Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Паничка мед

Работен лист

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Паничка мед

  1. 1. „Паничка мед“, Ангел Каралийчев Геновева Йотова Как се чувстваше през лятната ваканция? Отбележи с Х на картинката. 1 зад. Кога става случката? Огради. 2 зад. Какво се случва, когато учителят донася новите учебници? А) Учениците започват да се карат. Б) Учениците започват да викат от радост. В) Учениците си сядат по местата. 3 зад. Всички ученици ли са радостни? А) да Б) не 4. Какво прави Матейчо? А) Моли Димчо да му даде читанката. Б) Ръцете му треперят, а очите му са пълни със сълзи. В) Сърди се и си тръгва от училище. 5. Какви чувства изпитва Димчо към своя приятел? А) гняв Б) съжаление
  2. 2. „Паничка мед“, Ангел Каралийчев Геновева Йотова В) радост Г) ярост 6. Как постъпва учителят? Посочи наградата за Димчо. 7. Реши кръстословицата. ОТВЕСНО 1. Същата вечер той отиде в къщата на своя …………………………… . ВОДОРАВНО 1. Той се ………………………………….., помилва Димчо по главата. 2. Само ……………………………… не получи нищо. 3. ………………………………………………. не можа да преглътне залък хляб. 4. През лятото си се трудил като ……………………………………… пчела. 5. Ти имаш добро ……………………………… и ще станеш достоен гражданин. 6. Какво изпитва Матейчо, когато не получава читанка?
  3. 3. „Паничка мед“, Ангел Каралийчев Геновева Йотова 8. Какво изпитват жителите в града на РАДОСТТА, ТЪГАТА, ГНЕВА и СТРАХА? 9. Какви емоции изпитват героите? Свържете. страх гняв тъга радост 9. 10. Какви емоции изпита този час? Огради!

×