Publicité

Procesul de aschire.pptx

25 Feb 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Procesul de aschire.pptx

  1. PROCESUL DE ASCHIERE SIT DOLOR AMET
  2. DEFINITIE Prelucrarea materialelor prin așchiere se referă la un grup de procedee de prelucrare la care piesa finită se obține prin îndepărtarea sub formă de așchii a surplusului de material (adaos de prelucare) cu ajutorul unor scule cu muchii tăietoare, folosindu-se mașini unelte care asigură mișcări reciproce între sculă și piesa de prelucrat. Piesele din materiale metalice sau ne-metalice pot fi prelucrate prin aşchiere pe maşini unelte convenţionale sau cu CNC. Piesa finită va rezulta în urma unui proces de îndepărtare a materialului în exces de pe un semifabricat.
  3. ELEMENTELE REGIMULUI DE ASCHIERE Suprafaţa de aşchiere este suprafaţa instantanee generată pe semifabricat cu ajutorul sculei. Avansul f este distanţa parcursă la fiecare rotaţie, sau la fiecare cursă completă. Avansul pe dinte fz este distanţa pe direcţia mişcării de avans între două suprafeţe generate consecutiv, aşadar avansul fiecărui dinte sau fiecărei muchii aşchietoare. Adâncimea de aşchiere ap este adâncimea de pătrundere a muchiei aşchietoare principale, măsurată perpendicular pe suprafaţa de lucru.
  4. ELEMENTELE GEOMETRICE ALE ASCHIEI Lăţimea de aşchiere b este lăţimea aşchiei îndepărtate, perpendicular la direcţia de aşchiere, măsurată pe suprafaţa aşchiată. Grosimea aşchiei h este grosimea aşchiei îndepărtate perpendicular la direcţia de aşchiere, măsurată pe suprafaţa aşchiată. Secţiunea transversală a aşchiei A este secţiunea transversală a aşchiei perpendicular la direcţia de aşchiere.
  5. VITEZA DE AŞCHIERE Orice material poate fi prelucrat cu o viteză de aşchiere specifică notată cu Vc şi măsurată în [m/min]. Această viteză de aşchiere se regăseşte în caracteristicile sculei aşchietoare indicată de producătorul acesteia. Producătorii de scule așchietoare : Sandvik, Walter, Seco, Iscar, Tungaloy, Pokolm-voha, Ham, www.toolone.ro şi alţii. Formula de calcul a vitezei de aşchiere este:
  6. EXEMPLU  Formula este utilă pentru calcularea numărului de rotaţii notat cu “n”, care în cazul nostru este turaţia axului principal măsurată în [rpm].  Spre exemplu, avem o sculă cu diametrul Ø50mm care poate aşchia cu o viteză de 120 [m/min].  Conform formulei vitezei de aşchiere vom avea o valoarea a turaţiei axului principal de ___________rpm
  7. TIPURI DE ASCHII Formarea aşchiilor este puternic influenţată de diferiţi factori ca: materialul semifabricatului, materialul sculei, unghiul de aşchiere şi temperaturile de aşchiere.
  8. TIPURI DE ASCHII EXEMPLE
  9. FISA DE DOCUMENTARE
  10. TITLE LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 2017 Lorem ipsum dolor sit amet 2018 Lorem ipsum dolor sit amet 2019 Lorem ipsum dolor sit amet
Publicité