Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Biologia PAU. Bioquímica. Glúcids. CAT

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Tema 3 lípids
Tema 3 lípids
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 18 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Plus par Moty Martell (19)

Publicité

Plus récents (20)

Biologia PAU. Bioquímica. Glúcids. CAT

 1. 1. Els glúcids Els monosacàrids Monosacàrids cíclics Estereoisòmers Tautòmers Enllaç O- glicosídic Els disacàrids Isomeria Principals monosacàrids Isomeria conformacional Principals disacàrids Els polisacàrids Energètics Estructurals GlicogenMidó QuitinaCel·lulosa Heteròsids
 2. 2. Glúcids Definició Glúcids = hidrats de carboni = sucres Cn(H2O)n Unitat estructural = oses (monosacàrids)  formen òsids Monosacàrids Aldoses  Aldehids Cetoses  Cetones Òsids Holòsids Heteròsids Disacàrids  2 monosacàrids Oligosacàrids  3-10 monosacàrids Polisacàrids Homopolisacàrids Heteropolisacàrids Glucolípids Glucoproteïnes 1. Monosacàrids 2. Disacàrids 3. Polisacàrids 4. Heteròsids
 3. 3. Glúcids Reactiu de Fehling Energètica (glucosa) Estructural 1. Monosacàrids 2. Disacàrids 3. Polisacàrids 4. Heteròsids Detecció Forma habitual: blau En presència de glúcids: precipitat vermell Funcions Glicogen (animals) Midó (plantes) Cel·lulosa (plantes) Quitina (exoesquelet insectes) ADN, ARN i cartílags Funcions específiques Enzims Anticossos Vitamina C Hormones femenines Antibiòtics
 4. 4. Glúcids 1. Monosacàrids a) Isomeria b) Monosacàrids cíclics c) Principals monosacàrids 2. Disacàrids 3. Polisacàrids 4. Heteròsids Unitats estructurals dels glúcids Característiques Entre 3 i 7 àtoms de C Contenen Diversos grups alcohol Un grup aldehid (aldoses) // un grup cetona (cetoses) Sòlids cristal·lins Dolços Solubles en aigua Reductors
 5. 5. Isomeria gliceraldehid dihidroxicetona Glúcids 1. Monosacàrids a) Isomeria b) Monosacàrids cíclics c) Principals monosacàrids 2. Disacàrids 3. Polisacàrids 4. Heteròsids Mateixa fórmula empírica  diferents grups funcionals Tautòmers (isòmers estructurals) Les dues tenen fórmula empírica C3H6O3 Trioses (3 C) naturals
 6. 6. Isomeria Glúcids 1. Monosacàrids a) Isomeria b) Monosacàrids cíclics c) Principals monosacàrids 2. Disacàrids 3. Polisacàrids 4. Heteròsids Mateixa fórmula empírica i mateixos grups funcionals  diferent disposició en l’espai Estereoisòmers (isòmers geomètrics) Carboni quiral (asimètric)  quatre radicals diferents R1 R2 R3 R4
 7. 7. Isomeria Glúcids 1. Monosacàrids a) Isomeria b) Monosacàrids cíclics c) Principals monosacàrids 2. Disacàrids 3. Polisacàrids 4. Heteròsids Enantiòmers Estereoisòmers (isòmers geomètrics) Els OH de tots els carbonis quirals es troben en posició contrària imatge especular  mateixa molècula D-treosa L-treosa D L
 8. 8. Isomeria Glúcids 1. Monosacàrids a) Isomeria b) Monosacàrids cíclics c) Principals monosacàrids 2. Disacàrids 3. Polisacàrids 4. Heteròsids Diaestereoisòmers (epímers) Estereoisòmers (isòmers geomètrics) Només tenen 1 OH en posició contrària  la resta estan al mateix lloc NO són imatge especular  molècules diferents L-eritrosa L-treosa L L
 9. 9. Isomeria Glúcids 1. Monosacàrids a) Isomeria b) Monosacàrids cíclics c) Principals monosacàrids 2. Disacàrids 3. Polisacàrids 4. Heteròsids Activitat òptica Estereoisòmers (isòmers geomètrics) Desviació d’un feix de llum polaritzada Un dels isòmers el desplaça a la dreta  dextrògir (+) L’altre isòmer el desplaça a l’esquerra  levògir (-)
 10. 10. Monosacàrids cíclics Glúcids 1. Monosacàrids a) Isomeria b) Monosacàrids cíclics c) Principals monosacàrids 2. Disacàrids 3. Polisacàrids 4. Heteròsids D-glucosa β-glucosa α-glucosa carboni anomèric (1)
 11. 11. Monosacàrids cíclics Glúcids 1. Monosacàrids a) Isomeria b) Monosacàrids cíclics c) Principals monosacàrids 2. Disacàrids 3. Polisacàrids 4. Heteròsids Isomeria conformacional Forma cis Forma trans
 12. 12. Principals monosacàrids Glúcids 1. Monosacàrids a) Isomeria b) Monosacàrids cíclics c) Principals monosacàrids 2. Disacàrids 3. Polisacàrids 4. Heteròsids β-D-glucosa β-D-manosa β-D-galactosa D-fructosa D-ribosa D-2-desoxiribosa
 13. 13. Enllaç O-glicosídic monosacàrid + monosacàrid  disacàrid + H2O Glúcids 1. Monosacàrids 2. Disacàrids a) Enllaç O- glicosídic b) Principals disacàrids 3. Polisacàrids 4. Heteròsids Tipus α-glicosídic β-glicosídic Nomenclatura Lletra (C inicial  C final) Exemple: α(1→4)
 14. 14. Principals disacàrids Maltosa α(1 → 4) Celobiosa β(1 → 4) Lactosa β(1→4) Sacarosa α(1 → 2) Glúcids 1. Monosacàrids 2. Disacàrids a) Enllaç O- glicosídic b) Principals disacàrids 3. Polisacàrids 4. Heteròsids
 15. 15. 1. Monosacàrids 2. Disacàrids 3. Polisacàrids a) Energètics b) Estructurals 4. Heteròsids Glúcids Característiques Cadenes molt llargues de monosacàrids o disacàrids Poden ser lineals o ramificats Enllaç O-glicosídic Sucres lents Insolubles en aigua No són dolços Formen sòlids no cristal·lins No són reductors Tipus Homopolisacàrids Heteropolisacàrids
 16. 16. 1. Monosacàrids 2. Disacàrids 3. Polisacàrids a) Energètics b) Estructurals 4. Heteròsids Glúcids Energètics Midó Reserva energètica dels vegetals (llavors cereals, fruits immadurs) Amilosa cadena lineal de glucoses α(1→4) (unes 250) forma hèlix de 6 glucoses per volta Amilopectina cadena lineal de glucoses α(1→4) (unes 1000) ramificacions amb enllaços α(1→6) cada 10 ó 20 glucoses
 17. 17. 1. Monosacàrids 2. Disacàrids 3. Polisacàrids a) Energètics b) Estructurals 4. Heteròsids Glúcids Energètics Glicogen Reserva energètica dels animals Estructura amilopectina (ramificacions cada 8 glucoses) S’emmagatzema al fetge i als músculs Estructurals Cel·lulosa Paret cel·lular vegetals Cadena lineal de glucoses (15.000) amb enllaç β(1→4) Quitina Exoesquelets invertebrats (insectes, mol·luscs, etc. Cadena lineal de NAG amb enllaç β(1→4)
 18. 18. Glúcid + una altra molècula Glucosaminoglicans Peptidoglicans Glúcids 1. Monosacàrids 2. Disacàrids 3. Polisacàrids 4. Heteròsids glucosa + àcid urònic + proteïna Exemples: sulfat de condroïtina, àcid hialurònic propis dels vertebrats pèptids + polisacàrids paret bacteriana Glicolípids Glúcids + lípids part exterior de la membrana cel·lular Exemple: antígens grups sanguinis Glicoproteïnes Glúcids + proteïnes Exemple: immunoglobulines

×