Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ДА ПРОВЕРИМ КАКВО ЗНАЕМ И МОЖЕМ
Религиозните вярвания и животът на траките, славяните и българите
на…………………………………………………………...
ДА ПРОВЕРИМ КАКВО ЗНАЕМ И МОЖЕМ
Религиозните вярвания и животът на траките, славяните и българите
на…………………………………………………………...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Религиозните вярвания и животът на траките, славяните и българите

Тест по Човекът и обществото

Религиозните вярвания и животът на траките, славяните и българите

  1. 1. ДА ПРОВЕРИМ КАКВО ЗНАЕМ И МОЖЕМ Религиозните вярвания и животът на траките, славяните и българите на……………………………………………………………………………………………………………………………….№……. 1. Напиши под картините името на народа, с който е свързано. Думи за попълване: славяни, римляни,траки, българи. ………………… ………………. ………………. ………………... 2. Кое божество почитали славяните? А) Тангра Б) Орфей В) Перун Г) Тракийски конник 3. За кой народ се отнасявсяко едно отследващите описания? А) Умеели да отглеждат лозя, били пчелари и произвеждали големи количества мед. …………………… Б) Били известни като отлични войници-конници. Те приучили на глад и издръжливост конете си. …………………… В) Срещу неприятеля тръгвали пеш, въоръжени с малки щитове и копия, но се научили да превземат и крепости. …………………………… 4. Попълни пропуснатото в текста. Българи живеели на племена. Всяко от тях си имало име и предводител, наричан ............................ Почитали бог ........................................... През 7. век хан Кубрат създал държава, наречена ......................................................................................................................... Хан Аспарух довел част от българите при устието на река ........................... Съюзил се със славяните. Два пъти българите победили византийските войски. Византийският император бил принуден да сключи…………………………………………… с хан .................................. и да признае създаването на …............….……….. Това станало през.............................година. За столица била избрана ................................................. 5. Свържи името на владетеляс неговияпринос за България: Хан Аспарух създател на българската държава Хан Крум при него започнало голямо строителство Хан Омуртаг първите писани закони 6. Запиши годината,в която се е случило събитието. А) извоюване на самостоятелна българска църква: ……….. Б) битката при Ахелой и разширяване територията на България ………… От 22т.до 20 т. Отличен 6 Брой точки:......................... От 19т. до 16 т. Много добър 5 Оценка................................. От 15 т. до 12т. Добър 4 Учител: …………………………… От 11 т. до 8 т. Среден 3 Родител: …………………………. Под 8 точки Слаб 2 4т. 1т. 3т. 9т. 3т. 2т.
  2. 2. ДА ПРОВЕРИМ КАКВО ЗНАЕМ И МОЖЕМ Религиозните вярвания и животът на траките, славяните и българите на……………………………………………………………………………………………………………………………….№.... 4. Напиши под картините името на народа, с който е свързано. Думи за попълване:славяни, римляни,траки, българи. ………………… ………………. ………………. ………………... 5. Кое божество почитали траките? А) Тангра Б) Перун В) Тракийски конник Г) Велес 6. За кой народ се отнасявсяко едно отследващите описания? А) Били известни като отлични войници-конници. Те приучили на глад и издръжливост конете си. …………………… Б) Умеели да отглеждат лозя, били пчелари и произвеждали големи количества мед. …………………… В) Срещу неприятеля тръгвали пеш, въоръжени с малки щитове и копия, но се научили да превземат и крепости. …………………………… 4. Попълни пропуснатото в текста. Българи живеели на племена. Всяко от тях си имало име и предводител, наричан ............................ Почитали бог ........................................... През 7. век хан Кубрат създал държава, наречена ......................................................................................................................... Хан Аспарух довел част от българите при устието на река ........................... Съюзил се със славяните. Два пъти българите победили византийските войски. Византийският император бил принуден да сключи…………………………………………… с хан .................................. и да признае създаването на …............….……….. Това станало през.............................година. За столица била избрана ................................................. 6. Свържи името на владетеляс неговияпринос за България: Хан Аспарух първите писани закони Хан Крум при него започнало голямо строителство Хан Омуртаг създател на българската държава 7. Запиши годината,в която се е случило събитието. А) извоюване на самостоятелна българска църква: ……….. Б) посрещането на учениците на Кирил и Методий: ............ От 22т.до 20 т. Отличен 6 Брой точки:......................... От 19т. до 16 т. Много добър 5 Оценка................................. От 15 т. до 12т. Добър 4 Учител: …………………………… От 11 т. до 8 т. Среден 3 Родител: …………………………. Под 8 точки Слаб 2 4т. 1т. 3т. 9т. 3т. 2т.

×