rede ferroviaria. Transporte marítimo de mercadorías. Construcción de portos. Transporte aéreo.
 17. 17. ESPAÑA NA UNIÓN Obstáculos: EUROPEA • Réxime ditatorial. • Adaptación da economía española. A CEE e a UE tras a incorporación española: • Temos dereito a un comisario. • 54 deputados europeos son españoles. Balance da incorporación de España á Unión Europea: • Desenvolvemento económico e social. • Integración europea. • Fondos europeos. • Aumento da renda per cápita. • Investimentos da UE.
 18. 18. A UTILIZACIÓN DOS FONDOS EUROPEOS • Tramos de autovía e AVE. • Melloras nas infraestruturas dos transportes. • Programas educativos (Erasmus). • Tarxeta Sanitaria Europea. • Restauración de edificios e construcción de grandes complexos culturais.
 19. 19. GALICIA E A UNIÓN EUROPEA Zona de converxencia. Fondos europeos en Galicia: • Fondo Europeo de Pesca (2007- 2013). • Fondo Social Europeo (2007- 2013). • Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. (2007- 2013).
 20. 20. A EURORREXIÓN GALICIA- NORTE DE PORTUGAL • Eixe Atlántico. • Comunidade de Traballo Galicia – Norte de Portugal. A participación de Galicia na UE. • Comité das Rexións. • Consello da Unión Europea: 6. Participación técnica. 7. Participación política.

×