Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Pazarlamada Verinin Önemi (Importance of Data in Marketing) — Utku Gençer Gediz

 1. Utku Gençer Gediz hazırlayan:
 2. markaların anlamlandırmak için yardıma ihtiyaç duydukları bir takım ögeler bütünü; stratejinin yapı taşı, dijital ayak izi. data [ /ˈdeɪ.tə/ ]
 3. BİZ MANTIKSAL DEĞİL, DUYGUSAL CANLILARIZ. " "
 4. VERİ, İNSAN DAVRANIŞINDAN ARTAKALANDIR. duyguları doğrultusunda hareket eden tüket c n n yarattığı ver ler, y ne yarattığını tüketeceğ stratej lere dönüşür.
 5. VERİ BİZE NE ÖĞRETİR? Markaların tüketicileri tarafından oluşturulan verileri incelemek, müşterilerin tüketim alışkanlıklarının altındaki motivasyonu ve içgörüleri anlamamıza yardımcı olmasının yanı sıra markalar tarafından yapılan yatırımların pozitif ve negatif geri dönüşleri hakkında önemli bilgiler sunar. VERİNİN ÖZÜNDE NE VAR? Tüketicinin internette yaptığı aramalardan sosyal medyada etkileşime girdiği profillere; elektronik postalarından sonuna kadar izlediği reklamlara kadar her şey, veriyi oluşturur. . Oluşan tüm bu veri, tüketicilerle ilgili demogrofik bilgilerin yanı sıra hangi pazarlama stratejisinin daha başarılı olduğu yönünde bilgiler içerir. Böylelikle başarısız olan stratejilerle daha fazla vakit ve bütçe ayrılmaz, daha sağlıklı yeni stratejiler üretilir.
 6. verİ neye dönüşür? Toplanan veri, reklam projelerine, elektronik posta pazarlamasına, sosyal medya içeriklerine, web sitelerinde yer verilen bilgilere; yani şirketin gelecekte izleyeceği stratejilere yön verir.
 7. VERİ NASIL Toplanır? Test yapmak, veri toplamanın en önemli kısmıdır. Pazarlamacılar düzenli olarak testler yaparak, tüketicinin davranışlarındaki değişimleri gözlemlerler.
 8. Stratejik ve pazarlama açısından hedeflerinize ne kadar ulaştığınızı, neleri değiştirmeniz ve/veya eklemeniz gerektiğini takip edebileceğiniz ölçütlerdir. Tek grup ya da iki farklı grup tüketicilerine iki farklı içerik, tasarım veya reklam örneği sunduktan sonra, tüketicilerin satın alma, tıklama ve ziyaret etme sürelerinin verilerini toplarsınız. Böylelikle pazarlama stratejinizi ve kampanyalarınızı bu veriye göre düzenleyebilirsiniz. KPI Key Performance Indicators müşteri memnuniyeti kampanya başarı oranı yatırım getirisi tıklanma oranı kazanımlar geri dönüşler kilit performans göstergelerinden bazılarıdır. a/b testing
 9. Markanın büyük rakiplerine karşı nasıl bir performans sergilediğini inceleyip karşılaştırmaktır. Verileriniz doğrultusunda içgörülerinizi elde etmek için etkileşim oranı, gönderi sıklığı, içerik türleri ve büyüme oranı gibi metrikleri karşılaştırabilir ve yeni stratejiler geliştirebilirsiniz. Çevrimiçi anketler, müşterilerinizin internet ve/veya sosyal medya üzerinden doldurabileceği anketlerdir. Ürünleriniz ve müşteri hizmetleriniz hakkında geri bildirim almak ve tüketici memnuniyetini ölçmek için kullanabileceğiniz bu anketler, stratejinizi geliştirirken büyük kolaylık sağlayacaktır. ÇEVRİMİÇİ ANKETLER RAKİPLERİ İNCELEMEK
 10. Segmentasyon, potansiyel müşterilerinizi farklı özelliklere göre gruplara ayırmaktır. Dört ana pazar bölümlendirme türü vardır: coğrafi, demografik, davranışsal ve psikografik. Tüketicilerinizi bu başlıklar altında kategorize ettikten sonra farklı segmentlerin farklı konular hakkında nasıl tepkiler verdiklerini görmek için kullanılabilir. segmentasyon Pazarlama 4.0 döneminde veri analizi için kullanılan platformlarından en popüleri Google Analytics. Ayrıca Facebook, Twitter, Instagram ve LinkedIn gibi sosyal medya platformları da kullanıcılarına takipçileri ile ilgili içgörüler ve istatistikler sunmakta.
 11. pazarlama 4.0 DÖNEMİNDE VERİ Sanayi devrimi üreticisinin sloganı, ‘ işte bu, lütfen satın alsanıza’ydı. Bilgi çağının sloganı ise, ‘istediğim işte bu, lütfen yapsana’ diyen müşterinin sesi haline dönüştü. — Prof. Dr. Uğur Batı
 12. TÜKETTİĞİNİ ÜRETEN TÜKETİCİye yolculuk Ürünler oldukça basit olup, herhangi bir hedef yahut analiz güdülmeksizin pazara sunulmak üzere tasarlanıyorlardı. Merkezinde "ürün" vardı. Pazarlama 1.0 Üretici ve pazarlamacılar tüketicinin farkına vardılar. Böylelikle onun aklına ve kalbine hitap etmeyi amaçladır. Merkezinde "tüketici" vardı. Pazarlama 2.0 Yapay zeka teknolojisi de pazarlamanın bir parçası oluyor ve kişiye özel pazarlama stratejileri geliştiriliyordu. Ayrıca toplumsal sorunlar, etik ve ahlakî değerler gibi konulara odaklanıyorlardı. Pazarlama 3.0 Marka ve tüketici arasında oluşan ortak hikaye ile birlikte, tüketici de ürüne yön verebilen bir karar mekanizması haline geldi. Bu yüzden merkezinde "tüketicinin duyuları" yer almakta. Pazarlama 4.0
 13. "Şeylerin İnterneti" döneminde neredeyse "internetin şeyleri" haline evrilmiş tüketicinin satın alma alışkanlıkları, karar verme mekanizmaları ve bilgi edinme kaynakları teknoloji ve bağlanabilirlik kavramları geliştikçe evrimleşti. Böylelikle günlük her hareketi izlenebilir bir hale gelen tüketicinin arkasında bıraktığı ayak izleri (veriler), sosyal medyanın içinde oluşan yankı odaları aracılığıyla, pazarlama stratejisi olarak yeniden tüketiciye geri döndü
 14. Ver , " deal" tüket c y bulmanızı sağlar. Ver , doğru pazarlama stratej s n bulmanızı sağlar. Ver , ney n şe yarayıp ney n yaramadığını göstermen z sağlar. Ver , tüket c n z n k m olduğunu b lmen z sağlar. Ver , yalnızca sayıları değ l, öneml , der n ve güçlü b r b lg kaynağı sağlar. PAZARLAMADA VERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?
 15. VERİ MERKEZLİ PAZARLAMANIN FAYDALARI K ş selleşt r lm ş ve yüksek hedefl kampanyalar. Ürünün gel ş m n , tüket c çgörüsüne göre şek llend rme. Tüket c le daha tutarlı b r let ş m. Gelecekte gerçekleşecek trendler ya da büyük değ ş mler önceden farketme. Tüket c ler n z segmentlere ayırma. Müşter n n lg alanları ve k ş l ğ hakkında ön b lg ye sah p olma. Ürün veya f kr n z ç n b r " ht yaç" ve/veya " stek" uyandırma.
 16. Ertuğrul, İ., & Deniz, G. (2018). 4.0 Dünyası: Pazarlama 4.0 ve Endüstri 4.0. Journal of Bitlis Eren University, 7.;https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/497084. Kotler, P. (2020). Pazarlama 4.0: Gelenekselden Dijitale Geçiş. (N. Özata, Çev.). Optimist Yayınları. Yıldız, H. (2021, Nisan 25). Pazarlama 4.0 ve Netandaşlar . Haldun Yıldız – Marka Stratejisti; https://www.haldunyildiz.com/pazarlama-4-0-ve-netandaslar/. Unknown. (2019, Mart 27). The Importance of Marketing Data. Get Online NOLA; https://www.getonlinenola.com/importance-marketing-data/. Schmidt, B. (2020, Ocak 27). 10 Key Benefits of Data-Driven Marketing. Yokel Local Inbound Marketing Agency; https://www.yokellocal.com/blog/benefits-of-data-driven-marketing. Murat, N. (2014, Eylül 22). Pazarlama 4.0'a Yolculuk: Hikaye Anlatma. Pazarlamasyon; https://pazarlamasyon.com/pazarlama-4-0a-yolculuk-hikaye-anlatma/. kaynakça
 17. e-posta utkugencerged z@gma l.com telefon numarası +90 553 916 8605 k ş sel l nkler l nktr.ee/utkged Düşünceler n z paylaşmaktan çek nmey n.
Publicité