Монгол үгийн бүтэц: Бүтээвэрзүй, түүний судлах зүйл

Ge Go
Ge Go57-р бүрэн дунд сургууль
Лекцийн агуулга:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бүтээвэрзүй, түүний судлах зүйл
Бүтээвэр ба авиалбарын ялгаа
Бүтээвэр ба үгийн ялгаа
Бүтээврийн утга
Бүтээврийн хувилбар
Тэг бүтээвэр, бүтээврийн тэг хувилбар
Бүтээвэрзүй, түүний судлах зүйл

Бүтээвэр, түүний байрлал,
бүтэц, утга, үүргийг судлах
хэлшинжлэлийн салбар ухааныг
бүтээвэрзүй (морфемика) гэнэ.
Бүтээвэр гэж юу вэ?
Явцуу утгаар нь:
Үгийн бүтцийн цааш үл задрах хамгийн бага
утгат нэгжийг бүтээвэр гэнэ.
Бүтээвэр нь үгийн бүтцийн нэг бөгөөд үгийн
язгуур, залгавар(угтвар, оруулбар, дагавар,
нөхцөл)-ыг хамруулна.
Өргөн утгаар нь:
Хэлний тогтолцооны хамгийн бага утгат нэгж
бөгөөд түүнд үгийн язгуур, залгавар төдийгүй
үгийн сан ба хэлзүйн утга ялгах өргөлт буюу
нэмэлт бүтээвэр, угтвар үг, сул үг, ялгац зэрэг
хэлзүйн үүрэгтэй туслах үгсийг ч багтаадаг.
Бүтээвэр гэж юу вэ?
• Ш.Лувсанвандан: Монгол хэлний үгзүйн
байгууллыг
бүтэц
судлалын
аргаар
судлахдаа одоогийн чимэх үгсийг бүтээвэр
гэж үзээд “өгүүлбэрийн нөхцөл” гэж
нэрлэсэн.

• М.Базаррагчаа: Бүтэц өгүүлбэрийн бүтцэд
орж
байгаа
утга
илтгэх
гишүүд,
өгүүлбэрүүд,
цогцолборуудыг
холбох
үүрэгтэй хэлзүйжсэн туслах үгсийг сул
бүтээвэр гэж үзсэн.
Монгол үгийн бүтэц: Бүтээвэрзүй, түүний судлах зүйл
Бүтээвэр ба үгийн ялгаа
Монгол үгийн бүтэц: Бүтээвэрзүй, түүний судлах зүйл
Бүтээврийн хувилбар
Хэлний нэг бүтээврийг төлөөлж,
хэлэхэд илэрч байгаа хоѐр ба түүнээс
дээш хэлбэрийг хувилбар гэнэ.
Бүтээврийн хувилбар нь авиалбарын
байрлал,
тэдгээрийн
харилцан
нөлөөллөөс шалтгаалж үүсдэг.
Бүтээврийн хувилбар уу, бие даасан
бүтээвэр үү? гэдгийг нөхөх, үл нөхөх
байрлалын зарчмаар ялгаж мэднэ.
Нөхөх, үл нөхөх байрлал
1. Хоѐр элемент нь хэлбэр, байраараа
харилцан бие биеэ үгүйсгэвч,
үүргээрээ бие биеэ нөхөж байвал
нөхөх байрлал гэнэ. (хувилбарууд)
2. Хоѐр элемент нь дан хэлбэр, байр
эсвэл хэлбэр байр хоѐроороо бие
биеэ үгүйсгэвч, үүргээрээ бие биеэ
нөхөхгүй байвал үл нөхөх байрлал
гэнэ. (бие даасан бүтээвэр)
Тэг бүтээвэр, бүтээврийн тэг хувилбар
Хэлний бүтээвэр нь ил, далд (тэг) хоѐр
хэлбэртэй.
Монгол хэлэнд дараах тэг бүтээвэр байдаг. Үүнд:
1. Ганц тоо
2. Нэрлэхийн тийн ялгал
3. Өөрөө үйлдэх хэв
4. Энгийн үйлдэх байдал
5. Үйлийн II биед шууд захирах
6. Үндэс үүсгэх дагавар
Ил бодитой бүтээврийн үүрэг гүйцэтгэж
байгаа хоосныг бүтээврийн тэг хувилбар гэнэ.
Монгол хэлэнд жинхэнэ нэрийн олон тоо,
нэрлэхээс бусад тийн ялгал, хамаатуулах
нөхцөлүүд тэг хувилбартай.
Ашиглах материал
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ц.Өнөрбаян, Орчин цагийн монгол хэлний үгзүй, Уб., 1994, 2004
Ш.Лувсанвандан, Орчин цагийн монгол хэл, Бээжин, 1961
Ш.Лувсанвандан, Орчин цагийн монгол хэлний бүтэц, үг нөхцөл хоѐр
нь, Уб., 1968, 1999
Ш.Лувсанвандан, Хэлний нөхөх, үл нөхөх байрлалын тухай асуу-далд,
Монгол судлал тойм VII, 1-26 дэвтэр, УБ., 1970, 201-210
Ш.Лувсанвандан, Морфемийн онолын асуудалд, Монгол судлал тойм
VI, 22-33 дэвтэр, УБ., 1969, 136-151
Т.А.Бертегаев, Морфологическая структура слова в монгольских
языках, М., 1969
П.Бямбасан, Орчин цагийн монгол хэлний үгийн бүтэц, нэр үгсийн
аймаг, Уб., 1975
В.М.Надляев, соверменний монгольский язык, Морфология,
Новосибирск, 1988.
М.Саруул-Эрдэнэ, Монгол хэлний нөхцөл бүтээврийн үгзүйн түүхэн
хувьсал, Уб., 2002
Д.Бадамдорж, Монгол хэлний утга судлал, Тэргүүн дэвтэр
Ашиглах материал
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P.H.Matthews, Morphology, Grambridge,1974
МУИС, УбДС, Орчин цагийн монгол хэл, Уб.,
МУИС, Монгол хэлний сурах бичиг, УБ.,1998,
Д.Төмөртогоо, Хэл шинжлэлийн нэр томъѐоны хураангуй толь,
Уб., 2004
Ц.Өнөрбаян, Б.Пүрэв-Очир, Хэлзүйн задлал хийцгээе, хэлний
бодлого бодоцгооѐ. (товхимол),УБ., 1997
МУИС, Монгол хэл, соѐлын сургууль,Монгол хэл, уран
зохиолын сорил, УБ., 2000, 2001
Ц.Өлзийхутаг, Монгол үгийн бүтэц, түүнийг задлах арга,
Уб.,1972
Ц.Өнөрбаян, Монгол хэл, уран зохиолын сорил,УБ.,2002
Ц.Өнөрбаян, Үгийн бүтцийн задлал хийх аргачлал,УБ., 1991
http:// Кhelzasag.mn/ вейб сайт
1 sur 12

Recommandé

найруулгын төрөл par
найруулгын төрөлнайруулгын төрөл
найруулгын төрөлsainaa88
40.4K vues15 diapositives
Үгийн утга гэж юу вэ par
Үгийн утга гэж юу вэҮгийн утга гэж юу вэ
Үгийн утга гэж юу вэNational University Of Mongolia
25.3K vues25 diapositives
Lekts 4 par
Lekts 4Lekts 4
Lekts 4Siner AG
5.5K vues45 diapositives
холбоо үг par
холбоо үг холбоо үг
холбоо үг jiguurten
52.1K vues48 diapositives
МОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН БОЛОВСРОЛ БА ХЭРЭГЛЭЭ par
МОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН БОЛОВСРОЛ БА ХЭРЭГЛЭЭМОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН БОЛОВСРОЛ БА ХЭРЭГЛЭЭ
МОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН БОЛОВСРОЛ БА ХЭРЭГЛЭЭNational University Of Mongolia
10.2K vues29 diapositives
9. Эсрэг утгатай үг par
9. Эсрэг утгатай үг9. Эсрэг утгатай үг
9. Эсрэг утгатай үгoyunaadorj
36.5K vues17 diapositives

Contenu connexe

Tendances

үсэг бичгийн үүсэл гарал par
үсэг бичгийн үүсэл гаралүсэг бичгийн үүсэл гарал
үсэг бичгийн үүсэл гаралUkos Erised
39.4K vues15 diapositives
Тэмдэг нэр үгийн аймаг par
Тэмдэг нэр үгийн аймагТэмдэг нэр үгийн аймаг
Тэмдэг нэр үгийн аймагGe Go
15.6K vues15 diapositives
1. Үгийн сангийн судлал par
1. Үгийн сангийн судлал1. Үгийн сангийн судлал
1. Үгийн сангийн судлалoyunaadorj
12.3K vues17 diapositives
Зөрчил зөрөлдөөн par
Зөрчил зөрөлдөөнЗөрчил зөрөлдөөн
Зөрчил зөрөлдөөнPsychology Psy
17K vues20 diapositives
Монгол хэлний үгийн сангийн судалгааны тухай par
Монгол хэлний үгийн сангийн судалгааны тухайМонгол хэлний үгийн сангийн судалгааны тухай
Монгол хэлний үгийн сангийн судалгааны тухайNational University Of Mongolia
23.7K vues24 diapositives
хэлний дүрслэх хэрэглүүр par
хэлний дүрслэх хэрэглүүрхэлний дүрслэх хэрэглүүр
хэлний дүрслэх хэрэглүүрNational University Of Mongolia
73.1K vues29 diapositives

Tendances(20)

үсэг бичгийн үүсэл гарал par Ukos Erised
үсэг бичгийн үүсэл гаралүсэг бичгийн үүсэл гарал
үсэг бичгийн үүсэл гарал
Ukos Erised39.4K vues
Тэмдэг нэр үгийн аймаг par Ge Go
Тэмдэг нэр үгийн аймагТэмдэг нэр үгийн аймаг
Тэмдэг нэр үгийн аймаг
Ge Go15.6K vues
1. Үгийн сангийн судлал par oyunaadorj
1. Үгийн сангийн судлал1. Үгийн сангийн судлал
1. Үгийн сангийн судлал
oyunaadorj12.3K vues
хэлц үг par urangua123
хэлц үгхэлц үг
хэлц үг
urangua123235.2K vues
Монгол үгийн бүтэц, Бүтээвэрзүй, түүний судлах зүйл par Ge Go
Монгол үгийн бүтэц, Бүтээвэрзүй, түүний судлах зүйлМонгол үгийн бүтэц, Бүтээвэрзүй, түүний судлах зүйл
Монгол үгийн бүтэц, Бүтээвэрзүй, түүний судлах зүйл
Ge Go9.7K vues
баймж бүтээврийн утга par muuduu
баймж бүтээврийн утгабаймж бүтээврийн утга
баймж бүтээврийн утга
muuduu15.4K vues
Хичээлийн сэдэв: Монгол өнгөний бэлгэдэл par GanzugSedbazar
Хичээлийн сэдэв: Монгол өнгөний бэлгэдэлХичээлийн сэдэв: Монгол өнгөний бэлгэдэл
Хичээлийн сэдэв: Монгол өнгөний бэлгэдэл
GanzugSedbazar2.9K vues
соёлын хэлбэрүүд par Gahain Tuulai
соёлын хэлбэрүүдсоёлын хэлбэрүүд
соёлын хэлбэрүүд
Gahain Tuulai43.8K vues
сургалтын аргууд par bayarmaa_mish
сургалтын аргуудсургалтын аргууд
сургалтын аргууд
bayarmaa_mish57.5K vues
БЛҮМ ТАКСОНОМИ par Miigaa Mj
БЛҮМ ТАКСОНОМИБЛҮМ ТАКСОНОМИ
БЛҮМ ТАКСОНОМИ
Miigaa Mj96.2K vues
монгол хэлний үүсэл хөгжил, хэлбэрүүд 3 р баг №5 par Sainbuyn Baagii
монгол хэлний үүсэл хөгжил, хэлбэрүүд 3 р баг №5монгол хэлний үүсэл хөгжил, хэлбэрүүд 3 р баг №5
монгол хэлний үүсэл хөгжил, хэлбэрүүд 3 р баг №5
Sainbuyn Baagii36K vues

En vedette

Авиазүйн ухааны судлах зүйл par
Авиазүйн ухааны судлах зүйлАвиазүйн ухааны судлах зүйл
Авиазүйн ухааны судлах зүйлGe Go
603 vues12 diapositives
задрал par
задралзадрал
задралshand1_ch.tungaa
433 vues8 diapositives
Sudalgaa b tungalag par
Sudalgaa b tungalagSudalgaa b tungalag
Sudalgaa b tungalagBTungalag
219 vues7 diapositives
зайн хичээл par
зайн хичээл зайн хичээл
зайн хичээл nayna-1
704 vues2 diapositives
Lecture 6. par
Lecture 6.Lecture 6.
Lecture 6.Ge Go
537 vues11 diapositives
сурган хүмүүжүүлэх зөвлөгөө 3 par
сурган хүмүүжүүлэх зөвлөгөө 3сурган хүмүүжүүлэх зөвлөгөө 3
сурган хүмүүжүүлэх зөвлөгөө 3Hanbogd
2K vues2 diapositives

En vedette(20)

Авиазүйн ухааны судлах зүйл par Ge Go
Авиазүйн ухааны судлах зүйлАвиазүйн ухааны судлах зүйл
Авиазүйн ухааны судлах зүйл
Ge Go603 vues
Sudalgaa b tungalag par BTungalag
Sudalgaa b tungalagSudalgaa b tungalag
Sudalgaa b tungalag
BTungalag219 vues
зайн хичээл par nayna-1
зайн хичээл зайн хичээл
зайн хичээл
nayna-1704 vues
Lecture 6. par Ge Go
Lecture 6.Lecture 6.
Lecture 6.
Ge Go537 vues
сурган хүмүүжүүлэх зөвлөгөө 3 par Hanbogd
сурган хүмүүжүүлэх зөвлөгөө 3сурган хүмүүжүүлэх зөвлөгөө 3
сурган хүмүүжүүлэх зөвлөгөө 3
Hanbogd2K vues
сурган хүмүүжүүлэх зөвлөгөө 1 par Hanbogd
сурган хүмүүжүүлэх зөвлөгөө 1сурган хүмүүжүүлэх зөвлөгөө 1
сурган хүмүүжүүлэх зөвлөгөө 1
Hanbogd2.8K vues
хүмүн (Copy) par sainaa88
хүмүн (Copy)хүмүн (Copy)
хүмүн (Copy)
sainaa885.8K vues
б.ринчен монгол хэл par sainaa88
б.ринчен монгол хэл б.ринчен монгол хэл
б.ринчен монгол хэл
sainaa8812.3K vues
Shidet huur par sainaa88
Shidet huurShidet huur
Shidet huur
sainaa883.6K vues
Hun gunj par sainaa88
Hun gunjHun gunj
Hun gunj
sainaa884.2K vues
эрээн цоохор par sainaa88
эрээн цоохорэрээн цоохор
эрээн цоохор
sainaa8812.2K vues
Jirmiin suljee par sainaa88
Jirmiin suljeeJirmiin suljee
Jirmiin suljee
sainaa886.2K vues
Odessei par sainaa88
OdesseiOdessei
Odessei
sainaa888.9K vues
оноосон нэр par delgermoron
оноосон нэроноосон нэр
оноосон нэр
delgermoron3.8K vues
ламба гуайн нулимс par baagii92
ламба гуайн нулимсламба гуайн нулимс
ламба гуайн нулимс
baagii9210.2K vues
Mongol hel 7 angi 5 hicheel par altantuya2012
Mongol hel 7 angi 5 hicheelMongol hel 7 angi 5 hicheel
Mongol hel 7 angi 5 hicheel
altantuya201211.7K vues

Similaire à Монгол үгийн бүтэц: Бүтээвэрзүй, түүний судлах зүйл

Lecture 2 3. par
Lecture 2 3.Lecture 2 3.
Lecture 2 3.Ge Go
766 vues12 diapositives
Монгол хэлний үг бүтэх ёс, үг бүтэх аргууд par
Монгол хэлний үг бүтэх ёс, үг бүтэх аргуудМонгол хэлний үг бүтэх ёс, үг бүтэх аргууд
Монгол хэлний үг бүтэх ёс, үг бүтэх аргуудGe Go
9.1K vues12 diapositives
Дутмаг хувилах нэр par
Дутмаг хувилах нэрДутмаг хувилах нэр
Дутмаг хувилах нэрGe Go
2.5K vues11 diapositives
Lecture 10. par
Lecture 10.Lecture 10.
Lecture 10.Ge Go
700 vues11 diapositives
Жинхэнэ нэр par
Жинхэнэ нэрЖинхэнэ нэр
Жинхэнэ нэрGe Go
12.7K vues11 diapositives
Lecture 1. par
Lecture 1.Lecture 1.
Lecture 1.Ge Go
452 vues17 diapositives

Similaire à Монгол үгийн бүтэц: Бүтээвэрзүй, түүний судлах зүйл(20)

Lecture 2 3. par Ge Go
Lecture 2 3.Lecture 2 3.
Lecture 2 3.
Ge Go766 vues
Монгол хэлний үг бүтэх ёс, үг бүтэх аргууд par Ge Go
Монгол хэлний үг бүтэх ёс, үг бүтэх аргуудМонгол хэлний үг бүтэх ёс, үг бүтэх аргууд
Монгол хэлний үг бүтэх ёс, үг бүтэх аргууд
Ge Go9.1K vues
Дутмаг хувилах нэр par Ge Go
Дутмаг хувилах нэрДутмаг хувилах нэр
Дутмаг хувилах нэр
Ge Go2.5K vues
Lecture 10. par Ge Go
Lecture 10.Lecture 10.
Lecture 10.
Ge Go700 vues
Жинхэнэ нэр par Ge Go
Жинхэнэ нэрЖинхэнэ нэр
Жинхэнэ нэр
Ge Go12.7K vues
Lecture 1. par Ge Go
Lecture 1.Lecture 1.
Lecture 1.
Ge Go452 vues
Хэлзүй, түүний үндсэн ойлголт par Ge Go
Хэлзүй, түүний үндсэн ойлголтХэлзүй, түүний үндсэн ойлголт
Хэлзүй, түүний үндсэн ойлголт
Ge Go13.2K vues
лекц 3, par Ge Go
лекц 3,лекц 3,
лекц 3,
Ge Go7.3K vues
6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaa par buyantai
6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaa6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaa
6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaa
buyantai213 vues
6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaa par oojig44
6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaa6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaa
6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaa
oojig44142 vues
лекц 2, par Ge Go
лекц 2,лекц 2,
лекц 2,
Ge Go6.5K vues
Эгшиг авиалбар par Ge Go
Эгшиг авиалбарЭгшиг авиалбар
Эгшиг авиалбар
Ge Go3.3K vues
Lecture 4 5. par Ge Go
Lecture 4 5.Lecture 4 5.
Lecture 4 5.
Ge Go5.2K vues

Plus de Ge Go

Eh helnii hereglee par
Eh helnii heregleeEh helnii hereglee
Eh helnii heregleeGe Go
1.5K vues12 diapositives
Eh helnii hereglee par
Eh helnii heregleeEh helnii hereglee
Eh helnii heregleeGe Go
933 vues12 diapositives
лекц 5, par
лекц 5,лекц 5,
лекц 5,Ge Go
712 vues12 diapositives
лекц 4, par
лекц 4,лекц 4,
лекц 4,Ge Go
1.2K vues8 diapositives
лекц 1, par
лекц 1,лекц 1,
лекц 1,Ge Go
1.1K vues8 diapositives
Lecture 9. par
Lecture 9.Lecture 9.
Lecture 9.Ge Go
1.9K vues34 diapositives

Plus de Ge Go(15)

Eh helnii hereglee par Ge Go
Eh helnii heregleeEh helnii hereglee
Eh helnii hereglee
Ge Go1.5K vues
Eh helnii hereglee par Ge Go
Eh helnii heregleeEh helnii hereglee
Eh helnii hereglee
Ge Go933 vues
лекц 5, par Ge Go
лекц 5,лекц 5,
лекц 5,
Ge Go712 vues
лекц 4, par Ge Go
лекц 4,лекц 4,
лекц 4,
Ge Go1.2K vues
лекц 1, par Ge Go
лекц 1,лекц 1,
лекц 1,
Ge Go1.1K vues
Lecture 9. par Ge Go
Lecture 9.Lecture 9.
Lecture 9.
Ge Go1.9K vues
Lecture 7 8. par Ge Go
Lecture 7 8.Lecture 7 8.
Lecture 7 8.
Ge Go4.8K vues
Lecture 13 14 par Ge Go
Lecture 13 14Lecture 13 14
Lecture 13 14
Ge Go6.4K vues
Монгол хэлний найруулгазүй par Ge Go
Монгол хэлний найруулгазүйМонгол хэлний найруулгазүй
Монгол хэлний найруулгазүй
Ge Go4.2K vues
Үйл үг par Ge Go
Үйл үгҮйл үг
Үйл үг
Ge Go21.3K vues
Үл хувилах нэр 2 par Ge Go
Үл хувилах нэр 2Үл хувилах нэр 2
Үл хувилах нэр 2
Ge Go2.9K vues
Гийгүүлэгч авиалбар, түүний бүрэлдэхүүн, ангилал par Ge Go
Гийгүүлэгч авиалбар, түүний бүрэлдэхүүн, ангилалГийгүүлэгч авиалбар, түүний бүрэлдэхүүн, ангилал
Гийгүүлэгч авиалбар, түүний бүрэлдэхүүн, ангилал
Ge Go6.8K vues
Utga zohioliin helnii tuhai par Ge Go
Utga zohioliin helnii tuhaiUtga zohioliin helnii tuhai
Utga zohioliin helnii tuhai
Ge Go3.6K vues
Авиазүйн ухаан, түүний судлах зүйл par Ge Go
Авиазүйн ухаан, түүний судлах зүйлАвиазүйн ухаан, түүний судлах зүйл
Авиазүйн ухаан, түүний судлах зүйл
Ge Go7.4K vues
Төлөөний үгийн аймаг par Ge Go
Төлөөний үгийн аймагТөлөөний үгийн аймаг
Төлөөний үгийн аймаг
Ge Go1.1K vues

Монгол үгийн бүтэц: Бүтээвэрзүй, түүний судлах зүйл

 • 1. Лекцийн агуулга: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Бүтээвэрзүй, түүний судлах зүйл Бүтээвэр ба авиалбарын ялгаа Бүтээвэр ба үгийн ялгаа Бүтээврийн утга Бүтээврийн хувилбар Тэг бүтээвэр, бүтээврийн тэг хувилбар
 • 2. Бүтээвэрзүй, түүний судлах зүйл Бүтээвэр, түүний байрлал, бүтэц, утга, үүргийг судлах хэлшинжлэлийн салбар ухааныг бүтээвэрзүй (морфемика) гэнэ.
 • 3. Бүтээвэр гэж юу вэ? Явцуу утгаар нь: Үгийн бүтцийн цааш үл задрах хамгийн бага утгат нэгжийг бүтээвэр гэнэ. Бүтээвэр нь үгийн бүтцийн нэг бөгөөд үгийн язгуур, залгавар(угтвар, оруулбар, дагавар, нөхцөл)-ыг хамруулна. Өргөн утгаар нь: Хэлний тогтолцооны хамгийн бага утгат нэгж бөгөөд түүнд үгийн язгуур, залгавар төдийгүй үгийн сан ба хэлзүйн утга ялгах өргөлт буюу нэмэлт бүтээвэр, угтвар үг, сул үг, ялгац зэрэг хэлзүйн үүрэгтэй туслах үгсийг ч багтаадаг.
 • 4. Бүтээвэр гэж юу вэ? • Ш.Лувсанвандан: Монгол хэлний үгзүйн байгууллыг бүтэц судлалын аргаар судлахдаа одоогийн чимэх үгсийг бүтээвэр гэж үзээд “өгүүлбэрийн нөхцөл” гэж нэрлэсэн. • М.Базаррагчаа: Бүтэц өгүүлбэрийн бүтцэд орж байгаа утга илтгэх гишүүд, өгүүлбэрүүд, цогцолборуудыг холбох үүрэгтэй хэлзүйжсэн туслах үгсийг сул бүтээвэр гэж үзсэн.
 • 8. Бүтээврийн хувилбар Хэлний нэг бүтээврийг төлөөлж, хэлэхэд илэрч байгаа хоѐр ба түүнээс дээш хэлбэрийг хувилбар гэнэ. Бүтээврийн хувилбар нь авиалбарын байрлал, тэдгээрийн харилцан нөлөөллөөс шалтгаалж үүсдэг. Бүтээврийн хувилбар уу, бие даасан бүтээвэр үү? гэдгийг нөхөх, үл нөхөх байрлалын зарчмаар ялгаж мэднэ.
 • 9. Нөхөх, үл нөхөх байрлал 1. Хоѐр элемент нь хэлбэр, байраараа харилцан бие биеэ үгүйсгэвч, үүргээрээ бие биеэ нөхөж байвал нөхөх байрлал гэнэ. (хувилбарууд) 2. Хоѐр элемент нь дан хэлбэр, байр эсвэл хэлбэр байр хоѐроороо бие биеэ үгүйсгэвч, үүргээрээ бие биеэ нөхөхгүй байвал үл нөхөх байрлал гэнэ. (бие даасан бүтээвэр)
 • 10. Тэг бүтээвэр, бүтээврийн тэг хувилбар Хэлний бүтээвэр нь ил, далд (тэг) хоѐр хэлбэртэй. Монгол хэлэнд дараах тэг бүтээвэр байдаг. Үүнд: 1. Ганц тоо 2. Нэрлэхийн тийн ялгал 3. Өөрөө үйлдэх хэв 4. Энгийн үйлдэх байдал 5. Үйлийн II биед шууд захирах 6. Үндэс үүсгэх дагавар Ил бодитой бүтээврийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа хоосныг бүтээврийн тэг хувилбар гэнэ. Монгол хэлэнд жинхэнэ нэрийн олон тоо, нэрлэхээс бусад тийн ялгал, хамаатуулах нөхцөлүүд тэг хувилбартай.
 • 11. Ашиглах материал • • • • • • • • • • Ц.Өнөрбаян, Орчин цагийн монгол хэлний үгзүй, Уб., 1994, 2004 Ш.Лувсанвандан, Орчин цагийн монгол хэл, Бээжин, 1961 Ш.Лувсанвандан, Орчин цагийн монгол хэлний бүтэц, үг нөхцөл хоѐр нь, Уб., 1968, 1999 Ш.Лувсанвандан, Хэлний нөхөх, үл нөхөх байрлалын тухай асуу-далд, Монгол судлал тойм VII, 1-26 дэвтэр, УБ., 1970, 201-210 Ш.Лувсанвандан, Морфемийн онолын асуудалд, Монгол судлал тойм VI, 22-33 дэвтэр, УБ., 1969, 136-151 Т.А.Бертегаев, Морфологическая структура слова в монгольских языках, М., 1969 П.Бямбасан, Орчин цагийн монгол хэлний үгийн бүтэц, нэр үгсийн аймаг, Уб., 1975 В.М.Надляев, соверменний монгольский язык, Морфология, Новосибирск, 1988. М.Саруул-Эрдэнэ, Монгол хэлний нөхцөл бүтээврийн үгзүйн түүхэн хувьсал, Уб., 2002 Д.Бадамдорж, Монгол хэлний утга судлал, Тэргүүн дэвтэр
 • 12. Ашиглах материал • • • • • • • • • • P.H.Matthews, Morphology, Grambridge,1974 МУИС, УбДС, Орчин цагийн монгол хэл, Уб., МУИС, Монгол хэлний сурах бичиг, УБ.,1998, Д.Төмөртогоо, Хэл шинжлэлийн нэр томъѐоны хураангуй толь, Уб., 2004 Ц.Өнөрбаян, Б.Пүрэв-Очир, Хэлзүйн задлал хийцгээе, хэлний бодлого бодоцгооѐ. (товхимол),УБ., 1997 МУИС, Монгол хэл, соѐлын сургууль,Монгол хэл, уран зохиолын сорил, УБ., 2000, 2001 Ц.Өлзийхутаг, Монгол үгийн бүтэц, түүнийг задлах арга, Уб.,1972 Ц.Өнөрбаян, Монгол хэл, уран зохиолын сорил,УБ.,2002 Ц.Өнөрбаян, Үгийн бүтцийн задлал хийх аргачлал,УБ., 1991 http:// Кhelzasag.mn/ вейб сайт